Kriminalistföreningen i Finland sammanträdde till årsmöte i Helsingfors d. 27 maj 1942 under ordförandeskap av överborgmästaren Antti Tulenheimo, som i sitt hälsningstal särskilt vände sig till den svenske gästen överläkaren vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm, professor John Olow. Sedan val och övriga föreningsangelägenheter förrättats, övergick mötet till behandling av dagens diskussionsämne: »Abortfrågan som ett legislativt problem med särskilt beaktande av dess betydelse i befolkningspolitiskt avseende». Inledare var professor Brynolf Honkasalo, som instruktivt och från olika synpunkter behandlade frågan. I diskussionen deltog främst med ett längre anförande professor Olow, som även framförde den svenska broderföreningens hälsning. Övriga inlägg i diskussionen gjordes av överborgmästare Tulenheimo, professorerna H. Fabritius och Bruno A. Salmiala samt referenten. V. V.

    Föreläsningar i Uppsala av finsk professor. På inbjudan av juridiska fakulteten i Uppsala har prof. Brynolf Honkasalo hållit tvenne föreläsningar i Uppsala, nämligen d. 22 april 1942 om krigets inverkan på kriminaliteten i Finland och d. 23 april om straffbart underlåtande i den nutida straffrätten.