174 NOTISER.    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund. Under år 1936 hava i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Alingsås Arne Josefson; Gävle Åke Pihlgren; Göteborg Erik Frick, Urban Kihlman, Bo Westman; Hälsingborg Walter Klein, Bengt Linders, Henry Ljunggren, Cecil Rausing; Härnösand Rickard Bergengren; Lund Nils W. Granqvist; Malung Filip Jonell; Mjölby Dan. Wessén; Motala Arnold Andersson; Norrköping Hans Berggren; Nyköping Herman Heilborn; Simrishamn Nils-Håkan Håkansson; Stockholm Erik Felländer, Olof Hildebrand, Sven Hölcke, Sten B:son Leijonhufvud, Arne Lind, Lily Malmar, Gert Rossander, Folke Rossby, Yngve Sedenius, Carl Swartling, Gunnar Söderlund, Fritz Ulrich, Gösta Walin, Åke Wikström, Gösta Åkerlund; Söderhamn Torsten Gullström; Sölvesborg Edvin Nilsson; Uddevalla Frank Zachau; Uppsala Stig Reuterswärd; Västerås Eric Ericsson, Harry Gombrii, Gösta Kalén; Växjö Arne Kriström.
    D. 28 jan. 1937 intogos följande nya medlemmar, nämligen i Göteborg Sven Colleen samt i Malmö Majken Billjer och Gunnar Delvert.

 

    Ny stadsjurist i Stockholm. Till stadsjurist i Stockholm efter prof. Halvar Sundberg, som utnämnts till borgarråd, har stadskollegiet 28 jan. 1937 utsett doc. Sture Brück.

 

    Juridiska examina höstterminen 1936. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1936 avlagts:

 

vid Uppsala universitet

d. 15 september av:

    Carl-Gustaf Mauritz Asplund, Sthm, f. i Sthm 8/4 13, student där 13/5 31. Gustaf Lennart Asplund, söderm.-närke, f. i Sthm 11/5 11, student där 10/12 30. — Johan Birger Larsson, västm.-dala, f. i Husby förs. Kopparbergs 1. 8/10 07, student i Lund 1/6 26. — Carl-Axel Sjöberg, göteb., f. i Göteborg 23/7 06, student där 20/5 26. — Birger Fabian Steen, västg., f. i Dals-Eds förs. Älvsborgs 1. 23/1 1889, student i Vänersborg 12/6 08. — Gunnar Ernest Thelén, göteb., f. i Altona, Tyskland, 8/9 12, student i Göteborg 5/6 30. — Gustaf Verner Wallin, västg., f. i Skara 3/9 09, student där 6/6 29, kansliex. i Uppsala 15/12 32. — Sven Alfred Fredrik Wasteson, östg., f. i Arkeby förs. Östergötlands 1. 30/9 11, student i Linköping 5/6 31. — Gustaf Fredrik Samuel Widmark, västm.-dala, f. i By förs. Kopparbergs 1. 8/6 13, student i Örebro 19/5 31;

 

d. 31 oktober av:

    Nils Emmerik Ahlström, uppl., f. i Junkils förs. Uppsala 1. 24/1 08, student i Uppsala 19/5 28, fil.kand.ex. där 30/5 33. — Per Arvid Henrik Cavalli, göteb., f. i Göteborg 17/4 09, student där 23/5 29. — Nils Erik Helmstein, uppl., f. i Gustavsbergs förs. Stockholms 1. 22/2 13, student där 22/5 31. — Olle Hermansson, göteb., f. i Sölvesborg 21/12 11, student i Göteborg 22/5 31. — Sven Sjöberg, västm.-dala, f. i Boda förs. Kopparbergs 1. 3/7 08, student i Göteborg 19/6 26. — Kristian Vinslöv Starup, uppl., f. i Uppsala 23/9 10, student där 22/5 28;

 

d. 15 december av:

    Gunnar Aberstén, göteb., f. i Sundsvall 4/2 13, student i Göteborg 22/5 31. — Bengt Olov Gunnar Gunnhagen, östg., f. i Veta förs. Östergötlands 1. 23/6 14, student i Linköping 4/6 32. — Torsten Ludvig Johansson, västg., f. i Trollhättan 25/11 09, student i Vänersborg 19/5 30. — Tage Ljunggren, norrl., f. i Härnösand 23/11 09, student där 11/6 29. — Carl Olof Svensson, uppl., f. i Uppsala 10/7 11, student där 24/5 30. — Folke Ivar Gunnar Sundkler, norrl., f. i Degerfors förs. Västerbottens 1. 27/8 10, student i Umeå 11/6 29, ekonomisk ex. vid handelshögskolan 12/12 31.

 

vid Lunds universitet

d. 15 september av:

    Yngve Ambjörn Assarsson, ld, f. i St. Harrie förs. Malmöhus 1. 12/12 10, student i Lund 26/5 30. — Carl Axel William Bendtz, mlm, f. i Malmö 11/11 05,

NOTISER. 175student där 22/5 25. — Liss-Eric Hugo Björkman, klm, f. i Kalmar 10/7 13, student där 20/5 31. — Filip Samuel Erlandsson, krist., f. i Munka-Ljungby förs. Kristianstads 1. 21/8 09, student i Kristianstad 16/5 30. — Nils Källoff, smål., f. i Sthm 29/7 12, student i Jönköping 5/7 31. — Isak Joel Rosenfeld, krist., f. i Ryska Polen 1/10 07, student i Malmö 11/12 29, Bengt Henrik Wihlborg, hbg, f. i Landskrona 8/11 12, student där 3/6 31;

 

d. 3 november av:

    Sture Torsten Edvin Lidbrink, hall., f. i Halmstad 13/6 13, student där 12/6 31. — Stig Hjalmar Sjövall, mlm, f. i Malmö 13/2 12, student där 23/5 30. —Erik Torstensson Uggla, västg., f. i Lund 17/2 06, student där 27/5 25.

 

d. 15 december av:

    Johan Emanuel Björling, 1d, f. i Lund 19/2 13, student där 29/5 31. — Karl Erik Elmstedt, klm, f. i Kalmar 29/7 12, student där 20/5 31. — Maj Fagerlin, krist., f. i Malmö 22/1 11, student i Kristianstad 8/12 30. — Ingvar Anders Harald Grauers, smål., f. i Oskarshamn 31/3 11, student i Eksjö 31/3 29. — Herman Katz, göteb., f. i Göteborg 11/7 11, student där 13/6 31. — Erland Eric Wilhelm Kleen, hbg, f. i Leningrad 29/1 11, student i Sthm 14/1 30. — Anders Harald Voldmar Körlof, yst., f. i Lund 21/7 14, student i Luleå 17/5 32. —Inga Lindstedt, hbg, f. i Solna förs. Stockholms 1. 20/6 13, student i Eslöv 13/5 32. — Carl Wilhelm Theodor Nyström, hbg, f. i Landskrona 2/2 98, student där 3/6 16. — Eva Fredrique Gunilla Silfversparre, hbg, f. i Wällufs förs. Malmöhus 1. 15/3 12, student i Hälsingborg 23/5 31. — Karin Stenhammar, östg., f. i Näshulta förs. Östergötlands 1. 23/9 14, student i Linköping 16/9 32. —Bengt Olof Helmer Wellmark, hall., f. i Långaryds förs. Jönköpings 1. 9/6 11, student i Halmstad 22/5 29. — Rudolf Waldemar Åström, mlm, f. i Malmö 17/4 12, student där 23/5 30;
    Fakultetens premier för 1936 för flit och framsteg i studier hava tilldelats: juris kandidaterna 1) C. G. Borgström, hbg, 2) Bengt Hj. Andersson, hbg, och 3) J. E. Björling, 1d;

 

vid Stockholms högskola

d. 15 september av:

    Fredrik Adlercreutz, f. i Sthm 8/3 11, student i Saltsjöbaden 6/6 30. —Åke Telemak Eliæson, f. i Sthm 19/4 11, student i Lidingö 18/5 29. — Jöran Fischer, f. i Ljungby 25/3 13, student i Göteborg 19/5 31. — Ingrid Gärde, f. i. Jönköping 24/3 12, student i Sthm 15/5 30. — Tord Lennart Hammarskiöld, f. i Sthm 27/3 12, student där 12/5 30, fil. kand. ex. där 3/11 34. — Robert Carl Fredrik Bohnstedt von Horn, f. i Sthm 15/7 10, student där 18/5 29.Arvid (Arne) Levin, f. i Sthm 6/11 11, student där 15/5 31. — Sven Johan Lidvall, f. i Leningrad 31/12 09, student i Sthm 14/5 28. — Harald Fredrik Viktor Ljungström, f. i Sthm 16/7 12, student där 10/5 30. — Olof Aron Lundmark, f. i Björsäter förs. Skaraborgs 1. 8/9 1896, student i Uppsala 1/6 18.Lennart Erik Ragnar Nordman, f. i Alfta förs. Gävleborgs 1. 20/4 12, student i Sthm 12/5 30. — Erik George Jonas Wiklander, f. i Ytterlännäs förs. Västernorrlands 1. 12/6 05, student i Sthm 12/5 23;

 

d. 7 november av:

    M. Elisabeth (Lizzie) J:dotter Benedictsson-Karlström, f. i Lund 9/3 12, student där 22/5 31. — Carl Ulf Christobald Dondorff, f. i Sthm 12/10 07, student där 4/12 27. — Sven Olof Ohlsén, f. i Sthm 8/7 12, student där 14/5 31;

 

d. 15 december av:

    Sten Erik Alrutz, f. i Djursholm 22/1 12, student där 4/6 30. — Erik Paulsson Bergholm, f. i Sthm 4/4 13, student i Djursholm 20/5 31. — Edith Marie Dinkelspiel, f. i Trieste 16/9 12, student i Sthm 22/5 31. — Hans Engfeldt, f. i Sthm 1/10 13, student där 26/5 32. — Carl Arvid Bertil Ernkell, f. i Lesjöfors förs. Värmlands 1. 8/4 12, student i Lundsberg 10/6 31. — Ragnar Martin

176 NOTISER.Franzén, f. i Sthm 1/4 11, student där 13/5 30. — Harald Dag Emil Gullers, f. i Sthm 26/8 12, student där 13/5 30. — Per-Axel Gunnar Hansén, f. i Neder Luleå förs. Norrbottens 1. 25/3 13, student i Luleå 6/6 31. — Karl Otto Björn Holm, f. i Luleå 10/1 10, student i Sthm 18/5 29. — Bengt Olof Birger Högrell, f. i Göteborg 22/8 12, student i Skara 3/6 31. — Alf Göran Herbert Jonsson, f. i Sthm 5/11 12, student där 11/12 31. — Bertil Linge, f. i Göteborg 8/7 10, student i Sthm 12/5 29. — Karl Wilhelm Modigh, f. i Sthm 12/4 14, student där 11/5 32. — Ivar Müller, f. i Sala 18/9 13, student i Sthm 11/5 32. — Sune Georg Theodor Wisén, f. i Sthm 4/2 12, student där 12/5 30.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1936 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 21, vid Lunds universitet av 23 och vid Stockholms högskola av 30 personer.
    Kansliexamen har under höstterminen 1936 avlagts vid Uppsala universitet av 5, vid Lunds universitet av 2 och vid Stockholms högskola av 8 personer.