VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN i RIKETS DOMSAGOR UNDER ÅR 1935.

 

    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggar de av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyran avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariat förordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen liksom icke heller vikarier för biträdande domare eller sekreterare. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andrenotarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.
S t o c k h o l m s  l ä n.

    Norra Roslags domsaga: 1 n o t. Michael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; 1/1—31/8. — Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). —2 not. Sven Johan Härje Lindblad, f. 09, J. K. 34; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Sven Holger Andersson, f. 09, J. K. 35; fr. 10/10.
    Mellersta Roslags: 1 not. Helge Welborn, f. 03, J. K. 31; 1/1—31/7. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; fr. ⅛. — Övr. Sixten Albert Östgren, f. 05, J. K. 33; 1/1—28/2. — Ture Eugen Lagergren, f. 96, J. K. 34. — Erik Danielsson, f. 08, J. K. 34; fr. 15/3.
    Stockholms läns västra: Fastighb. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31;fr. 1/10. — 1 not. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/5. — Sten Theodor A:son Ankarcrona, f. 04, J. K. 30; 1/6—30/11 (2 not. 1/1). — Fritz Jacob Trägårdh, f. 10, J. K. 33; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 1/6). — 2 n o t. Stig Söderström, f. 09, J. K. 33;fr. 1/12 (1/1). — Övr. Gustaf Reuterskiöld, f. 07, J. K. 31; 1/1—6/1. — Carl Axel Victor Rudman Bergenstråhle, f. 09, J. K. 33; 1/1—8/6. — Matts Bergom Larsson,f. 08, J. K. 34. — Per Åke Fredrik Holmberg, f. 10, J. K. 34; 1/7—15/10. — Lars Peter Vilhelm Bergstedt, f. 07, J. K. 35; fr. 26/8. — Per Henrik Gustaf Zethelius, f. 13, J. K. 35; 11/11—17/12. — Ragnar Adolf  Viktor Adde, f. 10, J. K. 35; fr. 16/12.
    Södra Roslags: Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwald, f. 94, J. K. 21. — S e k r. Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27. — 1 not. Carl Gustaf Yngve Carlson, f. 04, J. K. 32; 1/1—29/8. — Erik Adolf Sjöman, f. 05, J. K. 33; fr. 24/3 (2 not. 1/1). — Hans Henrik Gustaf Edmundvon Essen, f. 04, J. K. 33; 1/1—5/9.— Harry Emanuel Säfwenberg, f. 03, J. K. 33;6/9—24/11 (2 not. 1/1). — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; fr. 25/11 (1/1, 2 not. 30/8). — 2 not. Gustaf Olof Ljungström, f. 10, J. K. 33; fr. 6/9 (1/1).— Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; fr. 25/11 (1/1). — Övr. Karl Axel Bertil Ekbom, f. 10, J. K. 33. — Uno Oldenburg j:or, f. 10, J. K. 33; 1/1—23/2. — Carl Martin Runald, f. 98, J. K. 34. — Karl Gustaf Hallström, f. 08, J. K. 34; — Lars Erik Widell, f. 09, J. K. 34; 1/1—14/3. — Henrik Elin, f. 05, J. K. 27; 1/1—16/2.— Lennart Rydback, f. 11, J. K. 34. — Lennart Hagströmer, f. 09, J. K. 35; 2/4—30/9. — Hans Grafström, f. 10, J. K. 34; fr. 15/7. — Bengt Steen, f. 05, J. K. 35; fr. 4/11. — Per Erik Fürst, f. 13, J. K. 35; fr. 27/12.
    Sollentuna och Färentuna härads: Vik. domare Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; 15/7—16/8. — Sekr. Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 26. — 1 not. Hjalmar Jacobson, f. 05, J. K. 32; 1/1—13/4. — Henrik Sixten Hersson, f. 03, J. K. 29; 14/4—31/10 (2 not. 1/1). — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). —2 not. Brita Ulrika Härdén, f. 08, J. K. 32; 14/4—30/6 (1/1). — Ragnar Gottfarb,

230 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935.f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Stig Danielsson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1). — Ö v r.Harry Ramberg, f. 09, J. K. 34; 1/1—4/9. — Sven Aminoff, f. 09, J. K. 34; 1/1—4/9.
    — Nils Edling, f. 09, J. K. 34. — Gullmar Bergenström, f. 09, J. K. 34. — Gunnar Ahlström, f. 10, J. K. 34; 1/1—5/2. — Gunnar Rudolf Sahlström, f. 07, J. K. 35; 29/4—25/5. — Marit Strömstedt, f. 06, J. K. 34; 29/5—20/8. — Knut Rodhe, f. 09, J. K. 35; fr. 1/6. — Sven Ericsson, f. 07, J. K. 35; fr. 1/6. — Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; fr. 13/9. — Bengt Ericsson, f. 11, J. K. 35; fr. 14/10.
    Södertörns: Bitr. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd 23. — Sekr. Gösta Kurt Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29. — 1 n o t. Gunnar Smedman, f. 04, J. K. 30; 1/1—15/2. — Karl Wykman, f. 06, J. K. 32; 16/2—8/9 (2 not. 1/1). — Karl Bengt Tore Petré, f. 06, J. K. 33; fr. 9/9 (1/1, 2 not. 15/2).— 2 n o t. Nils Bergö, f. 05, J. K. 33; 15/1—18/11 (1/1). — Sixten Ahlbom, f. 05, J. K. 29; fr. 9/9 (1/1). — Karl Gösta Masreliez, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11 (1/1). — Claes Herbert Christenson, f. 06, J. K. 34; 1/11—30/11 (1/1 samt fr. 1/12). — Övr. Artur Boström, f. 07, J. K. 32; 1/1—8/4. — Olov Sigfrid Johansson, f. 09, J. K. 34; 1/1—6/7.— Sven Gustaf Fagraeus, f. 06, J. K. 34; 1/1—30/6. — Åke Erik Lindkvist, f. 08, J. K. 34; 1/1—15/7. — Ernst Bertil Hybinette, f. 08, J. K. 34; fr. 17/1. — Carl Harald Gustav William Thoresen, f. 05, J. K. 35; fr. 8/2. — Gillis Per Evert Granberg, f. 10, J. K. 35; fr. 11/2. — Kjell Sjöstedt, f. 08, J. K. 35; fr. 2/4. — Torsten Måtte Schmidt, f. 09, J. K. 35; 29/5—31/8. — Sven Ivar Levy, f. 07, J. K. 35; fr. 7/6. — Stig Holmstedt, f. 07, J. K. 35; 14/9—30/9. — Gunhild Helena Edholm, f. 07, J. K. 34; fr. 15/11. — Kaj Sjövall, f. 03, J. K. 35; fr. 18/11.

 

U p p s a l a  l ä n.


    Uppsala läns södra: Sekr. Einar Mauritz Holm, f. 04, J. K. 28. — 1 n o t. Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/9. — Karl Severin (Seve) Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1). — Övr. John Nils Henrik Tyrén, f. 04, J. K. 33; 1/1—15/6. — Nils Herbert Göran Selander, f. 09, J. K. 34; 1/1—22/3. — Torsten Olof Angantyr Fromén, f. 98, J. K. 34. — Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34; 1/1—14/12. — Erik Rickard Ragnar Hagman, f. 08, J. K. 35; fr. 4/2. — Arne Jörgensen, f. 11, J. K. 35; fr. 1/10.
    Uppsala läns norra: Vik. domare Per Ivar Weijdenhaijn, f. 05, J. K. 29; 25/7—27/7. — Fastighb. Gustav Adolf Widell, f. 07, J. K. 31; 1/3—30/4. — 1 not. Folke Fredrik Schmidt, f. 09, J. K. 31; 1/1—30/9. — Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Kjell Bernhard Melander, f. 09, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1). — Ö v r. Fritz Johan Kaijser, f. 08, J. K. 33; 1/1—31/3.— Per Erik Abraham Helleberg, f. 12, J. K. 34; 2/1—24/4. — Sven Folke Hugo Ottosson, f. 08, J. K. 34; 21/1—20/6. — Rolf Evert Wedler, f. 03, J. K. 34; fr. 1/5.— Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; fr. 26/9. — Bengt Axel Wilhelm Petri, f. 13, J. K. 35; fr. 19/12.

 

S ö d e r m a n l a n d s  l ä n.


    Nyköpings: 1 n o t. Anders Fredrik (Fred) Mikael Fant, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/3.— Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; fr. ¼ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sten Casimir Lilliehöök, f. 10, J. K. 33; fr. ¼ (1/1). — Övr. Erik Rutger Christian Palme, f. 10, J. K. 34.
    Oppunda och Villåttinge härads: Sekr. Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K. 30. — 1 n o t. Gerdt Harald Ingemar Broman, f. 05, J. K. 32; 1/1—15/9. — Sture Lindgren, f. 10, J. K. 33; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Anders Torsten Linde, f. 11, J. K. 34; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Georg Filip Österholm, f. 10, J. K. 35; fr. 18/6.
    Livgedingets: Fastighb. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; 17/10—15/12. — 1 not. Börje Magnus Falker, f. 05, J. K. 32. — 2 n o t. Sten Olof Tegelmark, f. 08, J. K. 33. — Övr. Lennart Emanuel Österholm, f. 08, J. K. 34.

 

G o t l a n d s  l ä n.


    Gotlands norra härads: 1 n o t. Uno Starck, f. 07, J. K. 32; 1/1—15/2. — Gunnar Smedman, f. 04, J. K. 30; 16/2—7/6. — Thor Erik Ödin, f. 08, J. K. 33; fr. 8/6 (2 not.1/1). — Övr. Sven Valfrid Ljungholm, f. 10, J. K. 35; fr. 11/11.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935. 231    Gotlands södra härads: 1 n o t. Oskar Folke Magnus Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/7. — Nils Johan Gustav Wahlberg, f. 02, J. K. 34; fr. ⅛ (2 not. 1/2).

 

V ä r m l a n d s  l ä n.


    Östersysslets: Vik. domare Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 17/7—7/9. — 1 not. Erik Olof Helge Fryxell, f. 02, J. K. 32; 1/1—30/6. — Knut Erik Lindgren, f. 02, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1).
    Mellansysslets: Fastighb. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; fr. 5/11. — 1 not. Erik Rönqvist, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/9. — Allan Richard Enström, f. 07, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Georg Erik Braunerhielm, f. 09, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Stig Arvid Holmstedt, f. 07, J. K. 35; fr. 1/10.
    Södersysslets: Vik. domare Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 8/7—24/8.—1 n o t. Oskar Ferald Wilhelm Törsleff, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Karl Anders Viktor Sernström, f. 06, J. K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Erik Karl Wilhelm Björkman, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bror Yngve Mortensson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/10.
    Nordmarks härads: Fastighb. Sven-David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; 21/1—31/10.— John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; fr. 1/11. — 1 not. Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33. — övr. Anders Herlog Salomon Annermark, f. 03, J. K. 34.
    Jösse: Fastighb. Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; 16/10—14/12.— 1 not. Nils Georg Valdemar Waldenström, f. 05, J. K. 32; 1/1—30/9. — Carl Åke Hasselrot, f. 09, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Fritz Axel Gunnar Lundgren, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Hilding Jonas Patrik Holmvall, f. 02, J. K. 35; fr. 1/10.
    Fryksdals härads: Vik. domare Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 4/4—11/4 (fastighb. 12/4—11/6). — Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; 17/7. — 1 not. Daniel Ekelund, f. 10, J. K. 33. — 2 n o t. Anders Verner Bååthe, f. 06, J. K. 33.— Övr. John Uno Gillis Ehrenroth, f. 06, J. K. 34; fr. 30/9.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Anders Verner Wadell, f. 07, J. K. 32; 1/1—24/6.
    — Sven Erik Henry Malm, f. 09, J. K. 33; fr. 25/6 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Svante Gunnar Forsberg, f. 10, J. K. 34; fr. 25/6 (1/1). — Övr. Bengt Olof Israelsson, f. 08, J. K. 35; fr. 20/9.

 

Ö r e b r o  l ä n.

    Östernärkes: Sckr. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29. — 1 not. Gösta Elia Fries, f. 07, J. K. 31; 1/1—3/2. — Stig Gunnar Hugo Mac Dowall-Pihlström, f. 07, J. K. 33; 4/2—7/10 (2 not. 1/1). — Harold Ryott-Iohnson, f. 10, J. K. 33; fr. 8/10 (1/1, 2 not. 4/2). — 2 not. Knut Raoul Leopold Robert von Horn, f. 07, J. K. 34; 15/4—31/5 (1/1). — Hans-Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Hans Adolf Öhman, f. 09, J. K. 35; fr. 15/3. — Bengt Stéen, f. 05, J. K. 35; 15/6—31/9.— Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35; fr. 20/11.
    Västernärkes: S e k r. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29. —1 not. John Herbert Marmén, f. 01, J. K. 32; 1/1—15/6. — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; fr. 16/6 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Folke Bernhard Julius Broberg, f. 06, J. K. 34; fr. 16/6 (1/1). — Övr. Lars Göran Forne, f. 05, J. K. 34; 1/1—31/3.— Bertil Claes Gottschalk Geijer, f. 12, J. K. 35; fr. 15/2. — Börje Halvarsson Skoglund, f. 11, J. K. 35; fr. 17/12.
    Nora: Fastighb. Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31; 16/10—14/12.—1 n o t. Oscar Einar Mauritz Schöldström, f. 06, J. K. 32; 1/1—10/11. — Sigurd Lang,f. 09, J. K. 34; fr. 11/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars-Erik Widell, f. 09, J. K. 34; fr. 11/11 (1/4). — Övr. Björn Leif Arvid Björnsson Taube, f. 11, J. K. 34; 1/1—12/4.— Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35; fr. 23/9.
    Lindes: Vik. domare Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; 1/9—20/11. — 1 not. Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32. — 2 n o t. Arthur Ludvig Ekström, f. 08, J. K. 34. — Övr. Erik Bertil Blomqvist, f. 09, J. K. 34; fr. 19/8.

 

V ä s t m a n l a n d s  l ä n.


    Västmanlands mellersta: 1 n o t Carl Thjelvar Hedberg, f. 09, J. K. 32; 1/1—31/8.— Gösta Wilhelm Warberg, f. 07, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Magnus

232 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935.Oscar Lundvall, f. 08, J. K. 35; fr. 1/9 (3/5). — Övr. Sven Adolf Theodor Waldén, f. 11, J. K. 35; fr. 7/10.
    Västmanlands västra: 1 not. Göran Fredrik von Otter, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/11.— Christian Henning Eberstein, f. 10, J. K. 33; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Claes Eskil Nils Folin, f. 08, J. K. 34; fr. 1/12 (1/1). — Ö v r. Johan August Axel Treschow, f. 10, J. K. 35; fr. 25/6.
    Västmanlands östra: F a s t i g h b. Per Johan Gösta Svensson Hagströmerf. 08, J. K. 31; 3/10—17/11. — 1 n o t. Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32. — 2 n o t. Fredrik Magnus Åkerman, f. 09, J. K. 34. — Övr. Carl-Henrik Svenonius O:son Olling, f. 11, J. K. 34.

 

K o p p a r b e r g s  l ä n.


    Falu: Sekr. Nils Olof Bärnheim, f. 94, J. K. 19, v. hhvds titel 28; 1/1—31/3.— Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; fr. ¼. — 1 n o t. Johan Martin Egerborg, f. 02, J. K. 33. — 2 not. Sten Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 1/1—31/7.— John Nils Henrik Tyrén, f. 04, J. K. 33; fr. ⅛ (8/7). — Övr. Lars Gunnar Fernqvist, f. 11, J. K. 35; fr. 4/4. — Nils Herbert Nilsson, f. 11, J. K. 35; fr. 19/11. — Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34; fr. 16/12.
    Hedemora: 1 not. Bror Otto Conrad Cedercrantz, f. 05, J. K. 32. — 2 not. Stig David Nylund, f. 08, J. K. 33. — Övr. Sven Axel Wahlén, f. 11, J. K. 34. —Sven Persson, f. 10, J. K. 35; fr. 20/12.
    Västerbergslags: Fastighb. Gunnar Reinhold Fredrikson, f. 07, J. K. 31; 6/3—17/3, 5/4—22/5. — 1 not. Rolf Gunnar Victorin, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/7. —Bengt-Magnus Gustaf Strange, f. 05, J. K. 33; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Olof Karl Wilhelm Zachrisson, f. 08, J. K. 35; fr. ⅛.
    Nås och Malungs: 1 not. Per Gösta Hanning, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/8. — Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Åke Erik Lindqvist, f. 08, J. K. 34; fr. 1/9 (15/7). — Övr. Lars Fredrik Petter Östberg, f. 09, J. K. 35; 29/1—23/6. — Per Gustaf Eldin, f. 10, J. K. 35; fr. 12/11.
    Nedansiljans: Vik. domare Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 25/1—7/2, 9/5—31/5.— 1 not. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32. — 2 n o t. John William Edberg, f. 11, J. K. 34. — Övr. Olof Harald Ernberg, f. 08, J. K. 35; fr. 22/2.
    Ovansiljans: Fastighb. Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 8/2—8/5. — Sekr. Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 1/1—30/6. — Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 n o t. Nils Carl Vilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; 1/1—15/9. — Nils Einar Gottliebsson, f. 09, J. K. 33; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Bengt Erik Adolf Öhman, f. 06, J. K. 34; fr. 16/9 (1/1). — Övr. Ada Birgit Viktoria Mårdell, f. 11, J. K. 35; fr. 21/8.

 

G ä v l e b o r g s  l ä n.


    Gästriklands östra: Fastighb. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; 1/1—28/2, 10/4—30/4. — 1 n o t. Hans Eugen Boalt, f. 09, J. K. 33. — 2 n o t. Sven Andersson, f. 08, J. K. 34. — Övr. Karl Vilhelm Gösta Malmsten, f. 09, J. K. 35; fr. 30/3.
    Gästriklands västra: Vik. domare Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; 12/7.— 1 n o t. Axel Georg Tage Blomér, f. 06, J. K. 32; 1/1—⅓. — Hans Olof Lindberg, f. 10, J. K. 33; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Kurt Uno Wilhelm Ek, f. 09, J. K. 35; fr. ½. 
    Bollnäs: Vik. domare Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; visst mål å allm. sammanträde 14/1. — Lars-Erik Forssman, f. 05, J. K. 30; ¼—30/4. — Fastighb. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; ¼—30/4. — Erik Abelson Bergman, f. 00, J. K. 25; 15/11—14/12. — 1 not. Alf Haglund, f. 10, J. K. 33. — 2 n o t. Per Martin Andreæ, f. 03, J. K. 33. — Ö v r. Sven Folke Hugo Ottosson, f. 08, J. K. 34; fr. 25/6.
    Sydöstra Hälsinglands: Fastighb. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; 22/10—20/12. — 1 not. Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32. —Övr. Erik Björn Brandelius, f. 06, J. K. 31. — Birger Vilhelm Hugo Rothelius, f. 11, J. K. 35; fr. 27/3.
    Norra Hälsinglands: Vik. domare Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; 14/1—4/2 (fastighb. ¼—13/4). — Sekr. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7. —1 not. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Bo Richard Telander, f. 09, J.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935. 233K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Rutger Bjerén, f. 05, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 15/2. — Nils Anders Eriksson, f. 04, J. K. 35; fr. 26/9.
    Västra Hälsinglands: S e k r. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Erik Vilhelm Spens, f. 08, J. K. 33. — 2 n o t. Curt Adolf Werner, f. 05, J. K. 33. — Övr. Carl Oscar Torsten Måtte Schmidt, f. 09, J. K. 35; fr. 1/9.

 

V ä s t e r n o r r l a n d s  l ä n.


    Medelpads västra: S e k r. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30. —1 n o t. Gösta Claesson Sandels, f. 06, J. K. 32. — 2 not. Karl Anders Schöningf. 09, J. K. 34. — Övr. Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34.
    Medelpads östra: Vik. domare Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 28; fr. 1/9. — Sekr. Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; 1/1—30/6. — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; fr. 1/7. — 1 n o t. Per Elver Strömberg, f. 06, J. K. 32; 1/1—11/9.— Gustav Torsten Roupe, f. 07, J. K. 33; fr. 12/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Jan Olof Smith, f. 09, J. K. 34. — Övr. Erik Bertil Blomqvist, f. 09, J. K. 34; 1/1—9/8. —Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 20/8.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; visst mål 4/9. — S e k r. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30. — 1 n o t. Karl Gottlieb Marcus, f. 05, J. K. 32; 1/1—31/8. — Stig Otto Olof Källén, f. 10, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Carl Artur Norgren, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9. — Övr. Sven Gustaf Härdén, f. 11, J. K. 35; fr. 15/10.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18. — Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; rannsakning ⅛. — 1 n o t. Gustaf Tage Evers, f. 07, J. K. 32; 1/1—28/2. — Sven Tirén, f. 99, J. K. 31; fr. ⅓ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; fr. ⅓ (1/1). — Övr. Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; fr. 14/9.
    Ångermanlands västra: 1 not. Roland Oskar Fredrik Zachrisson, f. 08, J. K. 31; 1/1—28/2. — Johan Anders Torbjörn Celander, f. 06, J. K. 33; fr. ⅓ (2 not. 1/1).— 2 not. Torsten Vilhelm Fridolf Dufva, f. 05, J. K. 34; fr. ⅓ (1/1). — övr. Victor August Oscar Schwartz, f. 12, J. K. 35; fr. 4/6.
    Ångermanlands norra: Sekr. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29. —1 n o t. Adolf Evald Hellman, f. 05, J. K. 31; 1/1—5/11. — Sven Bertil Nordlöf, f. 08, J. K. 33; fr. 6/11 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Gunborg Maria Hagberg, f. 09, J. K. 33; fr. 6/11 (1/1).

 

J ä m t l a n d s   l ä n.


    Jämtlands östra: Vik. domare Ingvar Albert Lindell, f. 04, J. K. 25; 3/7—14/8. — 1 not. Johan Arne Emanuel Decker, f. 05, J. K. 31; 1/1—30/6. — Ernst Thorgny Lindberg, f. 09, J. K. 32; ⅛—3/9. — Harry Molén, f. 10, J. K. 31; fr. 4/9.— 2 n o t. Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Bo Tryggve Bjerner, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7 (10/4).
    Jämtlands norra: Vik. domare Gunnar Reinhold Fredrikson, f. 07, J. K. 31; 1/11—30/11, 2/12—3/12, 6/12—26/12. — 1 not. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; 1/1—18/8.— Jerker C:son Victor, f. 10, J. K. 33; fr. 19/8 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Albert Halvar Carl-Gösta Tisell, f. 06, J. K. 34; fr. 19/8 (1/1). — Övr. Carl Gustav Berglund, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7.
    Jämtlands västra: Vik. domare Johan Martin Wahlbäck, f. 01, J. K. 24; 10/4—18/4. — Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; fr. 1/6. — 1 not. Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; 1/1—6/11. — Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; fr. 7/11 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Jan Erik Oskar Montell, f. 11, J. K. 35; fr. 7/11 (½).
    Härjedalens: Fastighb. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; 1/5—30/6. — Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; 14/10—20/12. — 1 not. Börje Kull, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/5. — Nils Sture Lindqvist, f. 08, J. K. 32; fr. 1/6 (2 not. 1/1).— 2 not. Herman Fredrik Frykholm, f. 03, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Knut Ragnar Emanuel Ehinger, f. 04, J. K. 35; fr. 31/5.

 

V ä s t e r b o t t e n s  l ä n.


    Umeå: Fastighb. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; 1/9—31/10. 1 not. Birger Arvid Johansson, f. 04, J. K. 32; 16/1—30/6. — Lars Gustaf Hultman,

234 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935.f. 08, J. K. 33. — 2 not. Åke Axel Lindberg, f. 10, J. K. 33. — Övr. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; fr. 27/12.
    Västerbottens södra: Vik. domare Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; 18/8—28/8, 31/8. — 1 not. Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; 1/1—20/11. — Nils Bergö, f. 05, J. K. 33; fr. 21/11. — 2 n o t. Arvid Bertil Mjellander, f. 08, J. K. 34; fr. 1/7 (13/5). — Övr. Hans Erik Thiodolf Westberg, f. 07, J. K. 33; 1/1—20/5. — Gustaf Adolf Trogen, f. 03, J. K. 35; fr. 1/9.
    Västerbottens västra: Sekr. Nils Gustav Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. ¼. —1 n o t. Nils Vilhelm Nilsson, f. 07, J. K. 31. — 2 n o t. Nils Axel Ola Olsson, f. 04, J. K. 34. — Övr. Axel Gustaf Henrik Ericson, f. 06, J. K. 34; fr. ⅛.
    Västerbottens mellersta: 1 not. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; 1/1—25/7. —Erik Wennerström, f. 10, J. K. 33; fr. 26/7 (2 not. 1/1). — Övr. Ola Olsson, f. 01, J. K. 33; 18/1—4/5.
    Västerbottens norra: Vik. domare Nils August Nelander, f. 02, J. K. 25; rannsakning 7/8. — Sekr. Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29.— 1 not. Ernst Torgny Gustaf Lindberg, f. 09, J. K. 32; 1/1—30/6. — Carl Johan Gert Ehnbom, f. 04, J. K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; fr. 5/9. — Övr. Karl Helge Frithiof Berglund, f. 08, J. K. 35; fr. 27/11.

 

N o r r b o t t e n s  l ä n.


    Piteå: Vik. domare Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; 3/10—26/11 (fastighb. fr. 27/11). — 1 not. David Nikolaus Nilsson, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Bengt Helmer Sandberg, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Gunnar Sven Eskil Kjellberg, f. 02, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1).
    Luleå: Vik. domare Folke Hägglund, f. 02, J. K. 26; 1/1—6/4. — Sekr. Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; 1/1—30/6. — Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 not. Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32. — 2 n o t. Gustaf Adolf (Gösta) Roos, f. 06, J. K. 34. — Övr. Stigbjörn Thurfjell, f. 09, J. K. 34.
    Kalix: Fastighb. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; 16/10—14/12. — 1 not. Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; 1/1—30/9. — Nils Ingmar Bjerner, f. 10,J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Lennart Erik Nylund, f. 07, J. K. 33; fr. 1/12.
    Torneå: 1 not. Gustav (Gösta) Johannes Thörnqvist, f. 01, J. K. 30; 1/1—31/8.— Gustav Helge Sjöblom, f. 04, J. K. 32; fr. 1/9 (2 not. 1/1).
    Gällivare: 1 not. Hilding Berckhan Falkman Gagge, f. 08, J. K. 33. — 2 n o t. Karl Gustaf Wetterling, f. 07, J. K. 34.

 

Göta hovrätt.
Ö s t e r g ö t l a n d s  l ä n.


    Kinda och Ydre härads: Vik. domare Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31 22/9—21/10. — 1 not. Nils Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32. — 2 n o t. Nils Eugen Johanson, f. 05, J. K. 33. — Övr. Rudolf Gunnar Sahlström, f. 07, J. K. 35; fr. 1/6.
    Mjölby: Vik. domare Sigurd Gustav Wildte, f. 00, J. K. 23, J. D. 31; 14/3—31/5. — Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; fr. 16/9. — 1 not. Åke Erik Gustav Lindeberg, f. 07, J. K. 32; 1/1—⅛. — Gustaf Carl Lennart Ros, f. 08, J. K. 33; fr. ⅛ (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gustaf Westman, f. 08, J. K. 34; fr. ⅛ (1/1). —Övr. Rolf Reinhold Bystedt, f. 09, J. K. 34; fr. 15/3.
    Aska, Dals och Bobergs härads: 1 not. Kjell Sören Edström, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/7. — Kurt Fredrik Vilhelm Bille, f. 06, J. K. 32; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Stefan Victor Alexandersson Dryselius, f. 11, J. K. 34.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Fastighb. Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; 1/5—30/6. — 1 not. Paul Adolf Skanse, f. 05, J. K. 32; 1/1—15/10. — Johan Göran Åström, f. 09, J. K. 33; fr. 16/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Matts Ingel Rabenius, f. 09, J. K. 34; fr. 16/10. — Övr. Rolf Kant Halvorsen, f. 10, J. K. 34; fr. 2/1. —Ewald August Karl-Gösta Busch, f. 06, J. K. 35; fr. 12/10.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads: Vik. domare Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; 18/1—17/3. — 1 n o t. John Gunnar Berglöf, f. 03, J. K. 32; 1/1—30/6. — Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7. — Övr. Karl Torsten Andersson, f. 09, J. K. 34. — Nils Gustaf Alm, f. 11, J. K. 35; fr. 14/10.

    Linköpings: Fastighb. John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 1/7—31/7, 1/9—30/11. — 1 not. Ade Falk, f. 05, J. K. 31; 1/1—30/6. — Gösta Erik Bergdahl, f. 05, J. K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sven Bertil Ankar, f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Bernhard (Bernt) Gustafsson, f. 10, J. K. 35; fr. 1/6.

 

J ö n k ö p i n g s  l ä n.


    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Erik Johan Mauritz Stéenhoff, f. 91, J. K. 29; 1/1—31/3. — Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; fr. ¼ (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Bengt Uno Sterner, f. 10, J. K. 33; fr. ¼. — Övr. Carl-Robert Axelsson Norinder, f. 09, J. K. 34.
    Norra och Södra Vedbo härads: Vik. domare Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31; 26/8—22/10. — 1 n o t. John Frans Wilhelm von Schéele, f. 09, J. K. 33.— 2 not. Gösta Ringius, f. 10, J. K. 33. — Ö v r. Per Robert Emanuel Zetterstedt, f. 10, J. K. 34; fr. 12/1. — Nils Johan Conrad Arnstedt, f. 09, J. K. 32; fr. 1/12.
    Njudungs: Sekr. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; 1/1—30/6. — Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; fr. 1/7. — 1 n o t. Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; 1/1—21/3. — Valter Ivar Sterner, f. 06, J. K. 32; 22/3—21/10. — Nils Elvir Björnberg, f. 06, J. K. 33; fr. 22/10 (2 not. 22/3). — 2 n o t. Folke Gunnar Bertil Annermark, f. 00, J. K. 34; fr. 22/10 (1/1). — Övr. Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34.
    Östbo och Västbo härads: Sekr. Samuel (Sam) Åseskog, f. 00, J. K. 26; 1/1—30/6. — Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 not. Owe Henry Evert Malmberg, f. 03, J. K. 32; 1/1—30/6. — Emil Sigvard Ekelund, f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1,2 not. 8/5). — 2 n o t. Gunnar Samuel Nelzén, f. 10, J. K. 33; 1/1—7/5. — Johan Olof Linder, f. 03, J. K. 32; fr. 1/7 (11/6). — Övr. Herbert Johansson, f. 01, J. K. 35; fr. 1/10.

 

K r o n o b e r g s  l ä n.


    Östra Värends: S e k r. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30. — 1 n o t. Samuel Fritiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/1. — Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; fr. ½ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sven Blomdahl, f. 09, J. K. 35; fr. 4/2.
    Mellersta Värends: Fastighb. Alf Daniel Hammarberg, f. 05, J. K. 31; fr. 14/11. — 1 n o t. Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; 1/1—22/9. — Eric Viktor Henriksson, f. 08, J. K. 33; fr. 23/9 (1/1). — Övr. Karl Ragnvald Elmqvist, f. 08, J. K. 34; fr. 7/1. — August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; fr. 16/9.
    Västra Värends: Fastighb. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32; fr. 1/11.— 1 n o t. Erik Hugo Waldemarsson, f. 07, J. K. 32. — 2 n o t. Kurt Adolf Hedrén, f. 10, J. K. 33. — Övr. Isak Dessner, f. 98, J. K. 34; 1/1—30/6. — Kurt Allan Hellstrand, f. 09, J. K. 35; fr. 19/8.
    Sunnerbo härads: Vik. domare Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; fr. 7/12.— 1 not. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32. — 2 n . Gunnar Johan Henrik Berg, f. 05, J. K. 33. — Övr. Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34.

 

K a l m a r  l ä n.


    Norra och Södra Tjusts härads: Fastighb. Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/11 (1 not 1/1—22/4). — 1 not. Henrik Gustav Planck, f. 08, J. K. 32; fr. 23/4 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Lars Harald Eriksson, f. 01, J. K. 33; fr. 23/4 (1/1). — Övr. Karl-Erik Herngård, f. 09, J. K. 35; fr. 8/3.
    Sevede och Tunaläns härads: 1 n o t. Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32; 1/1—7/4. — Nils Robert William Wettergren, f. 06, J. K. 32; fr. 8/4 (2 not. 1/1).— 2 n o t. Sten Axel Neikter, f. 09, J. K. 34; fr. 8/4 (1/1). — Övr. Paul Fredrik Magnus Leander, f. 09, J. K. 35; fr. 2/11.
    Aspelands och Handbörds härads: Vik. domare Lars Johan Erik Thorsell, f. 02, J. K. 30; 2/5—15/6. — Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; 26/8—11/9. — 1 not. Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/9. — Sten Erik Strandberg, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Ulf Gustaf Edvard Grapengiesser, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1).

236 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935.Norra Möre och Stranda härads: Vik. domare Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; 9/4—24/4. — Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; 3/6—22/6. — 1 n o t. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32; 1/1—15/4. — Ingvar Oskar Karl Ståhl, f. 10, J. K. 32; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; fr. 16/4. —Övr. Sven Hasting Lidman, f. 11, J. K. 35; fr. 16/4.
    Södra Möre härads: 1 n o t. Folke Carl Wilhelm Ericson, f. 06, J. K. 32.
    Ölands: 1 n o t. Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. 03, J. K. 32; 1/1—28/2. — Hakon Carl Eugén Tydén, f. 06, J. K. 33; fr. ⅓.

 

H a l l a n d s  l ä n.


    Hallands läns södra: S e k r. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29. — 1 not. Gösta Holger Hermansson Bäck, f. 08, J. K. 31. — 2 not. Karl Göran Axelsson Mörner av Morlanda, f. 08, J. K. 33. — Övr. Torkel Nordström, f. 10, J. K. 34. — Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 18/2.
    Hallands läns mellersta: S e k r. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Arne Ernst Salomon Lundgren, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Kristen Anders Ivarsson, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Erik Gärde, f. 05, J. K. 34; fr. 1/7(1/1). — Övr. Otto Gustaf Nordenskjöld, f. 11, J. K. 35; fr. 11/6.
    Hallands läns norra: 1 not. Carl Sven Ekelund, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/5. —Olof Ingemar Åström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Per Yngve Holmfrid Hellbing, f. 07, J. K. 33; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Herman Brynolf Wennqvist, f. 06, J. K. 34; 1/1—23/1. — Roland Birger Jonsson, f. 06, J. K. 34. — Olof Holger Ahlstedt, f. 10, J. K. 35; fr. 12/10.

 

G ö t e b o r g s   o c h  B o h u s  l ä n.


    Askims, Hisings och Sävedals härads: Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22. — Sekr. Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J. K. 26. —1 n o t. Erik Verner Ahlquist, f. 06, J. K. 31; 1/1—6/2. — Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32; 7/2—30/6 (2 not. 1/1). — Anders Gideon Sæmund, f. 98, J. K. 32; 1/7—9/9 (2 not. 1/1). — Elsa Rohlin, f. 06, J. K. 32; 10/9—2/12 (1/1, 2 not. 7/2). —Carl Inge Dahlgren, f. 05, J. K. 32; fr. 3/12 (1/1, 2 not. 1/7). — 2 n o t. Carl Ivar Lars Ernberg, f. 01, J. K. 33; fr. 10/9 (1/1). — Einar Josefson, f. 05, J. K. 33; fr. 3/12 (1/1). — Övr. George Filip Seaton Wahlström, f. 05, J. K. 33. — Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34. — Bertil Borssen, f. 03, J. K. 34. — Erik Bendz, f. 09, J. K. 34. — Ragnar Fredrik Uddenberg, f. 10, J. K. 34; fr. 7/1. — AstridElin Gertrud Hildebrand, f. 12, J. K. 35; fr. ¼. — Gunnar Nachmanson, f. 08,J. K. 33; fr. 7/9.
    Inlands: 1 not. Nils Wallin, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/4. — Rolf Seevers, f. 05, J. K. 30; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Dag Magnusson, f. 09, J. K. 34.
    Orusts och Tjörns härads: 1 not. Sven Erik Harald Gjöthlén, f. 05, J. K. 31; 1/1—1/10. — David Bernhard Strimling, f. 07, J. K. 33; fr. 1/10. — Övr. Bo Oscar Hugosson Warmark, f. 07, J. K. 34.
    Norrvikens: Fastighb. Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31; 29/10—28/12. — 1 not. Sture Sigurd Aspegrén, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/9. — Enar Michaël Koch, f. 04, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. David Markus Köpniwsky, f. 08, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Nils Jacob Jacobson, f. 11, J. K. 35; fr. 1/10.
    Sunnervikens: Sekr. Per-Otto Hainer, f. 05, J. K. 30. — 1 n o t. Per Adolf Gunnar von Hofsten, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/10. — Ernst Lars Erik Fogelklou, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Bror Erik Anders Kirudd, f. 10, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Axel Vilhelm Sandberg, f. 11, J. K. 35; fr. 30/9.

 

Ä l v s b o r g s  l ä n.


    Marks: Fastighb. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; fr. 1/12. — 1 n o t. Erland Carl Gustaf Ringius, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Folke Österlund, f. 04, J. K. 33; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Carl-Richard Tholson, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). —Övr. Sven Gustaf Ströberg, f. 11, J. K. 35; fr. 29/5.
    Kinds och Redvägs härads: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935. 237f. 01, J. K. 25; fr. 1/9. — 1 not. Frans Emil Ohlson, f. 04, J. K. 32; 1/1—22/9. —Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; fr. 23/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Christian Anders Vilhelm I:son Broström, f. 08, J. K. 35; fr. 23/9 (4/2).
    Borås: 1 n o t. Karl Georg Henrik Arrhenius, f. 05, J. K. 31; 1/1—11/3. — Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; 11/3—13/10 (2 not. 1/1). — Lars Edvard Melcher Ekströmer, f. 08, J. K. 34; fr. 13/10 (1/1, 2 not. 11/3). — 2 not. Stig Hjalmarson Lindholm, f. 11, J. K. 35; fr. 13/10 (18/2). — Övr. Per Helge Jonsson, f. 08, J. K. 35; fr. 28/10.
    Vättle, Ale och Kullings härads: Vik. domare Torsten Einar Mats Jakob Schiller, f. 07, J. K. 31; 26/8—25/10. — S e k r. John Edvard Frostmark, f. 00, J. K. 29; 1/1—30/6. — Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29; fr. 1/7. — 1 n o t. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; 1/1—28/2. — Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; ⅓— 18/12 (2 not. 1/1). — Agnar Ivar Arfvidson, f. 11, J. K. 33; fr. 19/12 (1/1, 2 not. ⅓).— 2 n o t. Anna-Lisa Ericson, f. 07, J. K. 34; fr.19/12 (1/1). — Övr. Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; fr. 11/6.
    Flundre, Väne och Bjärke härads: Sekr. Ingemar Lilja, f. 07, J. K. 30. —1 n o t. Sven Gustaf Adolf Colleen, f. 09, J. K. 32; 1/1—31/1. — Sven Ingvar Eskil Vrang, f. 04, J. K. 33; fr. ½ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Gustaf (Gösta) Koritz, f. 07, J. K. 33; fr. ½ (1/1). — Övr. Gunnar Leopold Arvidsson, f. 07, J. K. 34. — Jan Bertil Fastman, f. 10, J. K. 34; 1/1—29/4. — Per Erik Abraham Helleberg, f. 12, J. K. 34; 1/5—4/6.
    Nordals, Sundals och Valbo härads: 1 not. Lars Karlberg, f. 07, J. K. 32; 1/1—4/12. — Carl Adolf Björhammar, f. 06, J. K. 33; fr. 5/12 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Lars Peter Afzelius, f. 09, J. K. 34; fr. 5/12 (1/1). — Övr. Gunnar Rickard Henning Melin, f. 06, J. K. 35; fr. 16/12.
    Tössbo och Vedbo härads: Vik. domare Otto Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; 7/1—20/6. — Fastighb. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; 23/4—30/6. — 1 not. Einar Emund Torkeli, f. 00, J. K. 31; 1/1—7/9.— Stig Rutger Norberg, f. 09, J. K. 33; fr. 8/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Olof Georg Mogren, f. 04, J. K. 34; fr. 8/9 (1/1).— Övr. Åke Malkolm Paulsson, f. 12, J. K. 35; fr. 16/9.

 

S k a r a b o r g s   l ä n.


    Vadsbo härads: S e k r. Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27. — 1 n o t. Erik Murray Eskil Elias Hult, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/8. — Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Erik Karl Axel Kihlberg, f. 08, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Bengt Erik Gustafsson, f. 09, J. K. 34; fr. 25/9.
    Gudhems och Kåkinds härads: Vik. domare Claes C:son Uggla, f. 04, J. K. 30; 10/1—6/2. — 1 n o t. Oskar Gösta Kinnander, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/7. — Bengt Axel Georg Nolkrantz, f. 05, J. K. 33; fr. ⅛ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sven Knut Guslav Kihlblom, f. 04, J. K. 34; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Stig Erik Cedergren, f. 11, J. K. 35; fr. ⅛.
    Vartofta och Frökinds härads: Vik. domare Fritjof Sjögren, f. 00, J. K. 24; 1/1—6/1. — Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31; 1/6—15/6. — Harry Gunnar Bäck, f. 06, J. K. 31; 23/8—7/9. — 1 n o t. Bo Haldan Nilsson Dag, f. 08, J. K. 32; 1/1—9/10. — Carl Olof Lindgren, f. 08, J. K. 33; fr. 10/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Lars Göran Forne, f. 05, J. K. 34; fr. 10/10 (23/4).
    Skånings, Valle och Vilske härads: Fastighb. Algot Harding Hedfalk, f. 04, J. K. 31; 28/10—27/12. — 1 n o t. Olof Fredrik Valdemar Haglund, f. 02, J. K. 33. — Övr. Nils Gustav Schultz, f. 01, J. K. 34; 1/1—30/9.
    Åse, Viste, Barne och Laske härads: 1 n o t. Karl Gunnar August Ihlenius, f. 06, J. K. 31; 1/1—25/8. — Per Anders Herman Arhusiander, f. 09, J. K. 33; fr. 26/8 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; fr. 26/8. — Övr. Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads: Vik. domare Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; 24/10—23/12. — Fastighb. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/11. — 1 n o t. Carl-Ivar Fritiof Lefwander, f. 08, J. K. 32; 1/1—22/6. — Hugo Edvard Hellqvist, f. 07, J. K. 33; fr. 23/6 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Arthur Wilhelm Hedberg, f. 05, J. K. 34; fr. 23/6 (1/1). — Övr. Per Folke Lindberg, f. 11, J. K. 35; fr. 11/9.

238 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935.Hovrätten över Skåne och Blekinge.

 

B l e k i n g e  l ä n.


    Östra härads: Vik. domare Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30; 3/3—8/3. — Sven Axel Rönnquist, f. 00, J. K. 22; fr. 9/3. — Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/1—28/2. — 1 n o t. Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 1/1—25/9. — Erik Gilbertsson Mellin, f. 09, J. K. 33; fr. 26/9 (24/4). — Övr.Gunnar Valdemar Englander, f. 06, J. K. 35; fr. 17/9.
    Medelstads härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29;⅓—30/4. — 1 n o t. Jean Jacques Baltzar de Maré, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/6. —Märta Augusta Berglund, f. 04, J. K. 29; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Åke Magnus Valdemar Sjölin, f. 10, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Hans Georg Järnbrink, f. 11, J. K. 34.
    Bräkne och Listers: S e kr. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27. — 1 n o t. Isak Nils Erik Berg, f. 06, J. K. 32; 1/1—1/11. — Bertha Klemedtson, f. 07, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Ture Assar Ingemar Ingerbv, f. 05, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Arvid Bertil Mjellander, f. 08, J. K. 34; 1/1—1/5.

 

K r i s t i a n s t a d s  l ä n.


    Ingelstads och Järrestads härads: Sekr. Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. — 1 n o t. Algot Erik Ossian Ericsson, f. 06, J. K. 31. — 2 n o t. Nils Samuel Heurlin, f. 07, J. K. 32. — Övr. John Walter Rosenberg, f. 03, J. K. 33.
    Gärds och Albo härads: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/5—30/6. — 1 n o t. Olof Fredrik Rudolf Melén, f. 08, J. K. 32; 1/1—10/12. — Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; fr. 11/12 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Frans Otto Meijer, f. 10, J. K. 34; fr. 11/12 (1/1). — Övr. Kaj-Åke Ahlm, f. 11, J. K. 35; fr. 15/10.
    Villands: Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; fr. 1/11. —1 n o t. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32; 1/1—18/5. — Tom-Erik Forssner, f. 08, J. K. 33; 18/5—1/12 (2 not. 1/1). — Carl-Adam Götrik Carlsson von Schéele, f. 08, J. K. 33; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 18/5). — 2 n o t. Fritz August Herman af Petersens, f. 10, J. K. 35; fr. 1/12 (4/5).
    Östra Göinge: Fastighb. Nils Tage Nilson-Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/7—31/8.— 1 not. Nils Arvid Birger Ernkell, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/8. — Erik Gustaf Blomgren, f. 06, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Kjell Hugo Olsson, f. 07, J. K. 34; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Per Magnus Bengtsson, f. 06, J. K. 35; fr. ⅛.
    Västra Göinge: S e k r. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28. — 1 n o t. Gösta Pally, f. 03, J. K. 32; 1/1—31/3. — Nils Gustaf Lindquist, f. 06, J. K. 32; ¼—16/11 (2 not. 1/1). — Harald Johnsson, f. 08, J. K. 33; fr. 17/11 (1/1, 2 not. ⅓).— 2 n o t. Kjell Modéer, f. 06, J. K. 33; fr. ¼ (1/1). — Nils Johansson, f. 05, J. K. 35; fr. 17/11 (¼). — Övr. Giovanni Müngersdorf, f. 09, J. K. 35; fr. 1/7. — Roger Erlandsson, f. 11, J. K. 35.
    Norra Åsbo härads: Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/9—31/10. — 1 n o t. Anders Olov Richard Hegrelius, f. 08, J. K. 32. — 2 n o t. Karl Ivar Leo Leong, f. 09, J. K. 33. — Ö v r. Axel Martin Lundquist, f. 08, J. K. 35; fr. ¼.
    Södra Åsbo och Bjäre härads: Sekr. Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28.— 1 not. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—1/10. — Sten-Eric Adolf Heinrici, f. 10, J. K. 32; f. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Lars Einarsson Wikland, f. 10, J. K. 34; 7/1—20/12. — Nils John Oscar Wiebe, f. 07, J. K. 35; fr. 1/10.

 

M a l m ö h u s  l ä n.


    Oxie och Skytts härads: Vik. domare Johan Wilhelm Arnold Herrlin, f. 99, J. K. 25; 9/1—7/6. — Sekr. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28. —1 not. Olof Ahlström, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/5. — Erik Egon Sixten Eriksson, f. 08, J. K. 32; 1/6—13/11 (2 not. 1/1). — Carl Olof Jönsson, f. 06, J. K. 34; fr. 14/11 (1/1, 2 not. 1/6). — 2 not. Erik Vilhelm Gamstedt, f. 09, J. K. 34; fr. 14/11 (1/1).

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1935. 239— Övr. Ivar Holm, f. 11, J. K. 34. — Per Nilsson Stjernquist, f. 12, J. K. 34; fr. 2/9.— Frank Gustaf Harald Öhman, f. 13, J. K. 35; fr. 13/11.
    Torna och Bara härads: Sekr. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28. — 1 n o t. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/7. — Torsten Christian Cornelius Ahlgren, f. 07, J. K. 32; fr. ⅛ (2 not. 1/1). — 2 n o t. Nils Johan Rappe, f. 10, J. K. 34; fr. ⅛ (1/1). — Övr. Sven Erik Samuel Larsson, f. 10, J. K. 35; fr. ½. — Gösta Carl Otto Centervall, f. 11, J. K. 33; fr. 8/5. — Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35; fr. 16/12.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads: Sekr. Jonas Gunnar Vilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27. — 1 n o t. Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/10. — Johan Lennart Geijer, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Torsten Rikard Segrell, f. 07, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; fr. 21/10.
    Färs härads: 1 n o t. Hans Olof Gösta Hansson, f. 07, J. K. 32. — 2 n o t. Casper Wilhelm Sebastian Tham, f. 08, J. K. 34. — Ö v r. Folke John Claes Hain, f. 09, J. K. 35; fr. 16/1.
    Frosta och Eslövs: Fastighb. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; 25/8—9/10. — Sekr. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24. — 1 not. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; 1/1—15/9. — Ove Gustaf Fredrik Wickman, f. 05, J. K. 32; 16/9—31/10 (2 not. 1/1). — Sven Sigmund Schjånberg, f. 08, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 8/2). — 2 n o t. Sune August Gustaf Teodor Hellroth, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11. — Övr. Gösta Ernfrid Ahlbeck, f. 07, J. K. 33. — John Berndt Mauritz Philipson, f. 09, J. K. 34; fr. 2/1. — Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; fr. 8/1.— Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35; fr. 15/7.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Sekr. Håkan Magnus Moberg, f. 02, J. K. 27; 1/1—13/10. — Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30; fr. 14/10. — 1 not. Sune Ingemar Seltir, f. 06, J. K. 32; 1/1—31/8. — Sten Georg Holmström, f. 08, J. K. 33; fr. 1/9 (2 not. 1/1) — 2 n o t. Inga Louise Bååth, f. 09, J. K. 33; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Nils Arne Belfrage, f. 09, J. K. 34; 1/1—14/12. — Carl Stellan Hampus Sixtensson Graaf, f. 12, J. K. 34. — Micha Carlo Emanuel Mackendaz, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7.
    Luggude härads: Vik. domare Elin Bertha Maria Nilsson, f. 05, J. K. 30; 28/3—8/6 (fastighb. 1/1—28/2). — 1 n o t. Carl Sigvard Tydén, f. 07, J. K. 32. —2 not. Anders Gunnar Blomberg, f. 08, J. K. 33; 1/1—27/10. — Judith Althea Sonesson, f. 06, J. K. 34; fr. 28/10 (1/1). — Övr. Gunnar Fredrik Holmér, f. 10, J. K. 35; fr. 4/2. — Knut Folke Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/10.