Åklagarväsendet. K. M:t har 24 febr. 1939 utnämnt notarien i överståthållarämbetet för polisärenden Werner Ryhninger att fr. o. m. 1 mars 1939 vara biträdande stadsfiskal i Stockholm.

 

    Juridiska examina höstterminen 1938. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1938 avlagts:
vid Uppsala universitetd. 15 september av:
    Sven Erik Fredrik Bundsen, västm.-dala, f. i Skinnskattebergs förs. Västmanlands 1. 5/4 13, student i Västerås 31/5 32. — Ernst Adolf Folke Bäckmannorrl., f. i Umeå 16/5 09, student i Växjö 6/12 28. — Gustav Ivar Nylander, östg., f. i Malmö 22/12 15, student i Linköping 6/6 34. — Tage Johannes Rödén, norrl., f. i Nordingrå förs. Västernorrlands 1. 30/9 13. student i Härnösand 23/5 34. — Gösta Edvin Harald Sandström, göteb., f. i Göteborg 4/5 11, student där 28/5 29. — Sven Erik Sundström, uppl. f. i Estuna förs. Stockholms l. 11/7 11, student i Uppsala 24/5 30. — Carl-Gustaf Wennberg, norrl., f. i Gällevare förs. Norrbottens l. 2/7 13, student i Uppsala 2/6 33. — Carl Erik Wiberg, norrl., f. i Stora Tuna förs. Kopparbergs l. 18/11 12, student i Härnösand 12/6 33;
d. 31 oktober av:
    Sten Ernst Feltner, östg., f. i Ekeby förs. Östergötlands l. 2/1 09, student i Linköping 5/6 31. — Mats Anders Gerdén, norrl., f. i Strömstad 17/1 14, student i Uppsala 2/6 33. — Kurt Wilhelm Holmgren, söderm.-närke, f. i Sthm 16/7 08, student där 18/5 29. — Sonja Mildred Gunvor James, göteb., f. i Göteborg 4/2 14, student där 9/6 34. — Karl Johan Ragnar Jungkvist, västg., f. i Uppsala 30/7 14, student i Skövde 14/5 34. — Ebbe Ernst Adolf Magnusson, göteb., f. i Göteborg 22/3 15, student där 5/6 34. — Carl Vilhelm Elof Sohlberg, västg., f. i Gärdhems förs. Älvsborgs l. 27/3 13, student i Borås 13. — Karl Olof Sture Thorsell, östg., f. i Linköping 25/6 13, student där 20/5 33. — Åke Victorin, söderm.-närke, f. i Sthm 4/9 09, student där 5/12 31;
d. 15 december av:
    Ann-Marie Ahlström, göteb., f. i Göteborg 28/7 15, student där 8/6 34. — Nils Erik Backman, västm.-dala, f. i Falun 22/7 15, student där 2/6 34. — Frey Ulf Canutus Björlingson, smål., f. i Eksjö 30/6 13, student i Jönköping 5/6 31, fil. ämbetsex. i Uppsala 29/5 34. — Bo Ivar Bill Broman, östg., f. i Lund 24/8 13, student i Uppsala 22/5 31, fil. kand.ex. där 29/5 34. — Åke Lennart Burendahlsthm, f. i Sthm 25/4 15, student där 10/5 33. — Louis Charles Gustave Campanello, gästr.-häls., f. i Sthm 7/1 15, student i Gävle 26/5 34. — Folke Herlog Dahlberg, göteb., f. i Göteborg 8/12 11, student där 3/6 32. — Anna Maria Erikssonvästm.-dala, f. i By förs. Kopparbergs l. 5/12 13, student i Uppsala 2/e 33. — Rutger Fredrik von Essen, uppl., f. i Lena förs. Uppsala l. 14, student i Uppsala 18/5 32. — Per Gösta Anders Fischer, göteb., f. i Göteborg 25/5 16, student där 3/6 33. — Per Olof Harald Gedda, göteb., f. i Västra Frölunda förs. Göteborgs och Bohus l. 28/8 14, student i Göteborg 8/6 34. — Ingrid Elisabet Hugooh, östg., f. i Borgs förs. Östergötlands l. 21/10 14, student i Norrköping 16/5 33. — Stig Herman Fredrik Thuresson Kärrberg, göteb., f. i Göteborg 7/9 14, student där 8/6 34. — Gustaf Magnus Lindahl, sthm, f. i Sthm 11/5 16, student i Djursholm 17/5 34. — Fritjof Nordborg, göteb., f. i Göteborg 4/1 14, student där 3/6 33. — Karl-Axel Nordfors, västg., f. i Skövde 28/6 13, student där 3/6 33. — Nils Tore Nyqvist, värml., f. i Annedals förs. Göteborgs och Bohus l. 5/11 14, student i Karlstad 7/6 33. — Jan Staffan Serrander, gästr.-häls., f. i

 

PERSONALNOTISER. 303Gävle 8/8 16, student där 29/5 34. — Bertil Ragnar Uhlin, västg., f. i Borås 4/2 12, student där 10/6 31. — Åke Åkesson, göteb., f. i Malmö 9/2 13, student i Göteborg 22/5 31;
vid Lunds universitetd. 15 september av:
    Sven Åke Granlund, hbg, f. i Eslöv 17/10 12, student där 20/5 31. — Torsten Gudmund Eriksson, göteb., f. i Göteborg 22/11 14, student där 3/6 33. — Mats Sigvard Eriksson, göteb., f. i Göteborg 22/11 14, student där 3/6 33. — Sten Vilhelm Kjellman, göteb., f. i Göteborg 25/10 10, student där 12/12 31. — Bo Carl Gustaf Lindstén, smål., f. i Skara 11/1 16, student i Landskrona 10/6 33. — Ingeborg Persson, hall., f. i Halmstad 16/4 14, student där 31/5 33. — Bror Julius Schultzhbg, f. i Landskrona 22/6 14, student där 9/6 33;
d. 25 oktober av:
    Jan-Olov Nils Bergenfeldt, mlm, f. i Malmö 21/1 12, student där 20/5 30. — Alf Bertil Jörgensen, hbg, f. i Hälsingborg 4/2 14, student där 8/6 33. — Carl Johan Lennart Petri, krist., f. i Riseberga förs. Kristianstads l. 10/5 14, student i Kristianstad 3/6 32, fil. kand. ex. i Lund 1/11 34;
d. 31 oktober av:
    Anders Erik Yngve Anderberg, mlm, f. i Burlövs förs. Malmöhus l. 11/2 11, student i Malmö 22/5 30. — Erik Gustaf Evert Andersson, ld, f. i Lund 26/1 11, student där 10/6 32. — Åke Ivan Sigvard Aulin, mlm, f. i Malmö 17/12 07, student där 15/12 34. — Rikard Claeson, hbg, f. i Bjuvs förs. Malmöhus l. 22/9 12, student i Hälsingborg 12/6 31. — Carl-Gustaf Arvid Kuylenstierna, ld, f. i Botkyrka förs. Stockholms l. 16/12 12, student i Lund 29/5 31. — Åke Teodor Nenner, västg., f. i Stenstorps förs. Skaraborgs l. 17/4 10, student i Uddevalla 30/5 31. — Nils Erik Anton Emanuel Poleman, mlm, f. i Malmö 13/5 12, student där 22/5 30, fil. kand. ex. i Lund 29/5 36;
d. 15 november av:
    Lennart Olsson, krist., f. i Trolle-Ljungby förs. Kristianstads l. 17/1 14, student i Eslöv 2/6 34. — Nils Ivar Lennart Vilén, mlm, f. i Malmö 11/1 16, student där 29/5 34;
d. 29 november av:
    Erik Filipsson Trägårdh, mlm, f. i Sthm 9/10 12, student i Malmö 2/6 31;
d. 15 december av:
    Sten-Axel Björklund, krist., f. i Kristianstad 14/7 13, student där 23/5 33. — Curt John Wilhelm Blomkvist, göteb., f. i Göteborg 26/10 14, student där 2/6 34. — Elis Hilding Gösta Elander, göteb., f. i Göteborg 16/10 12, student där 3/6 33. — Sven Anders Arvid Garpinger, västg., f. i Limhamn 17/11 10, student i Skara 4/6 31. — Anders Tage Hemminger, ld, f. i Stora Slågarps förs. Malmöhus l. 31/7 13, student i Eslöv 19/5 31. — Salomon Gustaf Sigvard Herrlin, smål., f. i Åsheda förs. Kronobergs l. 7/10 08, student i Skara 26/5 28. — Erik Wolke Holmström, krist., f. i Malmö 26/8 12, student i Kristianstad 16/12 33. — Bengt Herman Laurell, mlm, f. i Malmö 11/5 14, student i Lund 11/6 32. — Curt Otto Allan Linnér, krist., f. i Traheryds förs. Kronobergs 1. 7/6 12, student i Kristianstad 6/6 31. — Gustaf Lindholm, västg., f. i Göteborg 22/8 12, student i Jönköping 8/12 31. — Karl Evald Lennart Olsson, mlm, f. i Malmö 1/5 15, student där 27/5 33. — Åke Bertil Paulsson, hbg, f. i Lund 1/3 15, student i Hälsingborg 9/6 33. — Rolf Gösta Renlund, krist., f. i Kristianstad 12/7 15, student där 23/5 33. — Bengt Erik Gustaf Svanström, göteb., f. i Lund 30/8 14, student i Göteborg 3/6 33. — Erik Anders Gösta Svensson, mlm, f. i Malmö 23/9 15, student där 28/5 34. — Ragnar Anund Svensson, krist., f. i Kristianstad 20/1 13, student där 4/6 32. — Charles Lennart Eugen Tidfält, mlm, f. i Vetlanda 2/4 12, student i Malmö 30/5 33;
    Akademistatens premium som tilldelas en »för flit och skicklighet fördelaktigt känd studerande» har tilldelats jur. kand. Bertil Adéll, smål.;
vid Stockholms högskolad. 15 september av:
    Stig Göte Biörklund, f. i Malmö 6/10 05, student i Sthm 17/12 27. — Folke Collander, f. i Malmö 29/12 07, student i Linköping 28/5 26. — Olof Wilhelm

 

304 PERSONALNOTISER.Emil Ekström, f. i Sthm 10/2 07, student i Djursholm 11/5 28. — Lars Arvid Gabrielson, f. i Uppsala 2/1 15, student i Djursholm 16/5 33. — Hans-Gustaf Vilhelm Grefberg, f. i Sthm 29/9 13, student där 16/5 33. — Erik Johan Huss, f. i Sthm 23/7 13, student där 18/5 31. — Anita Maria (Maja) Jansson, f. i Falun 15/9 11, student där 24/5 32. — Sven Béla Leffler, f. i Kristianstad 28/8 13, student i Sthm 11/5 32. — Gunnar Edvard Liljedahl, f. i Sthm 27/1 13, student där 11/5 32. — John Lundwall, f. i Sthm 27/2 11, student där 11/5 32. — Bengt Lyberg, f. i Falun 9/2 12, student i Sthm 10/5 32. — Anna Margareta (Greta) Swartz, f. i Sthm 8/5 13, student där 20/5 33. — Arne Anders Peter Söderströmf. i Böne förs. Älvsborgs l. 30/12 14, student i Skara 4/6 32;
d. 5 november av:
    Claës Gustaf Lennart Ekblom, f. i Sthm 18/9 13, student där 15/5 33. — Sven Thorsten Axel Engdahl, f. i Sthm 26/3 15, student där 22/5 33. — Erland Viktor Hjalmar Kock, f. i Eksjö 26/11, student i Sthm 15/5 31. — Hans Arvid Lidén, f. i Karlskrona 11/3 16, student i Luleå 27/5 32. — Karl Hjorvard Konrad Norén, f. i Linköping 22/2 14, student där 20/5 33. — Erik Wilhelm Axel Paues, f. i Sthm 13/8 12, student där 10/s 30. — Karl Vilhelm Ström, f. i Gävle 25/10 14, student i Lidingö 14/5 32. — Gösta Claus Svengren, f. i Strängnäs 30/3 12, student där 11/6 31. — Carl Gunnar Wessman, f. i Sthm 6/7 15, student där 11/5 34;
    d. 15 december av:
    Alvar Olof Axén, f. i Sthm 18/1 13, student där 13/5 31. — Karl-Arvid Brunof. i Sthm 9/12 13, student i Karlstad 30/5 32. — Claes Erwall, f. i Skövde 3/5 12, student i Sthm 13/5 31. — Nils Henrik Frodell, f. i Sthm 9/9 12, student där 11/5 33. — Karl-Erik Göte Hansén, f. i Nederluleå förs. Norrbottens 9/9. 24/8 11, student i Luleå 29/5 33. — Nils Daniel Eyvind Harland, f. i Sthm 20/3 15, student där 11/5 34. — Ernst Torsten Kinnwall, f. i Kyrkhults förs. Blekinge l. 19/2 09, student i Sthm 19/12 31. — John Percival Larsson-Lagerwik, f. i Göteborg 6/4 87, student där 24/5 11. — Mirjam Debora Lewin, f. i Sthm 15/1 15, student där 11/5 34. — Arne Jakob Malmberg, f. i Berlin 12/1 14, student i Sthm 12/5 33. — Sven Hjalmar Mellquist, f. i Örebro 24/5 12, student i Sthm 10/5 32 .Kjell Elis Ohlin, f. i Gråmanstorps förs. Kristianstads l. 6/1 11, student i Hälsingborg 29/5 28. — Sven Hildemar Ohlsson, f. i Kalmar 26/8 12, student där 20/5 30. — Sten Fredrik von Otter, f. i Sthm 14/11 13, student där 11/5 33.— Gunnar Stjernstedt, f. i Sthm 4/11 11, student i Lidingö 16/5 31. Karl Henrik Svenonius, f. i Arjeplogs förs. Norrbottens l. 23/8 14, student i Umeå 26/5 33. Arne Harald Tarselius, f. i Sthm 16/1 16, student där 11/5 34. — Hjördis Cecilia Werkström, f. i Karlshamn 8/1 10, student i Kristianstad 16/5 30. — Bengt Gunnar Åström, f. i Luleå 21/3 13, student där 28/5 32.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1938 avlagts
vid Stockholms högskolad. 5 november av:
    Curt Wilhelm Öberg, f. i Sthm 10/12 13, student där 11/5 34.

 

    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1938 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 37, vid Lunds universitet av 37 och vid Stockholms högskola av 41.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1938 avlagts vid Stockholms högskola av 1.
    Kansliexamen har under höstterminen 1938 avlagts vid Uppsala universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 5.