Fängelsestatistik beträffande rattfyllerister. Följande statistiska uppgifter angående straff- och fängelsefångar intagna för undergående av straff för motorfordonsförseelser ha på begäran av red. benäget tillhandahållits av Centrala fångregistrets föreståndare aktuarien Torsten Eriksson.
    Av de under beteckningen »motorfordonsförseelser» uppförda fångarna har huvuddelen dömts enligt lagen d. 7 juni 1934 ang. straff för vissa brott vid förande av motorfordon (i kraft d. 1 juli 1934). Siffrorna inom parentes för åren 1939—40 angiva de för rattfylleri dömda. Under »motorfordonsförseelser» upptagas å andra sidan icke fångar som utom för sådan förseelse jämväl dömts till urbota straff för grövre brott.

                                                                                                

årnykomna straffångardärav dömda för motorförseelsenykomna fängelsefångardärav dömda för motorförseelse
antal
därav dömda för motorförseelse
%
19341,39441,18956 (halvår)(4,7)
19351,23961,48443229,1
19361,26311,62274245,7
19371,12931,64887252,9
19381,135151,9131,12959,0
19391,10782,2711,360 (1,326)59,9
19401,294122,6691,108 (1,053)41,5

Beläggningen d. 1 jan. de tre senaste åren har varit följande.

                                                                                                                          

årnykomna straffångardärav dömda för motorförseelsenkomna fängelsefångar

därav dömda för motorförseelse
antal 

därav dömda för motorförseelse
%
1939868527410939,8
1940858329313546,1
194195332363715,7