Helsingfors universitet. Redan år 1927 beslöts att vid juridiska fakulteten skulle inrättas en ny finsk parallellprofessur i ekonomisk rätt, vars innehavare skulle undervisa framför allt i närings- och arbetsrätt. Denna lärostol har nu blivit besatt. Till dess innehavare har utnämnts referendarierådet K A. Sipilä. Denne är född 1898, blev student 1917, avlade jur. kand. examen 1932, disputerade och vann jurisdoktorsgrad 1937 samt utnämndes till referendarieråd vid socialministeriet 1938. Professor Sipiläs litterära produktion är finsk. Han har behandlat culpaansvarigheten, arbetsrättens begrepp och system samt folkpensionsrätten.

O. Hj. G.

 

    Juridiska examina vårterminen 1941. Juris licentiatexamen har avlagts vid Stockholms högskola 29/5 41 av Hans Cavalli, f. i Malmö 20/11 92, student i Växjö 31/5 10, fil. kand. i Göteborg 30/5 14, fil. lic. ex. i Uppsala 30/5 19, fil. dr där 29/5 20, jur. kand. i Sthm 15/12 33.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1941 avlagts 
vid Uppsala universitet 
d. 31 januari av:

    Tore Magnus Berglin, göteb., f. i Göteborg 1/3 17, student där 9/6 36. —mÅke Mauritz Blom, göteb., f. i Göteborg 30/7 15, student där 1/6 35. — DagmHarald Karl Anders Freijd, västg., f. i Stora Kils förs. Värmlands 1. 1/4 14, student i Skara 18/5 34. — Thord Gunterberg, norrl., f. i Gällivare förs. Norrbottens 1. 31/8 16, student i Uppsala 22/5 36. — Thor Åke Leissner, söderm.närke, f. i Ljusne förs. Gävleborgs 1. 18/5 16, student i Gävle 19/5 34. — Gunvor Maria Lindström, norrl., f. i Örträsks förs. Västerbottens 1. 16/10 17, student i Östersund 26/5 36. — Erik Hjalmar Petri, norrl., f. i Sundsvall 3/3 16, student där 19/5 34. — Otto Setterberg, göteb., f. i Göteborg 10/4 17, student där 6/6 36.Sten Härje Stenberg, göteb., f. i Göteborg 16/10 14, student där 9/6 36 — Jan Torsten Westerberg, västg., f. i Göteborg 5/10 13, student i Vänersborg 3/6 32, fil. kand. ex. i Uppsala 29/5 35;

d. 31 mars av:

    Teodor Ingemar Hellman, västm.-dala, f. i Orsa förs. Kopparbergs 1. 24/11 15, student i Uppsala 25/5 35. — Johan (Jan) Fredrik Christian Killander, värml., f. i Sthm 31/1 13, student i Lundsberg 11/6 31, fil. ämbetsex. i Uppsala 15/9 36. Olof Torsten Knutsson Lindgren, uppl., f. i Uppsala 22/12 12, student där 24/5 34. — Knut Anders Åke Simonsson, uppl., f. i Sthm 30/10 14, student i Uppsala 29/5 33. — Gösta Arthur Stendahl, göteb., f. i Göteborg 8/3 17, student där 9/6 36. — Bertil Hjalmar Teodor Sylwan, västm.-dala, f. i Falun 20/11 16, student där 20/5 36. — Kerstin Tillander, norrl., f. i Jönköping 7/10 18, student i Umeå 30/5 36;

d. 30 maj av:
  

    Sven Fredrik Vilhelm Bucht, norrl., f. i Uppsala 3/4 14, student i Härnösand 3/6 32, fil. kand. ex. i Uppsala 29/5 35, fil. ämbetsex. i Uppsala 31/1 38. — Torgeir Christoffersen, värml., f. i Bamble, Telemarken, Norge, 31/12 15, student i Karlstad 16/5 35. — Olof Hugo Dagborn, västg., f. i Borås 21/8 17, student där 16/5 36. — Harald Waldemar Dahl, västg., f. i Kalmar 29/1 16, student i Vänersborg 6/6 35. — Anders Erik Jakobsson, gästr.-häls., f. i Skurups förs. Malmöhus 1. 27/7 17, student i Gävle 23/5 36. — Sven Ture Larsson, norrl., f. i Gällivare förs. Norrbottens 1. 18/10 11, student i Uppsala 19/5 34. — Göran Leffler, göteb., f. i Göteborg 18/1 17, student där 27/5 35. — Tor Erik August Lindgren, göteb., f. i Göteborg 2/11 16, student där 27/5 35. — Carl Bertil

 

886 PERSONALNOTISER.Richard Mesterton, uppl., f. i Uppsala 2/3 15, student där 1/6 35. — Alvar Fredrik Axel Nelson, östg., f. i Uppsala 14/4 19, student där 26/5 37. — Anders Olof Nordström, uppl., f. i Uppsala 9/12 17, student där 20/5 36. — Olof Erik Oscar Risholm, göteb., f. i Sthm 6/9 17, student i Göteborg 9/6 36. — Birger Emanuel Rosén, uppl., f. i Söderhamn 28/10 17, student i Uppsala 26/3 36. — Karl-Erik Wilhelm Söderbäck, söderm.-närke, f. i Sthm 19/8 17, student där 11/5 35. — Sven Filip Henrik Åstrand, västg., f. i Sthm 26/3 16, student i Vänersborg 22/5 34;

d. 20 juni av:


    Stig Lennart Sixten Andersson, smål., f. i Vederslövs förs. Kronobergs 1. 20/4 20, student i Uppsala 8/6 38. — Karl Sture Annevall, norrl., f. i Björna förs. Västernorrlands 1. 11/4 15, student i Umeå 30/5 36. — Dagmar Bruno, västg., f. i Djursholm 28/3 18, student där 20/5 36. — Sten Carl Fredrik Edstam, söderm.-närke, f. i Örebro 6/3 16, student där 14/5 34. — Klas Gunnar Vilhelm Engqvist, söderm.-närke, f. i Västerås 20/8 13, student i Örebro 31/5 33. — Nils Georg Norling, västg., f. i Kullings-Skövde förs. Älvsborgs 1. 22/11 17, student i Skövde 23/5 36. — Carl Gustav Adrian Nyman, söderm.-närke, f. i Östhammar 8/4 16, student i Örebro 1/6 35. — Erik Hjalmar Olerud, gästr.-häls., f. i Kalmar 26/2 18, student i Hudiksvall 6/6 36. — Stig Ralph Ralfe, göteb., f. i Laske Vedums förs. Skaraborgs 1. 20/7 14, student i Uppsala 1/6 35;

vid Lunds universitet
d. 31 januari av:

Bror Folke Andersson, västg., f. i Hellestads förs. Älvsborgs 1. 29/8 04, student i Skara 8/6 23. — Ulla Belfrage, göteb., f. i Göteborg 17/1 15, student där 8/6 34. — Åke Ragnar Eklöf, blek., f. i Karlskrona 20/7 14, student där 28/5 34. — Bert Gustaf Göransson, hbg, f. i Eslöv 5/2 17, student där 12/6 35. — Malte Oskar Hederström, mlm, f. i Tomelilla 21/9 13, student i Malmö 30/5 33. Ove Fredrik Neländer, mlm, f. i Malmö 3/2 16, student där 26/5 34. — Lilly Märta Ingeborg Wahlgren, smål., f. i Malmö 10/5 15, student där 1/6 34;

d. 5 april av:

    Nils Gunnar Olof Aschan, hall., f. i Skänninge 22/11 09, student i Skara 16/5 30. — Torsten Christian Björck, värml., f. i Vollsjö förs. Malmöhus 1 .5/8 15, student i Lundsberg 4/6 34. — Tage Sven August Lundgren, göteb., f. i Hulareds förs. Älvsborgs 1. 20/3 05, student i Lund 1/6 26, kansliex. i Lund 31/1 31. — Sven Tore Persson, hbg, f. i Lund 23/1 15, student i Landskrona 14/5 34. — Curt Agard Raihle, yst., f. i Ystad 20/8 08, student där 34/5 39. — Carl Sigvard Roos, krist., f. i Malmö 3/1 18, student i Lund 8/6 37. — Sven Gösta Hilding Thulin, hbg, f. i Hälsingborg 29/8 06, student där 28/5 26. — Lars Johan Philip Wennerberg, västg., f. i Borås 21/6 16, student där 5/6 34;

d. 3 maj av:

Jarl Lennart Dornonville de la Cour, hbg, f. i Oslo 9/1 17, student i Hälsingborg 4/6 35. — Per Herman Schunnesson, hbg, f. i Felestads förs. Malmöhus 1. 10/4 16, student i Eslöv 11/6 35;

d. 20 maj av:

    Samuel Danofsky, krist., f. i Önnestads förs. Kristianstads 1. 10/2 14, student i Kristianstad 23/5 33. — Karl Helmer Natanael Sandberg, blek., f. i Karlshamn 20/6 12, student i Lund 23/5 34;

d. 30 maj av:

Nils Olof Ivar Adell, krist., f. i Vä förs. Kristianstads 1. 29/5 18, student i Kristianstad 11/6 36. — Lars Gösta Belfrage, göteb., f. i Sthm 21/12 14, student i Göteborg 2/6 34. — Einar Emanuel C:son Bergwall, smål., f. i Järvsö förs. Gävleborgs 1. 13, student i Uppsala 18/5 32. — Stig Gustaf Birger Borgh, krist., f. i Norra Åsums förs. Kristianstads 1. 26/9 14, student i Kristianstad 23/5 33. — Otto Ludvig Bruzelius, mlm, f. i Kristianstad 30/12 16, student i Malmö 27/5 35. — Axel Lennart Dahlén, mlm, f. i Malmö 21/12 16, student där 28/5 35. — Sven Per Erik Falck, ld, f. i Lund 10/12 15, student där 17/5 35. — Stig Hilding Hammar, ld, f. i Höörs förs. Malmöhus 1. 18/4 16, student i Eslöv 12/6 35. — Per Herman Torkel Karlin, krist., f. i Lund 15/6 11, student där 10/6 33. — Beth Gunvor Södergren-Kuylenstierna, värml., f. i Sthm 9/8 16 student i Lund 17/6 35. — Herman Per Seved Malmer, ld, f. i Lund 25/8 14,

 

PERSONALNOTISER. 887student där 30/5 32. — Erik Lennart Olofsson, mlm, f. i Barkåkra förs. Kristianstads 1. 8/9 07, student i Lundsberg 20/5 27, fil. kand. ex. i Lund 15/9 34. — Gunnar Arnim Valentin Olsson, mlm, f. i Malmö 11/5 16, student där 28/5 35. — Per Oscar Ryding, mlm, f. i Malmö 25/6 18, student där 5/6 37. — Håkan Strömberg, göteb., f. i Malmö 18/2 17, student i Göteborg 5/6 35. — Nils Allan Svensson, ld, f. i Malmö 11/10 18, student i Lund 12/6 36. — Thorsten Ingvar Thege, mlm, f. i Malmö 5/8 16, student där 29/5 36. — Arvid Rudolf Anker Tholin, smål., f. i Västrums förs. Kalmar 1. 24/3 09, student i Sthm 17/6 35. — Sten Sigfrid Walberg, ld, f. i Lund 29/6 19, student där 11/6 37. — Inga-Lisa Willart, värml., f. i Vassända-Naglums förs. Älvsborgs 1. 23/9 17, student i Eslöv 20/5 36. — Björn Åke Zethraeus, ld, f. i Halmstad 27/4 18, student där 30/5 36. — Bertil Fredrik Vilhelm Åkerman, klm, f. i Visby 23/8 09, student i Sthm 16/12 33, kansliex. i Lund 15/12 37;

vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:

Reinhold Bergström, f. i Pajala förs. Norrbottens 1. 18/9 14, student i Strängnäs 19/5 34. — Einar Ivar Engellau, f. i Sthm 10/11 15, student där 11/5 34. — Nils Lambert Forsberg, f. i Båstads förs. Kristianstads 1. 20/3 13, student i Hälsingborg 8/6 33. — Björn Olof Sigismund (Andersson) Garenberg, f. i Sthm 25/7 15, student i Jönköping 17/5 35. — Folke Nyquist, f. i Göteborg 18, student i Karlstad 18/5 36. — Stig Nils Sigvart Svanstein, f. i Karlskrona 26/11 17, student där 27/5 36. — Arne Victor Urban Waldemar Thuresson, f. i Sthm 30/10 14, student där 15/5 35;

d. 8 mars av:

    Elsa Marianne Brycker, f. i Kristianstad 22/1 17, student i Sthm 14/5 35. — Eric Anders Eckig, f. i Delsbo förs. Gävleborgs 1. 26/11 14, student i Sthm 13/5 35. Rut Vivika Gerner, f. i Malmö 21/11 15, student i Sthm 14/5 35. — Åke Isak Johannes Gärdin, f. i Ströms förs. Jämtlands 1. 14/1 14, student i Östersund 11/6 35. — Stig Algot Arne Lanner, f. i Vissefjärda förs. Kalmar 1. 21/2 13, student i Kalmar 23/5 33. — Ingrid Barbro Margaret Ljungstorp, f. i Halmstad 8/11 17, student i Eskilstuna 4/6 36. — Nils Peter Westerlind, f. i Karlstad 17/7 17, student i Gävle 23/5 36. — Carl Brynolf Ålander, f. i Sigtuna 10/5 10, bachelier de l'Enseignement secondaire vid Université de Grenoble, Frankrike, 13/11 30;

d. 24 april av:

    Harald Alexanderson, f. i Sthm 28/4 16, student där 11/5 35. — Gustav Reinhold Albert Eisen, f. i Danderyds förs. Sthms 1. 5/7 15, student i Djursholm 18/5, 35. — Dag Hjalmar Gillberg, f. i. Nykyrka förs. Skaraborgs 1. 7/6 16, student i Sthm 11/5 35. — Herbert Leo Goldschmidt, f. i Berlin 18/11 12, Abiturientenex. i Berlin-Grünewald 17/2 31. — Karl-Erik Högner, f. i Sthm 17/4 15, student där 14/5 34. — Gunnar Anton Moore, f. i Sthm 15/6 16, student där 14/5 35. — Börje Alfred Persson, f. i Karl Gustafs förs. Norrbottens 1. 3/3 14, student i Luleå 1/6 34. — Sven Olof Fredrik Åmark, f. i Sthm 12/8 14, student där 11/5 32, fil. kand. där 29/5 37;

d. 29 maj av:

    Erland Adolf Kasten Bagge, f. i Sthm 2/10 16, student där 18/5 35. — Rolf Albert Billner, f. i Göteborg 3/12 17, student där 9/6 36. — Lars Ove Brandt, f. i Sthm 2/11 14, bachelier-ès-lettres vid lycéet i Nizza, Frankrike, 12/6 32, fil. kand. ex. i Uppsala 29/5 34. — Nils Anders Broberg, f. i Sthm 11/8 17, student i Djursholm 20/5 36. — Bengt Erik Haeger Cederqvist, f. i Sthm 19/12 16, student där 11/5 36. — Gustav Lennart Cronqvist, f. i Sthm 30/1 19, student där 15/5 37. Gerard Rolf Holmar De Geer, f. i Sthm 23/10 14, student i Göteborg 2/6 34. Sven Artur Eriksson, f. i Östersund 6/10 13, student där 17/5 34. — Sten Anders Gagnér, f. i Uppsala 3/3 21, student i Malmö 18/5 38. — Petrus Gunnar Hellgren, f. i Östersund 13/5 13, student i Sthm 11/5 32. — Nils Einar Herlitz, f. i Uppsala 3/3 17, student i Djursholm 18/5 35. — Johan Kleen, f. i Sthm 19/10 13, student i Djursholm 16/11 33. — Tor Staffan Larsson, f. i Solna förs. Stockholms 1. 8/3 16, student i Sthm 11/5 35. — Johan Magnus Lillieros, f. i Sthm 25/8 14, student där 10/5 33. — Gunnel Lindahl, f. i Sthm 24/4 20, student där 10/5 37. — Sven Wilhelm Lundqvist, f. i Västervik 6/4 10, student i Sthm 18/6 37. — Erik Gustaf Sahlin, f. i Vänersborg 10/1 09, student där 22/5 28. —

 

888 PERSONALNOTISER.Lars Hans Olov Sjunnesson, f. i Vadstena 15/5 19, student i Saltsjöbaden 5/6 36. — Göran Smith, f. i Sthm 10/12 17, student där 12/5 36. — Kurt Rikard. (Dick) Tegnér, f. i Helsingfors 30/7 13, student i Sthm 19/6 36;

d. 30 juni av:

    Tore Browaldh, f. i Västerås 23/8 17, student i Sthm 12/5 36. — Bertil Gustaf Albert Diedrichs, f. i Sthm 4/1 14, student i Stjärnhov 2/6 34. — Wiggo Paul Wilhelm Frohde, f. i Gentofte, Danmark, 22/4 12, student i Sthm 4/6 31. — Robert Sixten Henry Kempff, f. i Umeå 16/2 14, student i Sthm 11/5 35. — Sven Anders Larsson, f. i Örebro 30/11 17, student där 31/5 35, fil. kand. ex. i Sthm 20/10 40. — Erik Olof Lundblad, f. i Sthm 16/1 16, student där 10/5 35. — John Bo Waldemar Moraeus, f. i Beatebergs förs. Skaraborgs 1. 1/9 11, student i Örebro 1/6 33. — Bengt Thureson Nilson, f. i Sthm 27/7 10, student där 13/5 30. — Arvid Sten Ohlson, f. i Hammars förs. Örebro 1. 31/8 13, student i Örebro 16/5 34. — Hans Gustav Thornstedt, f. i Sthm 1/6 17, student där 12/5 36. Karin Ingeborg Johanna Widlund, f. i Sköns förs. Västernorrlands 1. 15/9 17, student i Sundsvall 20/5 36. — Maja-Britta Wiklund, f. i Sthm 8/3 17, student där 12/6 37. — Bo Victor Oskar Zedenius, f. i Karlskoga förs. Örebro 1. 27/10 16, student i Kristinehamn 14/5 36. — Barbro Gertrud Elisabet Zepht, f. i Halmstad 1/6 12, student där 31/5 33. — Per Gustaf Åberg, f. i Sthm 6/6 14, student där 12/5 33. — Axel Folke Miles Östergren, f. i Sthm 19/1 17, student där 10/5 35.

    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1941 avlagts

vid Uppsala universitet
d. 20 juni av:

 Ingvar Gösta Allan Terstad, göteb., f. i Uddevalla 29/11 16, student där 13/6 36;

vid Lunds universitet
d. 5 april av:

Carl Wilhelm Gerard Stanislaus Bennet, mlm, f. i Malmö 211/6 19, student där 3/6 37;

d. 10 april av:

Karl Torsten Persson, ld, f. i Lund 14/12 13, student där 3/6 35;

d. 30 maj av:
    Inger Maria Helgesson, göteb., f. i Göteborg 26/9 17, student där 1/6 37;
vid Stockholms högskola
d. 8 mars av:
    Carl Daniel Olof Ström, f. i Sthm 18/10 10, student i Lundsberg 27/5 32;
d. 24 april av:
    Sten Erik Tennander, f. i Göteborg 22/9 19, student i Djurshiolm 11/5 38. — Märta Elisabet Wikström, f. i Skellefteå 8/5 18, student i Jönköping 3/6 36;
d. 29 maj av:
    Sten Gregor Aminoff, f. i Uddevalla 8/4 18, student i Göteborg 28/5 37. — Pär-Erik Andér, f. i Huddinge förs. Stockholms 1. 22/10 14, student i Sthm 11/5 35. — Raoul Fredrik Herman Ottosson Boström, f. i Sthm 18/11 14, student i Visby 3/6 36. — Karin Elisabeth Collijn, f. i Djursholm 16/6 18, student där 20/5 36. — Stig Engfeldt, f. i Söderhamn 29/7 17, student i Göteborg 6/6 36. — Erik Daniel Konstantin Tiselius, f. i Sthm 28/9 15, student där 12/5 33. — Rolf Axel Gustaf Johnson Wennrick, f. i Kristianstad 16/6 12, student där 24/5 33;
d. 30 juni av:
    Ernst Gösta Holmberg, f. i Örebro 13/2 16, student i Sthm 16/5 36. — Stina Karolina Marianne Thornell, f. i Karlskrona 12/12 17, student i Sthm 12/6 37.

 

    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1941 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 41 personer, vid Lunds universitet av 41 personer och vid Stockholms högskola av 59 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1941 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 1 person, vid Lunds universitet av 3 personer och vid Stockholms högskola av 12 personer.