VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN i RIKETSDOMSAGOR UNDER ÅR 1936.


    Förteckningen har uppgjorts av aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen liksom icke heller vikarier för biträdande domare eller sekreterare. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt och hovrätten för Övre Norrland.
Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: Vik. domare Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; 20/11 (vissa mål). — 1 not. Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/8. Sven Johan Härje Lindblad, f. 09, J. K. 34; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Holger Andersson, f. 09, J. K. 35; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Nils Emmerick Ahlström, f. 08, J. K. 36; fr. 31/10.

    Mellersta Roslags: Vik. domare Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; 25/8 (vissa mål). — 1 not. Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/6. — Erik Danielsson, f. 08, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — 2 not. Ture Eugen Lagergren, f. 96, J. K. 34. — Övr. Per Olof Eric Wallin, f. 13, J. K. 36; fr. 1/3. —Nils-Erik Lindblom, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Nils Carl Vilhelm Berggren, f. 08, J. K. 32; 14/5. — Michael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; 11/5, 25/5 samt 11/6. — 1 not. Fritz Jacob Trägårdh, f. 10, J. K. 33; 1/1—14/4. — Stig Söderström, f. 09, J. K. 33; fr. 15/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Matts Bergom Larsson, f. 08, J. K. 34; fr. 15/4 (1/1). — Övr. Lars Peter Vilhelm Bergstedt, f. 07, J. K. 35. — Ragnar Viktor Adolf Adde, f. 10, J. K. 35; 1/1—31/8. — Claes Claesson Sandels, f. 11, J. K. 35. — Gösta Adrian Falk, f. 11, J. K. 36; fr. 22/4. — Robert Carl Fredrik Bohnstedt von Horn, f. 10, J. K. 36; fr. 26/10.
    Södra Roslags: Vik. domare Olof August Bergholtz, f. 04, J. K. 27; 27/2.— Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 26; 7/7. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29. — 1 not. Erik Adolf Sjöman, f. 05, J. K. 33; 1/1—3/3.— Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 1/1—30/11. — Gustaf Olof Ljungström, f. 10, J. K. 33; fr. 4/3 (2 not. 1/1). — Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; fr. 1/12 (2 not 1/1). — 2 not. Karl Axel Bertil Ekbom, f. 10, J. K. 33; 4/3 — 31/5 (1/1). — Carl Martin Runald, f. 98, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1). — Axel Viktor Lennart Rydback, f. 11, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Hans Grafström, f. 10, J. K. 34; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Karl Gustaf Hallström, f. 08, J. K. 34; 1/1—13/1.— Bengt Oscar Steen, f. 05, J. K. 35. — Per Erik Furst, f. 13, J. K. 35. — Arne Fredlund, f. 12, J. K. 35; 11/1—16/6. — Karl Erik Henrik Ehlin, f. 05, J. K. 27; fr. 1/3. —Bo Gösta Bohman, f. 11, J. K. 36; fr. 19/3. — Roland Erland Pettersson, f. 02, J. K. 36; fr. 1/7.
    Sollentuna och Färentuna: Vik. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd 23; 3/1—7/2. — Lars Per Olof Palmquist, f. 04, J. K. 28; vissa rannsakn. i juli och augusti. — Sekr. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03,

446 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.J. K. 30. — 1 not. Ragnar Gottfarb, f. 07, J. K. 34; 1/1—26/9. — Stig Danielsson, f. 09, J. K. 34; fr. 27/9 (2 not. 1/1) — 2 not. Nils Edling, f. 09, J. K. 34; 1/1 — 6/9.— Gullmar Bergenström, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Knut Rodhe, f. 09, J. K. 35; fr. 7/9 (1/1). — Bengt Ericsson, f. 11, J. K. 35; fr. 27/9 (1/1). — Övr. Sven Ericsson, f. 07, J. K. 35; 1/1 — 31/7. — Åke Sahlqvist, f. 08, J. K. 35. — Lars Piltz, f. 13, J. K. 35; fr. 9/1. — Gustav Lindberg, f. 09, J. K. 35; fr. 13/1. — Sture Gustafsson, f. 12, J. K. 36; fr. 16/3. — Ingvar Höjer, f. 01, J. K. 36; fr. 1/4. — Olle Edelsvärd, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7. — Bo Lagergren, f. 13, J. K. 35; fr. 25/9. — Sten Alrutz, f. 12, J. K. 36; fr. 16/12.
    Södertörns: Vik. domare Bernt Bertil Unger, f. 02, J. K. 26; 15/6. — Henning Valfrid Nilsson, f. 04, J. K. 28; 17/5 — 23/5. — Herman Zetterberg, f. 04, J. K. 28; 1/11—29/11. — Bitr. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K.18, v. hhvd 23; 1/1 — 30/6. — Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29; fr. 1/7. — Sekr. Gösta Kurt Leonard Graffman, f. 04, J. K. 29; 1/1—9/6. — Stig Gustav Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; 10/6—30/9. — Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30; fr. 1/10. — 1 not. Karl Bengt Tore Petré, f. 06, J. K. 33; 1/1—18/5.— Sixten Ahlbom, f. 05, J. K. 29; 19/5—30/9. (2 not. 1/1). — Ernst Bertil Hybbinette, f. 08, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 2/6). — 2 not. Karl Gösta Masreliez, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/7. — Claes Herbert Christenson, f. 06, J. K. 34; 19/5—1/6 (1/1). — Kjell Sjöstedt, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Sven Ivar Levy, f. 07, J. K. 35; fr. 1/8 (1/1). — Kaj Sjövall, f. 03, J. K. 35: fr. 1/10 (1/1). — Övr. Gillis Per Evert Granberg, f. 10, J. K. 35; 1/1—15/2. — Carl Harald Gustav William Thoresen, f. 05, J. K. 35; 1/1—30/6. — Gunhild Helena Edholm, f. 07, J. K. 34. — William Nisser, f. 07, J. K. 35; fr. 3/2. — Birger Barth-Magnus, f. 04, J. K. 36; fr. 26/2. —Björn Oskar Dillén, f. 11, J. K. 36; 12/3—11/5. — Bo Gyllenstierna, f. 07, J. K. 36; fr. 6/7. — Carl Christian Ernst Halling, f. 10, J. K. 36; fr. 18/8. — Hakon Gunnar Hjertén, f. 08, J. K. 34; 2/9—24/10. — Elsa Birgit Erdmann, f. 13, J. K. 36; fr.1/10. — Nils Bergö, f. 05, J. K. 33; 12/10—12/12. — Ragnar Martin Franzén, f. 11, J. K. 36; fr. 15/12.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Sekr. Sven-David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Karl Severin (Seve) Ljungman, f. 09, J. K. 33; 1/1—15/6. — Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; fr. 16/6 (2 not 1/1). — 2 not. Erik Richard Ragnar Hagman, f. 08, J. K. 35; fr. 16/6 (1/1). — Övr. Torsten Olof Angantyr Fromén, f. 98, J. K. 34; 1/1—22/2. — Arne Jörgensen, f. 11, J. K. 35; 1/1—29/2. — Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; fr. 9/3. — Jan Herbert Martin, f. 12, J. K. 36; fr. 9/3. — Carl Hakon Eugén Tydén, f. 06, J. K. 33; 23/3—4/4. — Karl Holger Sundberg, f. 12; J. K. 36; fr. 2/6. — Bengt Krister Ludvig Åman, f. 12, J. K. 36; fr. 2/11. — Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; fr. 4/11.
    Uppsala läns norra: Sekr. John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31. — 1 not. Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; 1/1—15/9. — Kjell Bernhard Melander, f. 09, J. K. 34; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; fr. 16/9 (1/1). — Övr. Bengt Axel Wilhelm Petri, f. 13, J. K. 35. — Lars-Olof Ekeberg, f. 12, J. K. 36; fr. 1/6.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: Fastighb. Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; 27/4—25/6. — 1 not. Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/4. — Sten Casimir Lilliehöök, f. 10, J. K. 33; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Rutger Christian Palme, f. 10, J. K. 34; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35.
    Oppunda och Villåttinge: Vik. domare Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, f. 08, J. K. 31; rannsakn. Sekr. Adolf Henrik Uno Murray, f. 05, J. K.30; 1/1—30/9. — Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; fr. 1/10. — 1 not. Sture Lindgren, f. 10, J. K. 33; 1/1—6/7. — Anders Torsten Linde, f. 11, J. K. 34; fr. 7/7 (2 not 1/1). — 2 not. Georg Filip Österholm, f. 10, J. K. 35; fr. 7/7 (1/1). — Övr. Gustaf Lennart Asplund, f. 11, J. K. 36; fr. 5/10.
    Livgedingets: Fastighb. Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; 16/10—15/12. — 1 not. Sten Olof Tegelmark, f. 08, J. K. 33. — 2 not.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936. 447Lennart Emanuel Österholm, f. 08, J. K. 34. — John Lasse Lundh, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Alf Göran Hubert Allard, f. 12, J. K. 36; fr. 28/12.

 

Gotlands län.

    Gotlands norra: Vik. domare Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; 6/7—15/8 (1 not. 1/1—7/6). — Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; 22/10—19/11 (vissa mål), 4/12, 5/12. — 1 not. Sven Valfrid Ljungholm, f. 10, J. K. 35; fr. 8/6 (1/1).
    Gotlands södra: Vik. domare Erik Abelson Bergman, f. 00, J. K. 25; 13/1—8/3. — Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; 27/7—25/8. — Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; fr. 15/10. — 1 not. Ernst Carl Johannes Lithberg, f. 85, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — 2 not. Hakon Gunnar Hjertén, f. 08, J. K. 34; fr. 1/11.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: Vik. domare Johan Martin Wahlbäck, f. 01, J. K. 24; 6/7—24/7. 1 not. Knut Erik Lindgren, f. 02, J. K. 34; 1/1—30/4. — Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32; fr. 1/5 (1/4). — 2 not. Erik Gustav Mälstad, f. 12, J. K. 36; 1/8—31/8. — Erland Fredrik Spens, f. 11, J. K. 36; fr. 1/9.
    Mellansysslets: Fastighb. Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; 1/4—31/5. — 1 not. Allan Richard Enström, f. 07, J. K. 33; 1/1—1/5. — Georg Erik Braunerhielm, f. 09, J. K. 34; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Arvid Holmstedt, f. 07, J. K. 35; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Johan Harry Hågeman, f. 11, J. K. 36; fr. 2/6.
    Södersysslets: Vik. domare Jarl Fritz Harald Hansson Prom, f. 05, J. K. 32; 5/2—29/4. — 1 not. Karl Anders Viktor Sernström, f. 06, J. K. 33; 1/1—30/6. — Erik Karl Wilhelm Björkman, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Bror Yngve Mortensson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1).
    Nordmarks: Fastighb. Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31.— 1 not. Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33; 1/1—3/7. — Anders Herlog Salomon Annermark, f. 03, J. K. 34; fr. 4/7. (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Vilhelm Ericson, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (23/3). — Övr. Herman Katz, f. 11, J. K.36; fr. 16/12.
    Jösse: Fastighb. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; fr. 20/11. — 1 not. Carl Åke Hasselrot, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/6. — Fritz Axel Gunnar Lundgren, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not 1/1). — 2 not. Hilding Jonas Patrik Holmvall, f. 02, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Leif Arendt Ingemar Hultström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7 (1/6).
    Fryksdals: Vik. domare Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33.— Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; 17/8—26/8. — 1 not. Daniel Ekelund, f. 10, J. K. 33; 1/1—12/1. — Anders Verner Bååthe, f. 06, J. K. 33; 13/1—15/8. — John Uno Gillis Ehrenroth, f. 06, J. K. 34; fr. 16/8 (2 not. 13/1). — 2 not. Ernst Allan Lundberg, f. 13, J. K. 35; fr. 16/8 (18/4).
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Sven Erik Henry Malm, f. 09, J. K. 33; 1/1—18/9. — Svante Gunnar Forsberg, f. 10, J. K. 34; fr. 18/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Olof Israelsson, f. 08, J. K. 35; fr. 18/9 (1/1). — Övr. William Dickson, f. 11, J. K. 36; fr. 18/9.

 

Örebro län.

    Östernärkes: Vik. domare Axel Hans Wilhelm Hjalmarsson Bennich, f. 95, J. K. 18; 17/4—16/5. — Sekr. Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29; 1/1—30/9. — Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Harald Ryott-Iohnson, f. 10, J. K. 33; 1/1—30/6. — Hans-Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Adolf Öhman, f. 09, J. K. 35; fr. 1/7. — Övr. Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35, 1/1—27/1. — Stig Lage Magnus Alarik Wernstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 14/2. — Olle Hermansson, f. 11, J. K. 36; fr. 2/11.
    Västernärkes: Sekr. Roland Mauritz Valentin Svensson, f. 00, J. K. 29; 1/1—30/9. — Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; fr. 1/10. — 1 not. Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; 1/1—15/8. — Bertil Claes Gottschalk Geijer, f. 12, J. K. 35; fr. 24/8 (1/1, 2 not. 4/5). — 2 not. Folke Bernhard Julius Broberg, f. 06, J. K. 34; 1/1—3/5. — Börje Halvarsson Skoglund, f. 11, J. K. 35; fr. 24/8 (1/1).— Övr. Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; fr. 4/5.

448 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.    Nora: Sekr. Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31. — 1 not. Sigurd Lang, f. 09, J. K. 34. — 2 not. Lars-Erik Widell, f. 09, J. K. 34. — Övr. Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35.
    Lindes: 1 not. Arthur Ludvig Ekström, f. 08, J. K. 34. — 2 not. Erik Bertil Blomqvist, f. 09, J. K. 34. — Övr. Gösta Löfstedt, f. 11, J. K. 34.

 

Västmanlands län.

    Västmanlands mellersta: Vik. domare Axel Hans Wilhelm Hjalmarsson Bennich, f. 95, J. K. 18; 28/1—31/3. — Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32; 8/7 (rannsakn.). — Fastighb. Jarl Fritz Harald Hansson Prom, f. 05, J. K.32; 1/5—30/6 samt fr. 15/7. — 1 not. Gösta Wilhelm Warborg, f. 07, J. K. 33. — 2 not. Nils Magnus Oscar Lundvall, f. 08, J. K. 35. — Övr. Sven Adolf Theodor Waldén, f. 11, J. K. 35; 1/1—29/2. — Sven Teodor Holmer, f. 11, J. K. 35; fr. 9/1. — Karl Olov Georg Enhörning, f. 06, J. K. 36; fr. 10/6.
    Västmanlands västra: 1 not. Christian Henning Eberstein, f. 10, J. K. 33; 1/1—1/11. — Claës Eskil Nils Folin, f. 08, J. K. 34; fr. 1/11 (1/8—1/11, 2 not. 1/1—31/7). — 2 not. Johan August Axel Treschow, f. 10, J. K. 35; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36; fr. 15/9.
    Västmanlands östra: Vik. domare Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; 13/7, 14/7, 16/7—27/7, 29/7—17/8, 19/8—10/9, 12/9—25/9, 27/9—30/11. — Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; rannsakn. — Fastighb. Per Johan Gösta Svensson Hagströmer, f. 08, J. K. 31; 16/4—30/4. — Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; fr. 10/11. —1 not. Fredrik Magnus Åkerman, f. 09, J. K. 34. — 2 not. Carl Henrik Svenonius O:son Olling, f. 11, J. K. 34; 1/1—30/6. — Sven Adolf Teodor Waldén, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7. — Övr. John Hans Sjöqvist, f. 12, J. K. 35. — Sigurd Erik Lind, f. 08, J. K. 33; fr. 12/7.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Sekr. Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24. — 1 not. John Nils Henrik Tyrén, f. 04, J. K. 33. — 2 not. Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34. — Övr. Lars-Gunnar Fernqvist, f. 11, J. K. 35. — Nils Herbert Nilsson, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/11. — Gustaf Fredrik Samuel (Sam) Widmark, f. 13, J. K. 36; fr. 19/10.
    Hedemora: Sekr. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Stig David Nylund, f. 08, J. K. 33. — 2 not. Sven Axel Wahlén, f. 11, J. K. 34. — Sven Persson, f. 10, J. K. 35; 15/4—30/6 (1/1 samt fr. 1/7). — Övr. Ivar Müller, f. 13, J. K. 36; fr. 15/12.
    Västerbergslags: 1 not. Bengt Magnus Gustaf Strange, f. 05, J. K. 33. —2 not. Olof Karl Vilhelm Zachrisson, f. 08, J. K. 35. — Övr. Erik Gustaf Mälstad, f. 12, J. K. 36; fr. 8/2.
    Nås och Malungs: 1 not. Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 1/1—15/9. — Åke Erik Lindqvist, f. 08, J. K. 34; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Gustaf Eldin, f. 10, J. K. 35; fr. 16/9 (1/1). — Sven Sjöberg, f. 08, J. K. 36; fr. 1/11 (28/10).
    Nedansiljans: Sekr. Gustaf Adolf Widell, f. 07, J. K. 31. — 1 not. John William Edberg, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Olof Harald Ernberg, f. 08, J. K. 35. — Övr. Tord Lennart Hammarskiöld, f. 12, J. K. 36; fr. 16/9.
    Ovansiljans: Sekr. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30. — 1 not. Nils Einar Gottliebsson, f. 09, J. K. 33; 1/1—12/10. — Bengt Erik Adolf Öhman, f. 06, J. K. 34; fr. 13/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Ada Birgit Viktoria Mårdell, f. 11, J. K. 35; fr. 13/10 (1/1). — Övr. Anders Harald Voldmar Körlof, f. 14, J. K. 36; fr. 17/12.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Vik. domare Henning Valfrid Nilsson, f. 04, J. K. 28; 30/3—16/4. — Fastighb. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; 19/10—17/12. — 1 not. Sven Andersson, f. 08, J. K. 34. — 2 not. Karl Vilhelm Gösta Malmsten, f. 09, J. K. 35. — Carl-Wilhelm Sjögren, f. 09, J. K. 36; fr. 1/7 (20/2).

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936. 449    Gästriklands västra: Vik. domare Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; 15/7—3/8. — 1 not. Hans Olof Lindberg, f. 10, J. K. 33; 1/1—30/6. — Jan Olof Smith, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (8/6). — 2 not. Kurt Uno Vilhelm Ek, f. 09, J. K. 35; 1/1—30/4. — Erik Torsten Fridolf Hedfors, f. 05, J. K. 31; 1/5—30/6. —Richard Ernst Lorentz Munthe, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7. — Övr. Carl Christian Ernst Halling, f. 10, J. K. 36; 17/2—28/3.
    Bollnäs: Vik. domare Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; visst mål 8/1. — Fastighb. Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; 20/11—6/12. — 1 not. Alf Haglund, f. 10, J. K. 33; 1/1—31/3. — Per Martin Andreæ, f. 03, J. K. 33; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Folke Hugo Ottosson, f. 08, J. K. 34; fr. 1/4. — Övr. Rolf Lundgren, f. 09, J. K. 36; fr. 1/4.
    Sydöstra Hälsinglands: Fastighb. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; fr. 18/11.— 1 not. Erik Björn Brandelius, f. 06, J. K. 32. — 2 not. Hugo Vilhelm Birger Rothelius, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7. — Övr. Nils Herbert Nilsson, f. 11, J. K. 35; fr. 1/12.
    Norra Hälsinglands: Sekr. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Bo Richard Telander, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/6. — Sven Rutger Bjerén, f. 05, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Anders Eriksson, f. 04, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; 1/1—11/2. — Levi Johansson, f. 07, J. K. 36; fr. 10/6.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Curt Adolf Werner, f. 05, J. K. 33. — 2 not. Carl Oscar Torsten Måtte Schmidt, f. 09, J. K. 35. — Övr. Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35; fr. 18/5.

 

Västernorrlands län.
    Medelpads västra: Sekr. Sven Johan Mauritz Strömberg, f. 05, J. K. 30.— 1 not. Karl Anders Schöning, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/11. — Gustaf Allan Björklund, f. 12; J. K. 34; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Joachim Wallmark, f. 12, J. K. 36; fr. 1/12 (29/5).
    Medelpads östra: Vik. domare Gösta Uno Schirén, f. 04, J. K. 27; 1/1—21/1. — Fastighb. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; fr. 21/9. —Sekr. Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29. — 1 not. Gustav Torsten Roupe, f. 07, J. K. 33; 1/1—31/5. — Gösta Sandels, f. 06, J. K. 32; 23/1—31/1. — Karl Ragnvald Elmqvist, f. 08, J. K. 34; 1/6—4/8. — Knut Rodhe, f. 09, J. K. 35; 5/8—22/8. — Nils Herbert Göran Selander, f. 09, J. K. 34; 26/8—18/9. — Giovanni Francesco Carlo Müngersdorf, f. 09, J. K. 35; fr. 19/9 (2 not. 17/9). — 2 not. Jan Olof Smith, f. 09, J. K. 34; 1/1—4/2. — Ragnar Tjernberg, f. 04, J. K. 31; 4/2—30/6. — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35. — Åke Telemak Eliaeson, f. 11, J. K. 36; fr. 19/9. — Övr. Birger Höglund, f. 03, J. K. 29; fr. 21/9. — Bengt Åke Asmund Lögdberg, f. 13, J. K. 35; 1/1—30/6. — Arne Levin, f. 11, J. K. 36; fr. 29/9.
    Ångermanlands södra: Sekr. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Stig Otto Olof Källén, f. 10, J. K. 33; 1/1—15/7. — Carl Arthur Norgren, f. 09, J. K. 33; fr. 16/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gustaf Härdén, f. 11, J. K. 35; fr. 16/7. — Övr. Tage Ljungren, f. 09, J. K. 36; fr. 15/12.
    Ångermanlands mellersta. Vik. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; 18/11—30/11. — 1 not. Sven Tirén, f. 99, J. K. 31; 1/1—30/6. — Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Lennart Olsson, f. 11, J. K. 35; 1/7—9/11 (1/1). — Övr. Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; 15/6—30/9.
    Ångermanlands västra: Vik. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd. 23; fr. 1/7. — 1 not. Johan Anders Torbjörn Celander, f. 06, J. K. 33; 1/1—15/3. — Torsten Vilhelm Fridolf Dufva, f. 05, J. K. 34; fr. 16/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Viktor August Oscar Schwartz, f. 12, J. K. 35; fr. 16/3 (1/1). — Övr. Carl Harald Gustaf William Thoresen, f. 05, J. K. 35; fr. 18/7.
    Ångermanlands norra: Vik. domare Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26. — Sekr. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Sven Bertil Nordlöf, f. 08, J. K. 33; 1/1—31/1. — Gunborg Maria Hagberg, f. 09, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Sigfrid Alfred Ahlström, f. 11, J. K.

 

29 —Svensk Juristtidning 1937.

450 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.36; fr. 1/9. — Gustav Fredrik Adlercreutz, f. 11, J. K. 36; fr.15/12. — Övr. Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; 1/5—31/7.

 

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: Vik. domare Curt Sigvard Carlon; f. 08, J. K. 31; 20/1—11/2. — Sekr. Michael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 not. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; 1/1—15/1. — Bo Tryggve Bjerner, f. 11, J. K. 35; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Adolf Theodor Walldén, f. 11, J. K. 35; 1/3—30/6. — Bengt Åke Asmund Lögdberg, f. 13, J. K. 35; fr. 1/7 (22/6). — Övr. Gunnar Ernest Thelén, f. 12, J. K. 36; fr. 17/10.
    Jämtlands norra: Sekr. Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Jerker C-son Victor, f. 10, J. K. 33; 1/1—31/8. — Albert Halvar Carl-Gösta Tisell, f. 06, J. K. 34; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Gustav Berglund, f. 11, J. K. 35; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/8.
    Jämtlands västra: Vik. domare Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; 1/1—31/3. — Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; fr. 7/10. — 1 not. Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33. — 2 not. Jan Erik Oskar Montell, f. 11, J. K. 35. — Övr. Richard Ernst Lorentz Munthe, f. 11, J. K. 36; 18/4—30/6. — Bertil Gustaf Verner Wallin, f. 09, J. K. 36; fr. 12/10.
    Härjedalens: Vik. domare Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31; 11/1—12/2, 1/3—4/4 (sekr. fr. 1/7). — Fastighb. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31; 20/4—27/4. — 1 not. Nils-Sture Lindqvist, f. 08, J. K. 32; 1/1— 30/6. — Herman Fredrik Frykholm, f. 03, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Ragnar Emanuel Ehinger, f. 04, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1).

 

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Lars Gustaf Hultman, f. 08, J. K. 33; 1/1—29/2. — Åke Axel Lindberg, f. 10, J. K. 33; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 1/3 (17/2). — Övr. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K.35.
    Västerbottens södra: Sekr. Nils Erik Hedfelt, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Nils Bergö, f. 05, J. K. 33; 1/1—29/2. — Arvid Bertil Mjellander, f. 08, J. K. 34; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 1/3—30/6. — Gustaf Adolf Trogen, f. 03, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 26/7—9/10. — Övr. Gustav Fredrik Adlercreutz, f. 11, J. K. 36; 16/10—12/12.
    Västerbottens västra: Sekr. Nils Gustav Jansson, f. 04, J. K. 30; 1/1—15/10.— Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; fr. 1/11. — 1 not. Nils Axel Ola Olsson, f. 04, J. K. 34. — 2 not. Axel Gustaf Henrik Ericsson, f. 06, J. K. 34. — Rolf Teodor Broström, f. 11, J. K. 36; fr. 8/10 (16/3).
    Västerbottens mellersta: 1 not. Erik Wennerström, f. 10, J. K. 33; 1/1—30/6.— Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; fr. 1/10. — Övr. Ernst Fredrik Gardfors, f. 09, J. K. 36; 11/6—21/11.
    Västerbottens norra: Sekr. Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29; 1/1—30/6.— Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Karl Johan Gert Ehnbom, f. 04, J. K. 33; 1/1—15/10. — Karl Helge Frithiof Berglund, f. 08, J. K. 35; fr. 15/10. — 2 not. Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; fr. 1/9. — Birgit Eva Maria Ödeen, f. 06, J. K. 34; fr. 1/11.

 

Norrbottens län.

    Piteå: Vik. domare Axel Hans Wilhelm Hjalmarsson Bennich, f. 95, J. K. 18; 20/5—31/7. — Fastighb. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; fr. 1/12. — Sekr. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/6. — 1 not. Bengt Helmer Sandberg, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/6. — Gunnar Sven Eskil Kjellberg, f. 02, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Claes Oskar Wallin, f. 06, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1).
    Luleå: Sekr. Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; 1/1—30/9. — Herman Teo-

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936. 451dor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Gustaf Adolf (Gösta) Roos, f. 06, J. K. 34.—2 not. Stigbjörn Thurfjell, f. 09, J. K. 34. — Övr. Sven Gunnar Stenborg, f. 11, J. K. 35; fr. 1/8.
    Kalix: Fastighb. Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; fr. 1/11. —1 not. Nils Ingemar Bjerner, f. 10, J. K. 33; 1/1—31/10. — Lennart Erik Nylund, f. 07, J. K. 33; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Olof Henrik Holmström, f. 07, J. K. 36; fr. 1/9 (20/8).
    Torneå: Vik. domare Erik Fristedt, f. 98, J. K. 22; 12/8—4/9. — 1 not. Gustaf Helge Sjöblom, f. 04, J. K. 32; 1/1—31/5. — Karl Gustaf Hallström, f. 08, J. K. 34; fr. 1/6 (2 not. 21/1). — 2 not. Georg Wiklander, f. 05, J. K. 36; fr. 15/10.
    Gällivare: Fastighb. Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; fr. 17/8. — 1 not. Hilding Berckhan Falkman Gagge, f. 08, J. K. 33; 1/1—30/6. — Karl Gustaf Wetterling, f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Eric Axel Nordman, f. 09, J. K. 36; fr. 1/9 (1/6).

 

Göta hovrätt.
Östergötlands län.

    Kinda och Ydre: Vik. domare Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32; 24/1—29/2. — 1 not. Nils Eugen Johanson, f. 05, J. K. 33. — 2 not. Rudolf Gunnar Sahlström, f. 07, J. K. 35. — Övr. Sten Henrik Theodor Beskow, f. 12, J. K. 36; fr. 20/4.
    Mjölby: Vik. domare Nils Folke Georg Ekdahl, f. 02, J. K. 26; 1/1—30/6. — Fastighb. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; fr. 5/10. — 1 not. Gustaf Carl Lennart Ros, f. 08, J. K. 33; 1/1—30/1. — Erik Gustaf Westman, f. 08, J. K. 34; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Rolf Reinhold Bystedt, f. 09, J. K. 34; fr. 1/2 (1/1). — Axel Gösta Ludvig Ejermark, f. 09, J. K. 36; fr. 1/7 (5/2).
    Aska, Dals och Bobergs: Vik. domare Bo Haldan Nilsson Dag, f. 08, J. K. 32; 1/12—18/12. — 1 not. Stefan Victor Dryselius, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Hans Erik Gustav Lundberg, f. 06, J. K. 36; fr. 1/7 (3/2).
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31.— 1 not. Johan Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/7. — Matts Ingel Rabenius, f. 09, J. K. 34; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Rolf Kant Halvorsen, f. 10, J. K. 34; fr. 1/8. — Övr. Evald August Karl-Gösta Busch, f. 06, J. K. 35. — Sture Torsten Elvin Lidbrink, f. 13, J. K. 36; fr. 21/11.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Fastighb. Nils Otto Adolf Dan Baumgardt, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33; 1/1—31/10. — Karl Torsten Andersson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/11 (1/1, 2 not. 1/7). — 2 not. Nils Gustav Alm, f. 11, J. K. 35; fr. 1/11 (1/1).
    Linköpings: Vik. domare Axel Olov Edvin Rylander, f. 00, J. K. 24; 9/1—24/7. — Bo Haldan Nilsson Dag, f. 08, J. K. 32; 26/8—8/9. — Fastighb. Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 08, J. K. 32; fr. 23/11. — 1 not. Gösta Erik Bergdahl, f. 05, J. K. 33; 1/1—30/6. — Sven Bertil Ankar, f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Bernhard (Bernt) Gustafsson, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sven Alfred Fredrik Wasteson, f. 11, J. K. 36; fr. 16/9.

 

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; 1/1—7/3. — Karl Bengt Uno Sterner, f. 09, J. K. 33; 8/3—9/11 (2 not. 1/1). — Carl-Robert A:son Norinder, f. 09, J. K. 34; fr. 10/11 (1/1, 2 not. 8/3). — 2 not. Nils Wilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Stefan Wilhelm Otto Stiernstedt, f. 09, J. K. 36; fr. 10/11 (1/6). — Övr. Karl Erik Elmstedt, f. 12, J. K. 36; fr. 16/12.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. Gösta Ringius, f. 10, J. K. 33. — 2 not. Per Robert Emanuel Zetterstedt, f. 10, J. K. 34. — Nils Johan Conrad Arnstedt, f. 09, J. K. 32; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl-Filip Högstedt, f. 12, J. K. 36; fr. 17/8,
    Njudungs: Sekr. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7. — 1 not. Nils Elvir Björnberg, f. 06, J. K. 33. — 2 not. Folke Gunnar Bertil Annermark, f. 00, J. K. 34. — Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sten Gunnar Warming, f. 07, J. K. 36; fr. 1/5.

452 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.    Östbo och Västbo: Sekr. Erik Hugo Westin, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Emil Ekelund, f. 07, J. K. 34. — 2 not. Olof Linder, f. 03, J. K. 32; 1/1—21/3. — Herbert Johansson, f. 01, J. K. 35; fr. 22/3 (1/1). — Göran Lundholm, f. 09, J. K. 36; fr. 1/7 (1/6). — Övr. Erik Rhodin, f. 05, J. K. 34; fr. 15/9.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Sekr. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; 1/1—4/2. — Sven Blomdahl, f. 09, J. K. 35; fr. 4/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Björn Rune Brynolf Nordqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 4/2.
    Mellersta Värends: Fastighb. Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; 5/9—4/11. — 1 not. Eric Viktor Henriksson, f. 08, J. K. 33. — 2 not. August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Ragnvald Elmqvist, f. 08, J. K. 34; 1/1—23/5. — John Halvard Natanael Conrad Widegren, f. 03, J. K. 36; fr. 3/8.
    Västra Värends: Vik. domare Carl-Ivar Fritiof Lefwander, f. 08, J. K. 32; 13/2—19/5. — Fastighb. Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 08, J. K. 32; 16/9—15/11. — 1 not. Kurt Adolf Hedrén, f. 10, J. K. 33. — 2 not. Kurt Allan Hellstrand, f. 09, J. K. 35. — Övr. Harry Arthur Reinhold Tegling, f. 08, J. K. 35.
    Sunnerbo: Vik. domare Carl Erik Ahlgren, f. 00, J. K. 22; 1/1—9/4. — Sekr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; 1/1—31/5. — Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/6. — 1 not. Gunnar Johan Henrik Berg, f. 05, J. K. 33; 1/1—15/11. — Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34; fr. 16/11 (2 not.1/1). — 2 not. Ragnar Adolf Viktor Adde, f. 10, J. K. 35; fr. 16/11 (29/8).

 

Kalmar län.

    Tjusts: Fastihgb. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; 1/9—31/10. — 1 not. Lars Harald Eriksson, f. 01, J. K. 33. — 2 not. Karl-Erik Herngård, f. 09, J. K. 35. — Övr. Karl Gustav Linden, f. 09, J. K. 36; fr. 18/4.
    Sevede och Tunaläns: Vik. domare Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; 1/4—11/4. — 1 not. Nils Robert William Wettergren, f. 06, J. K. 32; 1/1—4/3. — Sten Axel Neikter, f. 09, J. K. 34; fr. 5/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Paul Magnus Fredrik Leander, f. 09, J. K. 35; fr. 5/3 (1/1.)
    Aspelands och Handbörds: Vik. domare Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; 28/11—12/12 (fastighb. 28/9—27/11). — 1 not. Sten Erik Strandberg, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6. — Ulf Gustaf Edvard Grapengiesser, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven-Olof Gottfrid Högsell, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7 (10/3).
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; 9/5—6/6. — Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 18/10—18/12. — Fastighb. Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32; 1/3—26/4. — 1 not. Ingvar Oskar Karl Ståhl, f. 10, J. K. 32; 1/1—17/5. — Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; fr. 18/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Hasting Lidman, f. 11, J. K. 35; fr. 18/5 (1/1). — Övr. Liss-Eric Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; fr. 16/9.
    Södra Möre: Sekr. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; 14/2—30/6. — Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Folke Carl Wilhelm Ericson, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/6. — Karl Gunnar Månsson, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1).
    Ölands: 1 not. Hakon Carl Eugen Tydén, f. 06, J. K. 33; 1/1—29/2. — Johan Olof Linder, f. 03, J. K. 32; fr. 23/3. — 2 not. Gunnar Valdemar Englander, f. 06, J. K. 35; fr. 1/7.

 

Hallands län.

    Hallands södra: Sekr. Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; 1/1—30/6. — Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Karl Göran Axelsson Mörner, f. 08, J. K. 33; 1/1—30/9. — Torkel Nordström, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Harald Richard Grundberg, f. 09, J. K. 36; fr. 1/10 (1/7).
    Hallands mellersta: Sekr. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/6. — Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Kristen Anders Ivarsson,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936. 453f. 07, J. K. 31; 1/1—30/9. — Erik Gärde, f. 05, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Otto Gustaf Nordenskjöld, f. 11, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Sven Valdemar Svensson, f. 12, J. K. 36; fr. 1/4.
    Hallands norra: 1 not. Olof Ingemar Åström, f. 08, J. K. 33; 1/1—31/5. —Pehr Yngve Holmfrid Hellbing, f. 07, J. K. 33; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Roland Birger Jonsson, f. 06, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Olof Holger Ahlstedt, f. 10, J. K. 35; 1/1—30/9. — Erik Gottfrid Hedlund, f. 11, J. K. 36; fr. 4/5.

 

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Christian Julius Söderström, f. 95, J. K. 22. — Sekr. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30. —1 not. Carl Ivar Lars Ernberg, f. 01, J. K. 33; 1/1—13/4. — Einar Josefsson, f. 05, J. K. 33; 14/4—21/7 (2 not. 1/1). — George Filip Seaton Wahlström, f. 05, J. K. 33; 22/7—18/12 (2 not. 1/1). — Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34; fr. 19/12 (1/1, 2 not. 14/4). — 2 not. Bertil Borssén, f. 03, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1.) — Ragnar Fredrik Uddenberg, f. 10, J. K. 34; fr. 22/7 (1/1). — Astrid Elin Gertrud Hildebrand, f. 12, J. K. 35; fr. 19/12 (1/1). — Övr. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; 1/1—1/4. — Gunnar Nachmansson, f. 08, J. K. 33; 1/1—15/3. — Abraham Bernhard Levinsson, f. 96, J. K. 36; fr. 6/2. — Carl Adolf Montan, f. 11, J. K. 36; fr. 21/3. — Carl-Axel Seth, f. 10, J. K. 36; fr. 23/3. — Rolf Philip Leman, f. 10, J. K. 36; 1/4—19/11.
    Inlands: 1 not. Dag Magnusson, f. 09, J. K. 34; fr. 13/1. — 2 not. Jerker Westlin, f. 07, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1).
    Orusts och Tjörns: 1 not. David Bernhard Strimling, f. 07, J. K. 33. — 2 not. Bo Oscar Hugosson Warmark, f. 07, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Axel Sjöberg, f. 06, J. K. 36; fr. 16/9.
    Norrvikens. 1 not. Enar Michael Koch, f. 04, J. K. 33; 1/1—30/9. — David Markus Köpniwsky, f. 08, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Wilhelm Lindblad, f. 12, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Inga Ann-Christine Ljungberg, f. 10, J. K. 36; fr. 21/9.
    Sunnervikens: Sekr. Per Otto Hainer, f. 05, J. K. 30. — 1 not. Ernst Lars Erik Fogelklou, f. 09, J. K. 33; 1/1—8/11. — Bror Erik Anders Kirudd, f. 10, J. K. 34; fr. 9/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Vilhelm Sandberg, f. 11, J. K. 35; fr. 9/11. — Övr. Sten Gösta Birger Hasselhed, f. 09, J. K. 34; fr. 7/9.

 

Älvsborgs län.

    Marks: Vik. domare Carl Erik Täcklind, f. 02, J. K. 26; fr. 20/8. — 1 not. Folke Österlund, f. 04, J. K. 33; 1/1—18/9. — Carl-Rickard Tholson, f. 10, J. K. 33; fr. 18/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gustav Ströberg, f. 11, J. K. 35; fr. 18/9. — Övr. Per-Åke Hartvig, f. 09, J. K. 35; fr. 24/2.
    Kinds och Redvägs: Vik. domare Gunnar Isak August Carlesjö, f. 01, J. K. 25; 1/1—30/6. — 1 not. Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34.— 2 not. Christian Anders Vilhelm I:son Broström, f. 08, J. K. 35. — Curt Ragnar Gustaf Högberg, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2/3).
    Borås: 1 not. Lars Edvard Melcher Ekströmer, f. 08, J. K. 34; 1/1—15/9. —Stig Hjalmarson Lindholm, f. 11, J. K. 35; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — Per Helge Jonsson, f. 08, J. K. 35; 26/11—22/12 (1/1, 2 not. 16/9 samt fr. 23/12). — 2 not. Carl Arne Nilsson, f. 11, J. K. 36; 26/11—22/12 (15/9).
    Vättle, Ale och Kullings: Sekr. Gustaf Ragnar Gustafsson, f. 03, J. K. 29.— 1 not. Agnar Ivar Arfvidson, f. 11, J. K. 33. — 2 not. Anna-Lisa Ericson, f. 07, J. K. 34. — Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Malte Thorolf Christoffer Rosén, f. 06, J. K. 36; 29/5—24/12.
    Flundre, Väne och Bjärke: Sekr. Ingemar Lilja, f. 07, J. K. 30. — 1 not. Sven Ingvar Eskil Vrang, f. 04, J. K. 33; 1/1—31/1. — Gustaf (Gösta) Koritz, f. 07, J. K. 33; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Leopold Arvidsson, f. 07, J. K. 34; fr. 1/2. — Övr. Per Erik Abraham Helleberg, f. 12, J. K. 34.
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Carl Adolf Björhammar, f. 06, J. K. 33; 1/1—7/9. — Lars Peter Afzelius, f. 09, J. K. 34; fr. 8/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Rickard Henning Melin, f. 06,

454 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.J. K. 35; fr. 8/9 (1/1). — Övr. Axel Ossian Gilbert Larsson, f. 10, J. K. 36; fr. 25/9.
    Tössbo och Vedbo: Vik. domare Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 7/1—30/6. — 1 not. Stig Rutger Norberg, f. 09, J. K. 33; 1/1—15/9. — Olof Georg Mogren, f. 04, J. K. 34; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Malkolm Paulsson, f. 12, J. K. 35; fr. 16/9 (1/1). — Övr. Isaac Joel Rosenfeld, f. 07, J. K. 36; fr. 28/9.

 

Skaraborgs län.

    Vadsbo: Sekr. Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27. — 1 not. Sven Arvid Dahlberg, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/5. — Erik Karl Axel Kihlberg, f. 08, J. K. 33; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Erik Gustafsson, f. 09, J. K. 34; fr. 16/3 (1/1). — Övr. Gustaf Lindencrona, f. 12, J. K. 36; fr. 7/3. — Sven Gösta Christian Lagerlöf, f. 11, J. K. 36; fr. 19/8.
    Gudhems och Kåkinds: Vik. domare Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; ett sammanträde. — Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; fr. 19/11. —1 not. Bengt Axel Georg Nolkrantz, f. 05, J. K. 33; 1/1—31/7. — Sven Knut Gustav Kihlblom, f. 04, J. K. 34; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Erik Cedergren, f. 11, J. K. 35; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Brynte Johan Gustav Lilliehöök, f. 08, J. K. 35; fr. 1/9.
    Vartofta och Frökinds: 1 not. Carl Olof Lindgren, f. 08, J. K. 33; 1/1—14/8. — Lars Göran Forne, f. 05, J. K. 34; fr. 15/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Gunnar Timelius, f. 09, J. K. 35; fr. 15/8 (1/1).
    Skånings, Valle och Vilske: Fastighb. Bo Haldan Nilsson Dag, f. 08, J. K. 32; 9/9—8/11. — 1 not. Olof Fredrik Valdemar Haglund, f. 02, J. K. 33; 1/1—31/3. — Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; fr. 1/4. — 2 not. Ralph Andrew Wærneman, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bengt Olof Birger Högrell, f. 12, J. K. 36; fr. 21/12.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Per Anders Herman Arhusiander, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/6. — Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7. — Övr. Axel Fredrik Adolf Vilhelm Trotzig, f. 11, J. K. 36; fr. 26/9.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: Vik. domare Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; 4/11—16/12. — Fastighb. Karl Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; fr. 5/11. — 1 not. Hugo Edvard Hellqvist, f. 07, J. K. 33; 1/1—6/10. — Arthur Vilhelm Hedberg, f. 05, J. K. 34; fr. 7/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Folke Lindberg, f. 11, J. K. 35; fr. 7/10 (1/1).

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.

    Östra: Vik. domare Sven Axel Rönnquist, f. 00, J. K. 22; 1/1—30/6. — Adolf Yngve Samuel Kristensson, f. 00, J. K. 26; fr. 1/7. — Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/3—30/4. — 1 not. Erik Gilbertsson Mellin, f. 09, J. K. 33; 1/1—5/10. — Curt Gerhard Arnewi, f. 12, J. K. 35; fr. 6/10 (2/1). — Övr. Gunnar Englander, f. 06, J. K. 35; 1/1—30/5.
    Medelsta: Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/5—30/6. — 1 not. Märta Augusta Berglund, f. 04, J. K. 29; 1/1—10/7. — Åke Magnus Valdemar Sjölin, f. 10, J. K. 33; fr. 11/7 (2 not 1/1). — 2 not. Hans Georg Järnbrink, f. 11, J. K. 34; fr. 11/7 (1/1). — Övr. Jöran Fischer, f. 13, J. K. 36; fr. 18/9.
    Bräkne och Listers: Fastighb. Samuel Fritiof (Sam) Pontén, f. 07, J. K. 32; fr. 23/11. — Sekr. Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. — 1 not. Bertha Klemedtson, f. 07, J. K. 33. — John Hugo Marnfeldt, f. 99, J. K. 27; 8/4—31/5. — 2 not. Ture Assar Ingemar Ingerby, f. 05, J. K. 34. — Övr. Gunnel Algott, f. Jacobsson, f. 09, J. K. 36; fr. 31/1. — Stig Allan Algott, f. 12, J. K. 36; fr. 4/2.

 

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads: Vik. domare Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; 1/1—29/2. — Sekr. Nils Tage Nilsson-Frigell, f. 05, J. K. 29. — 1

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936. 455not. Algot Erik Ossian Ericsson, f. 06, J. K. 31; 1/1—31/3. — John Walter Rosenberg, f. 03, J. K. 33; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Torsten Rignell, f. 10, J. K. 36; fr. 17/2. — Helmer Arthur Månsby, f. 06, J. K. 36; fr. 25/6.
    Gärds och Albo: 1 not. Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33. — 2 not. Frans Otto Meijer, f. 10, J. K. 34. — Övr. Kaj Åke Ahlm, f. 11,J. K. 35. — Filip Samuel Erlandsson, f. 09, J. K. 36.
    Villands: Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/7—31/8. — 1 not. Carl Adam Götrik Carlsson von Schéele, f. 08, J. K. 33. — 2 not. Fritz August Herman af Petersens, f. 10, J. K. 35. — Övr. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; fr. 28/9.
    Östra Göinge: Fastighb. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32; 1/9—31/10. — 1 not. Erik Gustaf Blomgren, f. 06, J. K. 33; 1/1—31/8. — Kjell Hugo Olsson, f. 07, J. K. 34; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Magnus Bengtsson, f. 06, J. K. 35; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Nils Johan Nilsson, f. 02, J. K. 35; fr. 7/9.
    Västra Göinge: Vik. domare Anders Gunnar Lindskog, f. 00, J. K. 24; 9/3—31/8. — Frans Karl Ivar Öhman, f. 03, J. K. 27; 8/9—20/12. — Sekr. Evert Anders Helmer Persson, f. 05, J. K. 28. — Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; 9/3—30/6. — 1 not. Harald Johnsson, f. 08, J. K. 33; 1/1—9/2. — Kjell Modéer, f. 06, J. K. 33; 10/2—31/8 (2 not. 1/1). — Nils Johansson, f. 05, J. K. 35; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Giovanni Müngersdorf, f. 09, J. K. 35; 9/2—14/9. — Bengt Andersson, f. 12, J. K. 36; 1/9—31/10 (1/6 samt fr. 1/11). — Bengt Wihlborg, f. 12, J. K. 36; fr. 15/9. — Roger Erlandsson, f. 11, J. .K 35; fr. 1/11 (1/1).
    Norra Åsbo: Fastighb. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32; fr. 1/11. — 1 not. Karl Ivan Leo Leong, f. 09, J. K. 33. — 2 not. Axel Martin Lundquist, f. 08, J. K. 35. — Övr. Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; fr. 24/3.
    Södra Åsbo och Bjäre: Sekr. Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28. — 1 not. Sten-Eric Adolf Heinrici, f. 10, J. K. 32; 1/1—1/10. — Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils John Oscar Wiebe, f. 07, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Fritz-Arnold Hammar, f. 09, J. K. 36; fr. 8/6.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts: Vik. domare Otto Anders Fredrik Schell, f. 01, J. K. 25; 8/1—19/6. — Sekr. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28. —1 not. Carl Olof Jönsson, f. 06, J. K. 34. — 2 not. Erik Vilhelm Gamstedt, f. 09, J. K. 34. — Övr. Ivar Holm, f. 11, J. K. 34. — Per Nilsson Stjernquist, f. 12, J. K. 34. — Frank Gustaf Harald Öhman, f. 13, J. K. 35.
    Torna och Bara: Sekr. Kurt Ernst Wulff, f. 06, J. K. 28; 1/1—31/8. — Carl Johan Svennegård, f. 03, J. K. 28; 1/9—15/11. — Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; fr. 16/11. — 1 not. Nils Johan Rappe, f. 10, J. K. 34. — 2 not. Sven Erik Samuel Larsson, f. 10, J. K. 35. — Gösta Carl Otto Centervall, f. 11, J. K. 33; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35. — Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 8/6.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Sekr. Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27. — 1 not. Torsten Rikard Segrell, f. 07, J. K. 34. — 2 not. Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35. — Frans Gösta Fredrik Wilhelm Lundberg, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1).
    Färs: Fastighb. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/1—29/2. —1 not. Casper Wilhelm Sebastian Tham, f. 08, J. K. 34; 1/1—7/8. — Folke John Claës Hain, f. 09, J. K. 35; fr. 8/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Petersson, f. 10, J. K. 35; fr. 9/10. — Övr. Rudolf Waldemar Åström, f. 12, J. K. 36; fr. 15/12.
    Frosta och Eslövs: Sekr. Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24; 1/1—31/1. — Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; 1/2—16/2. — Bengt Fredrik Christian Lassen, f. 08, J. K. 31; 17/2—19/4. — Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30; fr. 20/4. — 1 not. Sven Sigmund Schjånberg, f. 08, J. K. 33; 1/1—30/4. — Sune August Gustaf Theodor Hellroth, f. 09, J. K. 33; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Ernfrid Ahlbeck, f. 07, J. K. 33; fr. 1/5. — John Berndt

456 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1936.Mauritz Philipsson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34. — Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35. — Gillis Nils Björk, f. 07, J. K. 36; fr. 1/3.
    Rönnebergs Onsjö och Harjagers: Sekr. Nils Karl Arvid Ltizell, f. 07, J. K. 30; 1/1—31/10. — John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31; fr. 1/11. — 1 not. Sten Georg Holmström, f. 08, J. K. 33; 1/1—14/4. — Inga Louise Bååth, f. 09, J. K. 33; 15/4—19/8 (2 not. 1/1). — Carl Stellan Hampus Sixtensson Graaf, f. 12, J. K. 34; fr. 20/8 (1/1 2 not. 15/4). — 2 not. Micha Carlo Emanuel Mackendaz, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Ture Birger Bengtsson, f. 01, J. K. 35; fr. 19/8 (13/1). — Övr. Carl-Gustaf Borgström, f. 10, J. K. 36; fr. 1/6. — Yngve Ambjörn Assarsson, f. 10, J. K. 36; fr. 16/9.
    Luggude: Fastighb. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; fr. 8/9. (1 not. 1/2—30/6). — Gunnar Fredrik Holmer, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Folke Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Elin Hansson,f. Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Gustaf Emil Fredrik Norrthon, f. 11, J. K. 36; fr. 15/6.