Karl Wilhelm Herdin avled d. 23 dec. 1940 i Rättvik. Han föddes i Falun 1854, avlade mogenhetsex. där 1873 och hovrättsex. i Uppsala 1878. Efter tingstjänstgöring i denna stad blev han vice häradshövding 1880. Han blev därefter landskanslist i Uppsala och tjänstgjorde tidtals såsom t. f. landssekreterare. Efter att ha tjänstgjort även vid rådhusrätten i Uppsala blev han rådman där 1884, i vilket ämbete han kvarstod till uppnådd pensionsålder. Han var därjämte i flera årtionden ombudsman i Upplands enskilda bank. Han var också en följd av år ledamot och sekreterare i Gillbergska barnhusdirektionen. Han var mycket intresserad av rätts- och kulturhistorisk forskning, vilket tog sig uttryck främst i det tre delar omfattande arbetet »Uppsala på 1600-talet» (1926—1929, se SvJT 1929 s. 369 och 1930 s. 42).

 

    Axel Uno Strandberg avled d. 14 jan. 1941 i Malmö. Han var född i Stockholm 1869 samt avlade mogenhetsex. i Nyköping 1887 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1895. Efter att ha suttit ting tjänstgjorde han i Skånska hovrätten och blev där e. o. fiskal 1901, fiskal 1902, assessor s. å. och hovrättsråd 1909. Åren 1905—1906 var han tidvis t. f. revisionssekreterare. 1916 anlitades han såsom sakkunnig inom justitiedepartementet för frågan om särskild instansordning för mål angående avlöningsförmåner m. m. Från hovrättsrådsämbetet avgick han 1938 med pension.

 

    Arvid Gustaf Berencreutz avled d. 22 jan. 1941. Född 1854 i Kolbäck, avlade han mogenhetsex. i Stockholm 1875 och hovrättsex. i Uppsala 1880. Han blev vice häradshövding 1882. Han tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, där han blev notarie 1887 men fr. o. m. 1910 överfördes på indragningsstat. Han var vice auditör vid Svea livgarde 1885—1893. 1886 blev han t. f. krigsfiskal och 1902 krigshovrättsråd, i vilket ämbete han kvarstod till inträdet i pensionsåldern. Han deltog i kommittéarbete på militärväsendets område och tillhörde direktionen över Allmänna änke- och pupillkassan.

 

    Per Arnander avled d. 24 jan. 1941. Han föddes i Linköping 1861, blev student 1881 och avlade hovrättsex. 1889, varefter han blev vice häradshövding 1892. Följande år öppnade han egen advokatbyrå i Linköping, 1896 blev han stadsfiskal i denna stad och kvarstod såsom sådan till dess han uppnådde pensionsåldern. Han var styrelseledamot i ett stort antal offentliga institutioner och enskilda företag.

 

    Gunnar Hedenström avled d. 24 febr. 1941. Han var född i Gävle 1888 samt avlade mogenhetsex. i Hudiksvall 1906 och jur. kand.ex. i Uppsala 1915. Han satt ting och tjänstgjorde därefter i rådhusrätten i Västerås, där han blev rådman 1922. Han var tillika auditör vid flera truppförband och ombudsman hos Västmanlands läns sparbank. Han tillhörde styrelsen för Västmanlands juristförening, i vars bildande han tagit verksam del.