Lombrosopriset till prof. Kinberg. En sällsynt utmärkelse har tilldelats prof. Olof Kinberg, i det han erhållit Lombrosopriset för sitt arbete »Basic Problems of Criminology» (se SvJT 1935 s. 578). Detta arbete utgör en översättning och bearbetning av prof. Kinbergs böcker »Aktuella kriminalitetsproblem i psykologisk belysning» (se SvJT 1931 s. 41 och 1933 s. 512samt »Varför bli människor brottsliga» (se SvJT 1935 s. 568). Beslutet om prisets utdelande var enhälligt och innebär, att ett arbete, som icke tillställts bedömningskommittén för tävlan, blev prisbelönt; i regel utdelas priset efter tävling mellan insända arbeten.
    Lombrosopriset instiftades av den berömde kriminologen Lombroso. Denne donerade ett större belopp, vars avkastning skulle utdelas till förtjänta forskare på det kriminologiska forskningsområdet. För att förvalta kapitaletoch fatta beslut om utdelning av priset inrättades i Turin ett Istituto del Premio Lombroso. Bedömningskommittén består av ett antal vetenskapsmän, bland vilka märkas: Mario Carrara, prof. i rättsmedicin och antropologi samt utgivare av Lombrosos tidskrift Archivio di Antropologia Criminale, Psichiatria e Medicina Legale, vilken alltjämt är en av de förnämsta kriminologiska tidskrifterna i världen; Ruggero Romanese, prof. i rättsmedicin och antropologi; samt prof. Filippo Saporito, psykiatrisk expert hos justitiedepartementet i Rom.

172 NOTISER.    Priset utdelades nu för sjunde gången. Bland dem som tidigare erhållit priset märkas: Mario Ruiz-Funes, prof. i straffrätt vid universitetet i Murcia för ett arbete över »Endocrinologia y criminalidad»; prof. Benigno di Tullio i Rom för boken »La costituzione delinquenziale»; samt dr Louis Vervaeck, numera chef för fångvården i Belgien, för hans vetenskapliga och praktiska arbete i kriminalantropologi.