Västra avdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1941 hållit tre allmänna sammanträden, därvid utom föreningsärenden bl. a. förekommit föredrag av advokaten Gunnar Bomgren, som refererade några fall till ledning vid tolkning av begreppet god advokatsed, och av advokaten Torsten Setterberg över ämnet »Advokaternas medelsförvaltning».
    Till ledamöter av styrelsen hava utsetts hrr Torsten Setterberg, William Kristensen, Osborne Losman och Ivar Glimstedt, alla i Göteborg, samt Einar Ristedt, Mariestad, Gustaf Ebenfelt, Borås, och Karl Hillgård, Halmstad. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hava valts hrr Ragnar Bergvall, Göteborg, Valfrid Granqvist, Halmstad, Fredrik Holmgren, Göteborg, Erik Leman, Göteborg, Folke Sjögren, Göteborg, och Per Tottie, Uddevalla, samt till suppleanter i nämnden hrr Mårten Henriques, Göteborg, Folke Jörgensen, Göteborg, Bertil Landberg, Vänersborg, Hugo Wikström, Göteborg, Karl Axel Vinge, Göteborg, och Erhard Westman, Göteborg. Som avdelningens sekr. och kassaförvaltare tjänstgör herr Johan Ramberg, Göteborg. Avdelningen räknade vid årsskiftet 120 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund har haft årssammanträde d. 29 mars 1941 i Örebro. Föreningens styrelse har utgjorts avhrr Holger Wiklund, Uppsala, ordf., Frithiof Hydbom, Västerås, Thore Landberg, Falun, Enar Lundström, Karlstad, samt Magnus Wistrand, Örebro, sekr. Styrelsesuppleanter ha varit hrr Birger Gezelius, Falun, Harald Håkansson, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn, Ruben Nyman, Västerås, samt Torsten Malm, Örebro. Revisorer ha varit hrr Harry Henschen och Arvid Berggren, Örebro, med hrr Per Bondestam och Stig Reuterswärd i Uppsala som suppleanter. Som ledamöter i Samfundets nämnd ha tjänstgjort hrr Erik Dahlberg, Örebro, Harald Håkansson, Uppsala, och Ruben Nyman, Västerås, samt som deras suppleanter hrr Folke Adelsohn, Karlstad, Theodor Sylwan, Falun, och Aje Werner, Karlstad. Föreningens medlemsantal har varit 60.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie möte i Sollefteå d. 8 mars 1941, varvid förutom föreningsärenden förekom diskusion beträffande betänkande med förslag till lag om rättshjälpsanstalter. Styrelsen har utgjorts av hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Birger Kjellson i Sundsvall, Olof Rödöö i Östersund, sekr., Göte Hammarbäck i Gävle och Albert Hansson i Härnösand. Suppleanter hava varit hrr John Nordstrand i Sundsvall, Bengt Åhrström i Piteå och Rudolf Ahlgren i Umeå. Till ledamöter i samfundets nämnd voro valda hrr Sven Hallström i Umeå, Erik Selander i Östersund och Volter Sjöberg i Örnsköldsvik med Gunnar Fogelqvist i Sundsvall, Henrik Lindblom i Örnsköldsvik och Sten Söderqvist i Sundsvall som suppleanter. Vid årsskiftet räknade avdelningen 53 ledamöter.

 

    Nya medlemmar i Sveriges advokatsamfund Under år 1941 ha i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Gö

186 NOTISER.teborg Helge Jonsson, Gösta Koritz, Bengt Skånsberg, Hans Thessner, Sven Walldén; Hälsingborg J. P. Möller; Hässleholm Agne Wikborn; Linköping Folke Hellerstedt; Lund Olof Wellmark; Malmö Fritz Skantze, Ove Wickman; Mjölby Erik Johansson; Norrtälje Anders Esbjörnsson; Stockholm Sven Andersson, Torild Backe, Peter A. Fries, Sture Gustafson, Lars Piltz, Carl Robert Schönmeyr, Hans Sjöqvist, Gunnar Thelén, Erik Åkerman; Sundsvall Gunnar Abersten; Varberg Carl Nyström; Örebro Sven Janzon.