Nils Lundborg avled d. 13 september 1940 under militär tjänstgöring. Han föddes i Stockholm 1914 och avlade där studentex. 1932 och jur. kand.ex. 1937. Vid sitt frånfälle var han förste notarie i Skövde domsaga. Han var varmt intresserad av scoutrörelsen.

    Johan Victor Ljunggren avled d. 14 september 1940 i Ystad. Han var född 1865 i Trakeryd, Kronobergs län. Han avlade mogenhetsex. i Växjö 1884 och hovrättsex. i Lund 1888. Han blev vice häradshövding 1892. Efteratt ha tjänstgjort några år vid länsstyrelsen i Malmö blev han 1900 stadsfogde i Ystad och 1909 rådman i denna stad. Han avgick med pension 1932.

    Henrik Wilhelm Zethelius avled d. 17 september 1940 i sitt hem i Stockholm. Han var född i Stockholm 1862 samt avlade mogenhetsex. där 1879 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1886. Han blev vice häradshövding 1888 och tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1895 och assessor 1898. 1900 blev han t. f. och 1903 ordinarie rev. sekr. Han blev häradshövding i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands domsaga 1905 och kvarstod i detta ämbete till inträdet i pensionsåldern 1932. Åren 1911—23 var han ordförande i stadsfullmäktige i Lidköping. Han var vidare en följd av år ordförande i Läcköföreningens verkställande utskott och erhöll 1929 Illis quorum. Han var ledamot av den jaktlagstiftningskommitté som avgav betänkande 1909.

    Ivar Arthur Koch avled d. 1 oktober 1940. Född 1869 i Håby, Göteborgs och Bohus län, avlade han mogenhetsex. i Vänersborg 1888 och jur. u. kand.ex. i Uppsala 1897. Efter långvarig domsagotjänstgöring blev han t. f. rev.sekr. 1908, fiskal i Göta hovrätt 1909, hovrättsråd där 1910 och rev. sekr.1911. Han blev 1918 häradshövding i Gärds och Albo domsaga men erhöll redan nästa år transport till Sunnervikens domsaga. Såsom häradshövding där kvarstod han till 1939, då han avgick med pension. Han var intresserad friluftsmänniska och jägare.

    Jacob Timotheus Larsson avled d. 9 oktober 1940 i sitt hem i Lidingö. Han föddes i Lund 1851, avlade hovrättsex. där 1875 och blev vice häradshövding 1879. Under de följande tio åren utövade han advokatverksamhet i Lund. Han var där vidare bl. a. stadsfullmäktig 1887—1909, ombudsman i skånskahypoteksföreningen 1895—1908 och sekreterare hos landstinget 1897—1902. Åren 1911—14 var han sjöminister. Han tillhörde riksdagens andra kammare 1883—1908 och dess första kammare 1910—14.

    Gustaf Edvard Berg avled d. 20 oktober 1940. Han var född i Filipstad 1881, samt avlade mogenhetsex. i Karlstad 1900 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1905. Efter tjänstgöring vid olika verk i Stockholm blev han 1907 biträdande ombudsman hos Värmlands hypoteksförening och 1918 Karlstadsstads ombudsman. 1927 blev han rådman i Karlstad.