Johan von Engeström avled d. 29 sept. 1938 i Sthm. Han var född i Sthm 1844, blev student i Uppsala 1863 och avlade där hovrättsex. 1868. Han blev vice häradshövding 1870. Följande år blev han kanslist och 1888 registrator hos justitiekanslersämbetet. Åren 1912—1924 var han kamrerare i lantbruksakademien. Han utgav ett flertal arbeten, företrädesvis i nationalekonomiska ämnen.

 

    Harald Johan Vendel Nordholm avled d. 5 okt. 1938 i Falköping. N. var född i Böne i Älvsborgs 1. 1897. Han avlade studentex. i Skara 1915 och jur. kand. ex. i Lund 1921. Efter tingssittning ägnade han sig åt advokatverksamhet i Falköping. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1926.

 

    Gustaf Nils Johan Liliequist avled d. 9 okt. 1938 i Ålsten. Han var född i Hälsingborg 1860. Han avlade mogenhetsex. i Lund 1878 och blev där fil. kand. 1881, fil. lic. 1885 och fil. dr 1886 efter att ha disputerat över en avhandling med titeln »Infinitiven i det fornspanska lagspråket». Han ägnade sig därefter åt juridiska studier och avlade jur. u. kand. ex. i Lund 1888. Han blev vice häradshövding 1891. Därefter började han tjänstgöra i Svea hovrätt, där han upprätthöll aktuarietjänst från 1892 och utnämndes till aktuarie 1897. Efter sin avgång sysslade han med språk- och arkivforskning. Han blev jubeldoktor 1936.

 

    Nils Myrmark avled d. 12 okt. 1938. Född i Sthm 1894, avlade han studentex. där 1913 och jur. kand. ex. i Uppsala 1918. M. var ombudsman i Svenska handelsbanken 1922—1928 och var därefter under några år verkställande direktör i A.-B. Lidingöstaden, A.-B. Lidingö villastad och Lidingö trafik A.-B. År 1932 öppnade han egen advokatbyrå i Sthm. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1934.