Ernst Teodor Orstadius avled d. 14 mars 1939. Född 1862 blev han efter skolstudier i Luleå student i Uppsala 1882 och avlade hovrättsex. där 1890. Efter att ha förvärvat titeln vice häradshövding började han tjänstgöra vid fångvården. Han blev föreståndare för kronohäktet i Pajala samt sedermera direktör för kronohäktet på Långholmen, centralfängelset i Växjö och slutligen centralfängelset i Härnösand. Från sistnämnda tjänst avgick han med pension.

 

    Anders Daniel Hult avled i sitt hem i Sthm d. 27 mars 1939. H. var född i Sthm 1867, avlade mogenhetsex. i Halmstad 1887 och hovrättsex. i Uppsala 1893. Han gick därefter lantdomarvägen och utnämndes 1913 tillhäradshövding i Själevads och Arnäs domsaga samt 1929 i stället till härads-

 

510 DÖDSFALL.hövding i den då nyinrättade Ångermanlands norra domsaga. Från detta ämbete avgick han med pension 1936.