Ungdomsfängelsenämndens adress har ändrats till Riddarhuskajen 1, Stockholm 2. Tel. 20 89 44 (ordf.), 11 47 30 (sekr.).