454 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1937.Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.

    Östra och Medelsta: Sekr. Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Hans Georg Järnbrink, f. 11, J. K. 34. — 2 n o t. Curt Gerhard Arnewi, f. 12, J. K. 35. — Jöran Fischer, f. 13, J. K. 36. — Övr. Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37; fr. 7/6.
    Bräkne och Listers: Sekr. Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29. — 1 not. Ture Assar Ingemar Ingerby, f. 05, J. K. 34. — 2 not. Stig Allan Algott, f. 12, J. K. 36. — Övr. Gunnel Algott, f. Jacobsson, f. 09, J. K. 36;1/1—1/11.-Maj Fagerlin, f. 11, J. K. 36; fr 15/1.

 

Kristianstads län.

 

    Ingelstads och Järrestads: Vik. domare Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; 26/8—9/10.— Sekr. Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29. — 1 n o t. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35. — 2 not. Torsten Rignell, f. 10, J. K. 36; 1/1—28/2. —Helmer Arthur Månsby, f. 06, J. K. 36; fr. 1/3 (1/1). — Övr. Kurt Helge Andersson, f. 06, J. K. 35; fr. 12/4.
    Gärds och Albo: Vik. domare Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31; 2 mål 16/8 (fastighb. 1/5—31/7, fr. 10/12). — 1 not. Frans Otto Meijer, f. 10, J. K. 34. — 2 not. Kaj Åke Ahlm, f. 11, J. K. 35. — Övr. Filip Samuel Erlandsson, f. 09, J. K. 36.
    Villands: 1 not. Carl-Adam Götrik Carlsson von Schéele, f. 08, J. K. 33; 1/1—1/3. — Fritz August Herman af Petersens, f. 10, J. K. 35; fr. 1/3 (2 not. 1/1).— 2not. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; fr. l/3 (1/1). — Övr. Johan Harald Ljungh, f. 13, J. K. 37; fr. 17/6.
    Östra Göinge: Fastighb. Anders Olof Richard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; 16/9—31/10, fr. 19/12. — 1 not. Kjell Hugo Olsson, f. 07, J. K. 34; 1/1—11/10.—Nils Johan Nilsson, f. 02, J. K. 35; fr. 12/10 (1/2 not. 1/2). — 2 not. Per Magnus Bengtsson, f. 06, J. K. 35; 1/1—31/1. — John Sture Hasslow, f. 12, J. K. 37; 12/10.—10/11 (1/2).— Erik Gunnar Ivar Hasselhuhn, f. 07, J. K. 37; fr. 15/11.
    Västra Göinge: Sekr. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30. — 1 not. Nils Johan Johansson, f. 05, J. K. 35; 1/1—10/12. — Roger Harald Fredrik Erlandsson, f. 11, J. K. 35; fr. 11/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Henrik Wihlborg, f. 12, J. K. 36; 1/1—9/4 (10/4—14/9). — Bengt Hjalmar Andersson, f. 12, J. K. 36; fr. 10/4 (1/1). —Bengt Gustaf Arthur Henrikz, f. 07, J. K. 37; fr. 11/12 (30/8). — Övr. Nils Sommar Bruzelius, f. 09, J. K. 37; fr. 5/4. — Hans Fjelner, f. 12, J. K. 37; 5/9—23/12
    Norra Åsbo: Fastighb. Arne Birger Olof Christian Lenander. f. 09, J. K. 32; 1/1—28/2. — Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; 22/9—30/9, fr. 1/12. —1 not.Axel Martin Lundquist, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36. — Övr. Pehr Sid Börje Ajerstam, f. 11, J. K. 37; fr. 1/2.
    Södra Åsbo och Bjäre: Vik. domare Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24; 1/10—18/11.—Sekr. Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28. — 1 not. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; 1/1—30/6. — Nils John Oscar Wiebe, f. 07, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Fritz Arnold Hammar, f. 09, J. K. 36; fr. 1/7 (1/1) — Övr. Nils Åke Lindström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/2.

 

Malmöhus län.

    Oxie och Skytts: Vik. domare Gunnar Oscar Ekström, f. 02, J. K. 26; 9/6—30/9. — Sekr.Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J.K.28; 1/1—22/8. — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 23/8. — 1 n o t. Carl Olof Jönsson, f. 06, J. K. 34; 1/1—31/1. —Erik Vilhelm Gamstedt, f. 09, J. K. 34; 1/2—31/5 (2 not. 1/1). — Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1, 2 not. 1/2). — 2 n o t. Per Nilsson Stjernquist, f. 12, J. K. 34; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Frank Gustaf Harald Öhman, f. 13, J. K. 35. — Ragnar Ebbe Valdemar Albin, f. 11, J. K. 37; fr. 1/2. — Hans Olof Christensson, f. 10, J. K. 37; fr. 17/9.
    Torna och Bara: Sekr. Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Nils Johan Rappe, f. 10, J. K. 34; 1/1—37/5. — Sven Erik Samuel Larsson, f. 10,J. K. 35; 1/6—31/8 (2 not. 1/1). — Gösta Carl Otto Centervall, f. 11, J. K. 33; fr 1/9. (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35; fr. 1/6. — Anders

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1937. 455Lindstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 1/9 (1/1). — Övr. Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; fr. 1/6. — Sven-Börje Jacobson, f. 10, J. K. 37; fr. 11/10.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Sekr. Jonas Gunnar Wilhelm Ekedahl, f. 01, J. K. 27. — 1 not. Torsten Rikard Segrell, f. 07, J. K. 34; 1/1—19/2. — Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; fr. 20/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Frans Gösta Fredrik Wilhelm Lundberg, f. 11, J. K. 35; fr. 20/2 (1/1). — Övr. Nils Folke Persson, f. 12, J. K. 37; fr. 16/4.
    Färs: Fastighb. Arne Birger Olof Christian Lenander, f. 09, J. K. 32; 1/3—30/4. — 1 not. Folke John Claes Hain, f. 09, J. K. 35. — 2 not. Erik Petersson, f. 10, J. K. 35. — Övr. Rudolf Waldemar Åström, f. 12, J. K. 36. — Hans Oscar Kollind, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7.
    Frosta och Eslövs: Sekr. Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30. — Anders Olof Rickard Hegrelius, f. 08, J. K. 32; 15/4—9/6. — 1 not. Gösta Ernfrid Ahlbeck, f. 07, J. K. 33; 1/1—15/5. — John Berndt Mauritz Philipson, f. 09, J. K. 34; 15/5—1/10 (2 not. 1/1). — Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34; fr. 1/10 (2 not. 1/1).— 2 not. Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35; fr. 15/5 (1/1). — Gillis Nils Björk, f. 07, J. K. 36; fr. 1/10 (1/1). — Övr. Martin Thorsten Lennart Bengtsson, f. 10, J. K. 37; fr. 3/2. — Franz-Jürgen Peter Siemerling, f. 10, J. K. 37; fr. 1/6.,
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Sekr. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31. — Micha Carlo Emanuel Mackendaz, f. 11, J. K. 35; 1/7—31/8 (2 not. 1/1; 1 not. 1/5). — Samuel Frithiof (Sam) Pontén, f. 07, J. K. 32; 1/10—30/11. — 1 not. Carl Stellan Hampus Sixtensson Graaf, f. 12, J. K. 34; 1/1—30/4. — 2 not. Ture Birger Bengtsson, f. 01, J. K. 35. — Carl-Gustaf Borgström, f. 10, J. K. 36; fr. 1/5. — Övr. Yngve Ambjörn Assarsson, f. 10, J. K. 36, — Nils Harry Fossenius,f. 10, J. K. 37; fr. 7/6.
    Luggude: Vik. domare Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; visst mål 19/7. — Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; visst mål 28/7. — Fastighb. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/1 (Sekr. fr. 1/9). — 1 not. Gunnar Fredrik Holmer, f. 10, J. K. 35; 1/1—31/1. — Knut Folke Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Emil Fredrik Norrthon, f. 11, J. K. 36; 1/2—30/4 (1/1). — Claes Claesson Sandels, f. 11, J. K. 35; 1/55—31/10. — Carl Walter Åbjörnsson, f. 13, J. K. 37; fr. 1/11 (10/6). — Övr. Elin Hansson, f. Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Gustaf Hilbert Jahn, f. 03, J. K. 37; 9/6—9/7. — Nils Gustaf Cederholm, f. 09, J. K.37; fr. 20/12.

 

Hovrätten för Övre Norrland.

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Åke Axel Lindberg, f. 10, J. K. 33; 1/1—28/2. — Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; fr. 1/3 (1/1). — Övr. Gösta Axel Lindberg, f. 11, J. K. 37; fr. 10/5.
    Västerbottens södra: Vik. domare Carl Johan Gert Ehnbom, f. 04, J. K. 33; 28/5, 29/5, 14/7. — Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; 15/7— 31/7, 2/8—24/8. — Tor Alfred Bexelius, f. 03, J. K. 28; 25/8—16/10. — Fastighb. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32; 1/4—31/5. — 1 not. Arvid Bertil Mjellander, f. 08, J. K. 34; 1/1—4/5. — Torsten Rignell, f. 10, J. K. 36; fr. 15/5 (2 not. 1/8). — 2 not. Gustaf Adolf Trogen, f. 03, J. K. 35; 1/1—28/2. — Folke Ivan Gunnar Sundkler, f. 10, J. K. 36; 14/1—31/7.— Johan Henrik Brandt, f. 12, J. K. 37;15/5-14/9 (4/4). — Torsten Vilhelm Svartengren, f. 02, J. K. 37; 1/8—15/9. — Bengt Henrik Wihlborg, f. 12, J. K. 36; fr. 15/9.— Siv Edel Schiöler, f. 13, J. K. 37; fr. 16/9.
    Västerbottens västra: Vik. domare Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; fr. 3/11. — Fastighb. Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; 22/5—27/6. — Sekr. Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; 1/1—31/8. — Hans Georg Rigasvon Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; fr. 1/9. — 1 not. Nils Axel Ola Olsson, f. 04, J. K. 34; 1/1—31/7. — Axel Gustaf Henrik Ericson, f. 06, J. K. 34; fr. 1/8 (2 not. 1/1).
— 2 not. Rolf Teodor Broström, f. 11, J. K. 36. — Sven Uno Janzon, f. 14, J. K. 37; fr. 1/8 (15/6).
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; tremansting 15/7, 29/7. — Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; 18/11—24/11. —

456 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1937.1 not. Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 1/1—30/6.— Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 n o t. Levi Johansson, f. 07, J. K. 36; fr. 9/3. — Övr.Ingrid Ester Maria Svensson, f. 11, J. K. 37; 3/3—31/10.
    Västerbottens norra: Sekr. Harald Skogman, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Karl Helge Frithiof Berglund, f. 08, J. K. 35. — 2 not. Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; 1/1—16/10. — Birgit Eva Maria Ödeen, f. 06, J. K. 34. — Ingrid Ester Maria Svensson, f. 11, J. K. 37; fr. 1/11.

 

Norrbottens län.
    Piteå: Vik. domare David Julius Markström, f. 70, J. K. 95; ett mål 31/5.— Hans Georg Bigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; ranns. 13/8. — Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; 1 smtr. samt 1 ägodeln.rättssmtr. 22/11. — Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; 3 slutsmtr. — Fastighb. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; 1/1~28/2. — 1 n o t. Gunnar Sven Eskil Kjellberg, f. 02, J. K. 34; 1/1—30/6. — Claes Oskar Wallin, f. 06, J. K. 35; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Otto Björn Holm, f, 10, J. K. 36. — Nils Folke Wixell, f. 11, J. K. 37; fr. 1/7 (28/6).
    Luleå: Sekr. Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. —Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Gustaf Adolf Roos, f. 06, J. K. 34; 1/1—8/1. — Stigbjörn Thurfjell, f. 09, J. K. 34; fr. 9/1 . — 2 not. Sven Gunnar Stenberg, f. 11, J. K. 35; fr. 9/1 (1/1). — Övr. Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36.
    Kalix: Fastighb. Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31; 1/1—282. —1 not. Lennart Erik Nylund, f. 07, J. K. 33; 1/1—30/9. — Lars Olov Henrik Holmström, f. 07, J. K. 36; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Torgny Asplund, f. 09, J. K. 37; fr. 13/2. — Bengt Gunnar Hammarberg, f. 08, J. K. 37; fr. 6/10.
    Torneå: V i k. domare Karl Johan Gert Ehnbom, f. 04, J. K. 33; 2 ranns. och 1 slutsmtr. 12/6. — Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; 18/10—17/12. —Fastighb. Bengt Robert Jacobson, f. 09, J. K. 32; 22/3,—21/5. — 1 not. Karl Gustaf Hallström, f. 08, J. K. 34; 1/1—28/2. — Gustaf Adolf Trogen, f. 03, J. K. 35; fr. 1/3. — 2 not. Erik George Jonas Wiklander, f. 05, J. K. 36.
    Gällivare: Fastighb. Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32;17/1—31/5. — 1 not. Karl Gustaf Wetterling, f. 07, J. K. 34; 1/1—30/8. — Eric Åke Jansler, f. 10, J. K. 33; 31/8—16/10. — Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; fr. 17/10. — 2 not. Eric Axel Nordman, f. 09, J. K. 36.