Dödsfall. F. d. borgmästaren Claes Rudolf Ekman avled i Skövde 25 april 1936. Han var född i Grangärde, Dalarna, 1862, blev student i Uppsala 1881 och avlade där 1886 hovrättsex. Fyra år senare utnämndes han till vice häradshövding, 1894 blev han rådman och magistratssekreterare i Skövde samt slutligen 1920 borgmästare därstädes. 1935 avgick han med pension. E. har vidare varit vice auditör och auditör vid ett flertal olika regementen i Västergötland.
    Advokaten Per Otto Herzog avled i Sthm 26 april 1936. H. var född 1868 i Sthm, blev student i Uppsala 1887 och avlade där 1894 jur. utr. kand. ex. Efter tingstjänstgöring och en kortare tids tjänstgöring i nedre justitierevisionen grundade han 1898 en advokatbyrå i Sthm, vilken han sedan dess innehaft. Sedan 1900 var han ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    F. d. t. f. landshövdingen Herman Leonard Uddén avled i Sthm 1 maj 1936. Född i Kumla 1850 blev han student i Uppsala 1869 och avlade där 1872 hovrättsex. Sedan han fyra år senare erhållit vice häradshövdingetiteln inträdde han i länsstyrelsen i Västmanlands län. Han blev länsnotarie 1877, landskamrerare 1886 och landssekreterare 1888. Åren 1916 och 1917 tjänstgjorde han som t. f. landshövding i länet. Sistnämnda år avgick han med pension. U. har tagit verksam del i förarbetena till 1918 års reform av författningarna rörande landsstaten och har utgivit en mycket anlitad kommentar till dessa författningar.
    Häradshövdingen Harry Oscar Eugène Åberg avled 10 maj 1936. Å. var född i Malmö 1881, blev student i Lund 1900 och avlade där jur. utr. kand.ex. 1906. Efter tjänstgöring i olika domsagor utnämndes han 1918 till vice häradshövding. 1921 blev han häradshövding i Piteå domsaga och kvarstod på denna post till sin död. Sedan 1925 var han ordf. i poliskollegiet för Norrbottens läns landstingsområde.
    Vice häradshövdingen Ernst Fredrik Wehtje avled 11 maj 1936. Han var född 1863 i Svalöv. Efter studier i Lund avlade han 1887 jur. utr. kand.

NOTISER. 319ex. samt utnämndes senare till vice häradshövding. 1898 blev han kronofogde i Oxie och Skytts fögderi och tjänstgjorde till 1903. Han tog då avsked för att ägna sig åt affärslivet, där han gjort sig ett mycket bemärkt namn. Närmast var hans verksamhet knuten till Skånska cementaktiebolaget, men därjämte har han i en lång följd av år varit ordförande i Skånes handelskammare samt ledamot av styrelserna för Sveriges industriförbund, Allmänna arbetsgivareföreningen, Svenska stadsförbundet och Skandinaviska kreditaktiebolaget samt av järnvägsrådet. Under åren 1890—1923 verkade han i Malmö stadsfullmäktige först såsom sekreterare, därefter som ledamot och slutligen som vice ordförande och ordförande.
    Advokaten Sven Johan Oskar Themptander avled i Sthm 13 maj 1936. T. var född i Sthm 1879, blev student i Uppsala 1899 och avlade där hovrättsex. 1903. Efter tingstjänstgöring har han sedan 1906 ägnat sig åt advokatverksamhet i Sthm. 1908 blev han ledamot av Sveriges advokatsamfund, 1912—1933 var han ledamot av samfundets styrelse och 1920—1927 styrelsens sekreterare.