574 NOTISER.    Nedre justitierevisionen. K. M:t har meddelat förordnanden att tjänstgöra såsom revisionssekreterare dels 18 sept. 1936 åt assessorerna i Svea hovrätt Sven Björkholm och Enar Eckerberg, dels 25 sept. 1936 åt assessorerna i nämnda hovrätt Hans Bennich och Erik Hagbergh, dels ock 9 okt. 1936 åt assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Arnold Herrlin.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    25 sept. 1936 till hovrättsråd fr. o. m. 1 okt. 1936 utnämnt i S v e a h o v r ä t t revisionssekreteraren Klas Hedström samt assessorerna i hovrätten Olof Thulin, Knut Elliot, Sten Björklund, Martin Mellbin och Tage Boye;Göta hovrätt revisionssekreteraren Bertil Öhlin samt assessorerna i hovrätten Frithjof Folkard von Scherling, Arne Schedin och Martin Lembke samt i hovrätten över Skåne och Blekinge revisionssekreteraren Hugo Wikström och assessorn i hovrätten Åke Braunstein;
    3 okt. 1936 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn i hovrätten Sven Larsson;
    9 okt. 1936 förordnat att en inom Svea hovrätt ledigbliven notariebefattning skall tills vidare tillsättas allenast på förordnande.
    Svea hovrätt har 15 sept. 1936 beviljat notarien vid hovrätten Carl Lundqvist avsked.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    3 okt. 1936 beviljat häradshövdingen i Gudhems och Kåkinds domsaga Oscar Nyman avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 15 dec. 1936;
    16 okt. 1936 till häradshövding i Södertörns domsaga utnämnt statssekreteraren i försvarsdepartementet, revisionssekreteraren Åke Hartelius.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har 9 okt. 1936 till borgmästare i Uddevalla utnämnt t. f. borgmästaren i staden, rådmannen Elof Wetterström.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har
    9 okt. 1936 till polisdomare i Sthm utnämnt t. f. stadsfiskalen därstädes, polisassessorn Gösta Berglund;
    16 okt. 1936 förordnat, att den poliskammaren i Norrköping tillkommande domsrätten skall upphöra från dag, som K. M:t vill framdeles bestämma, och domsrätten överflyttas å viss ledamot av rådhusrätten i egenskap av polisdomare.

 

    Juridiska examina. Juris licentiatexamen har avlagts vid Uppsala universitet 29/5 36 av Gunnar Hedlund, norrl., f. i Helgums förs.Västernorrlands l. 1/9 00, student i Sthm 18/12 20, jur. kand ex. där 31/1 27.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1936 avlagts

v i d  U p p s a l a  u n i v e r s i t e t
d.  3 1  j a n u a r i  a v :


    Carl Otto Mattias Ahlberg, västm.-dala, f. i Sala 12/4 06, student i Uppsala 21/5 26. — Lennart Sigfrid Alfred Ahlström, västg., f. i Sthm 2/5 11, student i Skövde 14/5 30. — Stig Enhörning, söderm.-närke, f. i Liverpool 4/5 10, student i Strängnäs 28/5 29. — Abraham Bernhard Lewinson, göteb., f. i Jönköping 22/12 96, student i Göteborg 30/5 17. — Hans Erik Gustaf Lundberg, östg., f.i Ringarums förs. Östergötlands l. 24/5 06, student i Norrköping 19/5 25. —Erik Gustaf Mälstad, söderm.-närke, f. i Örebro 6/6 12, student där 20/5 31.Karl Vilhelm Sjögren, västg., f. i Mölltorps förs. 5/12 09, student i Uppsala 28/5 31. — Bengt Krister Ludvig Åman, östg., f. i Uppsala 1/9 12, student där 24/5 30, fil. kand. ex. där 15/9 32;
d. 21 mars av:
    Arne Oscar Robert Brunnberg, uppl., f. i Sthm 26/12 09, student i Hälsingborg 29/5 28. — William Dickson, västg., f. i Skövde 3/5 11, student i Skara 7/6 29. — Erik Vilhelm Ericson, uppl., f. i Vätö förs. Stockholms l. 2/3 11, student i Uppsala 19/5 28. — Erik Gottfrid Hedlund, f. i Göteborg 8/5 11, student där 22/5 31. — Lars Olov Henrik Holmström, östg., f. i Vikingstads

NOTISER. 575förs. Östergötlands l. 22/8 07, student i Linköping 7/6 29. — Rolf Philip Leman, göteb., f. i Göteborg 2/5 10, student i Lund 4/6 30. — Rolf Lundgren, uppl., f. i Uppsala 27/1 09, student där 22/5 28. — Carl Adolf Montan, göteb., f. i Göteborg 16/8 11, student där 12/12 31. — Gösta Ludvig Sebastian af Petersens, värml., f. i Sthm 12/12 10, student i Lundsberg 11/6 31. — Carl Axel Seth, göteb., f. i Göteborg 5/6 10, student där 23/5 29;

d.  2 9  m a j  a v:


    Gösta Greger Stig Fabian Brunnström, sthm, f. i Hälsingborg 4/3 07, student där 4/6 26, fil. kand. ex. i Uppsala 30/1 32. — Karl Olof Georg Enhörning, västm.-dala, f. i Västerås 16/4 06, student där 16/5 24. — Leif Arendt Ingemar Hultström, värml., f. i Västerås 26/4 13, student i Karlstad 5/6 31. — John Harry Hågeman, uppl., f. i Faringe förs. Stockholms l. 11/4 11, student i Uppsala 24/530. — Erik Axel Nordman, norrl., f. i Jukkasjärvi förs. Norrbottens l. 1/1 09, student i Uppsala 22/5 29. — Malte Thorolf Christoffer Rosén, norrl., f. i Sollefteå 20/9 06, student i Härnösand 11/6 26. —Erland Fredrik Spens, västg., f. i Ulricehamn 17/9 11, student i Skara 16/5 30.Karl Holger Sundberg, uppl., f. i Uppsala 20/1 12, student där 24/5 30. —Karl-Erik Tengroth, västg., f. i Borås 21/9 13, student där 10/6 32. — Carl Wilhelm Derkert Ulmgren, sthm, f. i Stockholm 19/7 11, student i Paris juli 30. — Lars Axel Walldén, norrl., f. i Kristinehamn 15/6 14, student i Östersund 12/5 32.

v i d  L u n d s  u n i v e r s i t e t
d.  3 1   j a n u a r i  av:


    Stig Allan Algott, blek., f. i Ronneby 2/3 12, student i Karlskrona 22/5 30.Gillis Nils Björck, ld, f. i Ängelholm 18/8 07, student i Lund 10/6 27. —Gunnel Jacobsson, värml., f. i Karlshamn 14/1 09, student i Malmö 13/6 29;

d.  2 2  f e b r u a r i  a v:


    Torsten Rignell, krist., f. i Slimminge förs. Malmöhus l. 31/1 10, student i Lund 10/12 28;

d.  3 0  a p r i l  a v:


    Sten Gunnar Warming, göteb., f. i Göteborg 24/11 07, student där 4/6 27;

d.  9  m a j  a v:


    Göran Gottfrid August Lundholm, göteb., f. i Norrtälje 25/1 09, student i Uddevalla 29/5 29;

d.  1 6  m a j  a v:


    Nils Jonas Krok, smål., f. i Skara 18/11 13, student i Visby 18/5 32;

d.  3 0  m a j  a v:


    Bengt Hjalmar Andersson, hbg, f. i Västra Broby förs. Kristianstads l. 11/8 12, student i Hälsingborg 11/6 31. — Carl-Gustaf Borgström, hbg, f. i Hälsingborg 13/10 10, student där 1/6 29. — Harald Richard Grundberg, hall., f. i Örgryte förs. Göteborgs och Bohus l. 20/12 09, student i Halmstad 22/5 29.Fritz-Arnold Hammar, göteb., f. i Göteborg 21/3 09, student där 4/6 28.Nils Sture Anders Hildestrand, hbg, f. i Lund 9/6 09, student där 4/6 27.Levi Johansson, ld, f. i Bjurholms förs. Västernorrlands l. 3/6 07, student i Lund 6/6 31. — Axel Ossian Gilbert Larsson, ld, f. i Holmby förs. Malmöhus l. 28/10 10, student i Lund 27/5 30. — Anders Lindstedt, hbg, f. i Sthm 3/711, student i Eslöv 4/6 29. — Inga Ann-Christina Ljungberg, mlm, f. i Malmö 2/4 10, student där 13/6 29. — Helmer Arthur Månsby, göteb., f. i Frändefors förs. Älvsborgs l. 17/11 06, student i Uddevalla 29/5 29. — John Harald Natanael Konrad Widegren, yst., f. i Röddinge förs. Malmöhus l. 24/10 03, student i Lund 31/5 24.

v i d  S t o c k h o l m s  h ö g s k o l a
d.  3 1  j a n u a r i  a v:


    Ernst Baburger, f. i Fürth, Bayern, Tyskland, 2/5 02, Abiturientenex. där27/4 21, Referendarex. i Erlangen 24/3 25, Dr. Jur. där 27/3 25, Assessorsex.

576 NOTISER.i Nürnberg 22/10 28. — Birger Daniel Barth-Magnus f. i Hellerup Danmark,26/12 04, student i Stavanger, Norge, 1/7 24, juridisk embedsex. i Oslo 15/12 29.Axel Gösta Ludvig Ejermark, f. i Eskilstuna 25/10 09, student där 18/5 28.Carl Christian Halling, f. i Skålleruds förs. Älvsborgs l. 11/10 10, student i Djursholm 16/5 29. — Gunnel Hedvig Thunegard, född Hamner, f. i Visby 5/3 05, student i Sthm 14/5 24. — Per Olof Eric Wallin, f. i Ekerö förs. Sthml. 7/10 13, student i Sthm 16/5 31. — Stig Lago Magnus Alarik Wernstedt, f. i Umeå 11/11 11, student i Djursholm 4/6 30;

d.  7  m a r s  a v:


    Bo Gösta Bohman, f. i Sthm 15/1 11, student där 19/5 30. — Rolf Teodor Broström, f. i Ramsjö förs. Gävleborgs l. 19/10 11, student i Umeå 10/6 29. —Berndt Sture Cederbalk, f. i Sthm 27/2 11, student där 22/5 31.— Björn Dillén, f. i Sthm 17/3 11, student där 13/5 30. — Gösta Adrian Falk, f. i Danderyds förs. Stockholms l. 30/6 11, student i Djursholm 2/6 30. — Carl Olof Frunck, f. i Sthm 16/3 09, student där 12/5 27. — Sture Lennart Gustafsson, f. i Norrtälje 24/1 12, student i Sthm 13/5 30. — Sven-Olof Gottfrid Högsell, f. i Kastlösa förs. Kalmar l. 11/12 10, student i Västervik 27/5 29. — Ingvar Höjer, f. i Sthm 21/6 01, student där 10/5 20. — Gustaf Lindecrona, f. i Sthm 7/12 12, student där 18/5 31. — Jan Herbert Martin, f. i Lidingö 19/9 12, student i Uppsala 24/5 30. — Sven Valdemar Svensson, f. i Djursholm 9/6 12, student där 3/6 30;

d.  1 8  a p r i l  a v:


    Gustaf Emil Almling, f. i Sthm 11/12 08, student där 13/5 29. — Sten Henrik Theodor Beskow, f. i Sthm 22/6 12, student där 13/5 30. — Elsa Birgit Erdmann, f. i Sthm 17/4 13, student där 21/5 31. — Sven Olof af Geijerstam, f. i Sthm 24/4 13, student där 13/5 31. Bengt Junker, f. i Sthm 21/6 13, student där 15/5 31. — Oscar Harry Kummel, f. i Sthm 8/3 03, student där 11/5 22. —Karl Gustaf Linden, f. i Sthm 10/11 09, student där 14/5 29. — Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. i Sthm 17/9 09, student där 13/5 31. — Richard Ernst Lorentz Munthe, f. i Sthm 26/2 11, student där 13/5 29. — Harry Oscar Ireneus Wingren, f. i Sölvesborg 17/10 98, student i Kristianstad 3/6 18, lantmät. ex. i Sthm 3/6 24.

d.  2 8  m a j  a v:


    Hanna Margareta Björklund, f. i Eds förs., Västernorrlands l. 15/8 03, student i Sthm 16/5 29. — Olle Arvid Edelswärd, f. i Kalmar 19/4 10, student i Härnösand 11/6 29. — Lars Olof Ekeberg, f. i Sthm 7/5 12, student där 10/5 30.Gustav Emil Flodin, f. i Sthm 22/10 11, student där 10/5 30. — Ernst Fredrik Gardfors, f. i Anundsjö förs. Västernorrlands l. 12/12 09„ student i Umeå 16/5 30. Bo Gyllenstierna, f. i Sthm 9/11 07, student där 9/12 26. — Carl-Filip Högstedt, f. i Sthm 15/1 12, student där 20/5 30. — Maud Ingeborg Ivarsdotter Lagercrantz, f. i Sthm 11/11 11, student där 13/5 30. — Sven Gösta Christian Lagerlöf, f. i Djursholm 28/11 11, student där 4/6 30. — Nils-Erik Lindblom, f. i Sthm 4/12 13, student där 13/5 31. — Erik Lindman, f. i Sthm 21/5 04, student där 19/6 25. — Carl Arne Nilsson, f. i Vetlanda 20/5 11, student i Borås 22/5 29. — Gustaf Norrthon, f. i Väsby förs. Malmöhus l. 12/1 11, student i Hälsingborg 3/6 30. — Roland Erland Pettersson, f. i Arvika 10/11 02, student i Sthm 13/5 22. — Bernhard Johannes Erich Staedler, f. i Bad Nauheim, Tyskland, 21/10 04, abiturientenex. i Berlin 10/3 22, referendarex. i Jena 6/7 25, Dr. Jur. där 7/3 28, assessorsex. i Berlin 17/11 28. — Stefan Wilhelm Otto Stiernstedt, f. i Sthm 12/11 09, student där 10/5 28. — Axel Fredrik Adolf Wilhelm Trotzig, f. i Sthm 29/5 11, student där 12/5 30. — Lars Joachim Wallmark, f. i Härnösand 16/1 12, student i Sundsvall 24/5 30. — Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. i Sthm 26/4 13, student där 15/5 31.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1936 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 29, vid Lunds universitet av 18 och vid Stockholms högskola av 48 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1936 avlagts vid Uppsala universitet av 4, vid Lunds universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 12 personer.