Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande såsom domsagosekreterare eller bokuppläggare) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden K. Hedström (militärtjänstgöring), N.Quensel (statsråd), T. Wärn (statssekr. i försvarsdep.), K. Elliot (statssekr. i handelsdep.), G. Quensel (uppdrag inom kommunikationsdep.), C. Johanson (chef för rättsavd. i finansdep.), B. Fallenius (lagbyråchef i jordbruksdep.), S. Björkholm (chef för rättsavd. i socialdep.), E. Eckerberg (uppdrag inom socialdep.), E. Söderlund (sekr. i processlagberedningen), N. Grafström (t. f. rev.-sekr.), E. Thomasson (sekr. i kommunalskatteberedningen), S. Hammarskiöld (sekr. i 1939 års livförsäkringskommitté), N. Beckman (sekr. i straffrättskommittén) och R. Dahlgren (lagbyråchef i folkhushållningsdep.), assessorerna N. Rignell, C.-A. Durling, N. Falk och F. Hägglund (t. f. rev.sekr.), G. Danielson (lagbyråchef i just.-dep.), Hj. Nordfelt (uppdrag inom finansdep.), I. Lindell (sekr. i 1939 års markkommission), H. Zetterberg (uppdrag inom just.-dep.), O. Söderström (sektionschef i livsmedelskommissionen), H. Ivrell (t. f. domhavande i Stockholms läns västradomsaga), T. Levinson (t. f. domhavande i Södra Roslags domsaga), B.Unger (uppdrag inom just.-dep.), P. O. Palmquist (sekr. hos industrisakkunniga), M. Wahlbäck (uppdrag inom socialdep.), N. G. Fröding (militärtjänstgöring), S. Svensson (bitr. domare i Södertörns domsaga), G. Schirén (vattenrättssekr. i Österbygdens vattendomstol), G. Thulin (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), N. Lundberg (sekr. i riksdagens II lagutskott), S. Romanus (sekr. i riksdagens I lagutskott), H. af Trolle (uppdraginom just.-dep.) och K. Holmgren (uppdrag inom utrikesdep.) ävensom fiskalerna O. Karell (rådhusrätten i Karlstad), E. Mossberg (riksdagens II lagutskott), S. Edling (uppdrag inom handelsdep.), E. Hedfeldt (sekr. hos arbetsmarknadskommissionen), J. Prom (t. f. domhavande i Södersyssletsdomsaga), C. H. Nordlander (livsmedelskommissionen), H. Skogman (t. f. sekr.hos JK), I. Ahlström (vattenrättssekr. i Norrbygdens vattendomstol), G. von Euler (statsrådsberedningen), S. Petrén (arbetsdomstolen), S. Ljungman (sekr. i bensin- och oljenämnden), E. Spens (t. f. domhavande i Gotlands södra domsaga), S. Fellenius (bitr. vattensrättssekr.) i Söderbygdens vattendomstol), S. Schreiber (rådhusrätten i Örebro) samt B. Petri (uppdrag inom kommunikationsdep.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden T. Dufwa (t. f. domhavande), C. Romberg (expeditionschef i just.-dep.), M. Lembke (byråchef i finansdep.), F. Sjögren, H. Lindvall och F. Ekdahl (t. f. rev.-sekr.), G. Carlesjö (sekr. i fritidsutredningen) och N. Regner (t. f. byråchef hos JK), assessorerna G.Lindencrona, G. Bogren och I. Lilja (t. f. domhavande), S. Åseskog (uppdrag inom just.-dep.), B. Lindskog (uppdrag inom industrikommissionen) och R. Gunaeus (bitr. domare) ävensom fiskalerna Y. Söderlund (uppdrag inom industrikommissionen), S. Dahlberg (uppdrag inom handelskommissionen), G. Åström (rådhusrätten i Norrköping), E. Bendz (rådhusrätten i Jönköping), K. Rosenberg (t. f. domhavande) samt S. Cederbalk (rådhusrätten i Uddevalla);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H.Wickström (led. av blandade domstolarna i Egypten), E. Anderberg (led. av lagberedningen), E. Melander och A. Herrlin (t. f. rev.-sekr.), Th. Munck af Rosenschöld (uppdrag i försvarsdep.) och Y. Kristensson (t. f. rev.-sekr.), assessorerna O. Schell och G. Ekström (t. f. rev.-sekr.), I. Öhman (uppdrag

PERSONALNOTISER. 397i försvarsdep.), S. Larsson (sekr. i strafflagberedningen), S. Norrsell (t. f. domhavande i V. Göinge doms.) och C. Svennegård (not. i riksdagens I lagutskott) ävensom fiskalerna B. Lassen (byråchef hos MO), S. Hellroth (t. f. stadsnotarie i Lund) och A. Lundquist (t. f. stadsnotarie i Ystad);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden H. Kollberg (t. f.rev.-sekr. E. Hagbergh (sekr. i lagberedningen) och G. Walin (lagbyråchefi just.-dep.) ävensom assessorn A. Bexelius (uppdrag inom komm.-dep.).