Finlands Advokatförbunds verksamhet har under det föregående året fortgått enligt samma riktlinjer som tidigare. Kriget och dess svåra följder har naturligtvis givit sin prägel åt förbundets verksamhet. Förbundet förlorade genom kriget fyra medlemmar, vilka stupade för fäderneslandet. Dessa voro: advokaterna Heikki Juhani Tiitola, Viljami Ilmari Lappalainen, Hannu Alfred Uotila och Into Edvard Heimo.
    Många medlemmar som haft sin verksamhet inom de avträdda områdena måste söka sig nya arbetsfält. Förbundet har varit i tillfälle att lindra den största nöden.
    Förbundet sammanträdde till årsmöte d. 25 maj 1940 i Helsingfors. Vid sammanträdet valdes förbundets styrelse, som nu består av följande personer: Lauri Castrén, ordf., Bertel Taucher, v. ordf., Bertil Godenhielm, Urho Jaakkola, V. Jaakkola, Julius Lagus, Martti Olsson, Aarne Pajunen, Toivo Piintilä med Heikki Borenius, Aarne Castrén, Aimo Eränen, Bertil Granfelt, Lars Hornborg, J. N. Lehtinen, Lauri Oja, Lauri Paavola, Harry Pomoell, Justus Ripatti, Leif Schultz, Yrjö Sipari, Toivi Westerback och Väinö Äijälä såsom suppleanter. Förbundets sekr. är prof. Bruno A. Salmiala, som även är huvudredaktör för förbundets organ Defensor legis. Antalet medlemmar i förbundet var i slutet av år 1940 351. Av dessa voro verksamma som allmänna advokater 246.

B. A. S.

 

    Den Norske Sakførerforening har for tiden ca. 1,300 medlemmer fordelt på 17 kretser. Foreningens hovedstyre består av: advokat Valentin Voss, Oslo, formann, advokat Knut Bjørge, Sarpsborg, varaformann, advokat Henning Bødtker, Oslo, overrettssakfører Andr. Høyer, Ålesund, og advokat Arthur Sundt, Bergen. Varamenn er advokatene Einar Sunde, Oslo, Lars Skjelbred, Skien, Olaf Klingenberg, Trondheim, og A. M. Konstad, Lillehammer.
    Virksomheten i 1940 har vært preget av forholdene. Etter at okkupasjonen var gjennomført, tok foreningen opp arbeidet med å hjelpe krigsramte kolleger med lån og med bøker over den første vanskelige tiden. Foreningens representantskapsmøte ble holdt først i september mot ellers i juli. Møtet vedtok endelige regler for klientkonto. Videre ble en komiteinnstilling om forandringer i sakførerlovgivningen behandlet og spørsmålet om sakførere i samarbeid med ikke-sakførere ble foreløpig behandlet.
    Foreningens bladavdeling har arbeidet som før. Det er kommet ut et nytt bind av det biografiske verket om standens historie: Norges prokuratorer,

 

436 NORDISKT OCH INTERNATIONELLT.sakførere og advokater. Siste bind ventes ferdig i løpet av 1941. Foreningens bibliotek har fått en betydelig tilvekst, ikke minst av norsk litteratur.
    Kretsenes virksomhet har vært noe hemmet av forholdene. For øvrig har framgangen i kretsenes virksomhet fortsatt i 1940.