Gustav Aschaffenburg sjuttio år. En av Tysklands aktivaste och framgångsrikaste förkämpar för en förnuftigare kriminalpolitik, grundaren och utgivaren av den ledande tidskriften för den moderna straffrättsskolan inom Tyskland, Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, vars 27:de årgång utkommer i år, professor Gustav Aschaffenburg, fyllde den 26 maj 1936 70 år, efter att för några månader sedan ha överlämnat tidskriften till ny ledning, professorerna Franz Exner, Johannes Lange och Rudolf Sieverts.
    Aschaffenburg var under många år lärjunge till Kraepelin och offentliggjorde under denna tid från Heidelbergerkliniken ett flertal betydande arbeten inom psykiatri och experimentalpsykologi. Sedermera ägnade han sigmer och mer åt kriminologiska frågor och är i utlandet kanske mest kändför sitt arbete »Das Verbrechen und seine Bekämpfung» (i svensk översättning och bearbetning hos Bonnier år 1911). I sitt land har han spelat en betydande roll såväl genom sin vetenskapliga produktion inom psykologi, psykiatri och kriminologi, som genom att kring sin person och sin tidskrift samla reformvänliga element bland både läkare och jurister samt genom sin omfattande expertverksamhet vid domstolar över hela landet. Hans namn är också knutet vid en mängd celebra fall under första tredjedelen av 1900-talet, bl. a. det märkliga fallet Hau, vid vars behandling Aschaffenburg i sitt utlåtande förklarade sig övertygad om att Hau icke begått det brott för vilket han sedan dömdes.
    Aschaffenburg har gjort sig känd såsom en varmhjärtad, outtröttlig, stridbar och talangfull förkämpe för den naturvetenskapliga kriminologin och följes nu, när han ingår i sitt otium, av den största uppskattning och varmaste tacksamhet från anhängare till den moderna kriminologiska åsiktsriktningen över hela världen. På grund av sina omfattande arbeten på gränsområden till de juridiska och filosofiska disciplinerna har han av olika universitet hedrats med hedersdoktorat inom de juridiska och filosofiska fakulteterna.

Olof Kinberg.

 

    Dödsfall. F. d. protokollssekreteraren Claës Adam Schalén avled i Sthm 20 maj 1936. Han var född i Sthm 1854 och avlade efter studier i Uppsala hovrättsex. där 1881. Vice häradshövding 1884, blev han protokollssekreterare i Nedre justitierevisionen 1894. Han innehade på sin tid flera allmänna uppdrag.
    Advokaten Per Gustaf Ragnar Pihlstrand avled i Umeå 24 juni 1936. Född i Sillhövda, Blekinge län, 1883, avlade han studentex. i Lund 1902 och hovrättsex. därstädes 1908. Efter tingstjänstgöring började han 1913 advokatverksamhet i Umeå. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1917 och var sedan 1920 auditör.

396 NOTISER.    Rådmannen Birger August Wallinder avled i Göteborg 26 juni 1936. Han var född i Karlstad 1876, blev student i Halmstad 1893 och avlade jur. utr. kand.-ex. i Uppsala 1901. Efter tingstjänstgöring började han 1905 tjänstgöra i Göteborgs rådhusrätt, där han 1909 blev andre kanslist, 1911 polisnotarie, 1916 assessor och 1922 rådman.