Ur Svensk författningssamling.
    220. KK 24 april 1942 om antagande av aspiranter å landsfiskalstjänst m. m.
    241. KK 15 maj 1942 om skyldighet för notarie i domsaga att i vissa fall underkasta sig förflyttning till annan domsaga m. m. (jfr nedan s. 484).
    246. Lag 22 maj 1942 om ändring i lagen d. 29 maj 1931 (nr 152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (jfr SvJT 1942 s. 342).
    251. Lag 15 maj 1942 om ändring i vissa delar av allmänna förfogandelagen d. 22 juni 1939 (nr 293) samt om fortsatt giltighet av lagen.
    252. KF 15 maj 1942 om ändring i vissa delar av allmänna förfogandeförordningen d. 3 sept. 1939 (nr 613) samt om fortsatt giltighet av förordningen.
    253. KK 15 maj 1942 om inskrivningsåtgärder med anledning av upplåtelse av vanhävdad jordbruksfastighet jämlikt allmänna förfogandelagen.

 

I. S.