DETTA HÄFTE AV SVENSK JURISTTIDNING TILLÄGNAS VÖRDSAMT

 

F. D. JUSTITIERÅDET JURIS DOKTORN

 

BIRGER WEDBERG

 

MED VARMT TACK FÖR TJUGUETT ÅRS ARBETE INOM REDAKTIONEN