Fastighetsboksarbetet under år 1937. En sammanställning av häradshövdingarnas redogörelser för arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker under år 1937 visar att ifrågavarande arbete ytterligare intensifierats i förhållande till tidigare år. Schematiskt ter sig arbetsresultatet för de två sista åren sålunda.

Domsagorna underantal färdigställda upplägg 1936antal färdigställda upplägg 1937
svea hovrätt51,86064,277
göta hovrätt42,84951,723
hovrätten över skåne och blekinge13,76319,409
hovrätten för övre norrlan5,91013,619
summa114,382149,028

    År 1937 företer således en ökning i förhållande till år 1936 med 34,646 upplägg. Under förstnämnda år har arbetet igångsatts i fyra domsagor, där det hittills av olika anledningar fått anstå. Antalet domsagor där arbetetslut förts är fortfarande allenast fem; någon ny domsaga har icke tillkommit under år 1937.

E. h—e.


    Tillströmningen till juristbanan. I nedanstående tabell lämnas några uppgifter om antalet nyinskrivningar och antalet examina vid våra juridiska fakulteter under år 1937, varvid för jämförelses skull medtagits även motsvarande siffror för år 1936.

 UppsalaLundSthmS:a

Nyinskrivna juris studerande    1936
                                                          1937

138

132

101

99

156

134

395

365

Avlagda juris kandidatexamina 1936
                                                               1937

50
59

41
59

78
72

169
190
Avlagda kansliexamina                1936
                                                          1937
9
10
5
14
20
18
34
42

 

23—387004. Svensk Juristtidning 1938.