Emil Sjöberg avled d. 23 febr. 1939. Han var född i Stockholm 1852, avlade mogenhetsexamen där 1870 och hovrättsexamen i Uppsala 1875. Han blev vice häradshövding 1878. Därefter tjänstgjorde han i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1884 och assessor 1886. Två år senare blev han t. f. och 1892 ordinarie revisionssekreterare. År 1898 blev han expeditionschef i lantförsvarsdepartementet. Året därpå utnämndes han till justitiekansler, i vilket ämbete han kvarstod till 1919.
    Sjöberg anlitades i flera viktiga kommittéuppdrag. Han blev sålunda ledamot av kommittéer för revision av militära rättegångsordningen 1895, för revision av jaktstadgan 1898 samt för revision av strafflagen för krigsmakten och militära rättegångsordningen 1901, och ordförande i kommittén för revision av aktiebolagslagen 1905.
    Den avlidne ihågkommes främst från sin tjugoåriga tid som justitiekansler. Vid hans bortgång har från skilda håll erinrats om den allmänna uppskattning som hans verksamhet på denna ansvarsfulla post tillvann honom. Hans vänsälla och flärdfria väsen har även behållits i tacksamt minne.

 

    Oscar Fredrik Kinnander avled i Stockholm d. 19 jan. 1939. Han var född i Kristianstad 1865, blev student 1882 och jur. u. kand. i Uppsala 1889. Han blev vice häradshövding 1891. Följande år blev han ombudsman i Stockholms enskilda bank, där han 1898 blev kassadirektör och nästa år ledamot av direktionen. 1907 blev han vice verkställande direktör och 1918 verkställande direktör i försäkringsaktiebolaget Skandia och Freja.

 

DÖDSFALL. 301    Carl Otto Smerling avled i Stockholm d. 20 jan. 1939. Född i Stockholm 1869, avlade han mogenhetsex. där 1887 och hovrättsex. i Uppsala 1891. Han ägnade sig därefter åt tingstjänstgöring och tjänstgöring i flera ämbetsverk. Han blev vice auditör vid Vaxholms artillerikår 1894 och auditör vid kustartilleriet 1904. 1898 blev han amanuens vid kammarrätten och befordrades där till sekreterare 1908, advokatfiskal 1909 och kammarrättsråd 1910.