Uno Oldenburg avled d. 3 juli 1938 på Granholmen i Stockholms skärgård. Han var född 1865 i Sthm och avlade hovrättsex. i Uppsala 1889. Han blev vice häradshövding 1893 och började s. å. på förordnande uppehålla notarius publicus-befattning i Sthm. Ordinarie innehavare av befattningen blev han vid sekelskiftet.

 

    Ivar Harald Almquist avled i Saltsjöbaden d. 9 juli 1938. A. föddes 1877 i Sthm, avlade mogenhetsex. där 1895 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1900. Han tjänstgjorde därefter vid Sthms rådhusrätt och blev där civilassessor 1913 och rådman 1922. Från 1935 var han ordf. å rådhusrättens andra avdelning.

 

    Axel Gabriel Adam Reuterskiöld avled i Strängnäs d. 21 juli 1938. Han var född i Ekebyborna i Östergötlands 1. 1863, avlade mogenhetsex. i

 

36—387004. Svensk Juristtidning 1938.

538 DÖDSFALL.Uppsala 1879 och jur. u. kand. ex. där 1888. Han blev vice häradshövding1 891. Efter tjänstgöring huvudsakligen å lantdomarbanan utnämndes han till häradshövding i Västerbottens södra domsaga 1903. År 1919 erhöll han transport till Bräkne härads domsaga, varest han kvarstod såsom häradshövding till inträdet i pensionsåldern.