»Bratt-system» i Frankrike? Förberedd genom långvarig presskampanj och föregången av ett antal redan före de tysk-franska fientligheternas inställande införda restriktioner utfärdades den 23 augusti 1940 i Frankrikeen lag mot spritmissbruket i landet.
    Genom lagen föreskrivas en del tämligen vittgående inskränkningar i alkoholkonsumtionen. Sålunda införes i såväl moderlandet som samtliga till detsamma hörande territorier totalförbud mot tillverkning, försäljning, utskänkning och förtäring av s. k. apéritifdrycker med en alkoholhalt av 16 procent eller därutöver. Fabrikation för export är likväl tillåten. Det redan tidigare, för tre dagar i veckan (tisdag, torsdag och lördag) gällande förbudet mot offentlig utskänkning av även andra apéritifdrycker än nu sagts upprätthålles. Beträffande personer under tjugu år utvidgas det att avseförbud mot försäljning och utskänkning överhuvud taget från lokal tillgänglig för allmänheten.
    Alkoholpåverkat tillstånd skall icke — såsom hittills — betraktas såsom förmildrande omständighet vid utmätande av straff. Speciella skattesatser läggas icke blott på spritdrycker utan även på champagne och vissa »sötviner». Slutligen förbjudes all affischering och annonsering av apéritifdrycker.
    Av det sagda framgår, att det endast är de egentliga apéritifdryckerna, innehållande droger av anis, gentiana, kinabark etc., som drabbas av totalt

FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 811förbud, d.v.s. i första hand absintdrycker men även vermouth. Whisky och flertalet »liqueurs» förbli tillåtna.
    Kompletterande bestämmelser anses emellertid kunna väntas av innebörd, att starksprit endast får serveras efter måltid och i begränsad mängd. Enligt »Le Temps» skulle myndigheterna avse att införa ett ransoneringssystem efter skandinaviskt och canadensiskt mönster. Den enskilde bör, säger tidningen, förtära mindre alkohol i hemmet och än mindre i offentliga lokaler. I gengäld kommer staten att i syfte att kompensera förlusterna påden franska marknaden gynna försäljningen till utlandet.
    I samband med den nya lagen har pressen offentliggjort vissa från en officiell utredning hämtade statistiska siffror rörande alkoholmissbruket. Enligt dessa siffror ökade antalet utskänkningsställen under tiden 1919—1935 från 410,000 till 505,000. I augusti 1940 fanns i Frankrike genomsnittligt en utskänkningslokal per 80 innevånare, under det att i Tyskland motsvarande proportion var 1:270, i Sverige 1:3,000 och i Finland 1:5, 400. Under det senaste kriget tjugodubblades antalet fall av akut alkoholism. I anledning härav gjorde de militära hälsovårdsmyndigheterna upprepade föreställningar om nödvändigheten av åtgärder mot spritmissbruket.

B. Eng.