Johan (Janne) Christopher Lembke avled d. 8 juli 1940. Han var född 1868 i Ystad. Han avlade jur. kand. ex. i Lund 1896, blev docent i nationalekonomi vid Lunds universitet 1899 och avlade jur. lic. ex. vid universitetet 1903. S. å. blev han juris doktor på en avhandling om jord- och kapitalbegreppet. Han blev sekreterare i Göteborgs handelskammare 1906, ledamot av hamnstyrelsen där 1914 och ledamot av styrelsen för Göteborgs högskola 1918. Åren 1911—14 var han stadsfullmäktig i Göteborg. Från 1919 och under många år var han ledamot av tull- och traktatkommissionen.

    Knut Henning Robert Tillberg avled d. 7 september 1940. Född 1860 i Hjorted, Kalmar län, avlade han hovrättsex. i Lund 1885. Han blev vicehäradshövding 1887. Därefter tjänstgjorde han flera år såsom notarie i överståthållarämbetets kansli. Han övergick emellertid till affärslivet och inträdde 1893 som direktör i A. B. Gellivare. Han nedlade ett energiskt arbete för utnyttjandet av Norrbottens malmfält. Samtidigt intresserade han sig också

DÖDSFALL. 829för de skånska stenkolsfyndigheterna och inträdde 1893 i Billesholmsbolagetsstyrelse. Åren 1896—08 var han ledamot av riksdagens första kammare. Själv skicklig violinist, stödde han vetenskap och konst. Han erhöll Linnémedaljen 1914.