Nedre justitierevisionen. K. M:t har 6 febr. 1942 förordnat assessorn i Svea hovrätt Nils Fröding att fr. o. m. 17 i samma månad fullgöra på revisionssekreterare ankommande göromål.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    16 jan. 1942 till hovrättsråd fr. o. m. 1 febr. 1942 utnämnt, i Svea hovrätt byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, assessorn i nämnda hovrätt Gunnar Daniclson och i hovrätten för Övre Norrland assessorn i Svea hovrätt Tage Levinson, med förklaring tillika betr. Danielson att utnämningen icke skall föranleda rubbning i byråchefsförordnandet;
    s. d. förordnat hovrättsråden i Svea hovrätt Albin Rosengren och Klas Hedström att tillsvidare under tiden 1 febr. 1942—31 dec. 1943 vara Rosengren ordförande och Hedström vice ordförande å division vid hovrätten;
    30 jan. 1942 till assessor i hovrätten för Övre Norrland fr. o. m. 1 febr. 1942 förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Alf Olsson.

 

    Hovrättsassessorer i domsagor. Under 1941 tjänstgjorde såsom t. f. domhavande: i Stockholms läns västra domsaga E. Alexanderson, i Södersysslets domsaga I. Weidenhaijn, i Hedemora domsaga S. M. Svensson, i Ångermanlands södra domsaga H. Nilsson, i Aspelands och Handbörds samt Norra Möre och Stranda domsagor G. Lindencrona, i Kinds och Redvägsdomsaga P.-O. Hainer, i Ölands domsaga O. Östberg, i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga G. Ljung; såsom bitr. domare: i Södertörns domsaga N. Joachimsson, i Askims, Hisings och Sävedals domsaga R. Gunaeus och G. Ljung; såsom sekreterare: i Södra Roslags domsaga G. Rådström och S.-D. Sannc, i Sollentuna och Färentuna domsaga R. Pihli Medelpads östra domsaga K. Holmgren, i Ångermanlands norra domsaga O. Östberg och N. Jansson, i Vättle, Ale och Kullings domsaga Å. Bonge och A. Lindskog, i Östbo och Västbo domsaga K. Nilsson, i Östra och Medelsta domsaga frih. H. Ramel, i Bräkne och Listers domsaga T. Norell och C. Bergström, i Västerbottens norra domsaga E. Dahlin samt i Västerbottens västra domsaga A. Nordenstam och H. Henkow.

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Följande fiskaler och fiskalsaspiranter från hovrätterna hava under 1941 uppehållit vikariatsförordnanden vid rådhusrätterna i nedan nämnda städer:
    från Svea hovrätt: fiskalerna J. Carlbom och Å. von Schultz (Eskilstuna), J. Prom och I. Mankell (Mariefred), S. Schreiber (Örebro), Å. Sahlquist (Gävle), A. Lindstedt och B. Alexanderson (Mariefred), L. Wallmark (Sundsvall), C. G. Asplund (Karlstad), C. F. Hadding (Västerås) även som fiskalsaspiranterna C. G. Trolle (Sala), J. C. Almquist (Sundsvall), S. E. Ståhl (Karlstad), G. Hedborg (Köping), C. E. Söderström (Sigtuna och Askersund), G. Thyresson (Trosa), T. Melin (Filipstad), P. Eklund (Mariefred), T. Svensson (Eskilstuna);
    från Göta hovrätt: fiskalerna Å. Svensson och P. Stjernquist (Halmstad), S. Cederbalk (Borås), E. Walberg och P. Helleberg (Jönköping), L. E.Björkman (Norrköping), N. Källoff (Halmstad), Anna-Lisa Vinberg (Borås), O. Svensson (Linköping), W. Modigh (Kalmar, Norrköping), S. Hasslow (Borås, Uddevalla), N. Berglund (Jönköping), B. Gunnhagen (Borås, Linköping), T. Colléen (Falköping), G. Holst (Västervik);
    från hovrätten över Skåne och Blekinge: fiskalerna W.Gripmark (Malmö), S. Bosengren (Hälsingborg), I. Holm (Trälleborg), O.Petrén (Ystad), G. Engström (Malmö), J. Björling (Skanör), S. B. Jacobson (Kristianstad) samt fiskalsaspiranterna A. Persson (Karlskrona, Bonneby) och S. Bramsjö (Ängelholm);
    från hovrätten för Övre Norrland: fiskalen A. Fallenius och fiskalsaspiranten W. Larsson (Luleå).