Provisoriskt uthyrningsförbud. I avvaktan på genomförandet av den hyresreglering, varom förslag nyligen framlagts (se föreg. notis), har det ansetts lämpligt att genom särskilda lagbestämmelser bereda parterna i hyresavtal rådrum att taga situationen i övervägande. I detta syfte har den 21 mars 1942 utfärdats lag om viss inskränkning i rätten att uthyra bostadslägenheter (SFS nr 97). Enligt denna lag gäller, att därest hyresvärd, utan att

342 NOTISER FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.hyresgästen förverkat sin hyresrätt, uppsagt hyresavtal till upphörande den 1 oktober 1942, hyresvärden likväl ej är berättigad att före den 1 juli 1942 eller den tidigare dag Konungen bestämmer sluta avtal om uthyrning av lägenheten till annan hyresgäst. Hyresgästen är ej heller pliktig att därförinnan låta lägenheten förevisas för annan. I strid mot förbudet träffat avtal är ogiltigt.

 

S. E.