Ernst Victor Åsberg avled d. 15 febr. 1938. Han var född i Ovansjö, Gävleborgs län, 1874. Efter mogenhetsexamen i Gävle 1892 studerade han i Uppsala, där han avlade jur. u. kand. ex. 1902. Under åren 1903—1906 ägnade han sig åt tingstjänstgöring; under sistnämnda år tjänstgjorde han vi-

DÖDSFALL. 259dare vid länsstyrelsen i Kopparbergs län. 1907 blev han rådman i Västerås. Inom denna stad och Västmanlands län togs han i anspråk för många uppdrag.