HÖGSTA DOMSTOLENS

LEDAMÖTER

FRÅN RIKSDROTSEN WACHTMEISTER 
TILL JUSTITIERÅDET BIRGER WEDBERG.

 

 

FÖRTECKNING 1789-1913.

 

UPPRÄTTAD AV

HOVRÄTTSRÅDET  NILS BECKMAN.

 

1.    Wachtmeister, Carl Axel (Trolle-), f. 1754, rev.sekr., justitiekansler, erhöll 87 det av Gustaf III då återupprättade riksdrotsämbetet, såsom riksdrots pres. i Svea H. samt från HD:s inrättande 89 dess främste led., kvarstod så i HD även efter transport 1809 till justitiestatsminister, d. 10 (BW 1 s. 327, B W 2 s. 335).1
2.   Sparre, Fredrik, f. 1731, riksråd, led. i HD 89-92, rikskansler 92-97, d. 1803 (BW 1 s. 339).
3.    Bonde, Carl, f. 1741, pres. i Vasa H., riksråd, led. i HD 89-91, d. 91 (BW 1 s. 341, BW 2 s. 610).
4.    v. Düben, Carl Wilhelm, f. 1724, riksråd, led. i HD 89-90, d. 90 (BW 1 s. 343).
5.    Malmerfeldt, Olof, f. 1733, häradshövd., generalauditör, led. i HD 89-93, d. 1806 (BW 1 s. 345, BW 2 s. 610).
6.    v. Köhler, Axel Johan, f. 1746, ass. i Göta H., rev.sekr., led. i HD 89-92 och 96-1806, vice pres. i Göta H. 1792, d. 1831 (BW 1 s. 346, BW 2 s. 610).

 

    1 BW 1 = BIRGER WEDBERG, Konungens högsta domstol 1789-1809 (Sthm1922).
      BW 2 = BIRGER WEDBERG, Konungens högsta domstol 1809-1844 (Sthm 1940). För förteckningens upprättande ha i övrigt främst begagnats dels SWALIN, Konungens högsta domstol 1789-1879 (Sthm 1879), dels ock den i HD förvarade förteckningen över dess ledamöter (I HD finnes även porträttalbum för tiden från och med 1809).
    HD bestod 1789-1844 av 6 frälse och 6 ofrälse led. Att vara led i HD blev ett ordinarie ämbete först 1809, då titeln justitieråd (jr) infördes (25, 42, 44, 45, 47-71, 73-81 och 83-170 i förteckningen jr). Till 1840 var justitiestatsministern självskriven främste led. i HD (1, 48, 72 och 82 i förteckningon led. i HD i egenskap av justitiestatsministrar). Såsom ordf. i HD fungerar sedan 1840 äldste jr. (Sådan ställning har innehafts av 67, 68, 71, 76, 86, 92, 95, 97, 99, 100, 101, 114, 115, 119, 120, 124, 127, 133, 143, 148, 151, 154, 158, 165, 169 och 170 i förteckningen.) 1840-1860 utgjordes HD av 12 jr. Därefter ökades antalet jr, 1860 till 16, 1897 lill 18, 1905 till 21 och 1909 till 24, varvid det sedan frånsett tillfällig ökning stannat (BIRGER WEDBERG, Högsta domstolen genom tre halvsekler, några anteckningar om dess sammansättning, Lund 1939; jfr NJA II 1935 s. 178). 

350 NILS BECKMAN.7.    Evelius, Johan, f. 1733, råd i Svea H., led. i HD 89-1803, d. 03 (BW 1 s. 347, BW 2 s. 610).
8.    Rogberg, Johan, f. 1745, häradshövd., led. i HD 89-93, d. 1804 (BW 1 s. 349, BW 2 s. 610).
9.    Hoffgardh, Christer, f. 1745, häradshövd., led. i HD 89-91, d. 91 (BW 1 s. 349).
10.    Ulner, Carl, f. 1738, borgmästare först i Åbo och sedan i Sthlm, led. i HD 89-93, d. 1801 (BW 1 s. 350).
11.    Ahnger, Carl Johan, f. 1740, häradshövd., led. i HD 89-91, d. 91 (BW 1 s. 358, B W 2 s. 610).
12.    Juslén, Per f. 1738, ass. i Åbo H., rev.sekr., led. i HD 89-93, d. 94 (BW 1 s. 363, BW 2 s. 610).
13.    Stockenberg, Jonas, f. 1741, häradshövd., v. landshövd., led. i HD 91-93 och 99-1807, t. f. underståthållare, lagman, d. 07 (BW 1 s. 365, BW 2 s. 610).
14.    Oxenstjerna, Axel Fredrik, f. 1753, råd. i Vasa H., led. i HD 91-93, d. 1841 (BW 1 s. 369, BW 2 s. 611).
15.    (af) Låstbom, Herman f. 1742, rev.sekr., lagman, led. i HD 91-92 och 1802-09, landshövd., d. 11 (BW 1 s. 373, BW 2 s. 611).
16.    Wallin, Anders, f. 1742, rådman i Sthlm, led. i HD 91-93, borgmästare i Sthlm, d. 1820 (BW 1 s. 401, BW 2 s. 612).
17.    Kurck, Arvid Fredrik, f. 1735, pres. i Vasa och Göta H., led. i HD 92-1801, d. 1810 (BW 1 s. 405, BW 2 s. 612).
18.    v. Böhnen, Casper Ludvig, f. 1729, råd i Göta H., led. i HD 92-96, d. 96 (BW 1 s. 410, BW 2 s. 612).
19.    Gyllenstierna, Axel Erik, f. 1747, landshövd., led. i HD 93-94, d. 1823 (BW 1 s. 413, BW 2 s. 612).
20.    Reuterholm, Axel Christian, f. 1753, lagman, led. i HD 93-96, d. 1811 (BW 1 s. 416, BW 2 s. 612).
21.    Hisinger, Carl, f. 1738, råd i Vasa H., led. i HD 93-96, v. pres. i Vasa H., d. 1805 (BW 1 s. 420, BW 2 s. 612).
22.    Zellén, Nils (af), f. 1724, jur. docent i Uppsala, råd i Svea H., led. i HD 93-94, v. pres. i Svea H., d. 1806 (avh. De indole et differentiis caussarum forensium; BW 1 s. 422, BW 2 s. 612).
23.    Widegren, Carl Fredrik, f. 1736, borgmästare i Malmö, led. i HD 93-1803, d. 03 (BW 1 s. 426).
24.     Herlin, Johan Wilhelm, f. 1738, ass. i Svea H., led. i HD 93-94, råd i Svea H., d. 97 (BW 1 s. 429, BW 2 s. 612).
25.    Wåhlin, Anders, f. 1745, ass. i Göta H., led. i HD 93-1800, råd i Göta H., jr 1809, d. 09 (BW 1 s. 429).
26.    Calonius, Matthias, f. 1738, prof. i Åbo, led. i HD 93-1800, prokurator i kejs. finsk tjänst, d. 1817 (Opera omnia utg. 1829-36; BW 1 s. 431, BW 2 s. 612; SvJT 1917 s. 473).
27.    Taube, Evert Fredrik, f. 1759, råd i Åbo H., led. i HD 94-95, d. 97 (BW 1 s. 440).
28.    Lönnrot, Erik Magnus, f. 1754, ass. i Svea H., led. i HD 94-96, d. 96 (BW 1 s. 442, BW 2 s. 612).

 

HÖGSTA DOMSTOLENS LEDAMÖTER 1789-1913. 35129.    v. Ackern, Carl Henrik, f. 1749, häradshövd., led. i HD 94-96, borgm. i Norrköp., d. 1832 (BW 1 s. 445, BW 2 s. 612).
30.    v. Ehrenheim, Johan Ludvig, f. 1748, råd i Svea H., led. i HD 95-96, v. pres. i Svea H., d. 1834 (BW 1 s. 447, BW 2 s. 612).
31.    Smaleen, Johan, f. 1752, lagman i Nyland och Tavastehus, led. i HD 95-99, d. 1810 (BW 1 s. 450, BW 2 s. 613).
32.    Ridderstolpe, Fredrik Wilhelm, f. 1730, riksråd, pres. i bergskollegium, led. i HD 96-1809, d. 16 (BW 1 s. 453).
33.    Hallenborg, Carl Arvid, f. 1737, v. pres. i Åbo H., led. i HD 96-1800, d. 03 (BW 1 s. 457).
34.    Posse, Gustaf Mauritz, f. 1737, råd i Göta H., led. i HD 96-1800, v. pres. i Göta H., d. 27 (BW 1 s. 459, BW 2 s. 613).
35.    Norell, Carl Johan, f. 1729, råd i Svea H., led. i lagkommissionen, led. i HD 96-1803, d. 03 (fortsatte Jusleens och Ugglas' samlingar av k. brev; BW 1 s. 459).
36.    Gyllenborg, Carl Johan, f. 1741, pres. i Vasa H., led. i HD 1800-09, d. 11 (BW 1 s. 460, BW 2 s. 613).
37.    Tandefeldt, Adolf, f. 1747, råd i Vasa H., landshövd., led i HD 1800-06, pres. i Åbo H., d. 22 (BW 1 s. 464).
38.    Walleen, Erik, f. 1734, v. pres. i Åbo H., led. i HD 1800-09, d. 18 (BW 1 s. 466).
39.    Jusleen, Fredrik, f. 1750 (bror till 12), råd i Vasa H., led. i HD 1800-03, d. 03 (BW 1 s. 467).
40.    Georgii, Pehr Evert, f. 1759, råd i Åbo H., underståthåll., landshövd., led. i HD 1803-08, d. 08 (BW 1 s. 468).
41.    Sebenius, Samuel, f. 1743, landssekr., häradshövd., led. i HD 1803-09, d. 23 (BW 1 s. 474).
42.    Ziervogel, Carl, f. 1740, råd i Svea H., led. i HD 1803-18 (jr 09-18), d. 25 (BW 1 s. 474, BW 2 s. 357).
43.    Bergenhem, Erik Johan, f. 1759, råd i Vasa H., led. i HD 1805-09, pres. i Vasa H., d. 16 (BW 1 s. 476).
44.    Iserhielm, Carl Johan, f. 1761, rev.sekr., led. i HD 1806-17 (jr 09-17), d. 17 (BW 1 s. 477, BW 2 s. 337).
45.    v. Strokirch, Henning Adolf, f. 1757, häradshövd., led. i HD 1806-10 (jr 09-10), pres. i Svea H., ordf. i riksrätt 23, d. 26 (BW 1 s. 480, BW 2 s. 345).
46.    Lundeberg, Anders Lorentz, f. 1743, krigsråd, led. i HD 1807-09, d. 23 (BW 1 s. 484).
47.    Lagerheim, Olof Elias, f. 1741, v. pres. i kammarkoll., led i lagkommissionen, jr 1809-12, pres. i kammarkoll., d. 23 (BW 2 s. 335).
48.    Gyllenborg, Fredrik, f. 1767, ass. i Svea H., sekr. i lagkommissionen, generalauditör, jr 1809, justitiestatsminister och främste led. i HD 10-29, ordf. i lagkommittén, d. 29 (BW 2 s. 337).
49.    af Klinteberg, Wilhelm, f. 1759, häradshövd., jr 12/6-25/7 1809, landshövd., d. 29 (BW 2 s. 346).
50.    Nibelius (Palmsvärd), Jan Eric, f. 1745, ass. i Svea H., rev.sekr.,

 

352 NILS BECKMAN.underståthållare, v. pres. i kommerskoll., jr 1809-17, d. 21 (BW 2 s. 350, SvJT 1931 s. 444).
51.     Liljevalch, Olof Theodor, f. 1771, rev.sekr., jr 1809-14, d. 15 (BW 2 s. 354).
52.    Poppius, Gabriel, f. 1769, häradshövd. (först i Satakunda, så i Rekarne), jr 1809-26, ordf. i nummerlotteridir., pres. i kommerskoll., statsråd, d. 56 (BW 2 s. 359, SvJT 1934 s. 263).
53.    Blom, Isaac Reinhold, f. 1762, rådman i Sthlm, en av de 18 i Sv. ak., jr 1809-24, d. 26 (Samlade skrifter utg. 27; BW 2s. 365).
54.    Torén, Magnus, f. 1770, ass. i Svea H., jr 1809-25, d. i kolera 25 (Tryckt skrift: Försök att bestämma orsakerne till ökade brottmål och medlen till deras förekommande eller minskning; BW 2 s. 383).
55.    Hamilton, Gustaf Wathier, f. 1783, ass. i Svea H., statssekr., jr 1809-26, landshövd., d. 35 (BW 2 s. 396).
56.    Marks v. Würtenberg, Nils Wilhelm, f. 1743, rev.sekr., jr 1810-17, d. 17 (BW 2 s. 401 och Festskrift tillägnad E. M. v. W. s. 639).
57.    Kurck, Clas Arvid, f. 1769, ass. först i Åbo och så i Göta H., jr 1810-32, pres. i kammarrätten, d. 34 (BW 2 s. 403).
58.    Noréus, Samuel, f. 1775, rev.sekr., fullm. i Allm. Brandf. och Jernkont., dir. i Riksdiskonten, jr 1812-26, d. 26 (BW 2 s. 406).
59.    Peterson, Johan Henrik, f. 1768, fiskal i Svea H., kommerseråd, jr 1814-33, d. 45 (BW 2 s. 410).
60.    Ekorn, Pehr Adolf, f. 1758, häradshövd., landshövd., jr 1817-19, d. 19 (BW 2 s. 414).
61.    Strömfelt, Hans Fredrik Harald, f. 1779, lagman, kammarherre, jr 1817-30, d. 37 (BW 2 s. 420).
62.    Sylvander, Josua, f. 1769, sekr. i Svea H., led. i lagkommissionen, konst. rev.sekr., häradshövd., landshövd., jr 1818-26, pres. i Svea H., d. 33 (BW 2 s. 424).
63.    Örbom, Carl Johan, f. 1765, advokatfiskal i Svea H., häradshövd., jr 1818-31, d. 36 (BW 2 s. 434).
64.    Mannerstam, Johan, f. 1785, lagman, jr 1819-25, d. 25 (BW 2 s. 442).
65.    Evelius, Jonas, f. 1776 (son av 7), v. advokatfiskal i Svea H., krigsfiskal, bankokommissarie, jr 1824-33, pres. i Svea H. 33-35, konkurs 35, d. 54 (BW 2 s. 446).
66.    v. Rosén, Erik Gabriel, f. 1775 (kusin till 72), råd i Svea H., jr 1825-36, pres. i Svea H. 36-45, preses i Musik. ak., d. 66 (BW 2 s. 459).
67.    Themptander, Sven, f. 1779, prof. i Uppsala, jr 1825-47, d. 48 (akad. avh. bl. a. om förmånsrätt för ogulden köpesk., på förslag till biskop i Skara; BW 2 s. 466).
68.    Stråle, Nils Wilhelm, f. 1787, rev.sekr., jr 1826-51, tillhörde Götiska förbundet, d. 53 (BW 2 s. 477).

 

HÖGSTA DOMSTOLENS LEDAMÖTER 1789-1913. 35369.    Isberg, Carl Erik, f. 1791, rev.sekr., jr 1826-45, led. i lagberedn. pres. i Svea H. 45-56, ordf. i riksrätt 54, d. 56 (BW 2 s. 507).
70.    Hård, Carl Gustaf, f. 1790, v. landshövd., kammarherre, jr 1826-36, statsråd 36-40, d. 41 (BW 2 s. 511).
71.    Bredberg, Erik Wilhelm, f. 1787, rådman i Sthlm, jr 1826-52, d. 69 (BW 2 s. 520, jfr SvJT 1934 s. 581).
72.    Rosenblad, Mathias, f. 1758 (kusin till 66), rev.sekr., statssekr., statsråd 1809, justitiestatsminister och främste led. i HD 1829-40, d. 47 (åtskilliga tal tryckta; BW 2 s. 535).
73.    v. Lindecreutz, Justus Christoffer, f. 1768, civil. led. i krigshovr., underståthållare, jr 1830-40, d. 59 (BW 2 s. 552).
74.    Nyblœus, Gustaf, f. 1783, råd i Svea H., jr 1831-48, d. 49 (BW 2 s. 555).
75.    Lagerheim, Olof Johan, f. 1785 (brorson till 47), riddarhussekr., rev.sekr., jr 1832-34, d. 34 (BW 2 s. 559).
76.    Engelhart, Carl Henrik, f. 1794, rev.sekr., jr 1833-59, d. 82 (BW 2 s. 565).
77.    Backman, Johan Harder, f. 1790, ass. i Göta H., t. f. rev.sekr., jr 1833-58, d. 62 (utg. Ny lagsamling 1837-39, jämte Faxe Sammanfattn. av nu gäll. Stadg. ang. Skiftesverket 37, Handbok i tviste-, utsöknings- och rättegångsmål 63; BW 2 s. 568, jfr SvJT 1937 s. 310).
78.    Nordenstolpe, Anders Georg Magnus, f. 1789, rev.sekr., jr 1834-55, d. 61 (BW 2 s. 571).
79.    Snoilsky, Nils, f. 1792 (skaldens fader), råd i Svea H., hovmarskalk, v. landshövd. 1831-33, jr 36-57, d. 60 (BW 2 s. 572).
80.    Sparre, Carl Georg, f. 1790, ass. i Svea H., landshövd. i Norrbotten 1825-36, jr 36-52, t. f. pres. i kammarrätten 37-41, d. 52 (BW 2 s. 582).
81.    Staël v. Holstein, Otto Wilhelm, f. 1802, råd i Svea H., jr 40-41 och 48-50, statsråd 41-48, generalpostdir. 50-67, d. 84 (BW 2 s. 590).
82.    Posse, Arvid Mauritz, f. 1792, ass. i Svea H., lagman i Skåne, landshövd., generaltulldir., justitiestatsminister 1840 men hade, då justitiestatsministerns ledamotskap i HD avskaffades s. å., aldrig tjänstgjort i HD, d. 50 (BW 2 s. 100).
83.    Sparre, Gustaf Adolf Vive, f. 1802 (dotterson till 23 och syssling till 80), ass. i Svea H., statsrevisor, kammarherre, jr 40-47, led. i lagberedn., pres. i kammarkoll. 47, lantmarskalk, justitiestatsminister, pres. i Svea H. 56-67, universitetskansler 59-71, riksmarskalk 64, d. 86 (BW 2 s. 595).
84.    af Rolén, Johan Samuel, f. 1794, e. o. not. i Svea H., kammarråd, jr 1841-48, d. 48 (BW 2 s. 598).
85.    Schmidt, Carl Christian, f. 1792, e. o. not. i Göta H., råd i Skånska H., led. i lagberedn., jr 1845-58, d. 72 (utg. Juridiskt Arkif 1830-62, Juridiska Föreningens tidskrift 1850-61 m. m.).
86.    Alexanderson, Adolf, f. 1800 (farfar till nuv. jr Nils A.), ass. i

 

23-417004. Svensk Juristtidning 1941.  

354 NILS BECKMAN.Svea H., sekr. i lagutskottet 34, byråchef i justitiestatsexp., rev.sekr., kanslerssekr. vid universiteten, led. i lagberedn., jr 47-70, d. 88.
87.    Quiding, Peter, f. 1797, auskultant i Svea H., kopist i justitiefördelningen av K. M:s kansli, råd i Skånska H., t. f. rev.sekr., jr 1847-62, d. 80 (artikl. i Naumanns tidskr.).
88.    Hoffstedt, Carl Gustaf, f. 1803, auskultant i Svea H., v. häradshövd., protokollsekr. i K. M:s kansli, rev.sekr., jr 48-68, d. 84.
89.    Gyllenhammar, Axel Fredrik, f. 1802, adj. led. i Svea H., häradshövd. i Roslagen, led. i lagberedn., jr 50-63, d. 64.
90.    Günther, Claes Ephraim, f. 1799 (morfar till nuv. jr Nils Alexanderson), e. o. not. i Svea H., auskultant i Göta H., protokollssekr. i K. M:s kansli, rev.sekr., led. i lagberedn., statsråd, jr 1851-56 och 58-61, justitiestatsminister 56-58, d. 61.
91.    Iggeström, Fredrik, f. 1804, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 52-69, d. 69.
92.    Quensel, Jacob Andreas Christofer, f. 1809, auskultant i Skånska H., ass. i Svea H., rev.sekr., led. i lagberedn., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 53-75, d. 90.
93.    Roy, John, f. 1802, fiskal i Göta H., häradshövd. i Kinds m. fl. härad 39, sekr. hos bondeståndet 53, jr 55-58, d. 61.
94.    Thyselius, Carl Johan, f. 1811, e. o. not. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 56-60, fullm. i Jernkontoret 59, eckl.minister 60, landshövd. i Kronoberg 63, pres. i kammarkoll. 64-75, civilminister 75-80, led. av första kam. 69-86, statsminister 83-84, d. 91.
95.    Södergren, Johan August, f. 1813, v. advokatfiskal i Svea H., kammarrättsråd, rev.sekr., t. f. expeditionschef i justitiestatsexp., JO, jr 57-80, d. 91 (tryckta artikl. bl. a. i Naumanns tidskrift).
96.    Cramér, Victor, f. 1813, v. not. i Svea H., magistratssekr. i Visby, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 58-76, d. 76.
97.    Leuhusen, Gustaf Wilhelm, f. 1812, v. not. i Svea H., riddarhuskanslist vid riksdagen 40, häradshövd. i Björkekinds m. fl. här. 48, jr 58-82, d. 1909.
98.    Berg, Karl Johan, f. 1819, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 59-68, led. i unionskommittén 65-67, konsultativt statsråd 68-75, t. f. pres. i Svea H. 75-80, pres. där 80, ordf. i nya lagberedn. 75-83, led. av andra kam. 76-82,led. av förstärkta lagberedn. 84-93, d. 1905.
99.    Almqvist, Ludvig Theodor, f. 1818, ass. i Svea H., rev.sekr., häradshövd. i Rekarne m. fl. här. 53, statsråd och civilminister 56, jr 60-67, 70-79 och 80-83, led. av första kam. 67-69, pres. i Svea H. 67-70, justitieminister 79-80, d. 84.
100.    Carleson, Edvard Henrik, f. 1820, ass. i Svea H., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 60-74 och 75-84, justitiestatsminister 74-75, led. i första kam. 73-84, d. 84.

 

HÖGSTA DOMSTOLENS LEDAMÖTER 1789-1913. 355101.    Wretman, Waldemar, f. 1820, ass. i Svea H., rev.sekr., jr 60-91, d. 91.
102.    Adlercreutz, Axel Gustaf, f. 1821, ass. i Svea H., rev.sekr., jr 60-68, pres. i Göta H. 68, civilminister 68-70, justitiestatsminister 70-74, landshövd. i Malmöhus 74, led. i andra kam. 77-80, d. 80.
103.    Naumann, Christian, f. 1810, sekr. hos bondeståndet, prof. i Lund, jr 60-87, d. 88 (utg. 64-88 »Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning», vanl. kallad »Naumanns tidskrift»; vidare ett stort antal avhandl. i juridiska och statsrättsliga ämnen, bl. a. »Sveriges statsförfattningsrätt» 44-74 och 79-84, det första svenska arbetet i sitt slag).
104.    Bolin, Walfrid, f. 1820, auskultant i Göta och Svea H., ass. i Skånska H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 61-77, d. 77.
105.    v. Hofsten, Karl Erland, f. 1817, ass. i Göta H., not. hos borgareståndet 44-45, rev.sekr., jr 62-88, d. 89.
106.    Rabe, Clas Julius, f. 1821, ass. i Svea H., rev.sekr., t. f. byråchef i justitiestatsexp., jr 63-86, d. 86.
107.    Dreijer, Arendt, f. 1822, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., suppl. för JO, justitiekansler, jr 67-72, d. 72.
108.    Olivecrona, Samuel Rudolf Detlof Knut, f. 1817, prof. i Uppsala, jr 68-89, led. av permanenta skiljedomst. i Haag 1902, d. 05 (Avh. i svensk rättshistoria och gällande rätt, bl. a. Om makars giftorätt, 1859, 68, 76-78; Testamentsrätten 80; Om dödsstraffet 66; SvJT 1937 s. 882).
109.    Lagerstråle, Henrik Gerhard, f. 1814, adj. led. i Svea H., ass. i Skånska H., landssekr. i Kronoberg, t. f. rev.sekr., häradshövd. i Luggude, JO, konsultativt statsråd 58 (hans systerson Louis De Geer justitiestatsminister), civilminister 60-68, jr 68-75, konsultativt statsråd 75-79, led. av första kam. 67-84, ordf. i lagutskottet 80-81, d. 87 (utarbetade 1862 års kommunalförfattningar).
110.    Strandberg, Carl Gustaf, f. 1825 (kusin till skalden »Talis Qualis»), ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., jr 68-74, en av de 18 i Sv. ak. och dess sekr., d. 74 (utg. Sveriges Grundlagar och konstitutionella stadgar 66; Samlade Vitterhetsarbeten utg. 74).
111.    Huss, Frans Fabian, f. 1819, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., suppl. för JO, justitiekansler 67, t. f. pres. i Göta H. 69, jr 69-89, d. 91.
112.    v. Segebaden, Carl Johan Oscar, f. 1821, ass. i Göta H., rev.sekr., jr 72-86, d. 92.
113.    Lindhagen, Claes Albert, f. 1823 (fader till jr Arthur L.), ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i civildep. 64-66, byråchef för lagärenden i justitiestatsexp. 69, led. av lagbyrån 71, jr 74-86, led. av andra kam. 69, av första från 83, av Sthlms stads-

 

356 NILS BECKMAN.fullm. från 63, v. ordf. där från 79, inspektor för Sthlms högskola, d. 87 (sammanfattade förslagen till ordningsstadgan 68 samt byggnads-, brand- och hälsovårdsst. 74; skapare av Sthlms stadsplaner för 70- och 80-talen).
114.    Svedelius, Carl Frithiof, f. 1828, e. o. fiskal i Svea H., ass. i Skånska H., rev.sekr., JO:s suppleant, jr 74-93, led. i förstärkta lagberedn. 84, d. 1916.
115.    Hernmarck, Carl Gustaf, f. 1830, ass. i Svea H., t. f. rev.sekr., expeditionschef i justitiestatsexp., råd i Svea H., jr 75-97, d. 1901.
116.    Östergren, August, f. 1832, ass. i Göta H., rev.sekr., expeditionschef i civildep., byråchef för lagärenden i justitiestatsexp. och led. i nya lagberedn., jr 76-89, justitieminister 89-96, pres. i kammarrätten 96-99, led. av andra kam. 74-76, av första 90-98, d. 1914.
117.    Wedberg, Johan Otto, f. 1826, ass. i Svea H., rev.sekr., led. i lagbyrån 74, t. f. byråchef i justitiedep. 76, led. i nya lagberedn., jr 77-92, myntkännare, d. 1912.
118.    Ryding, Bror Tolf Gustaf, f. 1833, ass. i Göta H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 79-80, landshövd. i Västernorrland 80, led. av andra kam. 87-91 (talman 91) och 94-98, av första 92-93, d. 1901.
119.    Glimstedt, Peter Olof, f. 1833, fil. dr (avh.: »Första boken af Diophanti Arithmetica» 55), fiskal i Skånska H., rev.sekr., häradshövd. i Oxie och Skytt, jr 80-98, d. 98.
120.    Ahlgren, Christian, f. 1831, råd i Svea H., jr 82-98, d. 1908.
121.    Annerstedt, Per Samuel Ludvig, f. 1836, prof. i Uppsala, led. av lagbyrån 72-74 och nya lagberedn. 74-76, rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 83-84, ordf. i nya lagberedn. 84, pres. i kammarrätten 92, justitieminister 96-1901, led. av perm. skiljedomst. i Haag 03, d. 04 (utg. bl. a. i Upps. univ:s årsskr. Om jordstyckning 65, Om straffmätning 69 och Om domarens processledande verksamhet 75, samt uppsatser i nord. juristmötenas förhandl.).
122.    Örbom, Carl Gustaf Axel, f. 1836, råd i Svea H., led. av lagbyrån 71 och nya lagberedn. 74-84 (t. f. ordf. 83-84), jr 84-88, led. i förstärkta lagberedn., justitieminister 88, d. 89.
123.    Åbergsson, Anders Victor, f. 1835, ass. i Svea H., konst. rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 84-97, led. av andra kam. 79-84, preses i Musik. akad. 85, d. 97.
124.    Herslow, Ernst Johan Adalbert, f. 1838, ass. i Skånska H., rev.sekr., byråchef för lagärenden i justitiedep. och led. i nya lagberedn. 84, jr 86-1908, d. 26 (utg. bl. a. Om ansvarighet för skada i följd af jernvägs drift 87; SvJT 1926 s. 169).
125.    Skarin, Anders Reinhold, f. 1839, ass. i Göta H., rev.sekr., jr 86-1906, riksbanksfullm:s ordf. 06-09, d. 24 (utg. Sveriges rikes lag 1884-1907 och fortsatte Lilienbergs lagsamling; SvJT 1924 s. 315).

 

HÖGSTA DOMSTOLENS LEDAMÖTER 1789-1913. 357126.    Norberg, Alfred August, f. 1837, ass. i Svea H., rev.sekr., led. i nya lagberedn. 84, jr 86-1903, d. 19 (SvJT 1920 s. 320).
127.    Lilienberg, Gustaf Robert, f. 1841, ass. i Svea H., rev.sekr., byråchef för lagärenden, expeditionschef i justitiedep., jr 87-1911, d. 29 (utg. »Svensk lagsamling», vanl. kallad »Lilienbergs lagsamling», Sveriges grundlagar och Sjölagen; SvJT 1929 s. 395).
128.    (Vult) v. Steyern, Nils Henrik, f. 1839 (fader till nuv. jr Nils v. S.), fil. dr. (avh. »Bidrag till Svenska riksdagens historia 1600-1650»), sekr. i konstitutionsutsk., expeditionschef i eckl.dep., konsultativtstatsråd 78-80, justitieminister 80-88, jr 88-89, pres. i Svea H. 89-99, d. 99.
129.    Hammarskjöld, Carl Gustaf, f. 1838, prof. i Uppsala, konsultativt statsråd 80, eckl.minister 80-88, jr 88-98, led. av andra kam. 79-81, av första 95-97, d. 98 (tryckta skrifter bl. a. Om lösdrivare 66, Om grundskatternas upphävande 66, Om falsk angivelse och ärekränkning 75).
130.    Westman, Ernst Axel, f. 1839, ass. i Svea H., rev.sekr., jr 89-91, d. 91.
131.    Thomasson, Eskilander, f. 1829, docent i Lund, borgmästare i Lund, led. av andra kam. 73-89, JO 86-89, jr 89-91, d. 91 (avh.: »Hist. framställn. af lagstiftn. om de svenska städernas fördeln. i stapelstäder och uppstäder» 58).
132.    Huss, Magnus Wilhelm, f. 1843, fil. dr. (avh.: »Lysiae contra Philonem oratio» 68), ass. i Svea H., sekr. i nya lagberedn. 76-79, rev.sekr., JO, led. av första kam. 88-89, jr 89-1908, d. 08.
133.    Carlson, Karl Gustaf, f. 1850, fil. dr (avh.: »Om rätliniga asymptoter» 74), ass. i Göta H., byråchef för lagärenden i justitiedep., rev.sekr., jr 89-1917, d. 32 (SvJT 1932 s. 305).
134.    Afzelius, Johan Fredrik Ivar, f. 1848 (fader till nuv. jr Axel A.), e. o. prof. i processrätt i Uppsala 79, adj. led. i Svea H., deltog i lagstiftn.-arbete om ny rättegångsordn. och sjölag, rev.sekr., jr 91-1902, ordf. i lagberedn. 02-09 (nya jordabalken), pres. i Svea H. 10-18, led. i första kam. 1898-1903 och 05-15 (talman 12-15), led. av perm. skiljedomstolen i Haag 05, en av de 18 i Sv. akad., preses i Vitterhetsak., d. 21 (tryckta arb. bl. a.: Om cession av fordr. 77, Om parts ed 79, Grunddragen av rättegångsförf. i tvistemål 82, Sjölagen, »Första kam:s moderata parti» i Sv. tidskr. 1921 i viss mån självbiografisk; SvJT 1918 s. 2411921 s. 321 och 411).
135.    Isberg, Paul Gustaf Waldemar, f. 1848, ass. i Skånska H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., häradshövd. i Luggude, jr 91-96, landshövd. i Sthlms län 96, d. 1908.
136.    Lindbäck, Karl Georg, f. 1846, ass. i Göta H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 92-1916, d. 17 (SvJT 1917 s. 511).
137.    Claëson, Nils Ludvig Alfred, f. 1848, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i eckl.dep., JO, jr 92-98 och 1902-10, eckl.minister 98-1902, d. 10.

 

358 NILS BECKMAN.138.    Wijkander, Carl Rutger Theodor, f. 1850, jur. docent i Lund, ass. i Skånska H., rev.sekr., bitr. med bank- och bolagslagstiftning, led. i nya lagberedn. 90, t. f. byråchef för lagärenden 91, jr 93-1908, d. 25 (avh. om preskription i brottmål 1878; SvJT 1926 s. 104).
139.    Petersson, Gustaf Albert, f. 1851, ass. i Göta H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 96-1905 och 05-06, konsultativt statsråd 05, justitieminister 06-11, pres. i kammarrätten 11-21, led. av andra kam. 12-17, ordf. i lagutskottet 14-17, d. 38 (SvJT 1938 s. 256).
140.    Thollander, Axel Ferdinand, f. 1848, ass. i Svea H., rev.sekr., JO 92-97, jr 97-1909, d. 09.
141.    Hellström, Carl Abraham, f. 1854, v. häradshövd. i Skånska H., t. f. rev.sekr., not. i Svea H., häradshövd. i Kind och Redväg, jr 97-1905, d. 05.
142.    Billing, Herman, f. 1849, rådman i Sthlm, led. av nya lagberedn. 91, av lagbyrån 94 och av skandinaviska checkkommittén 96, jr 97-1917, d. 17 (SvJT 1917 s. 91).
143.    Bohman, Hugo Erik Mauritz, f. 1852, ass. i Svea H., rev.sekr., JO, jr 97-1922, stadsfullm. i Sthlm 01-12, ordf. i Sthlms stads sparbank, d. 30 (SvJT 1930 s. 412).
144.    Ramstedt, Johan Olof, f. 1852, ass. i Svea H., rev.sekr., led. i nya lagberedn. 92, av lagbyrån 95, expeditionschef i justitiedep., jr 98-1902 och 05-09, konsultativt statsråd 02-05, statsminister 05, regeringsråd (och äldste led. i regeringsrätten från dess inrättande) 09-12, överståthållare 12-20, d. 35 (SvJT 1935 s. 205).
145.    Westring, Hjalmar Georg, f. 1857, ass. i Göta H., t. f. rev.sekr., expeditionschef i civildep., led. i lagbyrån 97, jr 98-1901 och 05-09, konsult. statsråd 01, civilminister 02-05, ordf. i lagberedn. 10-18 (GB och ÄB), pres. i Svea H. 18-25, ordf. i processkom. 20-26, d. 26 (utg. 09-26 lagboken, då kallad »Westring», 10-26 jämte Skarstedt NJA; vidare kommentarer till bl. a. Giftermålsbalken m. m.; SvJT 1926 s. 401).
146.    Cassel, Carl Edvard, f. 1853, e. o. not. i Göta H., v. häradshövd., ass. i Svea H., konst. rev.sekr., byråchef för lagärenden i justitiedep., expeditionschef i lantförsvarsdep., jr 98-1909, d. 36 (SvJT 1936 s. 477).
147.    Grefberg, Ernst Wilhelm, f. 1845 (farbror till nuv. jr G. E. G.), ass. i Göta H., råd i Svea H. (en div. överflyttad från Göta H.), jr 98-1915, d. 32 (SvJT 1933 s. 97).
148.    Quensel, Olof Eberhard Carl, f. 1855 (son av 92), ass. i Skånska H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 1902-25.
149.    Silverstolpe, Karl Fredrik, f. 1854, ass. i Svea H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., jr 1902-21, preses i Musik. akad., d. 21 (SvJT 1921 s. 116).
150.    Marks v. Würtemberg, Erik Teodor, f. 1861, ass. i Svea H., led. i lagbyrån 96-1901, rev.sekr., häradshövd. i S. Åsbo och Bjäre,

 

HÖGSTA DOMSTOLENS LEDAMÖTER 1789-1913. 359jr 03-05 och 06-13, konsultativt statsråd 05-06, ordf. i renbeteskom. 13-18, t. f. pres. i Svea H. 20-24, pres. där 25-31, utrikesminister 23-24, ordf. i lagberedn. 31-33 (skuldebrevslagen), led. av perm. skiljedomst. i Haag, preses i Musik. akad., d. 37 (SvJT 1931 s. 381 och 1937 s. 177).
151.    Petrén, Johan Edvard, f. 1863, ass. i Skånska H., rev.sekr., expeditionschef i justitiedep., konsultativt statsråd 1905, jr 05-30, d. 30 (SvJT 1930 s. 417).
152.    Trygger, Ernst, f. 1857, prof. i processrätt i Uppsala, jr 1905-07, led. av första kam. 1898-1937, statsminister 23-24, utrikesminister 28-30, universitetskansler 26-37 (bland hans skrifter är särsk. kommentaren till utsökningslagen flitigt använd; SvJT 1937 s. 569).
153.    Hederstierna, Carl, f. 1861, ass. i Svea H., expeditionschef i sjöförsvarsdep., jr 1905-06 och 15-16, konsultativt statsråd 06-11, regeringsråd, landshövd. i Halland 16-20, överståthållare 20-28, utrikesmin. 23, led. av riksdagen 17-28, d. 28 (SvJT 1929 s. 89).
154.    Sundberg, Gustaf Emil, f. 1863, ass. i Svea H., expeditionschef i eckl.dep., häradshövd. i Årstads, Faurås och Himle, jr 1906-33, stadsfullm. i Sthlm 15-19 (utg. Redog. för lagstiftn. om barnavård 03, Röstberäkning inom HD i plenimål i festskrift för E. M. v. W. 31, Tranebergsmysteriet 35 samt en släkttrilogi).
155.    Hellner, Johannes, f. 1866, docent i civilrätt i Lund, led. av lagbyrån 99, byråchef för lagärenden i justitiedep. 1902, sekr. vid Karlstadskonferensen 05, konsultativt statsråd 06, jr 06-07, dir. i trävaruexportföreningen 07-11, led. av första kam. 10-11, av andra kam. urtima 14, utrikesminister 17-20, styrelseled. i ett stort antal aktiebolag.
156.    Thomasson, Åke, f. 1863 (brorson till 131), ass. i Svea H., rev.sekr., led. av lagberedn. 1903, jr 07 och 09-29, d. 29 (SvJT 1930 s. 24).
157.    Borgström, Axel, f. 1862, råd i Skånska H., jr 1907-15 och 17-32, verksam kommunalman först i Kristianstad, senare i Sthlm, d. 39 (utg. Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge 1821-1900; SvJT 1939 s. 202).
158.    Skarstedt, Sigfrid Adalvard, f. 1867, jur.dr (avh: Om straffprocessuella tvångsmedel), ass. i Göta H., rev.sekr., led. av lagberedn. 1903-08, jr 08-37 (äldste led. i HD 33-37; utg. bl. a. kommentarer till aktiebolagslagen och nya jordabalken, NJA 10-34 samt fr. o. m. 27 lagboken, jfr 125 och 145 samt SvJT 1927 s. 74).
159.    Bergman, Bror Otto, f. 1865, ass. i Svea H., konst. rev.sekr., expeditionschef i eckl.dep., jr 1908-32, d. 32 (SvJT 1932 s. 411).
160.    Gullstrand, Edvin, f. 1863, ass. i Göta H., sekr. och led. i 1900 års strafflagskom., jr 1908-29, d. 29 (utg. avh. av straffrättsl. inneh.; SvJT 1930 s. 106).
161.    Berglöf, Anshelm, f. 1867, v. häradshövd. i Göta H., ass. i Svea H., rev.sekr., jr 1908-23, ledare av Dalautredn. 23, pres. i Göta H. 26-30, d. 30 (SvJT 1930 s. 216).

 

360 NILS BECKMAN.162.    Améen, Louis, f. 1862, ass. i Svea H., rev.sekr., häradshövd. i S. Äsbo och Bjäre 1904-09, jr 09-26, ordf. i Svenska naturskyddsföreningen och Sv. turistföreningen, d. 26 ( SvJT 1926 s. 170).
163.    Carlson, Gustaf, f. 1861, ass. i Svea H., t.f. rev.sekr., led. av lagberedn. 1905-09, jr 09-31, d. 36 (SvJT 1936 s. 321).
164.    Sjögren, Wilhelm, f. 1866, fil. dr, prof. först i rättshist. och sedan i civilrätt i Uppsala, jr 1909-18, ordf. i lagberedn. 18 (förmynderskaps- och arvslagarna), d. 29 (avh. om rättsstridighetens former 1894, Domaremakt och rättsutveckling i TfR 1916, omfattande rättshistorisk produktion; utg. »Förarbetena till Sveriges rikes lag 1686-1736»; SvJT 1929 s. 193).
165.    v. Seth, Pehr, f. 1867, jur. dr (avh. ang. lagen om dikning och annan avledning av vatten), ass. i Göta H., byråchef för lagärenden i justitiedep., expeditionschef i jordbruksdep., jr 1909-37 (äldste led. i HD 37), d. 40 (tryckta skrifter företrädesvis i jakträtt; SvJT 1940 s. 663).
166.    Svedelius, Carl Arvid, f. 1867 (son av 114), ass. i Svea H., expeditionschef i justitiedep., rev.sekr., jr 1909-35, d. 35 (SvJT 1936 s. 76).
167.    Christiansson, Carl Adolf, f. 1866, adj. led. i Svea H., t. f. rev.sekr., häradshövd. i Östernärke 1908, jr 10-36.
168.    Dyberg, Vilhelm, f. 1860, e. o. not. i Göta H., auditör vid Älvsborgs reg., kammarråd, jr 1910-30.
169.    Leijonhufvud, Bo, f. 1868, råd i Svea H., rev.sekr., t. f. kansliråd i utrikesdep., lagstiftningsuppdrag om arbetsavtal m. m. i justitiedep., jr 1911-38 (äldste led. i HD 37-38).
170.    Wedberg, Carl Otto Birger, f. 1870 (son av 117), råd i Svea H., byråchef för lagärenden i justitiedep. 1906, sekr. i rösträttsutskottet 07, led. av lagberedn. 09, jr 13-39 (äldste led. i HD 38-39), ordf. i SvJT:s redaktion 20-40, en av de 18 i Sv. akad., preses i Vitterhetsak. (utg. ett flertal tryckta arbeten dels om lagstil och föredragning, dels ock av företrädesvis rätts- och personhistoriskt innehåll, känd bl. a. som HD:s hävdatecknare ,se SvJT 1940 s. 815, 1922 s. 383 och 1925 s. 200 ävensom efterföljande bibliografi).1

 

    1 Senare utnämnda jr (171-205): Almén (f. 71, jr 15-18, d. 19; SvJT 19 s. 65), Molin (f. 68, jr 16-38), Edelstam (f. 73, jr 16, äldste led. i HD sedan 39), Stenberg (f. 70, jr 17-39, d. 40; SvJT 40 s. 753), Appelberg (f. 71, jr 18-38, d. 38; SvJT 38 s. 255), Kôersner (f. 72, jr 18-29, d. 29; SvJT 29 s. 481), Högstedt (f. 72, jr 21-29, pres. i kammarrätten 29-40), Nils Alexanderson (f. 75, jr 22), Tiselius (f. 75, jr 23-30, landshövd. i Östergötland), Ekeberg (f. 80, jr 25-27, ordf. i lagberedn. 27-31, pres. i Svea H. sedan 31), Stenbeck (f. 81, jr 26-33 och 41, ordf. i lagberedn. 35-41), Eklund (f. 83, jr 27-40), Gärde (f. 80, jr 29-30, ordf. i processlagberedn. sedan 32), Arthur Lindhagen (f. 84, jr 29-31, ordf. i arbetsdomstolen), Geijer (f. 83, jr 29), Forsberg (f. 81, jr 29), Lawski (f. 84, jr 30), Gustaf Ernst Grefberg (f. 79, jr 30), Bagge (f. 75, jr 30), Nils v. Steyern (f. 87, jr 30), Forssman (f. 86, jr 31), Sandström (f. 86, jr 31-33 och sedan 35), Axel Afzelius (f. 85, regeringsråd 29, jr 32). Alsén (f. 88. jr 32), Bellinder (f. 82, jr 33), Guldberg (f. 90, jr 33). Lind (f. 88, jr 33), Gyllenswärd (f. 91, jr 35), Sterzel (f. 90, jr 35), Ericsson (f. 93, jr 35), Ekberg (f. 87, jr 36), Petré (f. 92, jr 38), Santesson (f. 92, jr 39), Dahlman (f. 95, jr 39), Nissen (f. 93, jr 39).