VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN i RIKETSDOMSAGOR UNDER ÅR 1937.

    Förteckningen har uppgjorts av förste aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppfifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som, då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall då en person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året.

 

Svea hovrätt.

Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: Vik, domare Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; allm. smtr. 19/2, visst mål 19/3. — Olof Holger Appeltofft, f. 05, J. K. 29; ranns. 7/7, 20/7. — 1 not. Sven Johan Härje Lindblad, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/9. —  Sven Holger Anderson, f. 09, J. K. 35; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Emmerick Ahlström, f. 08, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1). — Lars Johan Thesleff Stiernstedt, f. 10, J. K. 37; 15/11—4/12 (9/6).
    Mellersta Roslags: Vik, domare Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; allm. smtr. och ägodeln.rättssmtr. 15/6, laga syn 17/6 samt slutsmtr. — 1 not. Ture Eugen Lagergren, f. 96, J. K. 34. — 2 not. Per Olof Eric Wallin, f. 13, J. K. 36. — Övr. Nils-Erik Lindblom, f. 13, J. K. 36.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; ranns. 26/4. — Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; ranns. 28/6. — Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; ranns. 27/10. — 1 not. Stig Söderström, f. 09, J. K. 33; 1/1—14/1. — Matts Larsson, f. 08, J. K. 34; 15/1—17/5 (2 not. 1/1). — Lars Bergstedt, f. 07, J. K. 35; fr. 18/5 (1/1, 2 not. 15/1). — 2 not. Gösta Falk, f. 11, J. K. 36; fr. 18/5 (1/1). — Övr. Claes Sandels, f. 11, J. K. 35; 1/1—30/4. — Carl Fredrik von Horn, f. 10, J. K. 36. — Hans Themptander, f. 14, J. K. 37; fr. 24/9.
    Södra Roslags: Vik. domare Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; en rättegd av allm. smtr. 10/6. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwald, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Gunnar Aquilon, f. 99, J. K. 29; 1/1—21/8. — Nils Gustav Jansson, f. 04, J. K. 30; 22/8—31/8. — Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; fr. 1/9. — 1 not. Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; 1/1—31/3. — Carl Martin Runald, f. 98, J. K. 34; 1.1—18/4. — Axel Viktor Lennart Rydback, f. 11, J. K. 34; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — Hans Albert Arvid Grafström, f. 10, J. K. 34; 19/4—30/9 (2 not. 1/1). — Per Erik Fürst, f. 13, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 1/4). — 2 not. Bengt Oscar Steén, f. 05, J. K. 35; fr. 19/4 (1/1). — Bo Gösta Bohman, f. 11, J. K. 36; fr. 19/4 (1/1). — Roland Erland Pettersson, f. 02, J. K. 36; fr. 5/10 (1/1). — Övr. Oscar Arne Fredlund, f. 12, J. K. 35; fr. 22/3. — Sven Albin Litzén, f. 11, J. K. 37; fr. 19/4. — Karl Gösta Emil Weimer, f. 12, J. K. 37; fr. 31/5. — Sven Ahlström, f. 10, J. K. 37; fr. 26/6. — Hans Virding, f. 10, J. K. 37; fr. 1/8. — Bo Rodhe, f. 13, J. K. 37; fr. 16/9.
    Sollentuna och Färentuna: Vik. domare Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; allm. smtr. 15/2. — Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K.

    32; 12/4—16/4. — Sekr. Erik Ludvig Emanuel Ernberg, f. 03, J. K. 30; 1/1—6/1.  — Per Johan Gösta S:n Hagströmer, f. 08, J. K. 31; fr. 7/1. — Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; 22/11—4/12. — 1 not. Stig Danielsson, f. 09, J. K. 34; 1/1—15/4. — Nils Edling, f. 09, J. K. 34; 16/4—8/12 (15/3). — Bengt Ericsson, f. 11, J. K. 35; fr. 9/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Rodhe, f. 09, J. K. 35; 1/1—7/12. — Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35. — Gustav Lindberg, f. 09, J. K. 35; fr. 8/12 (1/1). — Lars Piltz, f. 13, J. K. 35; fr. 9/12 (1/1). — Övr. Sture Gustafsson, f. 12, J. K. 36. — Ingvar Höjer, f. 01, J. K. 36; 1/1—15/5. — Olle Edelsvärd, f. 10, J. K. 36. — Bo Lagergren, f. 13, J. K. 35. — Sten Alrutz, f. 12, J. K. 36. — Inga Lindstedt, f. 13, J. K. 36; fr. 9/2. — Åke Österlind, f. 12, J. K. 37; fr. 9/2. — Sonja Molander, f. 12, J. K. 37; fr. l8/4. — Lars Sparre, f. 12, J. K. 37; 7/6—30/9. — Birger Öhman, f. 11, J. K. 37; fr. 28/6. — Axel Appelberg, f. 13, J. K. 37; fr. 17/12.
    Södertörns: Vik. domare Gösta Gabriel Thulin, f. 05, J. K. 28; 22/4—24/5. — Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; fr. 1/10. — Bitr. domare Johan Birger Björklöf, f. 92, J. K. 17, v. hhvds titel 29. — Sekr. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30. — 1 not. Ernst Bertil Hybbinette, f. 08, J. K. 34; 1/1—31/8. — Kjell Sjöstedt, f. 08, J. K. 35; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Ivar Levy, f. 07, J. K. 35; 1/1—31/8. — Kaj Sjövall, f. 03, J. K. 35. — Birger Barth-Magnus, f. 04, J. K. 36; fr. 1/9 (1/1). — William Percy Nisser, f. 07, J. K. 35; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Gunhild Helena Edholm, f. 07, J. K. 34; 1/1—14/2. — Bo Gyllenstierna, f. 07, J. K. 36. — Carl Christian Ernst Halling, f. 10, J. K. 36. — Elsa Birgit Erdmann, f. 13, J. K. 36. — Ragnar Martin Franzén, f. 11, J. K. 36; 1/1—10/4. — Olof Lundmark, f. 96, J. K. 36; fr. 17/3. — Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37; fr. 1/6. — Edith Marie Dinkelspiel, f. 12, J. K. 36; fr. 1/9. — Carl Henrik Porat Norlander, f. 13, J. K. 37; fr. 15/9. — Hjalmar Mehr, f. 10, J. K. 37; fr.

 

Uppsala län.

    Uppsala läns södra: Vik. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27; 24/5—22/6, visst mål 27/8. — Sekr. Sven-David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30. — 1 not. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 1/1—14/2. — Erik Rickard Ragnar Hagman, f. 08, J. K. 35; 15/2—30/9 (2 not. 1/1). — Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 15/2). — 2 not. Karl Holger Sundberg, f. 12, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Jan Herbert Martin, f. 12, J. K. 36; 1/1—31/5. — Bengt Krister Ludvig Åman, f. 12, J. K. 36. — Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/4. — Karl Georg Samuelsson, f. 11, J. K. 37; fr. 1/6. — Folke Ivan Gunnar Sundkler, f. 10, J. K. 36; fr. 1/9. — Sten Erik Westerberg, f. 14, J. K. 37; fr. 20/9. — Sten Folkesson Wetter, f. 14, J. K. 37; fr. 1/11.
    Uppsala läns norra: Sekr. John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31. — 1 not. Kjell Bernhard Melander, f. 09, J. K. 33; 1/1—0/6. — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Axel Wilhelm Petri, f. 13, J. K. 35; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Lars-Olof Ekeberg, f. 12, J. K. 36. — Bengt Gustav Larson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/6. — Bengt Axel Lindberg, f. 12, J. K. 37; fr. 13/9.

 

Södermanlands län.

    Nyköpings: Fastighb. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; 10/ 5—24/6, 8/9—21/9. fr. 27/8. — 1 not. Sten Casimir Lilliehöök, f. 10, J. K. 33; 1/1 —3l/1. — Erik Rutger Christian Palme, f. 10, J. K. 34; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Bertil Alexandersson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/2 (1/1). — Övr. Sune Georg Theodor Wisén, f. 12, J. K. 36; fr. 4/1.
    Oppunda och Villåttinge: Vik. domare Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32; ranns. 2/7 l3/7. — Sekr. Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Anders Torsten Linde, f. 11, J. K. 34; 1/1—30/6. — Georg Filip Österholm, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Lennart Asplund, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Sten Erik Bernunger, f. 11, J. K. 37; fr. 12/5.
    Livgedingets: Vik. domare Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; syn 23/7. — 1 not. Lennart Emanuel Österholm, f. 08, J. K. 34. — 2 not. John Lasse Lundh, f. 08, J. K. 35. — Alf Göran Hubert Jonsson-Allard, f. 12, J. K. 36; 1/3—30/6 (1/1 samt fr. 1/7). — Övr. Birger Agne Zotterman, f. 13, J. K. 37; fr. 1/10.

Gotlands län.

    Gotlands norra: Vik. domare Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; 19/3, 22/3—25/3. 30/3, 31/3 samt vissa mål 7/1, 4/2, 1/4, 29/4, 27/5, 26/8, 23/9,21/10,18/11. — 1 not. Sven Valfrid Ljungholm, f. 10, J. K. 35. — Övr. Stig Ture Holmqvist, f. 06, J. K. 37; fr. 27/9.
    Gotlands södra: Vik. domare Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K. 33; 1/1—31/3, 11/6—20/10 (fastighb 1/4—22/4, 27/4—2/6, 21/10—20/12). — Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; 1/4—10/6. — Henning Valfrid Nilsson, f. 04, J. K. 28; fr. 21/10.— 1 not. Hakon Gunnar Hjertén, f. 08, J. K. 34. — 2 not. Nils Jonas Krok, f. 13, J. K. 36.

 

Värmlands län.

    Östersysslets: Vik. domare Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; visst mål 24/1, 19/3, 11/6, 29/6. — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; visst mål 14/5. — Fastighb. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; 20/10—18/l2. — 1 not. Frans Gösta Johansson, f. 06, J. K. 32. — 2 not. Erland Fredrik Spens, f. 11, J. K. 36.
    Mellansysslets: Fastighb. Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 1/3—30/4. — 1 not. Georg Erik Braunerhielm, f. 09, J. K. 34; 1/1—31/10. — Stig Arvid Holmstedt, f. 07, J. K. 35; fr. 1/11 (2 not. 1/1), — 2 not. Johan Harry Hågeman, f. 11, J. K. 36; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Oskar Hugo Almqvist, f. 10, J. K. 37; fr. 12/4.
    Södersysslets: Vik. domare Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 25/8—23/10. — 1 not. Erik Karl Vilhelm Björkman, f. 10, J. K. 34; 1/1—1/7. — Bror Yngve Mortensson, f. 09, J. K. 34; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Rickard Hichens Bergström, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7.
    Nordmarks: Vik. domare Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; 28/6 samt visst mål 3/5 (fastighb. 24/1—21/2, 7/3—6/6). — Kjell Bernhard Melander, f. 09, J. K. 34; 12/7—7/8. — Stig Nils Daniel Danielsson, f. 09, J. K. 34; 8/8—11/8. — Fastighb. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; fr. 1/11. — 1 not. Anders Herlog Annermark, f. 03, J. K. 37; 1/1—28/2. — Erik Vilhelm Ericson, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Herman Katz, f. 11, J. K. 36; fr. 1/3 (1/1). — Övr Hans Sverker Magne Thulin, f. 10, J. K. 37; fr. 26/11.
    Jösse: Vik. domare Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; visst mål 10/2 (fastighb. 1/1—28/2). — 1 not. Fritz Axel Gunnar Lundgren, f. 10, J. K. 34. — 2 not. Hilding Jonas Patrik Holmvall, f. 01, J. K. 35. — Leif Arendt Ingemar Hultström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Thure B:son Sandelin, f. 15, J. K. 37; fr. 1/11. — Carl-Göran Trolle, f. 12, J. K. 37; fr. 2/12.
    Fryksdals: Vik. domare Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; ägodeln.rättssmtr. 6/8. — 1 not. John Uno Gillis Ehrenroth, f. 06, J. K. 34. — 2 no t. Ernst Allan Lundberg, f. 13, J. K. 35. — Övr. Karl Seved Dahlström, f. 04, J. K. 37; fr. 15/4.
    Älvdals och Nyeds: Vik. domare Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; ranns. — 1 not. Svante Gunnar Forsberg, f. 10, J. K. 34; 1/1—5/11. — Bengt Olof Israelsson, f. 08, J. K. 35; fr. 6/11 (2 not. 1/1). — 2 not. William Dickson, f. 11, J. K. 36; fr. 6/11 (1/1).

 

Örebro län.

    Östernärkes: Sekr. Arvid Fredrik Ribbing, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; — Hans Adolf Öhman, f. 09, J. K. 35; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Lago Magnus Alarik Wernstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 1/6. — Övr. Olle Hermansson, f. 11, J. K. 36.
    Västernärkes: Sekr. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Bertil Claes Gottschalk Geijer, f. 12, J. K. 35. — 2 not. Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36. — Övr. Carl Wilhelm Derkert Ulmgren, f. 11, J. K. 36. — Carl Fredrik Thulin, f. 13, J. K. 37; fr. 18/10.
    Nora: Vik. domare Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; allm. smtr. 26/10. — Sekr. Åke Verner Lundgren, f. 05, J. K. 31; 1/11—4/6 samt fr. 1/9. — Nils Olof Karell, f. 04, J. K. 30; 5/6—31/8. — 1 not. Sigurd Lang, f. 09, J. K. 34; 1/1—31/1.   — Lars-Erik Widell, f. 09, J. K. 34; 1/2—30/9 (2 not. 1/1). — Jerker Oskar Utter-

ström, f. 08, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 1/2). — 2 not. Per Henrik Gustaf Zethelius, f. 13, J. K. 35; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Axel Emanuel Morén, f. 13, J. K. 37; fr. 14/7.
    Lindes: 1 not. Arthur Ludvig Ekström, f. 08, J. K. 34; 1/1—31/3. — Erik Bertil Blomqvist, f. 09, J. K. 34; 1/4—30/9 (2 not. 1/1). — Gösta Löfstedt, f. 11, J. K. 34; fr. 1/10 (1/1, 2 not. 1/4). — 2 not. Göran Fredrik von Wachenfelt, f. 13, J. K. 37; fr. 1/10 (9/6).

 

Västmanlands län.

    Västmanlands mellersta: Vik. domare Harry Molén, f. 10, J. K. 31; ranns. 15/7. — Bror Sture Arvid Petrén, f. 09, J. K. 30; ranns. 14/8. — Jarl Fritz Harald H:son Prom, f. 05, J. K. 32; 1/10—27/11 (fastighb. 1/1—30/6, 1/8—27/9, 28/11—19/12). — 1 not. Gösta Wilhelm Warborg, f. 07, J. K. 33; 1/1—22/1. — Nils Magnus Oscar Lundvall, f. 08, J. K. 35; fr. 23/1. (2 not. 1/1) — 2 not. Sven Teodor Holmer, f. 11, J. K. 35; fr. 23/1. — Övr. Karl Olov Georg Enhörning, f. 06, J. K. 36. — Erik Paulsson Bergholm, f. 13, J. K. 36; fr. 15/2. — Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; fr. 27/9.
    Västmanlands västra: 1 not. Claes Eskil Nils Folin, f. 08, J. K. 34; 1/1—31/7. — Johan August Axel Treschow, f. 10, J. K. 35; fr. 1/8 (2 not- 1/1). — 2 not. Carl Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Göte Roland Kaunitz, f. 11, J. K. 37; fr. 1/2.
    Västmanlands östra: Vik. domare Nils Arvid Teodor Beckman, f. 02, J. K. 23; 1/2—28/2. 7/4—9/4. — Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; 22/2—27/2. — Fastighb. Sten Karl Emil Sigurdsson Schreiber, f. 09, J. K. 33; 1/10—30/11. — 1 not. Fredrik Magnus Åkerman, f. 09, J. K. 34; 1/1—14/2. — Sven Adolf Teodor Waldén, f. 11, J. K. 35; fr. 15/2 (2 not. 1.1). — 2 not. John Hans Sjöqvist, f. 12, J. K. 35; fr. 15/2. — Övr. Istvan Caroly Beörecz, f. 08, J. K. 37; fr. 8/2. — Karl Gustav Eriksson, f. 11, J. K. 37; fr. 15/11.

 

Kopparbergs län.

    Falu: Sekr. Erik Wilhelm Zacharias Göransson, f. 02, J. K. 24; 1/1—30/9. —Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; fr. 1/10. — 1 not. Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Lars-Gunnar Fernqvist, f. 11, J. K. 35. — Övr. Gustaf Fredrik Samuel (Sam) Widmark, f. 13, J. K. 36. — Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; fr. 8/11.
    Hedemora: Sekr. Hugo Karl Eije Mossberg, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Erik Danielsson, f. 08, J. K. 34. — 2 not. Sven Persson, f. 10, J. K. 35. — Ö v r. Ivar Müller, f. 13, J. K. 36. — Johan Birger Larsson, f. 07, J. K. 36; 4/2—4/5.
    Västerbergslags: Vik. domare Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; smtr. s/3. — Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; ranns. 23/12. — 1 not. Olof Karl Vilhelm Zachrisson, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Erik Gustaf Mälstad, f. 12, J. K. 36. — övr. Anders Bertil Bergström, f. 11, J. K. 37; fr. 18/3.
    Nås och Malungs: 1 not. Åke Erik Lindqvist, f. 08, J. K. 34; 1/1—7/11. — Per Gustaf Eldin, f. 10, J. K. 35; fr. 8/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Sjöberg, f. 08, J. K. 36. — Gösta Bertil Burman, f. 13, J. K. 37; fr. 8/11 (1/8).
    Nedansiljans: Sekr. Gustaf Adolf Widell, f. 07, J. K. 31. — 1 not. John William Edberg, f. 11, J. K. 32; 1/1—30/4. — Olof Harald Ernberg, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Tord Lennart Hammarskiöld, f. 12, J. K. 36. — Övr. Sven Gunnar Thorsell, f. 07, J. K. 37; fr. 15/4.
    Ovansiljans: Sekr. Gustaf Yngve Samuelsson, f. 08, J. K. 30; 1/1—14/8. — Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; fr. 15/8. — 1 not. Bengt Erik Adolf Öhman, f. 06, J. K. 34; 1/1—31/8. — Anders Harald Voldmar Körlof, f. 14, J. K. 36; fr. 12/9 (1/1, 2 not. 1/6). — 2 not. Ada Birgit Viktoria Mårdell, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/5. — Rikard Valdemar Falk, f. 06, J. K. 37; fr. 1/7.

 

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Fastighb. Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 18/10—17/12. — 1 not. Karl Vilhelm Gösta Malmsten, f. 09, J. K. 35. — 2 not. Carl-Wilhelm Sjögren, f. 09, J. K. 36. — Kristian Vinslöv Starup, f. 10, J. K. 36.

    Gästriklands västra: Vik. domare Hugo Magnus Digman, f. 05, J. K. 26; 8/4—14/4. — Karl Allan Brusén, f. 97, J. K. 27; 2/7—2/8. — 1 not. Jan Olof Smith, f. 09, J. K. 34. — 2 not. Richard Ernst Lorentz Munthe, f. 11, J. K. 36. Bollnäs: Fastighb. Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33; 20/2—3/4. — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; 23/9—22/10. — 1 not. Sven Folke Hugo Ottosson, f. 08, J. K. 34. — 2 not. Rolf Lundgren, f. 09, J. K. 36. — Övr. Björn Oskar Dillén, f. 11, J. K. 36.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Hugo Vilhelm Birger Rothelius, f. 11, J. K. 35.— 2 not. Nils Herbert Nilsson, f. 11, J. K. 35. — Övr. Nils Erik Olov Trönnberg, f. 11, J. K. 36; fr. 1/9.
    Norra Hälsinglands: Sekr. Eric Söderlind, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Sven Rutger Bjerén, f. 05, J. K. 34; 1/1—19/9. — Nils Anders Eriksson, f. 04, J. K. 35; fr. 20/9 (2 not. 1/1) . - 2 not. Karin Stenhammar, f. 14, J. K. 36; fr. 20/ 9 (26/4). —Övr. Bengt Anders Christenson, f. 12, J. K. 37; fr. 30/11.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Inge Bergström, f. 06, J. K. 29; 1/1—31/3. — Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; fr. 1/4. — 1 not. Carl Oscar Torsten Måtte Schmidt, f. 09, J. K. 35. — 2 not. Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35. — Övr. Jan Erik Wedberg, f. 10, J. K. 37; fr. 11/6.

 

Västernorrlands län.

    Medelpads västra: Sekr. Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34. — 2 not. Lars Joachim Wallmark, f. 12, J. K. 36; — Övr. Gunnar Abersten, f. 13, J. K. 36. — Carl Fredrik Hadding, f. 14, J. K. 37; fr. 1/12.
    Medelpads östra: Sekr. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29 (fastighb. 8/2—26/4). — Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; 8/a—26/4. — 1 not. Giovanni Francesco Carlo Müngersdorf, f. 09, J. K. 35; 1/1—19/9. — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 20/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Telemak Eliaeson, f. 11, J. K. 36. — Karl-Erik Kihlberg, f. 09, J. K. 37; fr. 1/11 (4/8). — Övr. Arne Levin, f. 11, J. K. 36; 1/1—15/5. — Nils Knut John Sjölund, f. 08, J. K. 37; fr. 18/10.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; 11/6—17/6 (sekr. 1/7—17/10). — Sekr. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Carl Arthur Norgren, f. 09, J. K. 33; 1/1—31/1. — Sven Gustaf Härdén, f. 11, J. K. 35; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Tage Ljunggren, f. 09, J. K. 36; 1/2—30/6. — Carl Gustav Andersson, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7.
    Ångermanlands mellersta: Vik. domare Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18, v. hhvds titel 28; 1/1—30/4. — Karl Severin Beth Ljungman, f. 09, J. K. 33; 7/1—26/1. — Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; ranns. 6/11, 9/11. — Fastighb. Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33; 4/4—2/6. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; fr. 16/11. — 1 not. Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/9. — Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; fr. 1/10 (2 not. 1/2). — 2 not. Malte Thorolf Christoffer Rosén, f. 06, J. K. 36; 7/1—31/1. — Carl Robert Schönmeyr, f. 08, J. K. 37; fr. 1/10 (1/2). — Övr. Wolrath Larsson, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7.
Ångermanlands västra: Vik. domare Herbert Ottokar Beckman, f. 93, J. K. 18, v. hhvd 23; 1/1—30/4. — 1 not. Torsten Vilhelm Fridolf Dufva, f. 05, J. K. 34; 1/1—20/2. — Viktor August Oscar Schwartz, f. 12, J. K. 35; fr. 21/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Harald Gustaf William Thoresen, f. 05, J. K. 35; 21/2—13/7 (1/1). — Carl Anders Grufman, f. 10, J. K. 37; fr. 14/7 (28/4). — Övr. Arvid Fredrik Odhner, f. 12, J. K. 37; fr. 17/12.
    Ångermanlands norra: Vik. domare Carl Axel Gabriel Durling, f. 04, J. K. 26; 1/1—30/9. — Gösta Hjalmar Liljebäck, f. 08, J. K. 32; 10/7—13/7. — Fastighb. Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33; 1/5—30/9. — Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; fr. 29/10. — Sekr. Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Gunborg Maria Hagberg, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/4. — Lennart Sigfrid Alfred Ahlström, f. 11, J. K. 36; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustav Fredrik Adlercreutz, f. 11, J. K. 36. — Johan Birger Larsson, f. 07, J. K. 36; fr. 18/5. — Övr. Bengt Högrell, f. 11, J. K. 36; 20/2—30/4. — Birgit Medén, f. 14, J. K. 37; fr. 20/10.

 

30—387004. Svensk Juristtidning 1938.

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: Sekr. Michael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30. — 1 not. Bo Tryggve Bjerner, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Bengt Åke Asmund Lögdberg, f. 13, J. K. 35. — Övr. Gunnar Ernest Thelén, f. 12, J. K. 36.
    Jämtlands norra: Sekr. Gunnar Reinhold Fredriksson, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Albert Halvar Carl-Gösta Tisell, f. 06, J. K. 34; 1/1—31/5. Carl-Gustav Berglund, f. 11, J. K. 35; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Wetterström, f. 13, J. K. 36; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Lars Axel Walldén, f. 14, J. K. 36; fr. 1/5.
    Jämtlands västra: Vik. domare Bror Sture Arvid Petrén, f. 08, J. K. 30; 1/1—15/5. — Mikael Inge Carl-Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; ranns. 17/8. — 1 not. Jan Erik Oskar Montell, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Börje Halvarsson Skoglund, f. 11, J. K. 35. — Övr. Bertil Gustaf Verner Wallin, f. 09, J. K. 36.
    Härjedalens: Sekr. Henrik Otto Johannes Nyman, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Herman Fredrik Frykholm, f. 03, J. K. 34; 1/1—6/6. — Knut Ragnar Emanuel Ehinger, f. 04, J. K. 35; fr. 7/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Martin Franzén, f. 11, J. K. 36; fr. 7/6 (10/4).

 

Göta hovrätt.

Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: Vik. domare Nils Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 1/4—15/5. — 1 not. Nils Eugen Johanson, f. 05, J. K. 33; 1/1—31/3. — Rudolf Gunnar Sahlström, f. 07, J. K. 35; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sten Henrik Theodor Beskow, f. 12, J. K. 36; fr. 1/4 (1/1).
    Mjölby: Vik. domare Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32; 24/8—18/10. — Fastighb. Klas Nilsson, f. 06, J. K. 30; 1/1—30/6. — Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Erik Gustaf Westman, f. 08, J. K. 34; 1/1—31/3. — Rolf Reinhold Bystedt, f. 09, J. K. 34; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Gösta Ludvig Ejermark, f. 09, J. K. 36. — Bengt Olov Gunnar Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; fr. 1/4 1/1). — Övr. Karl Alfred Harry Nilsson, f. 12, J. K. 37; fr. 16/12.
    Aska, Dals och Bobergs: Vik. domare Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 28/9—5/10. — 1 not. Stefan Victor Dryselius, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Hans Erik Gustav Lundberg, f. 06, J. K. 36; 1/1—30/6. — Sven Olof Hydén, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7 (8/2). — Övr. Albert Varngren, f. 11, J. K. 37; 1/7—11/9.— Sten Ivar Rune Källenius, f. 12, J. K. 37; fr. 21/9.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31. — Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; 11/1—28/2. — 1 not. Matts Ingel Rabenius, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/6. — Rolf Kant Halvorsen, f. 10, J. K. 34; 1/7—15/11 (2 not. 1/1). — Evald August Karl Gösta Busch, f. 06, J. K. 35; fr. 16/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Sture Torsten Elvin Lidbrink, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Bertil Karl Edvard Sucksdorff, f. 09, J. K. 37; fr. 16/11 (14/6). — Övr. Östen Fredrik Gustaf Malmberg, f. 11, J. K. 37; fr. 20/12.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Fastighb. Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/3. —1 not. Karl Torsten Andersson, f. 09, J. K. 34; 1/1—3/6. — Nils Gustav Alm, f. 11, J. K. 35; fr. 4/6 (2 not. 1/1). —2 not. Arvid (Arne) Levin, f. 11, J. K. 36; fr. 4/6 (16/5).
    Linköpings: Fastighb. Gunnar Carlbom, f. 05, J. K. 32; 1/1—28/2. — Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 6/10—30/11. — 1 not. Sven Bertil Ankar, f. 07, J. K. 34; 1/1—30/6. — Karl Bernhard (Bernt) Gustafsson, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Alfred Fredrik Wasteson, f. 11, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Karl Wilhelm Modigh, f. 14, J. K. 36; fr. 8/3.

 

Jönköpings län.

    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Carl-Robert Axelsson Norinder, f. 09, J. K. 34. — 2 not. Nils Wilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35. — Stefan Wilhelm Otto Stiernstedt, f. 09, J. K. 36. — Övr. Karl Erik Ehnstedt, f. 12, J. K. 36. — Bertil Einar Adéll, f. 14, J. K. 37; fr. 16/12.
    Norra och Södra Vedbo: Vik. domare Bo Dag, f. 08, J. K. 32; 1 sammanträde (fastighb. 11/3—30/4, 12/5—21/5). —1 not. Per Robert Emanuel Zetterstedt, f. 10,

J. K. 33; 1/1—30/11. — Nils Johan Conrad Arnstedt, f. 09, J. K. 33; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Carl-Filip Högstedt, f. 12, J. K. 36; 1/1—30/9.— John Sture Hasslow, f. 12, J. K. 37; fr. 11/11. — John Allan Hernelius, f. 11, J. K. 37; fr. 1/12 (22/11).
    Njudungs: S e k r. Eric Allgårdh, f. 06, J. K. 30. — 1 n o t. Folke Gunnar Bertil Annermark, f. 00, J. K. 34; 1/1—15/3. — Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34; 16/3—11/9(2 not. 1/1). — Sten Gunnar Warming, f. 07, J. K. 36; fr. 12/9 (2 not. 1/1).— 2 n o t.Bertil Linge, f. 10, J. K. 36; fr. 16/3 (l/1). — Einar Georg Lundborg, f. 07, J. K. 37; fr. 12/9 (1/6).
    Östbo och Västbo: S e k r. Hugo Westin, f. 06, J. K. 30. — 1 n o t. Emil Ekelund, f. 07, J. K. 34; 1/1 — 21/4. — Herbert Johansson, f. 01, J. K. 35; fr. 22/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Göran Lundholm, f. 09, J. K. 36. — Erik Rhodin, f. 05, J. K. 34; fr. 22/4 (1/1). — Övr. Gunnar Höijer, f. 13, J. K. 37; 1/2—5/5. — Hilbert Jahn, f.03, J. K. 37; fr. 25/11.

 

Kronobergs län.

    Östra Värends: Sekr. Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29. — Gunnar August Cappelen Carlbom, f. 05, J. K. 32; 31/8—29/9. — 1 not. Sven Blomdahl, f. 09, J. K. 35. — 2 n o t. Björn Rune Brynolf Nordqvist, f. 10, J. K. 35. — Öv r. Sven Gunnar Larsson, f. 11, J. K. 37; fr. 31/5. — Åke Palm, f. 13, J. K. 37; fr. 22/11. — Ivar Morting, f. 08, J. K. 37; fr. 1/12.
    Mellersta Värends: Vik. domare Sven Blomdahl, f. 09, J. K. 35; 23/1—25/1.
— Fastighb. Uno Nilsson, f. 07, J. K. 32; 26/9—25/11. — 1 n o t. Eric Viktor Henriksson, f. 08, J. K. 33; 1/1—11/1. — August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; fr. 12/11 (2 not. 1/1). — 2 n o t. John Halvard Natanael Conrad Widegren, f. 03, J. K. 36; fr. 12/1 (1/1). — Övr. Hanna Gunvor Ingeborg Nordholm, f. 11, J. K. 37; fr. 1/6.
    Västra Värends: Vik. domare Håkan Tydén, f. 06, J. K. 33; 1 ägodeln.rättssmtr. — Fastighb. Sven Dahlberg, f. 09, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 no t. Kurt Allan Hellstrand, f. 09, J. K. 35. — 2 n o t. Harry Arthur Reinhold Tegling, f. 08, J. K. 35; fr. 11/1. — Övr. Gunnar Valdemar Englander, f. 06, J. K. 35; 1/1—29/9. — Bertha Laila Fredriksson, f. 11, J. K. 37; fr. 15/11.
    Sunnerbo: Sekr. Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32. — 1 no t. Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34. — 2 not. Ragnar Adolf Viktor Adde, f. 10, J. K. 35. — Övr. Karl-Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37; fr. 1/6.

 

Kalmar län.

    Tjusts: Vik. domare Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 1 ranns. — Fastighb. Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; 16/9—23/12. — 1 n o t. Lars Harald Eriksson, f. 01, J. K. 33; 1/1—30/4. — Karl-Erik Hemgård, f. 09, J. K. 35; fr. 1/5 (2 not. 1/1). - 2 not. Karl Gustav Linden, f. 09, J. K. 36; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Stig Fredrik Frykholm, f. 08, J. K. 37; fr. 7/6.
    Sevede och Tunaläns: Vik. domare Sven Dahlberg, f. 09, J. K. 33; 1 ranns. — Eric Stangenberg, f. 10, J. K. 33; 5/10—9/10. — 1 n o t. Sten Axel Neikter, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/6. — Paul Fredrik Magnus Leander, f. 09, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Albert Torngren, f. 11, J. K. 37; fr. 20/9 (13/9). — Övr. Torsten Einar Bjure-Dehlén, f. 03, J. K. 37; fr. 15/12.
    Aspelands och Handbörds: Vik. domare Gunnar Carlbom, f. 05, J. K. 32; 10/6—15/8. — Carl-Ivar Lefwander, f. 08, J. K. 32; 27/8—11/9 (sekr. 12/9—11/11, fastighb. 12/11—20/12). — 1 not. Ulf Gustaf Edvard Grapengiesser, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6.— Sven-Olof Gottfrid Högsell, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. MagnusJohan Ulrik Koskull, f. 10, J. K. 36; fr. 1/7 (1/2).
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; 10/4—30/4 (fastighb. 1/3 9/4, 1/5—21/5). — Bo Dag, f. 08, K. J. 32; 11/9—20/10, 6/11,—16/11(fastighb. 21/10—5/11, fr. 17/11) . —1 not. Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33;1/1—23/5. — Sven Hasting Lidman, f. 11, J. K. 35; fr. 24/5 (2 not. 1/1)— 2 not. Liss-Eric Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; fr. 24/5 (1/1). — Övr. Göran Vile Colleen, f. 09, J. K. 37; fr. 6/12.
    Södra Möre: Sekr. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31. — 1 not. Karl Gunnar Månsson, f. 11, J. K. 35, - Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 30/9.

    Ölands: 1 n o t. Johan Olof Linder, f. 03, J. K. 32; 1/1-31/3. — Sten Erik Strandberg, f. 10, J. K. 34; 1/4—19/9, (2 not. 1/1). — Giovanni Carlo Francesco Miingersdorf f. 09, J. K. 35; fr. 20/9. — 2 not. Sven Albert Malmgren, f. 08, J. K. 37; fr. 1/7.

 

Hallands län.

    Hallands södra: Sekr. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Torkel Nordström, f. 10, J. K. 34; 1/1—7/8. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; fr. 8/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Harald Richard Grundborg, f. 09, J. K. 36.
— Carl Gustaf Lidberg, f. 13, J. K. 37; fr. 8/8 (15/2). — Övr. Carl Pontus Eugéne Svinhufvud, f. 12, J. K. 37; fr. 23/8.
    Hallands mellersta: Sekr. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Erik Gärde, f. 05, J. K. 34; 1/1—27/5. — Otto Gustaf Nordenskjöld, f. 11, J. K. 35; fr. 2S/5 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Sven Valdemar Svensson, f. 12, J. K. 36; fr. 28/5 (1/1).— Övr. Curt Nils Håkan Malmberg, f. 13, J. K. 35.
    Hallands norra: Vik. domare Gunnar Carlbom, f. 05, J. K. 32; 1 mål (fastighb. 1/10—22/11. 26/11—3/12). — 1 not. Pehr Yngve Holmfrid Hellbing, f. 07, J. K. 33; 1/1—31/1. — Roland Birger Jonsson, f. 06, J. K. 34; fr. 1/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gottfrid Hedlund, f. 11, J. K. 36; fr. 1/2 (1/1). — Övr. Stig Hjalmar Sjövall, f. 12, J. K. 36; fr. 11/1. — Carl Lars Ingemar Steier, f. 10, J. K. 37; fr. 14/10.

 

Göteborgs och Bohus Iän.

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Nils Henrik Brodén, f. 03, J. K. 26. — Sekr. Torsten Sigvald Myrland, f. 04, J. K. 30; 1/1—30/6. — Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; fr. 1/7. — Magnus Gustaf Hedberg, f. 09, J. K. 33; 13/9—6/11. — 1 not. Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34; 1/1—22/6. — Bertil Borssén, f. 03, J. K. 34; 23/6—30/9 (2 not. 1/1). — Ragnar Fredrik Uddenberg, f. 10, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Axel Seth, f. 10, J. K. 36; fr. 23/6. (1/1). — Carl Adolf Montan, f. 11, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1). — Astrid Elin Gertrud Hildebrand, f. 12, J. K. 35; fr. 19/12 (1/1). — Övr. Abraham Bernhard Levinsson, f. 96, J. K. 36. — Eva Silfversparre, f. 12, J. K. 36; fr. 19/2. — Stig-Åke Lundberg, f. 12, J. K. 37; fr. 17/9. — Arne Belanner, f. 13, J. K. 37; fr. 27/9. — Per Bergsten, f. 13, J. K. 37; 1/10 -15/12.
    Inlands: Fastighb. Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; 1/4—31/5. — 1 not. Jerker Rickard Herman Westlin, f. 07, J. K. 35; 1/1-30/9. — Malte Thorolf Christoffer Rosén, f. 06, J. K. 36; fr. 1/10 (14/4, 2 not. 16/5). — 2 not. Gillis Per EvertGranberg, f. 10, J. K. 35; 26/1—15/5. — Torsten Vilhelm Svartengren, f. 02, J. K. 37; fr. 1/10 (25/9).
    Orusts och Tjörns: 1 n o t. David Bernhard Strimling, f. 07, J. K. 33; 1/1—31/1.— Bo Oskar Hugosson Warmark, f. 07, J. K. 34; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Axel Sjöberg, f. 06, J. K. 36; fr. 1/2 (1/1). — Övr. Ragnar Sigfrid Lindholm, f. 10, J. K. 37; fr. 1/10.
    Norrvikens: V i k. domare Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; fr. 19/10. — Fastighb. Gunnar Carlbom, f. 05, J. K. 32; 1/3—30/4. — 1 n0t. David Markus Köpniwsky, f. 08, J. K. 34; 1/1—30/9. — Carl Wilhelm Lindblad, f. 12, J. K. 35; fr. 1/10 (2 not. 1/1).
    — 2 not. Inga Ann-Christine Ljungberg, f. 10, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Arthur Christian Ewert Johansson, f. 08, J. K. 37; fr. 1/10.
    Sunnervikens: Sekr. Per Otto Hainer, f. 05, J. K. 30; 1/1—30/6. — Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; fr. 1/7. — 1 not. Bror Erik Anders Kirudd, f. 10, J. K. 34. — 2 not. Axel Vilhelm Sandberg, f. 11, J. K. 35. — Övr. Sten Gösta Birger Hasselhed, f. 09, J. K. 34. — Bo Bertil Fredelius, f. 13, J. K. 37; fr. 5/11.

 

Älvsborgs län.

    Marks: 1 not. Carl-Rickard Tholson, f. 10, J. K. 33; 1/1—11/1.— Sven Gustaf Ströberg, f. 11, J. K. 35; fr. 11/1 (2 not. 1/1), — 2 not. Per Åke Hartvig, f. 09, J. K. 35; fr. 11/1. — Övr. Carl Ulf Christobald Dondorff, f. 07, J. K. 36; 11/1—17/12. — Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37; fr. 17/12.
    Kinds och Redvägs: Vik. domare Håkan Tydén, f. 06, J. K. 33; 1 ranns. — 1 not. Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34; 1/1—8/1. — Christian Anders Vilhelm Broström, f. 08, J. K. 35; 9/1—20/10 (2 not. 1/1). — Curt Ragnar

Gustaf Högberg, f. 10, J. K. 34; fr. 21/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar Fredrik Holmer, f. 10, J. K. 35; fr. 9/2. — Karl Gustav Robert Ane Cleméntz, f. 09, J. K. 37; fr. 21/10 (1/10).
    Borås: 1 not. Stig Hjalmarsson Lindholm, f. 11, J. K. 35. — 2 not. Per Helge Jonsson, f. 08, J. K. 35. — Övr. Carl Arne Nilsson, f. 11, J. K. 36. — Gustaf Elof Torvald Hellqvist, f. 10, J. K. 37; fr. 1/11.
    Vättle, Ale och Kullings: Sekr. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29. — 1 not. Anna-Lisa Ericson, f. 07, J. K. 34; 1/1—17/6. — Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; 1/7—13/7 (2 not. 1/1 samt fr. 14/7). — Carl Harald Gustaf William Thoresen, f. 05, J. K. 34; fr. 14/7. — 2 not. Torsten Ludvig Johansson, f. 09, J. K. 36; 1/7—13/7 (1/1 SAMT FR. 14/7). — Övr. Karl-Erik Tengroth, F. 13, J. K. 36; FR. 20/6.
    Flundre, Väne och Bjärke: Vik. domare Gunnar Bogren, f. 04, J. K. 26; 11/1—2/7. — Gunnar Carlesjö, f. 01, J. K. 25; fr. l2/10. — S e k r. Ingemar Lilja, f. 07, J. K. 30; 1/1—30/6. — Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; fr. 1/7.— 1 not. Gunnar Leopold Arvidsson, f. 07, J. K. 34. — 2 n o t. Per Erik Abraham Helleberg, f. 12, J. K. 34. — Övr. Erik T:son Uggla, f. 06, J. K. 36. — Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37; fr. 16/11.
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Lars Peter Afzelius, f. 09, J. K. 34; 1/1—31/10. — Gunnar Rickard Henning Melin, f. 06, J. K. 35; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Ossian Gilbert Larsson, f. 10, J. K. 36; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37; fr. 4/10.
    Tössbo och Vedbo: Fastighb. Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32; 1/3—31/5. — Sekr. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Olof Georg Mogren, f. 04, J. K. 34; 1/1—31/8. — Åke Malkolm Paulsson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Isaac Joel Rosenfeld, f. 07, J. K. 36; fr. 1/9 (1/1).— Övr. Nils Rune Wilhelm Stenström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/11.

 

Skaraborgs län.

    Vadsbo: S e k r. Gunnar Otto Eurenius, f. 05, J. K. 27; 1/1—30/6. — Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Erik Karl Axel Kihlberg, f. 08, J. K. 33; 1/1—15/9. — Bengt Erik Gustafsson, f. 09, J. K. 34; fr. 16/9. (2 not. 1/1) — 2 not. Gustaf Lindencrona, f. 12, J. K. 36; fr. 16/9. — Övr. Sven Gösta Christian Lagerlöf, f. 11, J. K. 36.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. Sven Knut Gustaf Kihlblom, f. 04, J. K. 34; 1/1—31/7. — Stig Erik Cedergren, f. 11, J. K. 35; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Brynte Johan Gustaf Lilliehöök, f. 08, J. K. 35; fr. 1/8 (1/1). — Övr. Nils Gustaf Lundberg, f. 14, J. K. 37; fr. 30/8.
    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33; fr. 15/11. — 1 n o t. Lars Göran Forne, f. 05, J. K. 34; 1/1—16/8. — Sven Gunnar Timelius, f. 09, J. K. 35; fr. 17/8 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Gösta Carl-Otto Ottosson, f. 10, J. K. 37; fr. 17/8. (9/2).
    Skånings, Valle och Vilske: Vik. domare Johan Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 18/10—21/12 — 1 not. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; 1/1—19/8. —Ralph Andrew Wærneman, f. 11, J. K. 35; fr. 20/8 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Nils Emil Berglund, f. 12, J. K. 37; fr. 20/8 (18/3). — Övr. Bengt Olof Birger Högrell, f. 12, J. K. 36; 1/1.
    Åse, Viste, Barne och Laske: Vik. domare Henrik Lindvall, f. 99, J. K. 25; fr. 20/8. — Fastighb. Curt Mellander, f. 06, J. K. 33; fr. 10/10. — 1 not. Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6 — Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Axel Fredrik Adolf Vilhelm Trotzig, f. 11, J. K. 35; fr. 1/7. — Övr. Torsten Vilhelm Svensson, f. 13, J. K. 37; fr. 16/7.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: Vik. domare Torsten Ahlgren, f. 07, J. K. 32; 3/11—22/12. — Fastighb. Eric Stangenberg, f. 10, J. K. 33; fr. 4/11.—1 not. Arthur Vilhelm Hedberg, f. 05, J. K. 34; 1/1—31/10. — Gunnar Valdemar Englander, f. 06, J. K. 35; fr. 1/11 (2 not. 5/10). — 2 not. Per Folke Lindberg, f. 11,J. K. 35; 1/1—4/10. — Carl Olof Svensson, f. 11, J. K. 36; fr.1/11 (12/1).