Alkohol och brott. Av de faktorer som kunna betecknas såsom kriminalitetsalstrande framstår utan gensägelse alkoholen såsom den vanligaste. Rörande manliga straff- och fängelsefångars förhållande till alkoholen har en på centrala fångregistret nyligen utförd undersökning siffermässigt upplyst följande.                                 

1939                                    1940

 straff-fångarfäng.- fångarsamtl.straff-fångarfäng.- fångarsamtl.

avgångna fångar

1,0652,2353,3001,1652,6723,837
alkoholister295295590280266546
% av avgångna27,213,217,924,09,914,2
under alkoholpåverkan      
vid brottet3511,6502,0014231,7422,165
% av avgångna33,072,860,636,365,256,4

    Antalet vid brottet alkoholpåverkade är som synes särskilt högt för fängelsefångarnas del, vilket ju beror på rattfylleristerna, men även strafffångarnas procenttal äro höga. Att alkoholisterna skulle vara så många som undersökningen utvisade, var icke väntat. I det förslag till särbehandling av förbrytare hemfallna åt alkoholmissbruk som år 1936 framlades av de s. k. fångvårdssakkunniga uppskattades alkoholisterna till c:a 12 % av samtliga fångar. De sakkunniga utsattes från en del håll för klander på grund av denna uppskattning som ansågs vara tagen mycket i överkant. I själva verket synas de sakkunniga snarare ha skönmålat läget.
    En mera ingående redogörelse för ovannämnda undersökning har publicerats i tidskriften Tirfing nr 1 för 1941.

T. E.

 

    Pilsnerns alkoholhalt.1 Enligt upplysning från kontrollstyrelsen har angående tillverkning av pilsner och öl (klass II) överenskommelse träffats med bryggerierna om sänkning av stamvörtstyrkan från 10.0 % till 8.2 %, vilken sänkning skulle ske successivt från årets början till slutet av mars. Sänkningen av stamvörtstyrkan medför en motsvarande sänkning av alkoholhalten, så att för pilsner, tillverkad efter det sänkningen fullt genomförts, (sådan pilsner torde nu ha börjat utsläppas i marknaden) man har att räkna med en genomsnittlig viktprocent alkohol av 2.5 i stället för tidigare 3.0. Praktiskt taget torde alkoholhalten komma att hålla sig mellan 2.3 och 2.7 viktprocent, motsvarande 2.9—3.4 volymprocent. En halva pilsner med sådan alkoholhalt kommer att motsvara omkring 2.4—2.8 cl brännvin med en alkoholhalt av 40 volymprocent.

E. Sm.

 

    Större, osynliga, eller mindre, synliga utgifter? I en enquête i Social-Demokraten d. 4 mars 1941 angående ikraftträdandet av 1939 års lag om villkorlig dom yttrar prof. O. Kinberg, efter en utveckling av de besparingar

 

    1 Jfr SvJT 1940 s. 487.

 

NOTISER. 589staten skulle kunna göra genom att medelst en rationellt organiserad brottsprofylax minska den kända och beivrade brottsligheten, följande:
    »Skulle statsmakterna likväl föredraga att ge ut väldiga summor som är osynliga i stället för ett tämligen obetydligt belopp som synes, så vore det väl tänkbart att man tills vidare uppsköte skyddskonsulentinstitutionen. Även utan denna skulle den nya villkorliga domslagen, med en förnuftig tillämpning i verkligt social anda, kunna uträtta mycket gott och dessutom avsevärt minska statsutgifterna för fångvården.»

Kjs.