Polisdomstolarna. K. M:t har 15 aug. 1938 till biträdande polisdomare i Stockholm utnämnt stadsfiskalen därstädes Gösta Axel Welander.

 

    Juridiska examina. Juris licentiatexamen har avlagts vid Uppsala universitet 30/5 1938 av Folke Fredrik Schmidt, uppl., f. i Linköping 10/8 09, student i Uppsala 2/5 27, jur. kand. där 15/12 31.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1938 avlagts

 

vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:

    Nils Olof Frykholm, värml., f. i Ljusnarsbergs förs. Örebro 1. 16/4 12, student i Karlstad 30/5 32. — Karl Olof (Ole) Jörgensen, västm.-dala, f. i Falun 13/6 11, student där 27/5 31. — Carl Kreuger, göteb., f. i Sthm 16/12 14, student i Sigtuna 6/6 33. — Arend Vilhelm Nordin, västg., f. i Sthm 12/12 14, student där 12/5 33. Ingrid Gerda Elisabet Reinhard, f. Jakobsson, norrl., f. i Malungs förs. Kopparbergs 1. 17/3 11, student i Ystad 31/5 29. — Bo Hjalmar Rydin, västg., f. i Gingri förs. Älvsborgs 1. 20/1 11, student i Göteborg 12/12 30. — Sven Erik Ståhl, söderm.-närke, f. i Eskilstuna klosters förs. Södermanlands 1. 21/5 14, student i Eskilstuna 15/5 33;

d. 2 april av:

    Folke Kristian Arkling, norrl., f. i Östersund 31/1 14, student där 2/6 33. — Erik Lennart Falk, värml., f. i Arvika 19/7 09, student i Uppsala 22/5 28. — Gustav Erik Holst, göteb., f. i Sthm 4/9 13, student i Uddevalla 8/6 32. — Sören Lane, göteb., f. i Göteborg 11/1 15, student där 3/6 33. — Torsten Fridolf Mandorff, uppl., f. i Ålands förs. Uppsala 1. 22/9 06, student i Uppsala 20/5 25;

d. 30 maj av:

    Lennart Elof Johannes Almén, göteb., f. i Göteborg 14/5 12, student där 22/5 31. — Margit Christina Althin, f. Bylin, sthm, f. i Östertälje förs. Stockholms 1. 2/9 06, student i Sthm 14/5 27, fil. kand. där 15/9 31. — Rolf Edvard Jaques Arfwedson, sthm, f. i Malmö 7/2 13, student i Sthm 12/12 31. — Hans Erik Berge, västg., f. i Algutstorps förs. Älvsborgs 1. 24/8 95, student i Göteborg 26/5 15. — Gerd Heloise Engströmer, norrl., f. i Härnösand 12/3 17, student i Uppsala 18/5 34. — Sixten Edvard Friberg, sthm, f. i Sthm 16/4 06, student där 17/5 24. — Clas Aksel Håkan Gustavson, östg., f. i Linköping 7/2 13, student i Sthm 15/12 34. — Erik Åke Larsson, värml., f. i Holms förs. Älvsborgs 1. 2/11 15, student i Karlstad 29/5 34. — Sten Erik Larson, uppl., f. i Uppsala 18/8 14, student där 29/5 33, fil. kand.ex. där 31/1 35. — Ernst Torsten Ljungquist, västg., f. i Karlstad 22/5 17, student i Borås 6/6 34. — Ann-Margret Lundgren, f. Hallberg, göteb., f. i Halmstad 5/6 12, student där 12/6 31. — Hans Erik Mattssonsöderm.-närke, f. i Örebro 30/10 14, student där 31/5 33. — Inge Johan Olof Nilsson, västg., f. i Ytterstads förs. Skaraborgs 1. 17/7 13, student i Skara 6/0 33. Karl Valdemar Nordenfelt, värml., f. i Kristinehamn 30/3 14, student i Karlstad 26/5 34. — Sven Göran Odéen, norrl., f. i Ljungarums förs. Jönköpings 1. 17/10 13, student i Härnösand 3/6 32. — Wivi Berta Elisabet Rydén, göteb., f. i Göteborg 14/5 06, student där 11/6 26. — Rolf Harry Rydquist, uppl., f. i. Ekeby förs. Uppsala 1. 31/5 13, student i Uppsala 2/6 33. — Olov Schultz, västg., f. i Lovö förs. Stockholms 1. 11/7 12, student i Vänersborg 12/6 33. — Jan-Erik Elias Stenius, värml., f. i Karlstad 25/9 13, student i Uppsala 24/5 34. — Erik

PERSONALNOTISER. 543Elis Stenviken, uppl., f. i Jumkils förs. Uppsala 1. 26/3 07, student i Uppsala 27/5 29. —Léon Edvard Stdhlberg, gästr.-häls., f. i Örebro 25/4 14, student i Sigtuna 25/5 32. — Gunnar Thyresson, västm.-dala., f. i Västerås 9/1 12, student där 16/5 30. — Per Gustaf Yelveston Tegner, söderm.-närke, f. i Örebro 8/12 12, student där 21/5 31. — Nils Per Gustaf Trönnberg, gästr.-häls., f. i Trönö förs. Gävleborgs 1. 8/9 13, student i Söderhamn 8/6 32. — Lennart Magnus Wærnsthm, f. i Kalmar 8/4 14, student i Sthm 11/5 32. — Nils Gardar Yngströmvästm.-dala, f. i Falun 11/3 10, student där 23/5 28, fil. kand. ex. i Uppsala 15/12 32;

vid Lunds universitet
d. 31 januari av:

    Erik Åke Bäcker, göteb., f. i Ljungs förs. Älvsborgs 1. 14/6 13, student i Göteborg 3/6 33. — Nils Erik Edgren, krist., f. i Önnestads förs. Kristianstads 1. 22/4 12, student i Kristianstad 6/6 32. — Karl Axel Vilhelm Fredriksson, mlm, f. i Malmö 26/5 13, student där 1/6 31. — Gösta Lindholm, ld, f. i Lund 29/6 10, student där 5/6 30. — Olof Bernhard Lennart Rosengren, smål., f. i Noreby förs. Jönköpings 1. 17/4 09, student i Lund 5/6 31. — Anders Ahlström, göteb., f. i Göteborg 8/4 12, student där 2/6 30;

d. 22 mars av:

    Ernst Per Göran Eklund, göteb., f i Göteborg 16/3 11, student där 22/5 31;

d. 2 april av:

    Agne Evert Everbring, krist., f. i Kristianstad 2/11 12, student där 4/6 31. — Karl Viktor Bertil Finnberg, hall., f. i Halmstad 2/11 10, student där 22/5 29. — Kjell Allan Hansson, mlm, f. i Åkarp, Malmöhus 1. 6/7 07, student i Malmö 20/5 25. — Karl Erik Börje Holmgren, smål., f. i Hemmesjö förs. Kronobergs 1. 8/9 10, student i Lund 4/6 30. — Jens Henrik Malling, ld, f. i Sthm 11/4 09, student i Lund 7/6 28, fil. kand. ex. där 31/5 32;

d. 21 april av:

    Ernst Ragnar Egerlundh, mlm, f. i Malmö 2/9 13, student där 27/5 33. — Gottfrid Algot Gustavsson, mlm, f. i Malmö 25/6 12, student i Lund 3/6 31. — Inga-Lisa Hofvander, ld, f. i Dalby förs. Malmöhus 1. 20/6 15, student i Lund 9/6 34;

d. 31 maj av:

    Knut Leonard Ahlbom, mlm, f. i Nässjö 7/8 13, student i Malmö 30/5 33. — Evald Reinhold Alpman, göteb., f. i Örgryte 19/7 12, student i Göteborg 8/6 33. — Rut Signhild Hammer, mlm., f. i Malmö 16/1 13, student där 2/6 33. — Axel Birger Åke Lindstedt, hgb, f. i Råsunda förs. Stockholms 1. 9/e 15, student i Eslöv 2/6 34. — Bo Alexander Ljungberg, krist., f. i Malmö 21/11 11, student där 23/5 30. — Per Gustav Magnus Malmer, smål., f. i Lund 22/7 14, student i Växjö 7/6 32. — Torsten Johan Eric Malmström, smål., f. i Hamneda förs. Kronobergs 1. 5/3 12, student i Lund 5/6 31. — Carin Nilsson, västg., f. i Sätila förs. Älvsborgs 1. 10/5 13, student i Göteborg 29/6 33. — Lars Erik Martin Nordenstedt, mlm, f. i Lund 26/9 14, student i Malmö 30/5 33. — Theodor Carl Osvald Kule Palmstierna, göteb., f. i Göteborg 3/11 07, student vid Lundsbergs skola 20/5 27. — Allan Enok Persson, ld., f. i Lund 24/6 13, student där 30/5 32. Sven Viktor Villner, smål., f. i Hässleby förs. Jönköpings 1. 6/5 15, student i Eksjö 26/5 33;

vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:

    Stig Bergström, f. i St. Tuna förs. Kopparbergs 1. 25/5 07, student i Falun 21/5 26. — Lars Bertil Crona, f. i Örnsköldsvik 7/8 14, student i Härnösand 12/6 33. — P. Gunnar F. Danielson, f. i Kalmar 15/11 11, student där 20/5 31. — Harriet Greta Mary Ericsson, f. i Sthm 2/3 11, student där 18/5 31. — Gustaf Thorolfsson Hedborg, f. i Sthm 7/9 12, student där 11/5 32. — Johan Erik Norman, f. i Ramnäs förs. Västmanlands 1. 31/10 11, student i Västerås 31/5 32. — Anders Walter Ousbäck, f. i Skänninge 1/6 08, student i Motala 23/5 28. — Tor Prydz, f. i Sundsvall 14/9 10, student i Östersund 31/5 30. — Lars Olof Anders

544 PERSONALNOTISER.Rabenius, f. i Djursholm 5/2 14, student där 20/5 32. — Bo Gunnar Hugo Sjöberg, f. i Sthm 31/7 12, student i Djursholm 20/5 32. — Nils Hugo Swensson, f. i Kilanda förs. Älvsborgs 1. 13/6 10, student i Örebro 20/5 30. — Erik Birger Lennartsson Wahlberg, f. i Umeå landsförs. Västerbottens 1. 19/2 09, student i Umeå 11/6 29. — Måns Gustaf Velander, f. i Sundsvall 1/10 13, student där 30/5 31;

d. 5 mars av:

    Claës Breitholtz, f. i Sthm 7/6 11, student där 19/5 30. — Karl-Axel Fagerberg f. Sthm 20/9 13, student där 11/5 32. — Bertil Tage Seth Manhem, f. i Älvsereds förs. Älvsborgs 1. 17/3 13, student i Göteborg 22/5 31. — Thord Sigurd Melinf. i Visby 21/10 13, student i Sthm 26/5 32. — Carl-Magnus Robach, f. i Sthm 24/4 12, student där 13/5 31. — Åke Svenson, f. i Borgholm 27/9 09, student i Kalmar 11/6 28. — Per Lennart Bo Östberg, f. i Sthm 28/11 11, student där 16/12 32;

d. 9 april av:

    Björn Bernhard, f. i Sthm 18/6 14, student där 11/4 32. — Sten G:son Lundhf. i Sthm 21/8 06, student där 6/12 26. — Anna-Britta Elna Harriet Löfgren, f. i Sthm 1/10 12, student där 9/5 32. — Elna Ingegerd Therése Meijer, f. i Kråksmåla förs. Kalmar 1. 10/6 00, student i Sthm 20/12 33. — Holger Reinhardt Bertil Nyström, f. i Sthm 25/8 15, student där 12/5 33. — Dag Gösta Hilding James Ouchterlony, f. i Malmö 23/9 10, student i Lund 9/6 28. — Gert Ingvar Ågrenf. i Trollhättan 25/12 11, student i Sthm 10/5 30;

d. 30 maj av:

    Karl-Eric Rune Bergqvist, f. i Göteborg 22/5 10, student där 3/6 32. — Bror Hugo Brissman, f. i Vimmerby 2/10 13, student i Linköping 3/6 32. — Inga Carolina Bäcklin, f. i Sthm 5/1 14, student i Lidingö 24/5 33. — Per Hjalmar Fagerholm, f. i Sthm 31/7 14, student där 10/5 33, fil. kand. ex. där 14/12 35. — Anders Frans Ewald Hjortsberg, f. i Jönköping 21/10 09, student där 11/12 29. Erik Herman Kling, f. i Västanfors förs. Västmanlands 1. 12/7 13, student i Sigtuna 7/6 33. — Einar Christian Kjeldgaard Lauritzen, f. i Malmö 19/12 12, student i Sthm 5/6 31. — Valborg Elisabeth Vilhelmina Lundgren, f. i Sthm 5/2 13, student där 13/5 32. — Torkel Filipsson Laestadius, f. i Luleå 30/7 14, student där 30/5 32. — Wilhelm Paul Meier, f. i Sthm 18/2 13, student där 13/5 31. Jan Otto Modig, f. i Sthm 11/11 14, student där 12/5 33. — Bengt Anders Molinder, f. i Sthm 20/11 13, student i Djursholm 28/5 32. — Åke Gustav Mählberg, f. i Sthm 29/5 13, student där 10/5 33. — Fred William Ouchterlony, f. i Piteå 10/9 09, student i Östersund 28/5 30. — Sven Johan Robach, f. i Sthm 15/4 14, student där 11/5 32. — Bo Rydstedt, f. i Leksand 23/1 15, student i Eskilstuna 15/1 33. — Barbro Gunnarsdotter Störtebecker, f. Lind, f. i Sthm 28/7 12, student i Göteborg 13/6 31. — Nils Söderqvist, f. i Mo förs. Gävleborgs 1. 28/3 09, student i Gävle 10/6 27, teol. fil. ex. i Uppsala 31/10 28. Anders Gustaf Wanhainen, f. i Luleå 7/12 13, student där 28/5 32.

 

    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen avlagts

vid Uppsala universitet
d. 30 maj av:

    Gösta Emanuel Nordin, uppl., f. i Östervåla förs. Västmanlands 1. 10/10 14, student i Uppsala 29/5 33, fil. kand. ex. där 15/9 36. — Arne Curys Widellf. i Uppsala 8/5 13, student där 29/5 33.

 

    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1938 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 38 personer, vid Lunds universitet av 27 personer och vid Stockholms högskola av 46 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1938 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 2 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1938 avlagts vid Uppsala universitet av 1, vid Lunds universitet av 1 och vid Stockholms högskola av 1 person.