PERSONALNOTISER. 285    Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordnande i underrätt) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden T. Wärn (ordf. i försvarsutredn.), K. Elliot (stadsplanelagstiftningssakkunniga), G. Quensel (fastighetsbildningssakkunniga), B. Fallenius (lagbyråchef i jordbr.dep), S. Björkholm (chef förrättsavd. i soc.dep.), E. Eckerberg (chef för rättsavd. i fin.dep.), E. Söderlund (processlagberedningen), E. Thomasson (kommunalskatteberedningen),N. Beckman (straffrättskommittén), R. Dahlgren (lagbyråchef i folkhushdep.), N. Rignell och C. A. Durling (t. f. rev.sekr,), N. Falk (fin.dep.), F.Hägglund (t. f. rev.sekr.), G. Danielson (lagbyråchef i just.dep.), assessorerna Hj. Nordfelt (lagbyråchef i fin.dep.), I. Lindell (livsmedelskommissionen), H. Zetterberg (just.dep.), O. Söderström (livsmedelskommissionen), H. Ivrell(t. f. rev.sekr.), B. Unger (socialvårdskommittén), P. O. Palmquist (jordbr.dep.), M. Wahlbäck (soc.-dep.), H. Nilsson (fin.dep.), N. Fröding (t. f. rev.sekr.), N. Viklund (livsmedelskommissionen), G. Thulin (trafikkommissionen), R. Lundberg (byråchef i försvarsdep.), S. Romanus (riksdagens I lagutskott), H. Digman (bränslekommissionen), H. af Trolle (lagberedningen),O. Riben (hand.dep.), K. Holmgren (just.dep.), E. Göransson (hemförsvarssakkunniga), G. A. Widell (försvarsdep.), G. Fredrikson (vattenrättssekr. i Söderbygdens vattendomstol), Å. Lundgren (vattenrättssekr. i Österbygdensvattendomstol), adjungerade ledamöterna E. Mossberg (utrymningskommissionen), S. Edling (riksdagens II lagutskott) ävensom fiskalerna N. Berggren (soc.dep.), C.-H. Nordlander (livsmedelskommissionen), E. Leijonhufvud (bränslekommissionen), I. Ahlström (vattenrättssekr. i Norrbygdensvattendomstol), S. Schreiber (landsfogde i Falun), S. Aminoff (omsättningsskattenämnden), T. Andersson (bränslekommissionen), Å. Åberg (sekr. hosjustitiekanslern), B. Petri (komm.dep.), R. Nyman (eckl.dep.);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (souschef i informationsstyr.), G. Carlesjö, F. Ekdahl, G. Bogren och E. Täcklind (t. f. rev.sekr.), N. Regner (just.dep.), N. Brodén (Svea hovrätt), S. Åseskog (1939 års polisutredning), B. Lindskog (industrikommissionen), assessorn P.O. Hainer (priskontrollnämnden) ävensom fiskalerna B. Widegren (riksdagens II lagutskott),Y. Söderlund och S. Cederbalk (industrikommissionen), B. Beskow (livsmedelskommissionen), N. Graneli (bränslekommissionen), E. Walberg (priskontrollnämnden) och L. O. Ekeberg (1940 års sakkunniga för den högretekniska undervisningen);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H.Wickström (led. av blandade domstolarna i Egypten), E. Anderberg (lagberedningen) och O. Schell (t. f. rev.sekr.), assessorerna I. Öhman (försvarsdep.), S. Larsson (socialvårdskommittén), L. G. Ohlsson (t. f. rev.sekr.), C.Svennegård (bitr. hos M. O.) och E. Persson (folkhush.dep.) ävensom fiskalerna B. Lassen (byråchef hos M. O.), W. Gripmark (riksdagens I lagutskott), S. O. Svensson (försvarsdep.) och J. Björling (riksdagens särsk.utsk. för processreformen);
    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden A. Bexelius (komm.dep.), E. Holm och T. Levinsson (t. f. rev.sekr.), assessorerna E.Dahlin (priskontrollnämnden), A. Nordenstam (just.dep.) och A. Olsson (fin.dep.).

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är i mars 1942 följande (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall).
Svea hovrätt.
Första huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., frih. A. Staël von Holstein, v. ordf., G. Hagendahl och T. Boye* samt adj. ledamoten rådmannen E. Ringenson.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., och P.Poss*, v. ordf., assessorn R. Svensson samt adj. ledamöterna N. Dillén och A. Ribbing.

286 PERSONALNOTISER.    Hovrättsrådet Johanssons div.: hovrättsråden A. Johansson, ordf., E. Drangel, v. ordf., och A. Adelsohn samt adj. ledamoten assessorn i Stockholms rådhusrätt R. Kettner och assessorn S. Strömberg.
    Hovrättsrådet Leijons div.: hovrättsråden H. Leijon, ordf., och S. Bjurner, v. ordf., assessorn G. Rådström och adj. ledamoten J. Prom*.
    Hovrättsrådet Bergendals div.: hovrättsråden E. Bergendal, ordf., och S. Afzelius, v. ordf., assessorn G. Schirén samt adj. ledamöterna B. Sandegren och A. Brusén.
    Hovrättsrådet Rosengrens div.: hovrättsråden A. V. Rosengren, ordf., S. Ström, v. ordf., och E. Hörstadius* samt adj. ledamöterna E. Hedfeldt och H. Skogman.

 

Andra huvudavdelningen.
    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., B. Scherdin*, v. ordf., B. Thuresson och N. Brodén samtadj. ledamoten I. Mankell.
    Hovrättsrådet Aastrups div.: hovrättsråden P. Aastrup, ordf., K. Lamm, v. ordf., och H. Bennich*, assessorn Å. Thorell samt adj. ledamoten B.Höglund.

 

Krigshovrätten.
    Hovrättsråden frih. Nordenskjöld, ordf., och S. E. Björklund, krigshovrättsrådet G. Aquilon*, assessorn G. S. Hagströmer samt adj. ledamoten S. Petrén jämte, såsom militära ledamöter, kommendören A. Hägg och översten F. Lovén.

 

Göta hovrätt.
    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., E. Ahlgren, assessorerna J. Frostmark och T. Myrland*.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., S. Wildte, assessorerna R. Gunaeus och Å. Bonge*.
    III div.: hovrättsråden O. Löthner, ordf., E. Ekstedt, v. ordf., assessorerna G. Källblad, I. Lilja* och adj. ledamoten S. Ekblom.
    IV div.: hovrättsråden J. Herrlin, ordf., O. Lundin*, v. ordf., J. Olsson, assessorn G. Eurenius och adj. ledamoten G. Bergström.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
    I div.: hovrättsråden C. Werner, ordf., G. Nilsson*, v. ordf., S. Rönnquistoch G. Ekström, assessorn T. Norell och adj. ledamoten H. Nordholm.
    II div.: hovrättsråden H. Backman*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., och C. Davidsson samt adj. ledamöterna T. Frigell och A. Liizell.

 

Hovrätten för Övre Norrland.
    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och B. Koch*, assessorn H. Henkow samt adj. ledamöterna B. Kjellin och S. Tobieson.