Vattendomstolarna. K. M:t har 26 maj 1939 medgivit, att vid Söderbygdens vattendomstol må förordnas biträdande vattenrättssekreterare för tiden 1 juni-31 dec. 1939.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    22 juni 1939 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Östernärkes domsaga fr. o. m. 1 juli 1939;
    14 juli 1939 förordnat, att Inlands norra tingslag under år 1940 skall hava tingsställe i Stenungsund i stället för i Smedseröd;
    21 aug. 1939 beviljat häradshövdingen i Torna och Bara domsaga Christian Ahlgren avsked från häradshövdingämbetet fr. o. m. 29 sept. 1939;
    25 aug. 1939 förordnat om införande av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Piteå domsaga fr. o. m. 1 jan. 1940.

 

    Ifrågasatta domsagoregleringar. Sedan K. M:t 19 maj 1939 beviljat avsked för häradshövdingen i Södersysslets domsaga H. Wistrand (se SvJT 1939 s. 511), har K. M:t s. d. förordnat att med åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i nämnda domsaga skall anstå tills vidare. J. O. har sedermera i skrivelse till K. M:t 20 juni 1939 hemställt, att K. M:t måtte taga i övervägande huruvida icke i anledning av vakansen åtgärder borde vidtagas för åstadkommande, på sätt i skrivelsen närmare utvecklats, av Södersysslets domsagas uppdelning och sammanslagning med Nordmarks och Jösse domsagor. Framställningen har 22 juni 1939 remitterats till Svea hovrätt för yttrande, efter vederbörandes hörande, före 1 nov. 1939.
    K M:t har 28 juli 1939 - sedan häradshövdingen i Norra Möre och Stranda domsaga J. Zetterstedt avlidit - förordnat, att med åtgärder för återbesättandet av häradshövdingämbetet i nämnda domsaga skall anstå tills vidare i avbidan på slutlig prövning av frågan om Oskarshamns stadsförenande i judiciellt avseende med domsaga samt i samband därmed väckt fråga om reglering av nämnda domsaga och vissa angränsande domsagor.

 

    Biträdande domare och sekreterare. K. M:t har 15 juni 1939 förordnat att under hela budgetåret 1939/40 skola vara anställda biträdande domare i en var av Södertörns samt Askims, Hisings och Sävedals domsagor och sekreterare i en var av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns södra, Uppsala läns norra, Oppunda och Villåttinge, Västernärkes, Nora, Falu, Hedemora, Nedansiljans, Ovansiljans, Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands, Medelpads västra, Medelpads östra, Ångermanlands södra, Ångermanlands mellersta, Ångermanlands norra, Jämtlands norra, Bråbygdens och Finspångaläns, Njudungs, Östbo och Västbo, Östra Värends, Sunnerbo, Södra Möre, Hallands södra, Hallands mellersta, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens, Vättle, Ale och Kullings, Flundre, Väne och Bjärke, Nordals, Sundals och Valbo, Vadsbo, Skövde, Östra och Medelsta, Bräkne och Listers, Ingelstads och Järrestads, Gärds och Albo, Västra Göinge, Oxie och Skytts, Torna och Bara, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads, Frosta och Eslövs, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers, Luggude, Västerbottens västra, Västerbottens norra, Piteå, Luleå och Torneå domsagor.
    I fråga om Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Medelpads östra, Ångermanlands norra, Vättle, Ale och Kullings, Östra och Medelsta, Bräkne och Listers samt Västerbottens norra domsagor har K. M:t tillika medgivit att till sekreterare må förordnas assessor i hovrätt.