Göteborgs rådhusrätt. Vid Göteborgs rådhusrätt tjänstgöra f. n. nedan nämnda jurister under assessorsgraden.
    Ordinarie (som pläga förordnas till vikarier å domaretjänst): Gösta Wilkens, f. 00, J. K. 23, v. krigsdomare och auditör 35, extr. not. 27, amanuens hos stadsaktuarien 35, ass. f. g. 28; Karl Wessman, f. 98, J. K. 22, extr. not. 29, amanuens hos konkursdomaren 36, ass. f. g. 30.
    Extra notarier: Ewert Holmberg, f. 00, J. K. 23, extr. not. 27, ass. f. g. 28; Volrat Koch, f. 02, J. K. 26, extr. not. 30, ass. f. g. 30; Torsten Huldén, f. 03, J. K. 27, extr. not. 30, ass. f. g. 31; Lage Samuelson, f. 01, J. K. 27, extr. not. 31, ass. f. g. 33; Artur Arnström, f. 04, J. K. 26, extr. not. 32, ass. f. g. 35; Sven Lampers, f. 04, J. K. 28, extr. not. 34, ass. f. g. 36, hovrättstjänstgöring 34—35; Ante Beck-Friis, frih., f. 05, J. K. 30, extr. not. 34, ass. f. g. 36, hovrättstjänstgöring 33—34; Erik Ahlqvist, f. 06, J. K. 31, extr. not. 35, hovrättstjänstgöring 35—36; Ingvar Vrang, f. 04, J. K. 33, extr. not. 36, ass. f. g. 36, hovrättstjänstgöring 36—37; Lennart Ros, f. 08, J. K. 33, extr. not. 36, hovrättstjänstgöring 36—37; Carl Gustaf Ringius, f. 08, J. K. 32, extr. not. 36, hovrättstjänstgöring 37.

 

    Malmö rådhusrätt. Vid Malmö rådhusrätt tjänstgöra f. n. följande extra tjänstemän.
    Extra notarier: Ivar Insulander, f. 05, t. f. hovrättsfiskal 33, började tjänstgöra vid RR:n 34, första assessorsförordnande 34, extra notarie 35; Lars Erik Holmberg, f. 99, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 34, första assessorsförordnande 34, extra notarie 36; Herbert Bornman, f. 04, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 35, första assessorsförordnande 35, extra notarie 36; Gösta Ljungstrand, f. 06, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 35, första assessorsförordnande 35, extranotarie 36.
    Amanuens: Per Bergdahl, f. 04, började tjänstgöra vid RR:n 36, t. f. hovrättsfiskal 36, första assessorsförordnande 36.