718 PERSONALNOTISER.    Socialdepartementet. K. M:t har 31 aug. 1939 förordnat assessorn i Svea hovrätt Martin Wahlbäck att såsom sakkunnig biträda å socialdepartementets rättsavdelning vid handläggningen av de ärenden, som av departementschefen överlämnas till honom.
    Chefen för socialdepartementet har 31 aug. 1939 uppdragit åt fiskalen vid Svea hovrätt Gustav Yngve Samuelsson att vara sekreterare vid en åt revisionssekreteraren O. Hesselgren anförtrodd utredning av frågan om viss ändring av lagen om förenings- och förhandlingsrätt.

 

    Kommunikationsdepartementet. K. M:t har 6 sept. 1939 förordnat fiskalen vid Svea hovrätt Bengt Petri att biträda inom kommunikationsdepartementet vid beredning av de ärenden som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    Folkhushållningsdepartementet. K. M:t har 14 okt. 1939 till byråchef för lagärenden i folkhushållningsdepartementet förordnat assessorn i Svea hovrätt Rolf Dahlgren.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har
    22 sept. 1939 beviljat justitierådet Birger Wedberg avsked från justitierådsämbetet fr. o. m. 29 sept. 1939;
    s. d. till justitieråd fr. o. m. 1 okt. 1939 utnämnt statssekreteraren i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Gunnar Dahlman och revisionssekreteraren Knut Nissen.
    Högsta domstolens äldste ledamot är efter justitierådet Birger Wedbergs avgång d. 29 sept. 1939 justitierådet Axel Edelstam.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    22 sept. 1939 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 okt. 1939 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell;
    29 sept. 1939 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Nils Rignell och Carl Axel Durling att fr. o. m. 1 okt. 1939 tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    14 okt. 1939 till revisionssekreterare fr. o. m. 22 okt. 1939 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Frithjof Folkard von Scherling och hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Zethelius;
    s. d. förordnat assessorn i Svea hovrätt Folke Hägglund att fr. o. m. 16 okt. 1939 tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    31 aug. 1939 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 1 sept. 1939 utnämnt assessorerna i hovrätten Arne Adelsohn och Nils Grafström;
    s. d. till ordförande resp. vice ordförande å division i Svea hovrätt för tiden 8 sept. 1939—31 dec. 1943 förordnat hovrättsråden Philipp Aastrup och Albin Rosengren;
    8 sept. 1939 medgivit att vid hovrätten för Övre Norrland må fr. o. m. 14 sept. tillsvidare t. o. m. 8 nov. 1939 vara anställd en extra ledamot;
    s. d. till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Gunnar Carlesjö;
    s. d. till assessor i Göta hovrätt förordnat adj. ledamoten i hovrätten Gustaf Ragnar Gunæus;
    29 sept. 1939 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. 22 okt. 1939 utnämnt revisionssekreteraren Bertil Thuresson;
    s. d. till assessorer fr. o. m. 1 okt. 1939 förordnat i Svea hovrätt adj. ledamoten Erik Alexanderson, i Göta hovrätt adj. ledamoten Gunnar Eurenius samt i hovrätten över Skåne och Blekinge adj. ledamöterna Carl Svennegård och Trued Norell.

 

    Tingslagsregleringar. K. M:t har förordnat
    8 sept. 1939 att Ölands domsagas nuvarande två tingslag, eller Ölands norra tingslag och Ölands södra tingslag, skola fr. o. m. dag som K. M:t vill framdeles bestämma vara förenade till ett tingslag med tingsställe i Borgholm;

 

PERSONALNOTISER. 719    15 sept. 1939 att Jämtlands västra domsagas nuvarande två tingslag, eller Undersåkers och Offerdals tingslag samt Sunne, Ovikens och Hallens tingslag, skola fr. o. m. 1 jan. 1940 vara förenade till ett tingslag med tingsställe i Östersund.