Tillfälliga lättnader i villkoren för erhållande av vissa förordnanden i domsaga och i hovrätt. K. M:t har 30 dec. 1939 med anledning av framställning av presidenterna i rikets hovrätter medgivit,
    dels att hovrätt tills vidare må, när av rådande utomordentliga förhållanden vållad personalbrist därtill föranleder, meddela förordnande som avses i 22, 23 eller 24 § domsagostadgan utan hinder därav att den som förordnas icke fullgjort föreskriven tjänstgöring under så lång tid, som för varje särskilt fall är stadgad; dock att sådan tid ej må förkortas med mer än sex månader,
    dels ock att vid tillämpning av bestämmelserna i hovrätternas arbetsordningar angående villkoren för erhållande av förordnande såsom fiskal må lika med föreskriven tjänstgöring i underrätt under högst sex månader räknas militär tjänstgöring i anledning av anbefalld förstärkt försvarsberedskap eller mobilisering.

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande revisionssekreterare åtnjuta på grund av offentligt uppdrag ledighet från revisionssekreteraretjänsten: T. Salén (ledamot av de blandade domstolarna i Egypten), N. Ljunggren (justitieombudsman), O. Hesselgren (uppdrag inom socialdepartementet), M. Wijnbladh (ledamot av lagberedningen), T. Strandberg (ledamot av processlagberedningen), G. A. Bouveng (expeditionschef i jordbruksdepartementet), O. Thulin (uppdrag inom justitiedepartementet), C. G. Hellquist (statssekreterare i justitiedepartementet), I. Strahl (byråchef för lagärenden i justitiedepartementet), C. Davidsson (uppdrag inom socialdepartementet), Chr.Gemzell (kanslichef i statens transportkommission). Av de 27 ordinarie revisionssekreterarna äro alltså 16 i tjänst, medan 11 innehava förordnanden på annat håll. Under år 1939 ha förordnanden första gången såsom revisionssekreterare meddelats för assessorerna i Skånska hovrätten O. Schell och G. Ekström samt assessorerna i Svea hovrätt N. Rignell, C. A. Durling, N. Falk och F. Hägglund.

    Hovrättsjuristernas tjänstgöring i rådhusrätter. Följande extra fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna hava under år 1939 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedannämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna O. Karell (Karlstad), H. Nyman (Eskilstuna), B. Sandegren (Västerås), L. Munck af Rosenschöld (Eskilstuna), S. Lindquist (Umeå), S. Schreiber (Örebro), S. Aminoff (Sundsvall), Å. Martenius (Västerås), V. Tryselius (Filipstad, Gävle), S. Dennemark (Södertälje), F. Ringdén (Karlstad), T. Andersson (Sundsvall), K. Åberg (Nyköping), R.Adde (Sala), A. Brunnberg (Trosa), U. Grapengiesser (Karlstad), J. Utterström (Mariefred) ävensom fiskalsaspiranterna G. Lundgren (Mariefred), R.Munthe (Sigtuna), K. G. Linden (Norrtälje), A. Lindstedt (Askersund), L. Hultström (Sigtuna), S. Stiernstedt (Lindesberg), A. Lundberg (Södertälje), B. Ericsson (Strängnäs) och L. Wallmark, D. Nilsson, H. Nilsson (Mariefred) ;
    från Göta hovrätt: fiskalerna H. Westin (Uddevalla), Å. Bonge (Alingsås), G. Carlbom (Borås, Alingsås), T. Ahlgren (Jönköping), S. Dahlberg (Norrköping), G. Åström (Norrköping, Uddevalla), B. Sterner och L. Wetterling (Jönköping), E. Bendz (Borås), U. Norén (Kalmar), K. Rosenberg (Eksjö, Linköping), B. Arnold (Linköping), P. Stjernquist (Halmstad), W. Stoltz (Borås, Jönköping), N. Graneli (Jönköping) och P. Helleberg (Falköping) ;

396 PERSONALNOTISER.    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna S.Pontén (Hälsingborg), O. Hegrelius (Lund), S. Hellroth (Hälsingborg, Landskrona, Trelleborg), N. Rappe (Hälsingborg), B. Wulff (Kristianstad), I. Holm (Hälsingborg), O. Meijer (Karlskrona), A. Lundquist (Lund, Landskrona), O. Petrén (Trelleborg), G. Engström (Sölvesborg) och A. Algott (Skanör);
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalsaspiranten G. Ericson (Umeå).