NYA BÖCKER.

 

BERGHOLTZ, OLOF, & BYLANDER, ÅKE. Barnbidrag och bidragsförskott. Kommentar till lagarna om barnbidrag och om förskottering av underhållsbidrag till barn. Sthm 1940. Norstedt. 256 s. Inb. kr. 5.75.
GRUNDT, THEODOR. Lærebok i norsk forsikringsrett. Forelesninger over forsikringsrettens allminnelige del. Oslo 1939. Grundt Tanum. 480 s. Inb. kr.23.00.
HOLMBÄCK, ÅKE, & WESSÉN, ELIAS. Svenska landskapslagar. Tolkade och förklarade för nutidens svenskar. Tredje serien i Södermannalagen och Hälsingelagen. Sthm 1940. Geber. LXIX + 413 s. Kr. 15.00.
HÄGERSTRÖM, AXEL. Socialfilosofiska uppsatser. Med inledning av MARTIN FRIES. Sthm 1939. Bonnier. 256 s. Kr. 6.50.
JØRGENSEN, POUL JOHS. Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede. Kobenhavn 1940.Gad. XVI + 591 s. Kr. 16.00.
SANDSTRÖM, K. G. A. Om taxering för inkomst eller förmögenhet, särskilt om uppgiftsskyldigheten vid taxering samt påföljderna vid underlåtenhet eller oriktigt fullgörande därav. Sthm 1940. Norstedt. 434 s. Kr. 12.00.
STAÉL VON HOLSTEIN, LAGE. Vår neutralitet. Andra delen. Sthm 1940. Neutrala institutets förlag. 318 s. Kr. 6.50.
UNDÉN, ÖSTEN. Neutralitet och folkrätt. Sthm 1939. Bonnier. 71 s. Kr. 2.00.
WALIN GÖSTA. Den nya hyreslagen m. m. Med förklarande anmärkningar. Sthm. Norstedt. 252 s. Inb. kr. 6.50.