VIKARIERANDE OCH BITRÄDANDE DOMARE, SEKRETERARE SAMT RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETSDOMSAGOR UNDER ÅR 1939.

 

Förteckningen har uppgjorts av förste aktuarien G. S. GROTH med ledning av dels uppgifter som av red. införskaffats från hovrätterna rörande vikarierande domare och biträden för uppläggande av nya fastighetsböcker (Fastighb.), dels uppgifter i de från domsagorna till Statistiska centralbyrån avlämnade arbetsredogörelserna rörande biträdande domare, sekreterare och rättsbildade biträden. Vikarierande domare, som,då de erhöllo vikariatförordnande, innehade anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller rättsbildat biträde i den domsaga förordnandet avsåg, hava icke upptagits i förteckningen. Biträden, som icke innehaft förordnande för uppläggande av nya fastighetsböcker eller såsom förste eller andre notarie, betecknas såsom Övr. I fall dåen person innehaft samma anställning såsom biträdande domare, sekreterare eller biträde i en domsaga under flera perioder under redogörelseåret, har vid angivande av anställningstiden hänsyn tagits allenast till första dagen i den första perioden och sista dagen i den sista perioden. Datum inom parentes vid förste eller andre notarie avser tidpunkt, då han börjat tjänstgöra såsom extra notarie under året. I fall då, enligt uppgift, befattningshavare under tid för militärtjänstgöring varit bibehållen vid befattning i domsagan, har nämnda tid medräknats i förteckningen.

Svea hovrätt.

Stockholms län.

    Norra Roslags domsaga: 1 not. Nils Emmerick Ahlström, f. 08, J. K. 36; 1/1—30/10·— Lars Johan Thesleff Stiernstedt, f. 10, J. K. 37; fr. 31/10 (2 not. 1/1).—2 not. Jan-Erik Elias Stenius, f. 13, J. K. 38. — Claes Gustaf Lennart Ekblom .f. 13, J. K. 38; fr. 31/19 (1/1).
    Mellersta Roslags: 1 not. Per Olof Eric Wallin, f. 13, J. K. 36; 1/1—28/2.—Nils-Erik Lindblom, f. 13, J. K. 36; 1/3—31/10 (2 not.1/1). — Bengt Erik Borg, f. 12, J.K. 37; fr. 1/1 (1/1, 2 not. 1/3). — Karl Gerhard Thorsten Lundgren, f. 12, J.K. 39; 1/11—21/11 (1/4, 2 not. 9/10 samt fr. 22/11). — 2 not. Lennart Albert Ölund, f. 15, J. K. 39; 1/11—21/11 (25/9 samt fr. 22/11).
    Stockholms läns västra: Vik. domare Sigurd Dennemark, f. 11, J.K. 32; visst mål 26/1. — Fritz Harry Ivrell, f. 00, J. K. 25; fr. 13/11. — 1 not. Gösta Adrian Falk, f. 11, J.K. 36; 1/1—30/4. — Robert Carl Fredrik Bohnstedt von Horn, f. 10, J. K. 36; 1/5—30/8 (2 not. 1/1). — Hans Johan Robert Themptander, f. 14, J.K. 37; fr. 31/8 (2 not. 1/5). — 2 not. Jan Carl Gustaf Abraham Almquist, f. 10, J.K. 37; fr. 31/8. — Övr. Arne Emil Wettermark, f. 13, J.K. 37. — Sten Fredrik von Otter, f. 13, J.K. 38. — Fritiof Nordborg, f. 14, J. K. 38; fr. 1/5. — Nils Fredrik Gunnar Thyreen, f. 13, J.K. 39; fr. 1/7.
    Södra Roslags: Vik. domare Nils Gustaf Olof Fröding, f. 04, J. K. 27; 1/1—31/5, 4/6—30/6. — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 1/6—3/6. —Edvard Tage Levinson, f. 01, J. K. 26; fr. 8/9. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben Oswald Ljungwaldh f. 94, J. K. 21. — Sekr.Bror Arvid Sture Petrén, f. 08, J. K. 30; 1/1—30/6. — Georg von Euler Chelpin,f. 08, J. K. 32; 1/7—11/10. — Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; fr. 15/10. — 1not. Per-Erik Fürst, f. 13, J. K. 35; 1/1—5/2. — Bo Gösta Bohman, f. 11, J. K.36; 1/1—l8/3. — Oscar Arne Fredlund, f. 12, J. K. 35; 6/2—10/9 (2 not. 1/1). — SvenAlbin Litzén, f. 11, J. K. 37; fr. 19/3 (2 not. 1/1). — Karl Gösta Emil Weisner, f. 12,J. K. 37; fr. 11/9 (2 not. 1/1). — Sven Ahlström, f. 10, J. K. 37; l5/9—6/12 (1/1, 2 not.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 5816/2). — 2 not. Hans Lennart Virding, f. 10, J. K. 37; fr. 19/3 (1/1). — Bo Percyval Radhe, f. 13, J. K. 37; fr. 11/9 (1/1). — Övr. Johan Erik Norman, f. 11, J.K. 38. —Axel Birger Åke Lindstedt, f. 15, J. K. 38. — Karl Wilhelm Ström, f. 14, J. K. 38. —Lennart Olsson, f. 14, J. K. 38; 1/1—6/12. — Ragnar Lidman, f. 12, J. K. 39; fr. 13/3. —Ernst Georg Winberg, f. 15, J. K. 39; 17/4—15/9. — Jan Olov Nils Bergenfeldt, f. 12, J. K. 38; 1/7—1/11. — Nils Fredrik Nordlind, f. 11, J. K. 39; fr. 6/11. — SethSchultz, f. 15, J. K. 37; fr. 28/11.
    Sollentuna och Färentuna: Vik. domare Nils Ludvig August Falk, f. 01, J. K. 25; 5/5—22/6. — Per Erik Furst, f. 13, J. K. 35; ranns. 24/7.— Sekr. Per Johan Gösta Hagströmer, f. 08, J. K. 31; 1/1—26/8. — Henning Valfrid Nilsson, f. 05, J. K. 28; fr. 27/8. — 1 not. Gustav Lindberg, f. 09, J. K. 35; 1/1—12/2. — Sten Alrutz, f. 12, J. K. 36; 13/2—7/11 (2 not. 1/1). — Inga Lindstedt-Piltz, f. 13, J. K. 36; fr. 8/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Österlind, f. 12, J. K. 37; 1/1—4/12. — Sonja Molander, f. 12, J. K. 37; fr. 13/2. — Axel Appelberg, f. 13, J. K. 37; 4/9—2/10. —Bengt Kihlström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/12. — Per Bergsten, f. 13, J. K. 37; fr. 8/11. —Ö v r. Olof Ekström, f. 07, J. K. 38. — Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38. — SvenMellquist, f. 12, J. K. 38; 1/1—19/10. — Åke Hallstedt, f. 14, J. K. 39; fr. 1/2. —Gunnar Liljedahl, f. 13, J. K. 38; 30/3—30/8. — Gösta Järtelius, f. 14, J. K. 39;1/6—30/9. — Hans Johan Bylin, f. 10, J. K. 39; 29/8—2/9. — Kerstin Tholander, f.13, J. K. 39; fr. 15/9. — Styrbjörn Hybbinette, f. 15, J. K. 39; fr. 18/9. — Lars Gabrielsson, f. 15, J. K. 38; 16/10—26/10. — Nanna Erikson, f. 00, J. K. 39; fr. 31/10. — BoRydin, f. 11, J. K. 38; fr. 23/11.
    Södertörns: Bitr. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27. —Sekr. Michael Inge Carl Henrik Nordlander, f. 09, J. K. 30; 1/1—31/10. — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; fr. 1/11. — 1 not. William Percy Nisser, f. 07, J.K. 36; 1/1—30/4. — Bo Gyllenstierna, f. 07, J. K. 36; 1/5—1/6 (2 not. 1/1). — Elsa Birgit Grabe, f. 13, J. K. 36; 1/6—27/11 (2 not. 1/1). — Olof Lundmark, f. 96, J. K. 36;fr. 28/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37; fr. 16/1 (1/1). —Edith Marie Dmkelspiel, f. 12, J. K. 36; fr. 1/5 (1/1). — Carl Henrik Porat Norlander,f. 13, J. K. 37; fr. 1/6 (1/1). — Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38; fr. 19/10 (1/1). —Anna-Britta Elna Harriet Löfgren, f. 12, J. K. 38; fr. 28/11 (1/1). — Övr. Hjalmar Mehr, f. 10, J. K. 37; 1/1—22/6. — Margit Christina Althin, f. Bylin, f. 06, J. K. 38;1/1—1/2. — Ann-Marie Ahlström, f. 15, J. K. 38; 1/1—22/6. — Carl Einar Brandt, f. 12, J. K. 39; fr. 1/2. — Bengt Arne Knutsen-Öy, f. 13, J. K. 39; fr. 16/3. — Anna-Maria (Maj) Johansson, f. 15, J. K. 39; fr. 21/4. — Tore Bertil Hellberg, f. 02, J. K. 39;fr. 2/5. — Rolf Ebbe Jörgensen, f. 15, J. K. 39; fr. 17/7. — Hans Albert Sten Sandberg, f. 11, J. K. 39; fr. 1/10. — Ernst Torsten Kinnwall, f. 09, J. K. 38; fr. 26/10. —Rolf Wistrand, f. 12, J. K. 39; fr. 3/11. — Ture Gustaf Styrenius, f. 09, J. K. 39; fr. 11/11.

Uppsala län

Uppsala län.
    Uppsala läns södra: Vik. domare Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; 12/1—13/1. — Sekr. Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29. — 1 not. Berndt Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 1/1—8/3. — Karl Holger Sundberg, f. 12, J. K. 36; 9/3—31/5 (2 not. 1/1). — Karl Georg Samuelson, f. 11, J. K. 37; 1/6—6/12 (2 not. 1/4). — Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38; fr. 7/12 (1/1, 2 not. 13/2). — 2 not. Sten Folkesson Wetter, f. 14, J. K. 37; 1/1—12/2. — Karl-Axel Fagerberg, f. 13, J. K.38; 9/3—30/11 (1/1). — Sten Gösta Lars Siljeström, f. 16, J. K. 39; fr. 3/9 (3/4). —Lennart Olsson, f. 14, J. K. 38; fr. 7/12. — Övr. Erik Elis Stenviken, f. 07, J. K. 38; 1/1—13/1. — Gerd Heloise Engströmer, f. 17, J. K. 38; 1/1—21/8. — Kurt Oswald Winberg, f. 16, J. K. 39; fr. 15/7. — Erik Richard Skiöld, f. 17, J. K. 39; fr. 16/9. —Thorsten Albert Rosenberg, f. 15, J. K. 39; fr. 14/10.
    Uppsala läns norra: Sekr. Bo Heribert Casimir Reuterskiöld, f. 08, J. K.33; 1/1—30/9. — Björn Marcus, f 07, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 not. Lars-Olof Ekeberg, f. 12, J. K. 36; 1/1—31/5. — Bengt Gustav Larsson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/6 (2 not. 1/1)- —2 not. Thore Georg Ingemund Wisén, f. 13, J. K. 37; fr. 1/6 (1/1). — Bo Ivan Bill Broman, f. 13, J. K. 38; 2/12—9/12 (1/1 samt fr. 10/12). — Övr. Lars Waldenström, f. 12, J. K. 37; 1/1—15/5. — Svante B:son Bergström, f. 16, J. K. 39; fr. 1/6. —Igor Erik Casimir Holmstedt, f. 12, J. K. 39; fr. 18/9.

582 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.Södermanlands län.
    Nyköping: Vik. domare Kiell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; rams. 22/8. —1 not. Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; 1/1—31/1. — Sune Georg Theodor Wisén, f. 12, J.K. 36; fr. 1/2 (2 not. 1/1) Åke Telemak Eliæson, f. 11, J. K. 37; 17/10.—19/11. — William Dickson, f. 11, J. K. 36; fr. 19/11. — 2 not. Claës Jarl Edgar Claësson Breitholtz, f. 11, J. K. 38. — Jan-Otto Modig, f. 14, J. K. 38; 1/1—20/10. —Sven Hjalmar Mellquist, f. 12, J. K. 38; fr. 21/10. — Övr. Hilding Bertil Tullberg,f. 13, J. K. 39; fr. 2/9.
    Oppunda och Villåttinge: Vik. domare Stig Gustaf Hugo Löwenhielm, f. 06, J.K. 31; ranns. 21/9 och 3/10 (sekr. 1/1—30/6).— Sekr. Kjell Arne Ericsson,f. 09, J.K. 33; fr. 1/7. — Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; 28/10—31/10. —Herman Teodor Bertil Sandegren, f. 08, J. K. 32; 1/11—18/11. — 1 not. Gustav Lennart Asplund, f. 11, J. K. 36; 1/1—5/10.— Sten Erik Bernunger, f. 11, J. K. 37; fr. 6/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Björn Bernhard, f. 14, J. K. 38. — Carl Vilhelm Elof Sahlberg, f. 13, J. K. 38; fr. 6/10 (1/1). — Övr. Sven-Hjalmar Lord, f. 16,J. K. 39; 6/11—14/12.
    Livgedingets: 1 not. Alf Göran Hubert Allard (Jonsson), f. 12, J. K. 36. —2 not. Birger Agne Zotterman, f. 13, J. K. 37; 1/1—9/9. — Sten Axel Björklund,f. 13, J. K. 38; fr. 10/9 (1/1). — Övr. Anders Torgil Mellgard, f. 15, J. K. 39; fr. 6/10.
Gotlands län.
    Gotlands norra: Vik. domare Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33; 5/4,30/11—2/12. — Björn Marcus, f. 07, J. K. 33; 30/6—9/7. — 1 not. Bo Gustaf Mauritz Lagergren, f. 13, J. K. 35; 1/1—16/4. — Inga Carolina Bäcklin, f. 14, J. K. 38; fr.17/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld, f. 11, J. K. 39; fr.17/4.
    Gotlands södra: Vik. domare Erik Wilhelm Spens, f. 08, J. K. 33. — 1 not. Hakon Gunnar Hjertén, f. 08, J. K. 34; 1/1—30/6. — Nils Jonas Krok, f. 13, J. K. 36; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Ture Holmquist, f. 06, J. K. 37; 1/7—10/9 (1/1). — Bertil Fornberg, f. 10, J. K. 39; fr. 11/9 (3/6).
Värmlands län.
    Östersysslets: Vik. domare Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 1/8—7/9. — Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; 8/12—23/12 (fastighb. 20/11—7/12 samt fr.24/12). — 1 not. Erland Fredrik Spens, f. 11, J. K. 36; 1/1—31/8. — Carl Waldemar Nordenfelt, f. 14, J. K. 38; fr. 1/9. (2 not. 1/1). — 2 not. Stina Sara Therese Falk,f. 14, J. K. 39; fr. 1/9. (15/3).
    Mellansysslets: Fastighb. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 1/6—18/6,15/8—14/10. — 1 not. John Harry Hågeman, f. 11, J. K. 36; 1/1,—31/5. — Oskar Hugo Almqvist, f. 10, J. K. 37; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Holger Reinhardt Bertil Nyström, f. 15, J. K. 38. —Åke Lennart Burendahl, f. 15, J. K. 38; fr. 1/6 (16/1).— Staffan Wigelius, f. 13, J. K. 39; 18/9—30/9 (fr. 1/10).
    Södersysslets: Vik. domare Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 3/2—1/4. —Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35; 3/4—13/5. — Jarl Fritz Harald Hansson Prom, f. 05, J. K. 32; fr.7/6. — Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35; 31/7—26/8. — 1 not. Ernst Per Göran Eklund, f. 11, J. K. 38. — 2 not. Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38. — Övr. Helge Karlmark, f. 12, J. K. 39.
    Nordmarks: 1 not. Herman Katz, f. 11, J. K. 36; 1/1—31/5 (1/6—l5/6). — Hans Sverker Magne Thulin, f. 10, J. K. 37; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Hans Arvid Lidén, f. 16, J. K. 38; fr. 1/6 (1/1).
    Jösse: Vik. domare Stig Gustav Hugo Löwenhielm, f. 06, J. K. 31; fr. 10/11.— Fastighb. Thorsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; 27/3—25/5. — 1 not. Leif Arendt Ingemar Hultström, f. 13, J. K. 36; 1/1—1/6. — Ture Johan Birgersson Sandelin, f. 15, J. K. 37; 1/6—8/12 (2 not. 1/1). — Carl-Göran Trolle, f. 12,J. K. 37; fr. 8/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Arvid Noring, f. 14, J. K. 37; fr.1/6. (1/1). — Stig Edvin Julius Saloman, f. 08, J. K. 39; fr. 8/12. (14/7).
    Fryksdals: 1 not. Carl Seved Dahlström, f. 04, J. K. 37. — 2 not. Johan Axel Kumlin, f. 10, J. K. 37. — Bror Olof Bodin, f. 12, J. K. 39; fr. 1/2.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 583    Älvdals och Nyeds: Vik. domare Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; ranns. 16/8. — Fastighb. Ragnar Adolf Victor Adde, f. 10, J. K. 35; 21/11—5/12. —1 not. William Dickson, f. 11, J. K. 36; 1/1—16/8. — Karl Olof (Ole) Jörgensen,f. 11, J. K. 38; fr. 17/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Göran Odéen, f. 13, J. K. 38;17/8—10/12 (1/1). — Nils Tore Nyquist, f. 14, J. K. 38; 11/12—20/12 (21/9 samt från 21/12).

Örebro län.

    Östernärkes: Fastighb. Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; 15/6—14/6. —Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; 20/11—17/12. — 1 not. Stig Lago Magnus Alarik Wernstedt, f. 11, J. K. 35; 1/1—14/2. — Karl Georg Samuelsson, f. 11, J. K. 37; 15/2—31/3 (2 not. 1/1). — Åke Telemak Eliaeson, f. 11, J. K. 36; 1/4—17/9. — Jan Erik Wedberg, f. 10, J. K. 37; fr. 18/9 (2 not. 1/7). — 2 not. Nils-Olof Frykholm, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/6. — Hans-Gustaf Vilhelm Grefberg, f. 13, J. K. 38; fr. 15/2(1/1).— Sonja Mildred Gunvor James, f. 14, J. K. 38; fr. 18/9 (1/8). — Gunnar Arvid Gentele, f. 16, J. K. 39; fr. 16/10 (31/1). — Övr. Göran Axel Lennart Greyer Larsson, f. 08, J. K. 39; fr. 1/10.
    Västernärkes: Sekr. Curt Sigvard Carlon, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/9. —Jerker C: son Victor, f. 10, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 not. Sver Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36; 1/1—7/5. — Carl Wilhelm Derkert Ulmgren, f. 11, J. K. 36; fr. 8/5 (2 not. 1/1).— —
    2 not. Hans-Erik Mattsson, f. 14, J. K. 38; fr. 8/5 (1/1). — Övr. Stig Gunnar Ossian, f. 14, J. K. 39; 2/5—3/6. — Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; fr. 1/7. —Erik Tore Bendz, f. 15, J. K. 39; fr. 26/9.
    Nora: Vik. domare Erland Georg Fredrik Conradi, f. 12, J. K. 35; 7/2. —Harald Skogman, f. 08, J. K. 32; 16/5, 13/6, inskrivn. dom. under vissa tider. — Åke Verner Lundgren, f.05, J.K. 31; 5/10 (sekr. 1/1—27/9).— Sekr. Runo Fredrik Lundin, f.10, J. K.33; fr.28/9.— 1 not. Per Henrik Gustaf Zethelius, f. 13, J. K.35; 1/1—16/8.— Axel Emanuel Morén, f. 13, J. K. 37; fr. 17/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Gustaf Yelverton Tegner, f. 12, J. K. 38; fr. 17/8 (1/1). — Övr. Sten Gustaf Åke Nordström,f. 11, J. K. 39; fr. 15/9.
    Lindes: 1 not. Göran Fredrik von Wachenfeldt, f. 13, J. K. 37. — 2 not.Bo Rydstedt, f. 15, J. K. 38. — Övr. Anders Olof Annerén, f. 13, J. K. 39;fr. 2/5.

Västmanlands län.

    Västmanlands mellersta: Vik. domare Jarl Fritz Harald Hansson Prom,f. 05, J.K. 32; 14/3—20/3. — Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; 11/4—22/4. — Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34; ranns. 3/6. — 1 not. Sven Teodor Holmer, f. 11, J. K. 35; 1/1—8/1. — Karl Olov Georg Enhörning, f. 06, J. K. 36; 9/1—9/6(2 not. 1/1). — Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; fr. 10/6 (2 not. 1/1). —Karl Anders Hallbjörn Rune, f. 12, J. K. 37; fr. 27/11 (1/1, 2 not. 9/1). — 2 not. Nils Mangård, f. 15, J. K. 39; fr. 10/6 (27/4). — Arne Werner Charles Forsström, f. 11, J. K. 39; 27/11—12/12 (15/11 samt 13/12—23/12). — Övr. Sonja Mildred Gunvor James, f. 14, J. K. 38; 1/1—31/7. — Berndt Erik Arne Berndtsson, f. 13, J. K. 39;fr. 1/9.
    Västmanlands västra: 1 not. Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36;1/1-30/6. — Göte Roland Kaunitz, f. 11, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not.Åke Sunesson Norrman, f. 12, J. K. 37; fr. 1/7. — Sven Harald Sundström, f. 14, J. K. 39; fr. 4/12 (31/1). — Övr. Anders Gustaf Adolf Vanäs, f. 09, J. K. 39; fr. 30/8.
    Västmanlands östra: 1 not. John Hans Sjöqvist, f. 12, J. K. 35; 1/1—31/1. —Istvan Caroly Beörecz, f. 08, J. K. 37; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Gustav Eriksson, f. 11, J. K. 37; fr. 1/2. — Nils Henrik Frodell, f. 12, J. K. 38; 6/11—20/12 (1/1).

Kopparbergs län.

    Falu: Sekr. Sven Åke Edling, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/9. — Karl Sven Martin Torsten Wedleff, f. 05, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 not. Gustaf Fredrik Samuel (Sam) Widmark, f. 13, J. K. 36; 1/1—31/7. — Ragnar Sigfrid Lindholm, f. 10, J. K. 37; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/4. —Nils Erik Backman, f. 15, J. K. 38; fr. 8/6 (2/1). — Viktor Åke Killander, f. 15, J. K.39; fr. 1/8, (15/2). — Övr. Rolf Hugo Johansson, f. 10, J. K. 39; fr. 12/6. — Karl

584 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.    Gunnar Hallmans, f. 12, J. K. 39; 3/7—31/10. — Martin Charles Percival Bratt, f. 15,J. K. 39; 6/11—7/12.
    Hedemora: Sekr. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Ivar Müller, f. 13, J. K. 36. — 2 not. Arend Vilhelm Nordin, f. 14, J. K. 38. —Per Gustav Magnus Malmer, f. 13, J. K. 38. — Övr. Johan Lennart Wallin, f. 15,J. K. 39; fr. 4/4.
    Västerbergslags: Vik. domare Axel Gerhard Grabe, f. 09, J. K. 35; 3/3—16/3. — Jerker Carlsson Victor, f. 10, J. K. 33; 29/3—5/4, 3/7—31/7. — Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; ranns. 15/8. — 1 not. Anders Bertil Bergström, f. 12, J. K. 36; 1/1—19/2. — Sven Erik Ståhl, f. 14, J. K. 38; fr. 20/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Johan Ragnar Jungkvist, f. 14, J. K. 38; fr. 20/2 (30/1). —Övr. Sven Åke Fogelberg, f. 15, J. K. 39; 13/4—5/12.
    Nås och Malungs: Vik. domare Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 28/8—2/9. — 1 not. Sven Sjöberg, f. 08, J. K. 36; 1/1—31/10. — Gösta Bertil Burman,f. 13, J.K. 37; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — Sven Erik Sundström, f. 11, J. K. 38; 1/11—11/12 (2 not. 1/1 samt fr. 12/12). — 2 not. Johannes Otto Vilhelm Ehrenskjöld Nordström, f. 14, J. K. 39; fr. 3/9 (21/8).
    Nedansiljans: Vik. domare Olof Åke Thorell, f. 06, J. K. 30; 29/3—30/6 (sekr. 1/1). — Sekr. Tord Lennart Hammarskiöld, f. 12, J. K. 36; 29/3—29/5 (1 not. 1/1 och 30/6—30/6). — Fritz Rudolf Åke von Schultz, f. 08, J. K. 31; fr. 30/5. —1 not. Sven Gunnar Thorsell, f. 07, J. K. 37; f. 1/7 (2 not. 1/1). — Mats Anders Gerdén, f. 14, J. K. 38; 22 / 8—27/9 (1/1, 2 not 1/7 samt fr. 28/9). — 2 not. Carl Fredrik Gustaf Dybeck, f. 11, J. K. 37; 22/8—2/9 (26/7 samt fr. 3/9).
    Ovansiljans: Sekr. Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31. — 1 not. Anders Harald Voldmar Körloff, f. 14, J. K. 36. — 2 not. Åke Ivan Sigvard Aulin, f. 07, J. K. 38; 1/1—10/9. — Karl Gunnar Elowson—Hallmans, f. 12, J. K.39; 11/9—20/9. — Arne Harald Torselius, f. 16, J. K. 38; fr. 5/10.

Gävleborgs län.

    Gästriklands östra: Vik. domare Bengt Axel Vilhelm Petri, f. 13, J. K. 35; ranns. 14/7. — Gustaf Viktor Tryselius, f. 01, J. K. 26; ranns. 11/8. — Fastighb. Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 1/1—31/1. — 1 not. Kristian Vinslöv Starup, f. 10, J. K. 36. —2 not. Karl Ragnar Werner, f. 13, J. K. 37. — Rolf Edvard Jacques Arfwedson, f. 13, J. K. 38. — Övr. Louis Charles Gustave Campanello, f. 15, J. K. 38; 1/7—1/10. — Hans Olov Stjernqvist, f. 11, J. K. 39; fr. 15/9.
    Gästriklands västra: Vik. domare Ernst Allan Lundberg, f. 13, J. K. 35; 3/7—5/8. — Bengt Axel Vilhelm Petri, f. 13, J. K. 35; ranns. 12/7. — 1 not. Richard Ernst Lorentz Munthe, f. 11, J. K. 36; 1/1—15/4. — Arne Hugo, f. 11, J. K. 37;fr. 16/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Léon Edvard Ståhlberg, f. 14, J. K. 38; fr. 16/4 (1/1).
    Bollnäs: Fastighb. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34; 2/4—1/5. —1 not. Rolf Lundgren, f. 09, J. K. 36; 1/1—31/3. — Björn Oskar Dillén, f. 11,J. K. 36; fr.1/4. — 2 not. Sune Gustaf Artur Engström, f. 08, J. K. 37. — Stig Konrad Säll, f. 13, J. K. 39; fr. 1/4. — Övr. Nils Söderqvist, f. 09, J. K. 38;1/1—24/2. — Erik Söderlund, f. 10, J. K. 39; fr. 13/4. Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Nils Erik Olof Trönnberg, f. 11, J. K. 37. —— 2 not. Sven Erik Fredrik Bundsen, f. 13, J. K. 38.
    Norra Hälsinglands: Sekr. Erik Sixten Axelsson Leijonhufvud, f. 07, J. K.32. — 1 not. Karin Stenhammar f. 14, J. K. 36; 1/1—31/10. — Bengt Anders Christenson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Magnus Robach, f. 12,J. K. 38; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Stig Gösta Holmberg, f. 15, J. K. 39; fr. 1/11.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33. —Hans Georg Rigas von Euler-Chelpin, f. 08, J. K. 32; 7/1—30/6. — Stig Seth Gustaf Lindström, f. 12, J. K. 35; 9/10—14/10 (1 not. 1/1). — 1 not. Per Åke Fredrik Holmberg, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Jan Erik Wedberg, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/6. — Östen Hans Samuel Sandell, f. 12, J. K. 39; fr. 1/7(1/6). — John Hilding Georg Arvidsson, f. 14, J. K. 39; fr. 1/7. — Jan Velander, f. 16, J. K. 39; 19/9—26/11 (27/11—5/12).

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 585Västernorrlands län.

    Medelpads västra: Vik. domare Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; visst mål 12/6. — Sekr. Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07, J. K. 32;1/1—4/6. — Gunnar Abersten, f. 13, J. K. 36; 5/8—30/6 (1 not. 1/1 och 1/7—6/8). —Carl Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Carl Fredrik Hadding, f. 14, J.K. 37; fr. 7/8 (2 not. 1/1). — Carl Gustav Rydeholm, f. 10, J. K. 37; 17/10—16/11. —2 not. Margareta Swartz, f. 13, J. K. 38; fr. 7/8 (1/1). — Övr. Gunnar Stjernstedt, f. 11, J. K. 38; 1/7—2/9. — Inger Kramer, f. 15, J. K. 39; fr. 9/11.
    Medelpads östra: Vik. domare Nils Erik Hedfeldt, f. 08, J. K. 31; 5/4,6/4. — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; ranns. 3/8. — Sven Adolf Aminoff,f. 09, J. K. 34; ranns. 18/8. — Sekr. Birger Reinhold Höglund, f. 03, J. K. 29; 1/1—31/3. — Stig Anders Daniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 1/4—26/6. — Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; 27/6—4/9. — Kaj Erland Anders Åberg, f. 12, J. K. 35; fr. 10/9. —1 not. Åke Telemak Eliaeson, f. 11, J. K. 36; 1/1—31/3. — Karl-Erik Kihlberg, f. 09, J. K. 37; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Knut Johan Sjölund, f. 08, J. K.37. — Wilhelm Paul Meier, f. 13, J. K. 38; fr. 1/4 (1/1). — Knut Vilhelm Bolander,f. 14, J. K. 39; 4/9—21/11 (11/4 samt fr. 22/11). — Övr. Gustaf Magnus Lindahl, f. 16,J. K. 38; fr. 8/9.
    Ångermanlands södra: Sekr. Harry Molén, f. 10, J. K. 31; 1/1—30/6. — StigOtto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; 21/1—18/2. — Carl Gustaf Rydeholm, f. 10, J. K. 37; 1/7—15/8 (1 not. 1/1 och 15/8—15/10). — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; fr. 16/8. — 1 not. Lars Bertil Crona, f. 14, J. K. 38;16/10—5/12 (2 not. 1/6). — Sven-Göran Odéen; f. 13, J. K. 38; fr.6/12 — 2 not.Arvid Odhner, f. 12, J. K. 37; 1/1—31/5. — Carin Grebelius, f. 13, J. K. 38; fr. 16/10(15/8). — Övr. Lennart Gustav Hiort, f. 16, J. K. 39; 1/10—5/12.
    Ångermanlands mellersta: Sekr. Sven Adolf Aminoff, f. 09, J. K. 34; 1/1—31/5. —Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; fr. 1/6. — 1 not. Wolrath Larsson,f. 10, J. K. 37. — Nils Per Gustaf Trönnberg, f. 13, J. K. 38;4/9—19/11 (2 not. 1/1 ochfr. 20/11). — 2 not. Nils Olof Erik Rudolf Bernhard Aurelius, f. 13, J. K. 39;4/9—19/11 (11/4 samt fr. 20/11).
    Ångermanlands västra: 1 not. Carl Anders Grufman, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/4. —Gustaf Birger Öhman, f. 11, J. K. 37; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Gunnar FredrikNordin, f. 12, J. K. 37. — Erik Patrik Svallingson, f. 13, J. K. 39; fr. 16/7 (31/5). —Signe Ebba Louise Cöster, f. 13, J. K. 39; 11/12—20/12 (fr. 21/12).
    Ångermanlands norra: Vik. domare Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10,J. K. 33; ranns. 14/8. — Fastighb. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/6. —Per Erik Furst, f. 13, J. K. 35; 20/11—8/12. — Sekr. Torkel Nordström, f. 10, J. K.34. — 1 not. Fredrik Adlercreutz, f. 11, J. K. 36; 1/1—14/4.— Birger Larsson,f. 07, J. K. 36; 15/4—20/8 (2 not. 1/1). — Birgit Medén, f. 14, J. K. 37; fr. 21/8 (2 not.1/1). — 2 not. Erik Wiberg, f. 12, J. K. 38; fr. 15/4 (1/1). — Tore Wigardt, f. 10,J. K. 35; fr. 21/8 (21/2). — Per Ekelund, f. 14, J. K. 39; 16/10—,19/11 (8/8 ssamt fr. 20/11).

Jämtlands län.

    Jämtlands östra: 1 not. Tage Ljunggren, f. 09, J. K. 36. — Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38; fr. 8/12. — 2 not. Folke Kristian Arkling, f. 14, J. K.38. — Leonard (Lennart) Magnus Wærn, f. 14, J. K. 38. — Viktor Dryselius, f. 12,J. K. 39; 6/12—21/12 (31/5 samt fr. 22/12).
    Jämtlands norra: Sekr. Jarl Fritz Harald Prom, f. 05, J. K. 32; 1/1—31/3. —Stig Olof Otto Napoleon Natanael Källén, f. 10, J. K. 33; fr. 1/4. —1 not. Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; 1/1—3/8. — Lars Axel Wandén, f. 14,J. K. 36; fr. 4/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38;4/8—7/12 (1/1). — Stig Albert Berne, f. 10, J. K. 39; 11/12—22/12. (15/4 samt fr. 23/12).
    Jämtlands västra: 1 not. Bertil Gustaf Verner Wallin, f. 09, J. K. 36; 1/1—25/10. — Folke Kristian Arkling, f. 14, J. K. 38; 26/10—18/11 (2 not. 9/10). — Bengt Axel Lindberg, f. 12, J. K. 37; fr. 19/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Kurt Vilhelm Holmgren, f. 08, J. K. 38. — Erik Gustaf Klemens Hedström, f. 07, J. K. 39; fr. 13/9 (20/7). Härjedalens: Vik. domare Ivar Ahlström, f. 09, J. K. 32; 11/5—17/6. —John Eyvind Cappelen Carlbom, f. 98, J. K. 31; 25/8—3/9. — Bo Hampus Gunnar

586 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.Wetterström, f. 13, J. K. 36; 17/9—7/10. — 1 not. Ragnar Martin Franzén, f. 11,J. K. 36. — 2 not. Nils-Hugo Swensson, f. 10, J. K. 38. — James Ouchterlony,f. 10, J. K. 38. — Övr. Hans Filip Linder, f. 09, J. K. 39; fr. 18/6.

Göta hovrätt.

Östergötlands län.

    Kinda och Ydre: 1 not. Sten Henrik Theodor Beskow, f. 12, J. K. 36; 1/1—30/6. — Fritz-Arnold Hammar, f. 09, J. K. 36; 1/7—15/8. — Per Ivar Karlberg, f. 14, J.K. 37; fr. 16/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Knut Erik Rogerstad Lilliesköld, f. 12, J.K. 39; fr. 16/8 (1/6).
    Folkungabygdens: 1 not. Sture Lennart Gustafsson, f. 12, J. K. 36; 1/1—10/7. —Bengt Olof Gunnar Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; fr. 11/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Alfred Harry Nilsson, f. 12, J. K. 37. — Rolf Gösta Renlund, f. 15, J. K. 38; fr. 11/7. — Övr. Bengt Herman Laurell, f. 14, J. K. 38; fr. 12/10. —
    Aska, Dals och Bobergs: Vik. domare Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34;6/2—22/3. — Bengt Arnold, f. 08, J. K. 35, 22/11—23/12. — Fastighb. Kjell Rosenberg, f. 12, J. K. 34, 1/5—25/6. — 1 not. Sven Olof Hydén, f. 12, J. K. 37;1/1—2/9. — Sten Ivar Rune Källenius, f. 12, J. K. 37; 8/3—15/12 (2 not. 1/1). — Torsten Johan Eric Malmström, f. 12, J. K. 38; fr. 15/12 (2 not. 8/3). — Övr. Berndt Robert Gavrell, f. 13, J. K. 39; fr. 15/8.
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Gösta Bergström, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6. — Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Sture Torsten Elvin Lidbrink, f. 13, J. K. 36; 1/1—30/6. — Bertil Karl Edvard Sucksdorff, f. 09, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Östen Fredrik Gustaf Malmberg, f. 11, J. K. 37. — Karl Olof Sture Thorsell, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (1/1).— Övr. Erik Thorsten Wilhelm Engberg, f. 10, J. K. 39; fr. 6/9. Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: 1 not. Arvid (Arne) Levin, f. 11, J.K. 36; 1/1—30/9 (2 not. fr. 1/10). — Torsten Einar Bjure-Dehlén, f. 03, J. K. 37;fr. 1/10. — 2 not. Claes Henrik Ferdinand Erwall, f. 12, J. K. 38.
    Linköpings: Vik. domare Göran Åström, f. 09, J. K. 33; 2.5—11/5 (fastighb.23/3—1/5,12/5—31/5). — 1 not. Sven Alfred Fredrik Wasteson, f. 11, J.K. 36;1/1—10/6. — Karl Wilhelm Modigh, f. 14, J. K. 36; fr. 11/6 (2 not. 1/1). — 2 not.Torsten Ivan Bergström, f. 10, J. K. 37; 1/1—23/11. — Karl Hjorvard Norén, f. 14, J. K. 38; fr. 11/6 (1/1). — Bengt Edward Reuterswärd, f. 16, J. K. 39; 24/11—5/12 (9/6).

Jönköpings län.

    Tueta, Vista och Mo: 1 not. Stefan Wilhelm Otto Stiernstedt, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/6. — Karl Erik Elmstedt, f. 12, J. K. 36; fr. 1/7. — 2 not. Bertil Einar Adell, f. 14, J. K. 37. — Frey Ulf Canutus Björlingsson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7. —Ö v r. Nils Axel Sterner Tunel, f. 10, J. K. 39; fr. 1/6.
    Norra och Södra Vedbo: 1 not. John Sture Hasslow, f. 12, J. K. 37. — 2 not. John Allan Hernelius, f. 11, J. K. 37; 1/1—31/7. — Anders Frans Ewald Hjortsberg,f. 09, J. K. 38. — Arne Edvard Stubert, f. 12, J. K. 39; fr. 8/8.
    Njudungs: Sekr. Carl-Ivar Fritiof Lefwander, f. 08, J. K. 32. — 1 not.Sten Gunnar Warming, f. 07, J. K. 36; 1/1—28/4. — Bertil Linge, f. 10, J. K. 36; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Einar Georg Lundborg, f. 07, J. K. 37. — Erik Gustaf Evert Andersson, f. 11, J. K. 38; fr. 1/5 (1/1). — Övr. Sten Hugo Hjalmar Nordgren, f. 15, J. K. 39; 15/3—3/9.
    Östbo och Västbo: Sekr. Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32. — 1 not. Göran Gottfrid August Lundholm, f. 09, J. K. 36; 1/1—2/6. — Hilbert Gustaf Jahn, f. 03,J. K. 37; fr. 2/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Helge Rhodin, f. 05, J. K. 34; 1/1—19/6.— Elis Hilding Gösta Elander, f. 12, J. K. 38; fr. 2/6 (1/1). — Gustaf Bertil Rydnert,f. 14, J. K. 39; fr. 19/6 (3/4). — Övr. Harry Bertman, f. 16, J. K. 39; fr.14/6.

Kronobergslän.

    Östra Värends: Fastighb. Nils Graneli, f. 08, J. K. 35; 15/11—21/12. — Sekr.Bo Haldan Nilsson Dag, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Sven Gunnar Larsson, f. 11,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 587J. K. 37. — 2 not. Åke Palm, f. 13, J. K. 37. — Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38. — Övr. Lars Gudmund Lindencrona, f. 16, J. K. 39; fr. 15/9.
    Mellersta Värends: 1 not. John Halvard Conrad Natanael Widegren, f. 03, J. K. 36; 1/1—2/8. — Rikard Valdemar Falk, f. 06, J. K. 37; fr. 3/8 (2 not. 1/1). —2 not. Sven Viktor Villner, f. 15, J. K. 38; fr. 3/8 (1/1). — Carl Gustaf Hugo Hamilton, f. 15, J. K. 39; 16/12—28/12 (1/7 och fr. 29/12).
    Västra Värends: Vik. domare Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 1 ranns. —1 not. Harry Artur Reinhold Tegling, f. 08, J. K. 35; 1/1—15/2. — Bertha Laila Fredriksson, f. 11, J. K. 37; fr. 16/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Thord Sigurd Melin, f. 13,J. K. 38. — Torsten Christensson, f. 13, J. K. 39; fr. 6/3.
    Sunnerbo: Sekr. Sixten Yngve Söderlund, f. 09, J. K. 32. — 1 not. Karl Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37. — 2 not. Erik Lennart Falk, f. 09, J. K. 38. — Övr. Sven Åke Granlund, f. 12, J. K. 38; fr. 21/12.

Kalmar län.

    Tjusts: Fastighb. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; 28/5—30/6. — 1 not. Karl Gustaf Linden, f. 09, J. K. 36; 1/1—18/4. — Stig Fredrik Frykholm, f. 08, J. K. 37; fr. 19/4 (2 not. 1/1). — 2 not. John Helge Rudström, f. 12, J. K. 37; fr. 19/4 (1/1). —Övr. Sten Ernst Feltner, f. 09, J. K. 38; 16/1—5/12.
    Sevede och Tunaläns: Vik. domare Kjell Rosenberg, f. 12, J. K. 34; 21/3—28/3. — 1 not. Albert Torngren, f. 11, J. K. 37. — 2 not. Torsten Einar BjureDehlén, f. 03, J. K. 37; 1/1—30/9. — Bertil Cyrén, f. 12, J. K. 39; fr. 1/10 (1/3). —Övr. Karl Gösta Persson, f. 10, J. K. 39; 19/9—15/11.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Sven Olof Gottfrid Högsell, f. 10, J. K. 36; 1/1—31/3. — Magnus Johan Ulrik Koskull, f. 10, J. K. 37; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Victorin, f. 09, J. K. 38; fr. 1/4. — Övr. Bror Arvid Malmberg, f. 11, J. K. 39; fr. 1/4. — Hjördis Cecilia Werkström, f. 10, J. K. 38; fr. 15/8.
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Ulf Norén, f. 10, J. K. 34; 14/1—3/2.1/4—15/5. 10/6—25/6 (fastighb. 4/2—31/3, 16/5—9/6). — Olof Östberg, f. 06, J. K. 29;19/7—30/7. — Folke Ekdahl, f. 02, J. K. 26; fr. 31/7. — 1 not. Liss-Eric Hugo Björkman, f. 13, J. K. 36; 1/1—15/9. — Göran Vile Colleen, f. 09, J. K. 37; fr. 16/9(2 not. 1/1). — 2 not. Bror Julius Schultz, f. 14, J. K. 38; fr. 16/9 (1/1).
    Södra Möre: Sekr. Karl Thorsten Paul Berg, f. 08, J. K. 31; 1/1—30/6. — Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33; fr. 1/7. — 1 not. Gunnar Höijer, f. 13, J. K. 37.— 2 not. Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37. — Övr. Nils Sture Heiding, f. 14, J. K. 39; fr. 31/5.
    Ölands: Vik. domare Nils Otto Adolf Dam Baumgardt, f. 07, J. K. 32; 6/1—31/1. — Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35; 3/3—31/3. — Nils Vilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35; 11/8—2/9. — Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 18/10—31/10. — 1 not.Sven Albert Malmgren, f. 08, J. K. 37; 1/1—30/6. — Johan Henrik Brandt, f. 12,J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Tage Hemminger, f. 13, J. K. 38;fr. 1/7. — Övr. Seth Axel Börje Falken, f. 12, J. K. 39; fr. 15/10.

Hallands län.

    Hallands södra: Sekr. Ragnar Olof Edvin Grönwall, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/6.— Karl Arvid Åke Svensson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Harald Richard Grundberg, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/6. — Carl Gustaf Lidberg, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl Pontus Eugéne Svinhufvud, f. 12, J. K. 37. — Bertil Tage Seth Manhem, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Bengt Ivar Lundberg,f. 14, J. K. 39; fr. 4/5.
    Hallands mellersta: Sekr. Sven Gösta Ekblom, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6. —Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7. — 1 not. Sven Valdemar Svensson, f. 12, J. K. 36; 1/1—31/3. — Curt Nils Håkan Malmberg, f. 13, J. K. 35; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Thorolfsson Hedborg, f. 12, J. K. 38. — Torsten Gudmund Eriksson, f. 14, J. K. 38; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Björn Olof Oskar Sandberg, f. 15, J.K. 39; fr. 1/6.
    Hallands norra: Fastighb. Yngve Hellbing, f. 07, J. K. 33; 1/1—19/1. —1 not. Stig Hjalmar Sjövall, f. 12, J. K. 36. — Karl Ludvig Erik Magnus Arne

588 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.Hallman, f. 13, J. K. 37; 11/9—30/11 (2 not. 1/1 samt fr. 1/12). — 2 not. Theodor Carl Oswald Kule Palmstierna, f. 07, J. K. 38. — Åke Carl Oskar Eckerstein, f. 11, J. K. 39; 11/9—21/12 (21/4 samt fr. 22/12). — Övr. Sten Vilhelm Kjellman, f. 10, J. K.38; 1/1—15/5. — Per Gösta Anders Fischer, f. 16, J. K. 38; fr. 1/12.

Göteborgs och Bohus län.

    Askims, Hisings och Sävedals: Bitr. domare Bernt Vilhelm Lindskog, f. 02, J.K. 26; 1/1—30/9. — Gustaf Ragnar Gunæus, f. 03, J. K. 29; fr. 1/10. — Sekr. Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/6. — Magnus Gustaf Hedberg, f. 09; J. K. 33;fr. 1/7. — 1 not. Carl-Axel Seth, f. 10, J. K. 36; 1/1—31/3. — Carl Adolf Montan, f. 11, J. K. 36; 1/4—15/5 ( 2 not. 1/1). — Eva Fredrique Gunilla Silfversparre, f. 12,J. K. 36; fr. 16/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Abraham Bernhard Levinsson, f. 96, J. K.36; 1/1—14/2. — Stig-Åke Lundberg, f. 12, J. K. 37; fr. 15/2 (1/1). — Carl Olof Arne Belanner, f. 13, J. K. 37; fr. 1/4 (1/1). — Anders Ahlström, f. 12, J. K. 38; fr. 16/6 (1/1).— Sören Lane, f. 15, J. K. 38; 15/8—27/9 (1/1). — Övr. Karl Eric Rune Bergqvist,f. 10, J. K. 38. — Mats Sigvard Eriksson, f. 14, J. K. 38. — Curt John Vilhelm Blomkvist, f. 14, J. K. 38. — Gösta Edvin Harald Sandström, f. 11, J. K. 38;1/1—30/9. — Folke Herlog Dahlberg, f. 11, J. K. 38; fr. 2/1. — Per Olof Harald Gedda,f. 14, J. K. 38; fr. 7/1. — Stig Edwin Kulle, f. 10, J. K. 39; fr. 25/6. — Carl Fredrik Arne Johansson, f. 04, J. K. 39; fr. 16/8. — Gustaf af Sandeberg, f. 14, J. K. 39;fr. 15/g.
    Inlands: 1 not. Malte Torulf Christoffer Rosén, f. 06, J. K. 36; 1/1—31/3. —Torsten Vilhelm Svartengren, f. 02, J. K. 36; 1/4—6/10 (2 not. 1/1). — Bror Hugo Brissman, f. 13, J. K. 38; fr. 7/10 (1/1, 2 not. 1/4). — 2 not. Nils Holger Hemmingsson, f. 12, J. K. 39; fr. 7/10.
    Orusts och Tjörns: Vik. domare Per N:son Stjernquist, f. 12, J. K. 34; 4/4—6/4 — 1 not. Carl-Axel Sjöberg, f. 06, J. K. 36; 1/1—30/6. — Wolrath Emil Haij, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7. — Övr. Helgo Ingvar Welander, f. 12, J. K. 39; fr. 1/7.
    Norrvikens: Fastighb. Nils Graneli, f. 08, J. K. 35; 13/10—14/11. — 1 not. Inga Ann-Christine Ljungberg, f. 10, J. K. 36; 1/1—30/9. — Arthur Christian Ewert Johansson, f. 08, J. K. 37; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Bertil Paulsson, f. 15,J. K. 38; fr. 1/10(1/1). — Övr. Jan Gustaf Folke Olsson, f. 14, J. K. 39; fr. 1/6. 
    Sunnervikens: Vik. domare Gunnar Bogren, f. 04, J. K. 26; fr. 12/11. —Sekr. Allan Källoff, f. 06, J. K. 31; 1/1—4/4. — Torsten Ahlgren, f. 07, J. K.32; fr. 5/4. — 1 not. Sten Gösta Birger Hasslehed, f. 09, J. K. 34; 1/1—7/9. — Bo Bertil Fredelius, f. 13, J. K. 37; fr. 7/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38. — Åke Åkesson, f. 13, J. K. 38; fr. 7/9 (1/1).

Älvsborgs län.

    Marks: 1 not. Per Åke Hartvig, f. 09, J. K. 35; 1/1—24/2. — Anna-Lisa Vinberg, f. 08, J. K. 32; 25/2—5/11 (2 not. 1/1). — Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37; fr. 6/11.(2 not. 1/1). — 2 not. Agne Evert Ewerbring, f. 12, J. K. 38; fr. 25/2 (1/1). — Nils Olof Winde, f. 14, J. K. 39; fr. 1/11.
    Kinds och Redvägs: Vik. domare Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34; 28/8—11/10. — 1 not. Curt Ragnar Gustaf Högberg, f. 10, J. K. 34; 1/1—2/3. —Karl Gustav Robert Ane Clémentz, f. 09, J. K. 37; fr. 2/3 (2 not. 1/1). — 2 not.Erik Åke Bäcker, f. 12, J. K. 38. — Sven Erik Sjöström, f. 12, J. K. 39; fr. 2/3(8/2). — Övr. Bertil Ragnar Uhlin, f. 12, J. K. 38; fr. 8/5.
    Borås: Vik. domare John Frostmark, f. 00, J. K. 29; 1/1—4/4. — Gudmund Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 21/9—20/12. — 1 not. Carl Arne Nilsson, f. 11, J. K. 36; 1/1—15/9. — Gustaf Elof Torvald Hellqvist, f. 10, J. K. 37; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Walter Ousbäck, f. 08, J. K. 38. — Ernst Winberg, f. 14, J. K. 39; 18/9—28/11.
    Vätlle, Ale och Kullings: Sekr. Erik Gunnar Michelson, f. 08, J. K. 32; 1/1—30/6. — Gösta Källblad, f. 02, J. K. 29; fr. 1/7 — 1 not. Torsten Ludvig Jertel,f. 09, J. K. 36. — 2 not. Karl-Erik Tengroth, f. 13, J. K. 36. — Bertil Davidson, f. 13, J. K. 37. — Övr. Lennart Elof Johannes Almén, f. 12, J. K. 38. — Gustaf

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 589Ingvar Björkman, f. 15, J. K. 39; fr. 1/6. — Stig Herman Fredrik Thuresson Kärrberg, f. 14, J. K. 38; fr. 21/12.
    Flundre, Väne och Bjärke: Sekr. Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30.— 1 not. Erik T:son Uggla, f. 06, J. K. 36. — 2 no t. Lennart af Klintberg,f. 15, J. K. 37. — Karl Erik Gustafson, f. 13, J. K. 37. — Ingrid Elisabet Hugooh,f. 14, J. K. 38; 15 / 6—30/5 (23/1 och 31/5—3/12). — Folke Gunnar Julius, f. 16, J. K. 39; fr. 19/12(1/8).
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 1/1—30/9. — Curt Wilhelm Mellander, f. 06, J. K. 33; fr. 1/10. — 1 not. Axel Ossian Larsson, f. 10, J. K. 36; 1/1—12/10. — Charles Erik Robert Kaltofen, f. 11, J. K. 37; fr. 13/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Olov Schultz, f. 12, K. J. 38; fr. 13/10 (1/1). — Övr. Per Axel Lennart Rane, f. 10, J. K. 39; fr. 1/10. — Karl Uno Folke Arvidson, f. 08,J. K. 39; fr. 11/11.
    Tössbo och Vedbo: Fastighb. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34; 16/3—25/3. — 1not. Isaac Joel Rosenfeld, f. 07, J. K. 36; 1/1—28/9. — Nils Karlberg, f. 13, J. K.37; fr. 29/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Gustaf Lindholm, f. 12, J. K. 38; fr. 29/9 (1/1).— Övr. Karl-Axel Nordfors, f. 13, J. K. 38; fr. 5/10.

Skaraborgs län.

    Vadsbo: Sekr. Björn Gustaf Widegren, f. 09, J. K. 32; 1/1—30/6. — Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32; fr. 1/7 — 1 not. Gustaf Lindencrona, f. 12, J. K. 36; 1/1—7/3. — Sven Gösta Christian Lagerlöf, f. 11, J. K. 36; 8/3—30/9 (2 not. 1/1). —Per Olof Jansson, f. 12, J. K. 37; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Anders Peter Söderström, f. 14, J. K. 38; fr. 8/3 (1/1). — Erhard Ludvig Borggren, f. 16, J.K. 39;fr. 12/9 (1/3). — Sven Oskar Dahlqvist, f. 12, J. K. 39; fr. 12/10 (8/10).
    Skövde: Sekr. Bo Gunnar Beskow, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Brynte Johan Gustav Lilliehöök, f. 08, J. K. 35; 1/1—5/8. — Nils Gustaf Lundberg, f. 14, J. K. 37; fr. 6/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Anders Molinder, f. 13, J. K. 38; fr. 6/8 (1/1).— Sten Fredrik Bille, f. 13, J. K. 39; 11/9—27/12 (7/8 och fr. 28/12). — Övr. Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37; 7/9—12/9.
    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34; 23/3—22/4. — 1 not. Gösta Carl-Otto Ottosson, f. 10, J. K. 37. — Inge Johan Olof Nilsson, f. 13, J. K. 38; 21/9—19/11 (2 not. 1/1 och fr. 20/11). — 2 not. Gunnar Sanfrid Schnell, f. 15, J. K. 39; 21/9—19/11 (17/7 och fr. 20/11).
    Skånings, Valle och Vilske: Vik. domare Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; 1 ranns. — Sven Ekblom, f. 07, J. K. 31; fr. 1/11. — Fastighb. Erik Bendz,f. 09, J. K. 34; 1/1—8/1. — 1 not. Nils Emil Berglund, f. 12, J. K. 37. — 2 not.Bengt Olof Birger Högrell, f. 12, J. K. 36. — Övr. Sven Emanuel Ljungström,f. 14, J. K. 39; fr. 5/6.
    Åse, Viste, Barne och Laske: Fastighb. Bengt Arnold, f. 08, J. K. 35;1/4—10/5, 12/10—21/11. — 1 not. Axel Fredrik Adolf Vilhelm Trotzig, f. 11, J. K. 36; 1/1—30/6. — Torsten Vilhelm Svensson, f. 13, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). —Ingrid Elisabet Hugooh, f. 15, J. K. 38; fr. 11/12 (2 not. 4/12). — 2 not. Lars Ingemar Steier, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (8/5). — Övr. Anna Maria Jansson, f. 11, J. K. 38; 1/1—30/6.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: Fastighb. Lennart Wetterling, f. 10, J. K. 34; 23/4—27/6. — 1 not. Carl Olof Svensson, f. 11, J. K. 36. — 2 not. Elis Oskar Johansson, f. 05, J. K. 32; 1/1—7/2. — Claes Aksel Håkan Gustavson, f. 13, J. K. 38; fr. 7/2 (1/1). — Övr. Otto Linner, f. 12, J. K. 38.

Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Blekinge län.

    Östra och Medelsta: Fastighb. Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 1/1—13/1. — Nils Rappe, f. 10, J. K. 34; 11/1—13/4. — Sekr. Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31; 1/1—29/8. — Axel Bernhard Gottfrid Möller, f. 01, J. K. 24; fr. 21/8. — 1 not. Jöran Fischer, f. 13, J. K. 36; 1/1—25/9. — Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37;

590 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.fr. 25/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sune Paulson, f. 12, J. K. 37. — Gösta-Olaus Svengren, f. 12, J. K. 38. — Övr. Stig Eric Morin, f. 14, J. K. 39; fr. 22/11.
    Bräkne och Listers: Vik. domare Harald Gustaf Adolf Nordholm, f. 03, J. K. 29; 1/1—21/6. — Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; fr. 1/10. — Sekr. Sven Ove Svensson, f. 07, J. K. 32. — Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34; 22/6—16/7.—Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; 28/8—30/9.— 1 n . Stig Allan Algott, f. 12, J. K. 36; 1/1—12/2. — Maj Fagerlin-Ohlsson, f. 11, J. K. 36; fr. 13/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Uno Fredrik Rasmuson, f. 14, J. K. 37. — Kjell Allan Hansson, f. 07, J. K. 38; fr. 13/2 (1/1). — John Lundwall, f. 11, J. K. 38; 2/9—31/10 (1/1 och fr. 1/11). — Övr. Sten Folke Konstantin Föjerstam, f. 07, J. K. 39; fr. 1/11.

Kristianstads län.

    Ingelstads och Järrestads: Sekr. Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/1—30/9. —Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Helmer Arthur Månsby, f. 06, J. K. 36; 1/1—30/6. — Kurt Helge Andersson, f. 06, J. K. 35; 1/7—30/11 (2 not.1/1). — Karl Axel Fredriksson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/12 (1/1, 2 not. 1/7). — 2 not. Anders Erik Yngve Anderberg, f. 11, J. K. 38; fr. 1/12 (1/1). — Övr. Nils Olov Nylund, f. 15, J. K. 39; fr. 1/6.
    Gärds och Albo: Vik. domare Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 20/11—2/12. — Sekr. Nils Rappe, f. 10, J. K. 34; 1/1—13/1. — Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; fr. 14/1. — Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; 20/11—2/12. — 1 not. Filip Samuel Erlandsson, f. 09, J. K. 36: 1/1—31/10. — Lars Erik Martin Nordenstedt, f. 14, J. K.38; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Anund Svensson, f. 13, J. K. 38; fr. 1/11 (1/1). — Övr. Bengt Herman Laurell, f. 14, J. K. 38; 1/1—25/4.
    Villands: Fastighb. Nils Rappe, f. 10, J. K. 34; 14/4—10/6. — 1 not. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; 1/1—28/9. — Johan Harald Ljungh, f. 13, J. K. 37; fr. 28/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Anders Arvid Garpinger, f. 10, J. K. 38; fr. 29/9 (1/1).
    Östra Göinge: Fastighb. Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; 13/3—10/6. — 1 not. Nils Johan Nilsson, f. 02, J. K. 35; 1/1—6/9. — Erik Gunnar Ivar Hasselhuhn, f. 07, J.K. 37; fr. 7/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Folke Sigvard Haglund, f. 09, J. K. 39; fr. 7/9. — Övr. Bror Axel Evert Öhman, f. 14, J. K. 39; fr. 1/9.
    Västra Göinge: Sekr. Nils Karl Arvid Lüzell, f. 07, J. K. 30: 1/1—7/12. — Bo Haraldsson Wulff, f. 11, J. K. 33; fr. 8/12. — 1 not. Bengt Hjalmar Andersson, f. 12, J. K. 36; 1/1—31/1. — Nils Sommar Bruzelius, f. 09, J. K. 37; 1/1 —10/8 (2 not.1/1). — Bengt Gustaf Arthur Henrikz, f. 07, J. K. 37; fr. 11/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils-Erik Edgren, f. 12, J. K. 38; fr. 1/2 (1/1). — Carl Filip Ingvar Stigner, f. 13, J. K. 39; 11/8—6/12 (1/6). — Karl Einar Johannes Berggren, f. 13, J.K. 39; fr. 7/12(29/9). — Övr. Nils Lennart Larsson, f. 09, J. K. 39; fr. 3/10.
    Norra Åsbo: Vik. domare Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K. 28; ranns. 3/7, 27/7. — Fastighb. Anders Olof Hegrelius, f. 08, J. K. 32; 1/1—31/1. — Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; 16/10 —25/11. — 1 not. Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; 1/1—31/3. — Pehr Sid Börje Aierstam,f. 11, J. K. 37; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Josef Lennart Bramsjö, f. 14, J. K. 37; fr. 1/4 (1/1). — Övr. Hans Gustaf Ryberg, f. 10, J. K. 39; fr. 1/3.
    Södra Åsbo och Bjäre: Fastighb. Stig Lennart Rosengren, f. 09, J. K. 33; (10/2—22/4 samt fr. 1/11). — 1 not. Fritz-Arnold Hammar, f. 09, J. K. 36; 1/1—30/6. — Nils Åke Lindström, f. 10, J. K. 37; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Ragnar Brundin, f. 12, J. K. 37. — Karl Evald Lennart Olsson, f. 15, J. K. 38; fr. 1/7. —Övr. Per Staffan Christoffer Böök, f. 13, J. K. 39; fr. 1/5. — Bo Ernst AntonKallenberg, f. 16, J. K. 39; fr. 10/11.

Malmöhus län.

    Oxie och Skylts: Vik. domare Karl Ludvig Larsson, f. 05, J. K. 29; ranns. 18/11 (sekr. 1/1—30/9). — Sekr. Karl Gustaf Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31; fr. 1/10.— 1 not. Ragnar Ebbe Valdemar Albin, f. 11, J. K. 37. — 2 not. Hans Olof Christner, f. 10, J. K. 37. — Nils Ivar Lennart Vilén, f. 16, J. K. 38; fr. 6/12. —Övr. Karl Erik Börje Holmgren, f. 10, J. K. 38. — Bengt Gustaf Theodor Sand-

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939. 591ström, f. 14, J. K. 39; fr. 31/55. — Erik Wolke Holmström, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/1. —Bengt Ingvar Håkansson, f. 13, J. K. 39; 1/2—1/4.
    Torna och Bara: Vik. domare Sven Sigurd Norrsell, f. 02, J. K. 26; 29/9—31/10. — Sekr. Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31. — 1 not. Karl Emanuel Walberg, f. 12, J. K. 35; 1/1—25/2. — Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36; 26/2—8/6 (2 not. 1/1). — Johan Emanuel Björling, f. 13, J. K. 36; fr. 9/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven-Börje Jacobson, f. 10, J. K. 37; fr. 26/2 (1/1). — Allan Enok Persson, f. 13,J. K. 38; fr. 9/6 (1/1). — Övr. Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna, f. 12, J. K. 38.— Bo Ivarson Erichs, f. 13, J. K. 39; fr. 16.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Sekr. Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J.K. 31. — 1 not. Nils Folke Persson, f. 12, J. K. 37. — 2 not. Tore Strömberg, f. 12, J.K. 37. — Övr. Dag Staffan Teodor Eilifsson Sylwan, f. 16, J. K.39; fr.
    Färs: Fastighb. Bo Wulff, f. 11, J. K. 33; 1/1—5/3, 25/3—1/5, 1/11—19/11,3/12—6/12. — 1 not. Rudolf Waldemar Åström, f. 12, J. K. 36. — 2 not. Hans Oscar Kollind, f. 12, J. K. 37. — Eric Anders Gösta Svensson, f. 15, J. K. 38; 4/9—3/10. (1/1 och fr. 4/10).
    Frosta och Eslövs: Sekr. Knut Sone William Gripmark, f. 09, J. K. 30. —1 not. Gillis Nils Björck, f. 07, J. K. 36; 1/1—1/3. — Martin Torsten Lennart Bengtsson, f. 10, J. K. 37; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Lindholm, f. 10,J. K. 38. — Bo Alexander Ljungberg, f. 11, J. K. 38; fr. 1/3 (1/1). — Carl-ErikEdvard Hedner, f. 15, J. K. 39; 17/10—22/11 (1/6 och fr. 23/11). — Övr. RickardClaeson, f. 12, J. K. 38; 1/1—1/7. — Bengt Erik Gustaf Svanström, f. 14, J. K. 38.— Lars Erik Gunnar Dunér, f. 09, J. K. 39; fr. 6/11.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Vik. domare Stig Lennart Rosengren, f. 09, J.K. 33; 25/5—30/6, 1/8—21/10. — Sekr. John Hans August Johansson, f. 06, J.K. 31. — Nils Harry Fossenius, f. 10, J.K. 37; 1/7—31/8 (2 not. 1/1, 1 not. 15/6 och fr.1/9). — Bo Wulff, f. 11, J. K. 33; 1/9—3/9. — Otto Meijer, f. 10, J. K. 34; 13/9—31/10. — 1 not. Carl-Gustaf Borgström, f. 10, J. K. 36; 1/1—14/6. — 2 not. Olof Bernhard Rosengren, f. 09, J. K. 38. — Bo Carl-Gustaf Lindstén, f. 16, J.K. 38; fr. 15/6. (1/1). — Övr. Kurt Stefan Persson, f. 12, J. K. 39; fr. 11/4.
    Luggude: Sekr. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31. — 1 not. Carl Walter Åbjörnsson, f. 13, J. K. 37. — 2 not. Nils Gustaf Cederholm, f. 09, J. K.37. — Övr. Elin Hansson, f. Nilsson, f. 05, J. K. 30. — Kjell Elis Ohlin, f. 11, J. K. 38.

Hovrätten för Övre Norrland.

Västerbottens län.

    Umeå: 1 not. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/1. — Gösta Axel Lindberg, f. 11, J. K. 37; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Gustaf Wennberg, f. 13, J. K. 38. — Tage Johannes Rödén, f. 13, J. K. 38; fr. 1/2 (1/1).
    Västerbottens södra: Fastighb. Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; 1/1—28/2. — Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; 1/10—30/11. — 1 not. Bengt Henrik Wihlborg, f. 12, J. K. 36; 1/1—14/9. — Siv Edel Schiöler, f. 13, J. K. 37; fr. 16/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Rolf Harry Rydqvist, f. 13, J. K. 38. — Stig Balk Möller, f. 13, J.K. 39; fr. 15/9 (16/6).
    Västerbottens västra: Vik. domare Axel Ivar Henry Lindquist, f. 10, J. K. 35; ranns. 21/7. — Sekr. Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34; 1/1—30/9. — Alf Erik Olsson, f. 05, J. K. 32; fr. 1/10. — 1 not. Rolf Teodor Broström, f. 11, J. K. 36; 1/1—16/8. — Per Arvid Henrik Cavalli, f. 09, J. K. 36; fr. 17/8 (6/5). — 2 not. Karin Grebelius, f. 13, J. K. 38; 1/1—30/6. — Inga-Lisa Hofvander, f. 15, J. K. 38. — Erik Filipsson Trägårdh, f. 12, J. K. 38; 1/1—20/11. — Ebbe Ernst Adolf Magnusson, f. 15, J. K. 38; fr. 1/7 (13/4). — Gunnar Walter Delje, f. 15, J. K. 39; fr. 21/11 (15/11).
    Västerbottens mellersta: Vik. domare Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; 26/6, 27/6, 10/7—16/7. — Sune Hadarsson Rissler, f. 10, J. K. 35; ranns. 11/7 och 15/7.— Fastighb. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 1/1—28/2. — Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; 28/9—30/9. — Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K.35; 6/11—7/12. — 1 not. Levi Johansson, f. 07, J. K. 36; 1/1—15/5. — Ingrid Ester

592 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1939.Maria Svensson, f. 11, J. K. 37; fr. 16/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Åke Teodor Nenner, f. 10, J. K. 38; fr. 16/5 (13/1). — Sten Gustaf Folke Boström, f. 13, J. K. 39; 14/11—9/12 (2/11, och fr. 10/12).
    Västerbottens norra: Fastighb. Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; 1/12—3/12 samt fr. 14/12. — Sekr. Allan Björklund, f. 12, J. K. 34; 1/1—30/9. — Gunnar Eurenius, f. 05, J. K. 27; fr. 1/10. — 1 not. Ernst Lennart Valdemar Loostam, f. 09, J. K. 36; 1/1—19/4. — Birgit Eva Maria Ödeen, f. 06, J. K. 34; fr. 20/4 (2 not.1/1). — 2 not. Per Torsten Colleen, f. 09; J. K. 37. — Erik Wolke Holmström,f. 12, J. K. 38; fr. (31/1).

Norrbottens län.

    Piteå: Sekr. Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 1/1—8/10. — Sune H:son Rissler, f. 10, J. K. 35; fr. 9/10. — Jerker Oskar Utterström, f. 08, J.K. 35; 8/12—20/12. — 1 not. Nils Folke Wixell, f. 11, J. K. 37.— 2 not. Carl Axel Henry Robert, f. 09, J. K. 37. — Carl-Arvid Bruno, f. 13, J. K. 38. — Åke Teodor Nenner, f. 10, J. K. 38; 14/11—9/12.
    Luleå: Sekr. Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34. — 1 not. Sven Gunnar Stenborg, f. 11, J. K. 35; 1/1—31/7. — Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Gustaf Wanhainen, f. 13, J. K. 38.
    — Karl-Erik Göte Hansén, f. 11, J. K. 38; fr. 1/8 (1/1). — Nils Curt Eugén Wildeman, f. 13, J. K. 39; fr. 13/11.
    Kalix: Fastighb. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35; 1/3—30/6. —1 not. Lars Olov Henrik Holmström, f. 07, J. K. 36; 1/1—31/3. — Karl Torgny Asplund, f. 09, J. K. 37; fr. 1/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Gunnar Hammarbergf. 08, J. K. 37. — Bengt Gunnar Åström, f. 13, J. K. 38; fr. 1/4.
    Torneå: Vik. domare Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; 19/4—13/6.— Sten Karl Olof Lennart Lindquist, f. 07, J. K. 33; 20/7—20/8. — Sekr. Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34. — 1 not. Erik George Jonas Wiklander,f. 05, J. K. 36; 1/1—15/10. — Torkel Filipsson Læstadius, f. 14, J. K. 38; fr. 15/10(2 not. 1/1). — 2 not. Ernst Hugo Sohlberg, f. 11, J. K. 39; fr. 15/10 (1/4).

    Gällivare: 1 not. Erik Axel Nordman, f. 09, J. K. 36; 1/1—31/7. — Hans Fjelner, f. 12, J. K. 37; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Paul William Wilson, f. 10, J.K. 39; fr. 1/6 (21/2).