Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är i mars 1940 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).1

 

Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., E.Bergendal*, v. ordf., S. Afzelius, assessorerna N. Viklund och O. Riben.
    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., A. Staël von Holstein*, v. ordf., G. Hagendahl, T. Boye och adj. ledamoten S.-D. Sanne.
    Hovrättsrådet Lundvalls div.: hovrättsråden B. Lundvall, ordf., S. Ström, v. ordf., E. Hörstadius*, assessorerna H. Digman och G. Graffman.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., J. Sjögren, v. ordf., P. Poss*, adj. ledamöterna R. Svensson och O. H. Appeltofft.
    Hovrättsrådet Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., E. Drangel, v. ordf., A. Adelsohn, adj. ledamöterna E. Göransson* och S. Strömberg.
    Hovrättsrådet Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., S. Bjurner, v. ordf., E. Zethelius, adj. ledamöterna G. Rådström* och N. Jansson.

 

Andra huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., A. V. Rosengren, v. ordf., B. Scherdin*, B. Thuresson, assessorn G. Aquilon och adj. ledamoten Y. Samuelsson.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: hovrättsråden P. Aastrup, ordf., K. Lamm, v. ordf., assessorn H. Bennich, adj. ledamöterna R. Pihl* och N. Dillén.

 

Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., E. Ahlgren, adj. ledamöterna P. O. Hainer och H. Westin.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., S. Wildte, assessorn T. Myrland och adj. ledamoten G. Ljung.
    III div.: hovrättsråden O. Löthner, ordf., E. Ekstedt, v. ordf., assessorerna E. Täcklind och N. Brodén samt adj. ledamoten K. Nilsson.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., O. Lundin, v. ordf., J. Olsson, assessorn J. Frostmark och adj. ledamoten Å. Bonge.
    E. adjungerade ledamöterna O. Östberg och A. Lindskog tjänstgöra periodvis å divisionerna.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden C. Werner, ordf., G. Nilsson, v. ordf., S. Rönnquist, assessorn K. Wulff samt adj. ledamöterna H. Ramel och C. Bergström.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., assessorerna H. Moberg och L. G. Ohlsson samt adj. ledamöterna E. Perssonoch G. Ekedahl.

 

Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., O. Ekecrantz samt assessorerna B. Koch*,E. Holm och H. Henkow.

 

1 Ang. krigshovrättens och vattenöverdomstolens sammansättning se Statskalendern.