Nya böcker.

 

DREYER, ERIK, & HAARLØV, TYGE. Ferieloven af 13. April 1938. Khvn 1942. Gad. 134 s. Kr. 4.75.
EEK, HILDING. Om tryckfriheten. Diss. Uppsala. Sthm 1942. Geber. XXIV + 356 s. Kr. 12.00.
FAGERHOLM, P. HJ. Förbud mot arbetstagares avskedande med anledning av värnpliktstjänstgöring m. m. Kommenterande redogörelse för lagen d. 14 oktober 1939. Sthm 1942. Norstedt. 22 s. Kr. 1.25.
HÄLLSTRÖM, ERIK AF. Verkan av ägareförbehåll på rättsförhållandet mellan säljaren och köparen. Hfors 1942. Förlaget Bro. 159 s. FM. 92.00. — Juridiska Föreningens i Finland publikationsserie nr 10.
KÆSTEL, R. Haandpantsætning af Værdipapirer, Fordringer og Varer. En Oversigt med særligt Henblik paa Haandpantsætning i Banker. Udg. af Juristforbundet. Khvn 1942. Busck. 48 s. Kr. 2.75.
LIND, EJNAR. Stadsplanelagen i rättspraxis. Sthm 1942. Nord. bokh. 31 s. Kr.2.00. — Särtryck ur Svenska stadsförbundets tidskrift.
NÆRSTAD, HENRY. Sameieretten til jord. Oslo 1942. Norli. 193 s. Kr. 8.85.
STERNER, HARRY. Bestämmelserna om omsättningsskatt och lyxskatt. Författningstext och kommentarer. Sthm 1942. Nord. bokh. 208 s. Kr. 4.50.
SUNDBERG, HALVAR G. F. Lag och traktat. 2 oförändr. uppl. Sthm 1942. Norstedt. 75 s. Kr. 5.75.

 

Knut Rodhe.