Københavns Universitet har udnævnt to af sine professorer til juridiskeæres doktorer: retshistorikeren Poul Johs. Jørgensen og strafferetslæreren Oluf Krabbe. Professor Jørgensen, der siden sin examen i 1897 har væretknyttet til det rets- og statsvidenskabelige fakultet, har gennem sine retshistoriske arbejder indlagt sig store fortjenester af dansk retsvidenskab.
    Professor Krabbe, der i 1925 efter en lang aarrækkes dommervirksomhed blev knyttet til universitetet som professor i strafferet, og som nu har tagetsin af sked, har først som medlem af straffelovskommissionen og senere efter den nye straffelovs vedtagelse i sin store kommenterede udgave afloven gjort et stort og betydningsfuldt arbejde for gennemførelsen og klargørelsen af de nye synspunkter, som har været grundlæggende for loven.
    Der er ikke siden 1915, da strafferetslæreren og retsfilosoffen Carl Goos blev juridisk æresdoktor, udnævnt danske juridiske æresdoktorer.

 

Fh.