Birger Adolf Mortimer Liljedahl avled d. 24 maj 1941. Han var född i Trelleborg 1874, blev student i Uppsala 1895 och avlade hovrättsex. 1899. Efter tjänstgöring bl. a. i Svea hovrätt och vid länsstyrelsen i Jämtlands län utnämndes han 1913 till rådman i Östersund. 1933 utnämndes han till krigsdomare vid Jämtlands fältjägarregemente och Norrlands artilleriregemente. Sedan 1927 var han ordförande i riksbanksstyrelsen i Östersund. Han tillhörde under en lång följd av år de ledande krafterna i Jämtlands läns moderata valmansförbund.

 

    Fredrik Vilhelm Sundberg avled d. 5 juni 1941. Han föddes i Sundsvall 1883, avlade mogenhetsex. där 1904 och blev jur. kand. i Uppsala 1911. Efter tjänstgöring i Svea hovrätt och som advokat utnämndes han 1918 till rådman, magistratssekreterare och notarius publicus i Köping, vilka befattningar han innehade till sin bortgång. Dessutom var han sekreterare i fattigvårdsstyrelsen och ordförande i byggnadsnämnden sedan 1918 och ordförande i brandstyrelsen sedan 1925. Han var vidare ordförande i Köpings stads sparbanks styrelse.

 

    Bror Anders Albert Nordström avled d. 14 juni 1941. Han var född i Växjö 1860, blev student i Lund 1879 och avlade hovrättsex. där 1883. Efter tjänstgöring i Göta hovrätt utnämndes han 1900 till häradshövding i Tjusts domsaga, vilket ämbete han lämnade vid uppnådd pensionsålder 1930. Han var auditör vid Västgöta-Dals regemente 1893—1901. Under ett tiotal år var han ordförande i styrelsen för Norsholm—Västervik—Hultsfreds järnväg samt har vidare varit ledamot av direktionen för Östgöta hypoteksförening och styrelsen för Norra Kalmar läns folkhögskola.

 

    John Ernst Sjögren avled d. 28 juni 1941. Han var född i Stockholm 1887, avlade mogenhetsex. där 1905 och blev jur. kand. i Uppsala 1910. Dessförinnan hade han genomgått reservofficerskurs och blev underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1907 samt löjtnant 1911. Efter tingstjänstgöring 1910—1913 började han tjänstgöra i Svea hovrätt och blev där t. f. fiskal 1916, assessor 1919 och hovrättsråd 1925. Han var medlare i äktenskapstvister i Stockholm sedan 1925. Inom Oscars församling var han ledamot av kyrkofullmäktige och v. ordförande sedan 1935, ledamot av kyrkorådet sedan 1928 och kyrkovärd sedan 1932. Dessutom var han sedan 1937 suppleant i Stockholms domkapitel. Han var vidare ledamot av styrelsen och kassaförvaltare för Föreningen Sveriges hovrättsdomare.

 

    Claes Gustaf Johanson avled d. 25 juli 1941. Han var född i Rättvik 1898, avlade studentex. i Falun 1917 och blev jur. kand. i Stockholm 1922. Efter att ha suttit ting började han tjänstgöra i Svea hovrätt och blev där t. f. fiskal 1927, assessor 1932 och hovrättsråd 1937. Han utnämndes 1936 till byråchef för lagärenden i finansdepartementet och blev två år senare chef för departementets rättsavdelning. Sedan 1933 hade han haft olika utredningsuppdrag.