Krigshovrätten. K. M:t har 5 juni 1942 till militär ledamot i krigshovrätten under tre år fr. o. m. 20 juni 1942 förordnat kommendören i marinen friherre Lave Beck-Friis.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har 22 maj 1942 förordnat att Östra Göinge domsagas kansli skall från och med dag som K. M:t framdeles bestämmer vara förlagt till Broby (nuv. förläggningsort Kristianstad);
    29 maj 1942 till häradshövding i Villands domsaga fr. o. m. 1 juni 1942utnämnt revisionssekreteraren Åke Braunstein.

 

    Rådhusrätterna. Stadsfullmäktige i Göteborg ha 7 maj 1942 till rådman där valt assessorn vid stadens rådhusrätt Fritz de Fine Licht.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har 22 maj 1942 medgivit att biträdande vattenrättssekreterare må vara anställd vid Norrbygdens vattendomstol under juni 1942 samt under tre månader av budgetåret 1942/43 som vattenöverdomstolen äger bestämma.

 

    Juris doktorer. För vinnande av juris doktorsgrad har jur. lic. Hilding Eek 9 maj 1942 vid Uppsala universitet försvarat en avhandling, benämnd »Om tryckfriheten». Doktorspromotion anordnades av Juridiska fakulteten i Uppsala 30 maj 1942. Till hedersdoktorer hade fakulteten kallat f. d. justitierådet Natanael Gärde och häradshövdingen Nils Edling. Efter avlagda prov promoverades jur. lic. Hilding Eek och docenten Knut Rodhe.
    Jur. lic. Hans Cavalli disputerade 22 maj 1942 vid Stockholms högskola för doktorsgrad över en avhandling med titeln »Om statslån och statsskulder». Han promoverades 29 maj 1942.

 

    Handelshögskolan i Stockholm. Docenten vid Uppsala universitet Knut Rodhe har förordnats att från 1 okt. 1942 tills vidare uppehålla professuren i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

 

    Vikarierande och biträdande domare, sekreterare samt rättsbildadebiträden i rikets domsagor under år 1941.1
Svea hovrätt.
Stockholms län.
    Norra Roslags domsaga: 1 not. Jan-Erik Elias Stenius, f. 13, T. K. 38;1/1—31/7. — Claes Gustaf Lennart Ekblom, f. 13, J. K. 38; 1/8—5/11 (2 not. 1/1).— Bror Ragnar Winsnes, f. 16, J. K. 39; fr. 6/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Rudolf Schager, f. 14, J. K. 39; fr. 1/8. — Erik Olof Lundblad, f. 16, J. K. 41; fr. 1/11 (2/7). — Hans Åke Bohman, f. 16, J. K. 41; fr. 13/11 (10/11). — Ö v r. Per Gustaf Åberg, f. 14, J. K. 41; fr. 1/8.
    Mellersta Roslags: 1 not. Bengt Erik Borg, f. 12, J. K. 37; 1/1—30/6. —Karl Gerhard Thorsten Lundgren, f. 12, J. K. 39; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Lennart Albert Ölund, f. 15, J. K. 39; 1/7—8/10 (1/1 samt fr. 9/10). — Bo Noræus, f. 12, J. K. 41; fr. 9/10. — Ö v r. Birger Emanuel Rosén, f. 17, J. K. 41; fr. 1/6.
    Stockholms läns västra: Vik. domare Karl Erik Alexanderson, f. 06, J. K. 28; 1/1—15/5 samt fr. 27/7. — Ivar Henningsson Mankell, f. 06, J. K. 31;16/5—26/7. — 1 not. Sten Fredrik von Otter, f. 13, J. K. 38; 1/1—16/12. —Fritjof Nordborg, f. 14, J. K. 38; 12/5—15/7 (2 not. 1/1). — Nils Fredrik Gunnar Thyreen, f. 13. J. K. 39; 15/7—11/11 (2 not. 12/5 samt 12/11—1/12). — Seth Carl Erik Torvald Hesser, f. 17, J. K. 39; fr. 16/12 (2 not. 7/11). — 2 not. Carl-ÅkeGustafsson, f. 14, J. K. 40; fr. 15/7. — Övr. Alf Erland Uggla, f. 07, J. K. 39;fr. 19/2. — Hans Gustav Thornstedt, f. 17, J. K. 41; fr. 30/6.
    Södra Roslags: Vik. domare Sven Gustaf Ahlström, f. 10, J. K. 37;ranns. — Chef för inskrivningsavdelningen Johan Ruben

 

1 Ang. förkortningar se SvJT 1941 s. 597.

486 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR Åh 1941.Oswald Ljungwald, f. 94, J. K. 21. — Sekr. Gunnar Georg Rådström, f. 06, J. K. 29; 1/1—8/8. — Sven David Holger Sanne, f. 06, J. K. 30; fr. 9/8. —1 not. Axel Birger Åke Lindstedt, f. 15, J. K. 38. — Karl Wilhelm Ström, f. 14, J. K. 38. — Arent Nordin, f. 14, J. K. 38; 15/4—30/4. — Ragnar Lidman, f. 12, J. K. 39; fr. 27/1 (2 not. 1/1). — Nils Fredrik Nordlind, f. 11, J. K. 39;17/3—14/8 (2 not. 1/1 samt fr. 15/8). — 2 not. Seth Schultz, f. 15, J. K. 37. —Gunn Ingegerd Nordqvist, f. Molander, f. 16, J. K. 40; fr. 27/1. — Bengt Ericson-Lindahl, f. 16, J. K. 40; fr. 27/1. — Övr. Jakob Olov Lindhagen, f. 16, J. K. 39. — Bengt Albert Hugo Bohman, f. 15, J. K. 40. — Karl Gunnar Hansson, f. 14, J. K. 40. — Alf Bertil Jörgensen, f. 14, J. K. 38; fr. 5/2. — PerSeth Gustaf Gyllensvärd, f. 10, J. K. 39; 24/2—20/6. — Karl Erik Högner, f. 16,J. K. 41; 1/5—20/7. — Erland Adolf Kasten Bagge, f. 16, J. K. 41; 1/6—30/9. —Viktor Åke Killander, f. 15, J. K. 39; fr. 1/7. — Tore Browaldh, f. 17, J. K. 41;21/7—22/9. — Rut Alfhild Elena Nilsson, f. 13, J. K. 40; fr. 1/10. — Reinhold Bergström, f. 14, J. K. 41; fr. 9/10. — Carl Werner Emil Rhedin, f. 16, J. K. 41;fr. 1/11.
    Sollentuna och Färentuna: Sekr. Ragnar Axel Pihl, f. 03, J. K. 30. —1 not. Bengt Kihlström, f. 10, J. K. 37; 1/1—12/1. — Axel Appelberg, f. 13,J. K. 37; 13/1—30/9 (2 not. 1/1). — Per Bergsten, f. 13, J. K. 37; 10/3—26/6(2 not. 1/1). — Gunnar Wessman, f. 15, J. K. 38; 1/10—16/11 (2 not. 1/1). — Åke Hallstedt, f. 14, J. K. 39; fr. 17/11 (2 not. 10/3). — 2 not. Kerstin Tholander,f. 13, J. K. 39; fr. 28/4. — Nanna Erikson, f. 00, J. K. 39; fr. 10/8. — Styrbjörn Hybinette, f. 15, J. K. 39; fr. 1/10. — Övr. Bo Rydin, f. 11, J. K. 38. — Hans Bylin, f. 10, J. K. 39. — Sven Hallgren, f. 16, J. K. 40. — Torkel Göransson,f. 14, J. K. 40. — Sven Hellman, f. 11, J. K. 40; 1/1—8/9. — Bo Adin, f. 14,J. K. 40. — Ove Hamberg, f. 14, J. K. 40; fr. 13/1. — Åke Blom, f. 15, J. K. 41;fr. 4/2. — Karl Erik Högner, f. 15, J. K. 41; fr. 21/7. — Bengt Thuresson Nilson, f. 10, J. K. 41; fr. 4/8. — Jöns-Gunnar Nilsson, f. 16, J. K. 41; fr. 10/10.
    Södertörns: Bitr. domare Nils Joachimsson, f. 07, J. K. 29. — Sekr. Sigurd Dennemark, f. 11, J. K. 32; 1/1—7/7. — Ragnar Adolf Victor Adde, f. 10, J. K. 35; fr. 8/7. — 1 not. Anna-Britta Elna Harriet Ryttinger, f. Löfgren, f. 12, J. K. 38; 1/1—2/4. — Carl-Henrik Porat Norlander, f. 13, J. K. 37; 9/4—31/8 (2 not. 1/1). — Åke Gustav Mählberg, f. 13, J. K. 38; 3/4—31/5 (2 not. 1/1). —Carl Einar Brandt, f. 12, J. K. 39; 1/6—18/12 (2 not. 9/1). — Bengt Arne KnutsenÖy, f. 13, J. K. 39; fr. 19/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Anna Maria (Maj) Johansson, f. 15, J. K. 39. — Tore Bertil Hellberg, f. 02, J. K. 39; 15/13—25/11 (1/1). —Rolf Ebbe Jörgensen, f. 15, J. K. 39; fr. 3/4 (1/1). — Rolf Wistrand, f. 12,J. K. 39; fr. 16/6 (1/1). — Stig Anders Roswall, f. 13, J. K. 40; fr. 7/10 (1/1). —Övr. Trygve Egardt, f. 14, J. K. 40; 1/1—17/1. — Ture Gustav Styrenius, f. 09, J. K. 39; 1/1—6/10. — Ove Bertil Pertelius, f. 12, J. K. 40. — Johan Sigge Lilliehöök, f. 13, J. K. 40. — Gustaf Hoff, f. 14, J. K. 40; fr. 2/9.
Uppsala län.
    Uppsala läns södra: Sekr. Åke Bertil Adolf Martenius, f. 09, J. K. 34. —1 not. Gunnar Thyresson, f. 12, J. K. 38; 1/1—31/5. — Lennart Olsson, f. 14,J. K. 38; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — Sten Gösta Lars Siljeström, f. 16, J. K. 39;16/7—1/10 (2 not. 1/1 samt fr. 2/10). — 2 not. Carl Hilding Johan Wellander,f. 16, J. K. 40; fr. 1/6 (1/1). — Alvar Fredrik Axel Nelson, f. 19, J. K. 41;16/7-27/8 (4/6 samt fr. 28/8). — Erik Richard Skiöld, f. 17, J. K. 39; 28/8—1/10(2/10—17/10). — Övr. Axel Gilbert Adolf Hamilton, f. 14, J. K. 39. — Erik Hjalmar Petri, f. 16, J. K. 41; 1/2—5/5. — Karl Erik Vilhelm Söderbäck, f. 17,J. K. 41; fr. 1/6.
    Uppsala läns norra: Sekr. Björn Marcus, f. 07, J. K. 33. — 1 not. BoIvar Bill Broman, f. 13, J. K. 38. — Svante B:son Bergström, f. 16, J. K. 39;1/2—14/5 (2 not. 1/1 samt fr. 24/7). — Sven-Olof Lundén, f. 17, J. K. 40; 15/5—27/5 (1/1 samt fr. 19/7, 2 not. 1/4—5/6). — 2 not. Igor Erik Kasimir Holmstedt,f. 12, J. K. 39; 1/2—31/3 (1/1). — Margareta Anna Kristina Almén, f. Reuterskiöld, f. 14, J. K. 40; 15/5—20/7 (1/2 samt 21/7—12/9). — Övr. Kerstin Tillander, f. 18, J. K. 41; 1/4—14/7. — Erik Gustaf Erland Anners, f. 16, J. K. 41;fr. 3/11.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941. 487Södermanlands län.
    Nyköpings: F a s t i g h b. Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; 1/6—30/6. —Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36; 26/11—25/12. — 1 not. ClaesJarl Edgar Claësson Breitholtz, f. 11, J. K. 38; 1/1—14/9. — Sven Hjalmar Mellquist, f. 12, J. K. 38; 15/9—19/12 (2 not. 1/1). — Hilding Bertil Tullberg, f. 13,J. K. 39; fr. 20/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Stig Nordenskjöld, f. 14, J. K. 40;fr. 10/1 (1/1). — Göran Lennart Hanson, f. 18, J. K. 41; fr. 15/11 (20/9).
    Oppunda och Villåttinge: Sekr. Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33. —1 not. Björn Bernhard, f. 14, J. K. 37; 1/1—30/6. — Carl Vilhelm Elof Sohlberg, f. 13, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Johannes Otto Vilhelm Ehrenskjöld-Nordström, f. 14, J. K. 39. — Folke Palmér, f. 17, J. K. 40; fr. 16/6 (1/1). — Ingemar Hellman, f. 16, J. K. 40; 19/4—3/8 (4/8—3/9). — Övr. Dick Guy Kenneth Prytz, f. 13, J. K. 39; fr. 1/10.
    Livgedingets: Vik. domare Kjell Arne Ericsson, f. 09, J. K. 33; ranns. 24/7. — 1 not. Birger Agne Zotterman, f. 13, J. K. 37; 1/1—28/2. — Sten Axel Björklund, f. 13, J. K. 38; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Anders Torgil Mellgard, f. 15, J. K. 39; fr. 1/3 (1/1). — Eva Ingegerd Lindstrand-Wingmark, f. 15,J. K. 40. — Oskar Sigvard Vallentin Mejegård, f. 18, J. K. 41; fr. 1/10.
Gotlands län.
    Gotlands norra: 1 not. Inga Carolina Bäcklin, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/6. —Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld, f. 11, J. K. 39; fr. 1/7.
    Gotlands södra: Vik. domare Lars Gösta Munck af Rosenschöld, f. 07,J. K. 32. — 1 not. Bertil Fornberg, f. 10, J. K. 39. — 2 not. Stig BertilLennart Lilja, f. 11, J. K. 39.
Värmlands län.
    Östersysslets: Vik. domare Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13,J. K. 36; 24/1 (fastighb. 1/1—31/1). — 1 not. Carl Waldemar Nordenfelt, f. 14,J. K. 38; 1/1—30/6. — Stina Sara Therese Falk, f. 14, J. K. 39; fr. 1/7 (2 not. 1/1).
    — 2 not. Hans Hjalmar von Oelreich, f. 17, J. K. 40; fr. 1/7 (1/1).Mellansysslets: Vik. domare Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K.
    36; ranns. 2/8—7/8 (fastighb. 1/4—15/5, 2/6 samt 1/7—31/7). — 1 not. Åke Lennart Burendahl, f. 15, J. K. 38; 1/1—31/8. — Inger Berta Kramer, f. 15, J. K. 39;fr. 1/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Birger Hermansson, f. 16, J. K. 40. — BengtDavid Fredrik Gunnarsson Lundström, f. 16, J. K. 40; fr. 18/3 (1/1). — FolkeNyquist, f. 18, J. K. 41; fr. 29/9.
    Södersysslets: Vik. domare Per-Erik Fürst, f. 13, J. K. 35; 1/1—8/4. —Per Ivar Weidenhaijn, f. 05, J. K. 29; fr. 9/4. — 1 not. Ernst Per Göran Eklund, f. 11, J. K. 38; 1/1—28/2. — Ruth Signhild Hammer, f. 13, J. K. 38;1/3—2/9 (2 not. 1/1). — Helge Valter Karlmark, f. 12, J. K. 39; fr. 3/9 (2 not. 1/3).
    — 2 not. Gunnel Margareta Markstedt, f. 15, J. K. 40; fr. 1/7 (1/1). Nordmarks: 1 not. Hans Arvid Lidén, f. 16, J. K. 38; 1/1—30/11. — Paul
    Ingmar Lidbeck, f. 16, J. K. 40; fr. 1/12 (2 not. 1/1).
    Jösse: Fastighb. Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; 1/1—7/1.
    — 1 not. Carl-Arvid Noring, f. 14, J. K. 37; 1/1—15/12. — Stig Edvin JuliusSaloman, f. 08, J. K. 39; fr. 16/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Erik Gunnar Westlund, f. 14, J. K. 40. — Olof Torsten Knutsson Lindgren, f. 12, J. K. 41;fr. 16/12 (17/4).
    Fryksdals: Vik. domare Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K. 36;ranns. 24/7. — 1 not. Johan Axel Kumlin, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/6. — BrorOlof (Ola) Bodin, f. 12, J. K. 39; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven AlbertBlomberg, f. 15, J. K. 40. — Viktor Alvar Bernhagen, f. 14, J. K. 39; fr. 1/7 (3/6).
    Älvdals och Nyeds: Fastighb. Carl-Gustaf Mauritz Asplund, f. 13, J. K.36; 16/5—30/6, 1/8—31/8 samt 8/11—21/11. — 1 not. Karl Olof (Ole) Jörgensen, f. 11, J. K. 38; 1/1—6/2. — Nils Tore Nyqvist, f. 14, J. K. 38; fr. 7/2 (2 not. 1/1).
    — 2 not. Stig Åke Witzell, f. 12, J. K. 40; fr. 7/2 (1/1). — Övr. Folke Nyquist, f. 18, J. K. 41; fr. 3/2.

 

Örebro län.
    Östernärkes: 1 not. Hans Gustaf Vilhelm Grefberg, f. 13, J. K. 38; 1/1—30/9.— Sonja Mildred Gunvor James, f. 14, J. K. 38; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not.Göran Axel Lennart Greijer-Larsson, f. 08, J. K. 39; 1/1—31/3. — Bengt Linde

488 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941.blad, f. 18, J. K. 40; 1/4—30/6 (1/1 samt fr. 1/7). — Carl Olof Sandström, f. 16,J. K. 40; fr. 1/7. — Sven Emanuel Hallberg, f. 15, J. K. 40; fr. 1/10 (1/1). —Övr. Stig Ralph Ralfe, f. 14, J. K. 41; fr. 1/7.
    Västernärkes: Sekr. Jerker C:son Victor, f. 10, J. K. 33. — Stig AndersDaniel Fellenius, f. 07, J. K. 32; 6/10—10/12. — 1 not. Hans-Erik Mattsson,f. 14, J. K. 38; 1/1—16/10. — Anders Gunnar Seldén, f. 16, J. K. 39; fr. 14/7(2 not. 1/1). — 2 not. Sven Olof Fredrik Åmark, f. 14, J. K. 41; fr. 14/7 (2/5).— Övr. Gunnar Anton Moore, f. 16, J. K. 41; fr. 19/5.
    Nora: Sekr. Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33. — 1 not. Per Gustaf Yelverton Tegner, f. 12, J. K. 38; 1/1—31/10. — Sten Gustaf Åke Nordström ,f. 11, J. K. 39; 16/3—30/5 (2 not. 1/1 samt 31/5—27/7). — Olof Arvid Gustaf Moberger, f. 18, J. K. 40; fr. 1/11 (7/2, 2 not. 16/3). — 2 not. Stig Mellfrid Ernhard, f. 08, J. K. 41; fr. 1/11 (13/10).
    Lindes: Vik. domare Runo Fredrik Lundin, f. 10, J. K. 33; 10/1. —Fastighb. Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37; 16/11—28/11. — 1 not. Bo Rydstedt, f. 15, J. K. 38. — Anders Olof Annerén, f. 13, J. K. 39; 11/1—9/7 (2 not.1/1 samt fr. 10/7). — 2 not. Thorsten Albert Rosenberg, f. 15, J. K. 39; 1/4—9/7(10/7—30/9). — Övr. Klas Gunnar Vilhelm Engqvist, f. 13, J. K. 41; fr. 4/7.
Västmanlands län.
    Västmanlands mellersta: Vik. domare Per Erik Fürst, f. 13, J. K. 35;1/11—28/11. — 1 not. Karl Anders Hallbjörn Rune, f. 12, J. K. 37; 1/1—9/1. —Nils Mangård, f. 15, J. K. 39; fr. 10/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Berndt Erik ArneBerndtsson, f. 13, J. K. 39. — Stig Gunnar Rudberg, f. 16, J. K. 40; fr. 1/10 (1/1).— Övr. Bengt Vilhelm Hult, f. 17, J. K. 41; fr. 22/9.
    Västmanlands västra: 1 not. Sven Harald Sundström, f. 14, J. K. 39. —2 not. Anders Gustav Adolf Vanäs, f. 09, J. K. 39. — Nils Peter Westerlind,f. 17, J. K. 41; 16/4—28/5 (8/3 samt fr. 29/5). — Övr. Arvid Sten Ohlson, f. 13,J. K. 41; fr. 25/9.
    Västmanlands östra: Fastighb. Sven Gösta Bror Jonzon, f. 14, J. K.37; fr. 1/11. — 1 not. Karl Gustav Eriksson, f. 11, J. K. 37; 1/1—31/1. — Brita Christina Eriksson, f. 08, J. K. 40; 1/2—15/10 (2 not. 1/1). — Lorentz Leonard Gunnar Edelberg, f. 16, J. K. 40; fr. 15/10 (1/1, 2 not. 1/2). — 2 not. Robert Sixten Henry Kempff, f. 14, J. K. 41; fr. 15/10 (1/7).
Kopparbergs län.
    Falu: Sekr. Gunnar von Sydow, f. 11, J. K. 34. — 1 not. Nils Erik Backman, f. 15, J. K. 38. — 2 not. Viktor Åke Killander, f. 15, J. K. 39;1/1—30/6. — Karl Gunnar Hallmans, f. 12, J. K. 39. — Martin Charlie Percival Bratt, f. 15, J. K. 39; fr. 1/7 (1/1). — Övr. Carl Georg Blomquist, f. 15,J. K. 40; fr. 26/3.
    Hedemora: Vik. domare Sture Mauritz Svensson, f. 03, J. K. 27;fr. 24/8. — Sekr. Tage Carl August Silfverskiöld, f. 09, J. K. 32; 1/1—30/9. —Arne Oskar Robert Brunnberg, f. 09, J. K. 36; fr. 1/10. — 1 not. Arend Vilhelm Nordin, f. 14, J. K. 38; 1/1—31/1. — Per Gustav Magnus Malmer, f. 14,J. K. 38; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — Johan Lennart Wallin, f. 15, J. K. 39; 16/5—6/7(2 not 1/1 samt fr. 7/7). — 2 not. Holger Vilhelm Henrik Nordquist, f. 12,J. K. 39. — Tord Gunterberg, f. 16, J. K. 41; fr. 11/5 (26/2). — Övr. Björn Olof Sigismund Garenberg, f. 15, J. K. 41; 19/2—30/3. — Jan Ekman Hellner,f. 17, J. K. 41; fr. 18/9.
    Västerbergslags: Vik. domare Jan Carl Gustaf Abraham Almquist,f. 10, J. K. 37; 7/3—15/3. — 1 not. Karl Johan Ragnar Jungkvist, f. 14,J. K. 38. — Sven Åke Fogelberg, f. 15, J. K. 39; 12/5—11/8 (2 not. 1/1 samtfr. 12/8). — 2 not. Nils Gustaf Åke Lundström, f. 13, J. K. 39; 12/5—11/8(5/4 samt fr. 12/8). — Övr. Gunnar Emanuel Rosenqvist, f. 14, J. K. 41;fr. 17/9.
    Nås och Malungs: 1 not. Sven Erik Sundström, f. 11, J. K. 38. — Lars Carl Erik Egelius, f. 17, J. K. 40; 18/4—7/10 (2 not. 1/1 samt fr. 8/10). — 2 not. Bertil Hjalmar Teodor Sylwan, f. 16, J. K. 41; fr. 4/4. — Per Seth Gustaf Gyllensvärd, f. 10, J. K. 39; 1/1—14/1.
    Nedansiljans: Sekr. Gustaf Allan Björklund, f. 12, J. K. 34. — 1 not Mats Anders Gerdén, f. 14, J. K. 38. — Hans Gustaf Casimir Reuterskiöld,

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941. 489f. 11, J. K. 39; 4/1—30/6. — 2 not. Carl Olof Sandström, f. 16, J. K. 40(1/1—30/6). — Nils Einar Herlitz, f. 17, J. K. 41; fr. 1/7 (1/6). — Tord Gunterberg, f. 16, J. K. 41; 1/9—5/10. — Övr. Carl Viktor Bertil Finnberg, f. 10,J. K. 38; fr. 30/8. — Folke Knutsson Winroth, f. 15, J. K. 41; fr. 4/11.
    Ovansiljans: Sekr. Hans Fredrik Ringdén, f. 09, J. K. 34. — 1 not.Sven-Hjalmar Lord, f. 16, J. K. 39. — 2 not. Carl Eric Odelberg, f. 14,J. K. 40; 11/1. — Torsten Hjalmar Teodor Sylwan, f. 15, J. K. 40;30/6—14/10 (7/4). — Anders Olov Nordström, f. 17, J. K. 41; fr. 15/10.
Gävleborgs län.
    Gästriklands östra. Vik. domare Bengt Gustaf Larson, f. 12, J. K. 37;13/5—25/5 samt 9/6—23/6 (fastighb. 26/5—8/6). — Fastighb. Nils Rutger Ingemar Nyman, f. 11, J. K. 35; 7/1—14/1. — Sekr. Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; 1/7—30/9. — Sven Olof af Geijerstam, f. 13, J. K. 36;fr. 1/10. — 1 not. Rolf Edvard Jacques Arfwedson, f. 13, J. K. 38; 1/1—30/6.— Bengt Anders Christenson, f. 12, J. K. 37; 1/4—10/5. — Gustaf Magnus Lindahl, f. 16, J. K. 38; fr. 11/5 (2 not. 1/1). —2 not. Tryggve Torsten MartinFoghelin, f. 15, J. K. 40. — Harald Alexanderson, f. 16, J. K. 41; 11/5—30/6(6/5 samt 1/7—25/8). — Övr. Björn Olof Sigismund Garenberg, f. 15, J. K.41; fr. 1 4.
    Gästriklands västra: 1 not. Carl Fredrik Thulin, f. 13, J. K. 37; 1/1—30/11.— Stig Edvin Kulle, f. 10, J. K. 39; fr. 1/12 (2 not. 1/6). — 2 not. Hans OlofStjernkvist, f. 11, J. K. 39; 1/1—3/1. — Dag Harald Karl Anders Freijd, f. 14,J. K. 41; fr. 7/2 (1/1). — Arne Hugo, f. 11, J. K. 37; 10/4—15/5.
    Bollnäs: 1 not. Erik Johan Söderlund, f. 10, J. K. 39. — Sune GustafArthur Engström, f. 08, J. K. 37; 1/4—15/9. — 2 not. Stig Konrad Säll, f. 13,J. K. 39. — Axel Fredrik Hampus Bodén, f. 17, J. K. 40; fr. 17/3. — Övr. Sten Karl-Fredrik Edstam, f. 16, J. K. 41; fr. 15/8. — Carl Bertil Richard Mesterton, f. 15, J. K. 41; 4/9—2/10.
    Sydöstra Hälsinglands: 1 not. Sven Erik Fredrik Bundsen, f. 13, J. K. 38;1/1—15/9. — Stig Gösta Holmberg, f. 15, J. K. 39; 16/9—30/11. — Björn Olov Erik Rogberg, f. 11, J. K. 40; fr. 1/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Louis Carl Gustaf Campanello, f. 15, J. K. 38; fr. 1/11 (1/7).
    Norra Hälsinglands: Sekr. Carl Erik Ameln, f. 10, J. K. 34. — Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K. 35; 13/10—8/11. — 1 not. Carl-Magnus Robach, f. 12, J. K. 38; 1/1—30/6. — Stig Gösta Holmberg, f. 15, J. K. 39;fr. 1/7 (2 not. 1/1). — Björn Lars Torkel Engström, f. 14, J. K. 39; 16/9—30/11(2 not 1/1 samt fr. 1/12). — 2 not. Eric Hjalmar Olerud, f. 18, J. K. 41;21/6—30/11 (fr. 1/12). — Övr. Lars Olof Lennart Kihlstrand, f. 17, J. K. 41;fr. 10/10.
    Västra Hälsinglands: Sekr. Sven Olof Anund Nordell, f. 07, J. K. 33;1/1—31/7. — Carl Fredrik Hadding, f. 14, J. K. 37; fr. 1/8. — 1 not. Östen Hans Samuel Sandell, f. 12, J. K. 39. — 2 not. Joh. Hilding Georg Arvidsson, f. 14, J. K. 39. — Jan Carl Velander, f. 16, J. K. 39.
Västernorrlands län.
    Medelpads västra: Sekr. Carl Åke Sahlquist, f. 08, J. K. 35; 1/1—30/6. —1 not. Anna Margareta (Greta) Swartz, f. 14, J. K. 37; 1/1—31/8. — Gunnar Fredrik Nordin, f. 12, J. K. 37; 1/9—12/10 (25/8). — Karl Gösta Gårdö, f. 15,J. K. 40; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Viktor Urban Valdemar Thuresson, f. 14, J. K. 41; fr. 18/8 (7/2). — Harald Alexandersson, f. 16, J. K. 41;fr. 25/8. — Övr. Lennart Olof Helmer Braathen Modin, f. 15, J. K. 41; fr. 20/12.
    Medelpads östra: Sekr. Hans Kurt Hugo Holmgren, f. 05, J. K. 29;1/1—30/6. — Bertil Alexanderson, f. 12, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. WilhelmPaul Meier, f. 13, J. K. 38; 1/1—6/9. — Nils Knut John Sjölund, f. 08, J. K.37; 8/1—4/2. — Knut Vilhelm Bolander, f. 14, J. K. 39; fr. 7/9 (2 not. 1/1). —2 not. Curt Arvid Waldenström, f. 15, J. K. 40. — Hans Arne NikanorLöfquist, f. 14, J. K. 40; fr. 7/9 (1/1). — Övr. Karin Ingeborg Johanna Widlund, f. 17, J. K. 41; fr. 29/8.
    Ångermanlands södra: Vik. domare Henning Valfrid Nilsson, f. 05,J. K. 28; 24/9—30/11. — Sekr. Torsten Christian Andersson, f. 12, J. K.35; 1/1—31/3. — Anders Lindstedt, f. 11, J. K. 36; fr. 1/4. — 1 not. Lars

490 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941.Bertil Crona, f. 14, J. K. 38. — Carin Grebelius, f. 13, J. K. 38; 17/1—15/3 (1/1).— Gustaf Lennart Hiort, f. 16, J. K. 39; 16/3—31/3 (2 not. 1/1 samt fr. 1/4). —Övr. Sven Filip Åstrand, f. 13, J. K. 41; 1/6—20/7. — Per Bengt Göran Sjönell,f. 17, J. K. 41; fr. 1/11.
    Ångermanlands mellersta: Sekr. Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K. 37;1/1—23/12. — Karl Johan Elis Sidenbladh, f. 10, J. K. 33; fr. 23/3. — 1 n o t.Nils Per Gustaf Trönnberg, f. 13, J. K. 38; 1/1—1/6. — Nils Olof Erik Rudolf Bernhard Aurelius, f. 13, J. K. 39; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Johan Emil Ederoth, f. 14, J. K. 40; fr. 1/6 (1/1). — Övr. Sven Ture Larsson, f. 11,J. K. 41; fr. 25/6.
    Ångermanlands västra: Vik. domare Liss Mårten Granqvist, f. 12,J. K. 37; 22/12 och 23/12. — 1 not. Gunnar Fredrik Nordin, f. 12, J. K. 37;1/1—28/5. — Signe Ebba Louise Cöster, f. 13, J. K. 39; fr. 28/5 (2 not. 1/1). —2 not. Bengt Edvard Nyhed, f. 12, J. K. 40. — Bengt Herman Laurell, f. 14,J. K. 38; fr. 28/5 (26/4).
    Ångermanlands norra: Fastighb. Liss Mårten Granqvist, f. 12, J. K.37; 23/3—15/7. — Sekr. Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/9. — Nils Gustav Jansson, f. 04, J. K. 30; fr. 1/10. — 1 not. Carl Erik Wiberg, f. 12,J. K. 38. — Tore Wigardt, f. 10, J. K. 35; 7/1—31/7 (2 not. 1/1 samt 1/8—22/11).— 2 not. Ernst Torsten Kinnwall, f. 09, J. K. 38; 10/1—18/8. — Olle Oscar Blomquist, f. 09, J. K. 39. — Tor Staffan Larsson, f. 16, J. K. 41; fr. 23/11(6/6). — Övr. Elsa Marianne Larsson, f. 17, J. K. 41; fr. 1/10.
Jämtlands län.
    Jämtlands östra: Fastighb. Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K.36; 1/5—30/6 samt 9/10—7/12. — 1 not. Folke Kristian Arkling, f. 14, J. K. 38.— Leonard (Lennart) Magnus Wærn, f. 14, J. K. 38; 6/10—19/12 (2 not. 1/1samt fr. 20/12.) — 2 not. Victor Severin Dryselius, f. 14, J. K. 39; 1/1—30/6. —Staffan Wigelius, f. 13, J. K. 39; fr. 9/4. — Petrus Gunnar Hellgren, f. 13, J. K.41; 1/10—19/12 (11/6 samt fr. 20/12). — Nils Anders Broberg, f. 17, J. K. 41;13/10—16/11 (18/6 samt fr. 17/11). — Övr. Rune Hörnfeldt, f. 17, J. K. 41;fr. 18/12.
    Jämtlands norra: Sekr. Stig Otto Olof Napoleon Natanael Källén, f. 10,J. K. 33; 1/1—30/9. — Gunnar Karl Andreas Lagergren, f. 12, J. K. 37; fr. 1/10.— 1 not. Fred William Ouchterlony, f. 09, J. K. 38; 1/1—31/8. — Lars Axel Walldén, f. 14, J. K. 36; 15/1—2/3. — Stig Albert Berne, f. 10, J. K. 39; fr. 3/3(2 not. 1/1). — Lars Bertel Simonsson, f. 16, J. K. 40; 1/9—15/9 (2 not. 15/1 samtfr. 16/9). — 2 not. Rolf Romson, f. 16, J. K. 40; 1/9—14/9 (2/1 samt 15/9—27/9).— Övr. Erik Carl-Georg Lindahl, f. 18, J. K. 41; fr. 22/12. — Folke Joel Bertrand Andrén, f. 06, J. K. 39; 5/7—15/11.
    Jämtlands västra: Vik. domare Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13,J. K. 36; 22/9—8/10 (fastighb. 1/5—30/6 samt 9/10—7/12). — 1 not. Kurt Vilhelm Holmgren, f. 08, J. K. 38; 1/1—6/11. — Erik Gustaf Klemens Hedström, f. 07,J. K. 39; fr. 21/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Louis Helmer Ebbe Larsson, f. 09, J. K. 40. — Sven Artur Eriksson, f. 13, J. K. 41; fr. 1/7 (18/6).
    Härjedalens: Fastighb. Anders Harald Voldmar Körloff, f. 14, J. K. 36;13/10—24/10. — 1 not. Nils Hugo Svensson, f. 10, J. K. 38; 1/1—28/2. — DagGösta Hilding James Ouchterlony, f. 10, J. K. 38; fr. 1/3. — Hans Philip Linder, f. 09, J. K. 39; 1/3—15/12 (2 not. 1/1 samt fr. 16/12). — Trygve Egardt, f. 14,J. K. 40; 1/11—26/11 (2 not. 1/2 samt fr. 27/11). — 2 not. Einar Emanuel E:son Bergwall, f. 13, J. K. 41; 9/10—15/12 (fr. 15/12).
Göta hovrätt.
Östergötlands län.
    Kinda och Ydre: 1 not. Per Ivar Karlberg, f. 14, J. K. 37; 1/1—28/2. —Knut Erik Rogerstad Lilliesköld, f. 12, J. K. 39; fr. 1/3 (2 not. 1/1). — IvanReinhard Marinus Petrus Meerburg, f. 14, J. K. 39; fr. 9/9 (1/1, 2 not. 1/3).
    Folkungabygdens: Fastighb. Nils Graneli, f. 08, J. K. 35; 12/3—31/3. —Bengt Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; 9/9—8/11. — 1 not. Rolf Gösta Renlund,f. 15, J. K. 38. — 2 not. Gustaf Lennart Bjured, f. 14, J. K. 40. — Karl Fredrik Arne Johansson, f. 04, J. K. 39; fr. 25/1. — Övr. Hans Axel Hilmersson Bergström, f. 17, J. K. 41; fr. 27/9.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941. 491    Aska, Dals och Bobergs: Vik. domare Olof Svensson, f. 11, J. K. 36;3/3—8/3. — Sture Cederbalk, f. 11, J. K. 36; 31/3—3/4. — Karl Wilhelm Modigh,f. 14, J. K. 36; 26/5—14/6. — 1 not. Sten Ivar Rune Källenius, f. 12, J. K. 37;1/1—16/3. — Carin Grebelius, f. 13, J. K. 38; 17/3—17/8. — Torsten Kinnvall, f. 10,J. K. 38; fr. 18/8. — 2 not. Berndt-Robert Gavrell, f. 14, J. K. 39. — Gösta Arthur Stendahl, f. 17, J. K. 41; 31/3—24/8 (fr. 25/8).
    Bråbygdens och Finspånga läns: Sekr. Nils Otto Adolf Dam Baumgardt,f. 07, J. K. 32. — 1 not. Östen Fredrik Gustav Malmberg, f. 11, J. K. 37;1/1—20/7. — Karl Olof Sture Thorsell, f. 13, J. K. 38; fr. 21/7 (2 not. 1/1). —2 not. Erik Thorsten Wilhelm Engberg, f. 10, J. K. 39. — Henrik Nils Ingemar Ulveson, f. 17, J. K. 39; fr. 18/9.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: Vik. domare Björn GustafWidegren, f. 09, J. K. 32; 21/1—23/2. — Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; 27/2—13/9.— 1 not. Claes Henrik Ferdinand Erwall, f. 12, J. K. 38. — Gunnar Vilhelm Stjernstedt, f. 11, J. K. 38; 1/3—11/11 (2 not. 1/1 samt fr. 12/11). — Bo Ljungberg, f. 11, J. K. 38; 6/7—20/8.
    Linköpings: Vik. domare Karl Wilhelm Modig, f. 14, J. K. 36; 14/5—23/5(fastighb. 20/2—14/3 samt 24/5—25/5). — Karl-Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37; 17/12—23/12.— 1 not. Olov Schultz, f. 12, J. K. 38; 1/1—31/8. — Bengt Edward Reuterswärd, f. 16, J. K. 39; fr. 1/9 (2 not. 1/1). — Carl-Erik Wallhammar, f. 16,J. K. 40; 1/9—5/10 (2 not. 1/1 samt fr. 6/10). — 2 not. Anna Martha BeatrixLiljhagen, f. Bartram, f. 12, J. K. 40; fr. (1/1). — Sigurd Esaias Waldenström, f. 15, J. K. 39; 1/9—5/10 (25/8 samt fr. 6/10).
Jönköpings län.
    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Bertil Einar Adèll, f. 14, J. K. 37; 1/1—9/4. —Frey Ulf Canutus Björlingson, f. 13, J. K. 38; fr. 10/4 (2 not. 1/1). — 2 not.Nils Axel Sterner Tunel, f. 10, J. K. 39. — Thord Arnold Adrian Granger, f. 14,J. K. 39; fr. 10/4. — Övr. Ingrid Maria Cederholm, f. Forsman, f. 14, J. K. 40.— Sven Filip Åstrand, f. 16, J. K. 41; fr. 18/7.
    Norra och Södra Vedbo: Sekr. Bengt Friedrich Arnold, f. 08, J. K. 35. —1 not. Anders Frans Ewald Hjortsberg, f. 09, J. K. 38; 1/1—30/9. — Arne Torselius, f. 16, J. K. 38; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Arne Edvard Stubert, f. 12, J. K. 39; 1/1—16/1. — Lennart A:son Norrman, f. 13, J. K. 39. — Lars Gösta Hultqvist, f. 17, J. K. 41; fr. 18/9.
    Njudungs: Sekr. Kjell Gunnar Rosenberg, f. 12, J. K. 34. — 1 not. Erik Gustaf Evert Andersson, f. 11, J. K. 38. — 2 not. Sten Hugo Hjalmar Nordgren, f. 14, J. K. 39. — Harry Bertman, f. 16, J. K. 39; 1/1—27/8. — Åke Ragnar Eklöf, f. 14, J. K. 41; fr. 28/8 (3/2). — Övr. Sten Karl Olof Lindén, f. 16,J. K. 41; fr. 6/11.
    Östbo och Västbo: Sekr. Sven Algot Ruhe, f. 06, J. K. 32; 1/1—30/9. —Klas Folke August Nilsson, f. 06, J. K. 30; fr. 1/10. — 1 not. Elis HildingGösta Elander, f. 12, J. K. 38; 1/1—18/12. — John Gustaf Bertil Rydnert, f. 14,J. K. 39; fr. 19/12 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Denver Weibull, f. 15, J. K. 40.— Gunnar Armin Valentin Olsson, f. 16, J. K. 41; fr. 19/12 (3/6).
Kronobergs län.
    Östra Värends: Sekr. Bo Halfdan Nilsson-Dag, f. 08, J. K. 32. — AugustWilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35; 1/1—31/3. — 1 not. Åke Palm, f. 13, J. K. 37;1/1—30/6. — Knut Leonard Ahlbom, f. 13, J. K. 38. — Lars-Gudmund Lindencrona, f. 16, J. K. 39. — 2 not. Einar Tycho Vilhelm Beskow, f. 16, J. K. 40.— Gösta Karl Valter Fridlund, f. 08, J. K. 40; 1/1—30/5 (31/5—25/8).
    Mellersta Värends: Fastighb. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; 20/1—19/3. —1 not. Sven Viktor Villner, f. 15, J. K. 38; 1/1—2/6. — Carl Gustaf HugoHamilton, f. 15, J. K. 39; fr. 3/6 (2 not. 1/1). — Nils Gardar Yngström, f. 10,J. K. 38; 3/6—21/7 (2 not. 1/1 samt 22/7—19/10; övr. 20/10—8/11). — 2 not. Knut Johan Georg Gyllensvärd, f. 16, J. K. 40; fr. 3/6 (1/1).
    Västra Värend: Vik. domare Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37; en ranns. samt 2/12—17/12. —Fastighb. Lars-Olof Ekeberg, f. 12, J. K. 36;18/4—17/6. — 1 not. Thord Sigurd Melin, f. 13, J. K. 38; 1/1—31/5. — Torsten Christenson, f. 13, J. K. 39; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Holger Lindeborg, f. 14, J. K. 40. — Björn Åke Zethræus, f. 18, J. K. 41; fr. 1/6.

492 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941.    Sunnerbo: Sekr. Eric Gustaf Stangenberg, f. 10, J. K. 33. — 1 not. IErik Lennart Falk, f. 09, J. K. 37; 1/1—9/5. — Sven Åke Granlund, f. 12, J. K.38; 10/5—19/12 (2 not. 1/1). — Nils Olof Hedding, f. 10, J. K. 40; fr. 20/12 (2 not.2/1). — 2 not. Bert Gustaf Göransson, f. 17, J. K. 41; fr. 20/12 (10/2).
Kalmar län.
    Tjusts: Fastighb. Bengt Gunnhagen, f. 14, J. K. 36; fr. 12/11. — 1 not.John Helge Rudström, f. 12, J. K. 37; 1/1—3/2. — Sten Ernst Feltner, f. 09,J. K. 38; fr. 4/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Harry Johan Lennart Lindblom, f. 13,J. K. 40; fr. 4/2 (1/1). — Övr. Germund Stig Sandler, f. 15, J. K. 40; 1/1—15/6.— Arvid Rudolf Anker Tholin, f. 09, J. K. 41; fr. 16/6. — Lars Gunnar Bo Lindberg, f. 16, J. K. 41; fr. 16/12.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Bertil Cyrén, f. 12, J. K. 39. — Karl Gösta Persson, f. 10, J. K. 39; 15/12—31/3 (2 not. 1/1 samt fr. 1/4). — Erik Gustav Holst,f. 13, J. K. 38; 1/4—24/7. — 2 not. Signe Elvira Olsson, f. 14, J. K. 40;1/11—19/12 (fr. 20/12).
    Aspelands och Handbörds: V i k. domare Gudmund Lindencrona, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/9. — 1 not. Bror Arvid Malmberg, f. 11, J. K. 39; 1/1—31/10.— Hjördis Cecilia Werkström, f. 10, J. K. 38; fr. 1/11 (2 not. 1/1). — 2 not. Herman Per Seved Malmer, f. 14, J. K. 41; fr. 1/11 (15/6).
    Norra Möre och Stranda: Vik. domare Torsten Dufwa, f. 95, J. K. 20;1/1—30/9. — Gudmund Lindencrona, f. 02, J. K. 27; fr. 1/10. — Karl-Erik Uhlin, f. 13, J. K. 37; 15/10—8/11. — 1 not. Göran Vile Colleen, f. 09, J. K. 37;1/1—9/9. — Bror Julius Schultz, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/9. — Gösta Karl Valter Fridlund, f. 08, J. K. 40; fr. 1/10 (8/9, 2 not. 10/9). — 2 not. Tage Olof Martin Ohlsson, f. 13, J. K. 39; 1/1—31/3 (1/4—8/5). — Sven Gustav Lennart Karlsson,f. 18, J. K. 41; fr. 1/10 (24/9).
    Södra Möre: Sekr. Hans Gunnar Lindskog, f. 07, J. K. 33. — 1 not.Tord Alvin Nordman, f. 09, J. K. 37; 1/1—15/4. — Nils Sture Heiding, f. 14,J. K. 39; fr. 16/4 (2 not. 1/1). — Torsten Lennart Elofsson, f. 14, J. K. 40;26/8—29/11 (1/4, 2 not. 16/4 samt fr. 30/11). — 2 not. Olle Herman Ohlsson, f. 12,J. K. 41; 18/9—29/11 (fr. 30/11).
    Ölands: Vik. domare Nils Wilhelm Graneli, f. 08, J. K. 35; 7/4—10/4. —Sven Olof Östberg, f. 06, J. K. 29; 1/10—23/12. — 1 not. Anders Tage Hemminger, f. 13, J. K. 38. — Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; 1/1—31/3. — Seth Axel Börje Falken, f. 12, J. K. 39; fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. TorstenLennart Elofsson, f. 14, J. K. 40; 1/1—31/3. — Herman Per Seved Malmer, f. 14,J. K. 41; 12/8—30/9. — Torsten Ingvar Thege, f. 16, J. K. 41; fr. 1/10 (15/9).
Hallands län.
    Hallands södra: Sekr. Erik Bendz, f. 09, J. K. 34. — 1 not. Bertil Tage Seth Manhem, f. 13, J. K. 38; 1/1—19/4. — Bengt Ivar Lundberg, f. 14,J. K. 39; fr. 20/4 (2 not. 1/1). — 2 not. Lars Ingvar Jönsson, f. 13, J. K. 40.— Arne Wilhelm Tage Beskow, f. 17, J. K. 40.
    Hallands mellersta: Sekr. Lennart Gustaf Emil Wetterling, f. 10, J. K. 34.— 1 not. Gustaf Thorolfsson Hedborg, f. 12, J. K. 38; 1/1—31/1. — Torsten Gudmund Eriksson, f. 14, J. K. 38; 1/2—18/9 (2 not. 1/1). — Björn Olof Oskar Sandberg, f. 15, J. K. 39; fr. 19/9 (2 not. 1/1). — 2 not. Sven Åke Henry Jonason, f. 13, J. K. 40; fr. 1/2 (1/1). — Carl-Eric Arne Ingelgren, f. 15, J. K. 40;fr. 19/9 (1/2). — Övr. Sven Tore Persson, f. 15, J. K. 41; fr. 1/5.
    Hallands norra: 1 not. Karl Ludvig Erik Magnus Arne Hallman, f. 13,J. K. 37; 1/1—31/5. — Theodor Carl Oswald Kule Palmstierna, f. 07, J. K. 38;1/6—30/9 (2 not. 1/1). — Åke Carl Oscar Eckerstein, f. 11, J. K. 39; fr. 14/1(2 not. 1/1). — 2 not. Per Gösta Anders Fischer, f. 16, J. K. 38; fr. 14/1 (1/1).— Tore Magnus Berglin, f. 17, J. K. 41; fr. 15/2 (3/2). — Margareta (Greten) Gabriella Martinell-Eckerstein, f. 14, J. K. 40; 14/1—(1/1 samt 16/2—31/3). —Övr. Tor Erik August Lindgren, f. 16, J. K. 41; fr. 9/6.
Göteborgs och Bohus län.
    Askims Hisings och Sävedals: Bitr. domare Gustaf Ragnar Gunæus,f. 03, J. K. 29; 1/1—1/10. — Erik Gunnar Ljung, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10. —Sekr. Gustaf Magnus Hedberg, f. 09, J. K. 33. — 1 no t. Carl Olof ArneBelanner, f. 13, J. K. 37; 1/1—21/1. — Anders Ahlström, f. 12, J. K. 38; 22/1—23/3

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941. 493(2 not. 1/1). — Sören Lane, f. 15, J. K. 38; fr. 24/3 (2 not. 1/1). — Mats SigvardEriksson, f. 14, J. K. 38; 1/8—29/9 (2 not. 1/1 samt 30/9—21/12). — Karl Eric RuneBergqvist, f. 10, J. K. 38; 16/7—1/8 (2 not. 1/1 samt fr. 2/8). — 2 not. PerOlof Harald Gedda, f. 14, J. K. 38; fr. 1/4 (1/1). — Folke Herlog Dahlberg, f. 11, J. K. 38; fr. 2/4 (1/1). — Curt John Vilhelm Blomkvist, f. 14, J. K. 38;fr. 13/5 (1/1). — Gösta Gustaf William David af Sandeberg, f. 14, J. K. 39;2/5—3/6 (1/1 samt fr. 4/6). — Gösta Valter Ohlson, f. 12, J. K. 40; 16/7—30/9(1/1 samt fr. 1/10). — Stig Leonard Nyman, f. 15, J. K. 40; 16/7—27/9 (1/1 samtfr. 28/9). — Övr. Carl Fredrik Arne Johansson, f. 04, J. K. 39; 1/1—24/1. —Ulla Belfrage, f. 15, J. K. 41; 15/2—31/10. — Stig Folke Hammarstrand, f. 18,J. K. 41; fr. 3/12. — Carl Thure Emanuel Flobecker, f. 18, J. K. 41; fr. 22/12.
    Inlands: 1 not. Hugo Brissman, f. 13, J. K. 38; 1/1—31/7. — Nils Hemmingsson, f. 12, J. K. 39; fr. 1/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Bengt Öhman, f. 16,J. K. 39; fr. 1/8 (10/5).
    Orusts och Tjörns: 1 not. Wolrath Emil Haij, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/4. —Erik Gustav Holst, f. 13, J. K. 38; 1/5—30/6 (2 not. 1/1). — Helgo Ingvar Welander, f. 12, J. K. 39; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Jonas Gustav Fredrik August Lidströmer, f. 10, J. K. 40; fr. 1/5 (10/2). — Per-Olof Rudbäck, f. 12,J. K. 41; fr. 1/10.
    Norrvikens: 1 not. Åke Bertil Paulsson, f. 15, J. K. 38. — 2 not. Jan Gustaf Folke Olsson, f. 14, J. K. 39. — Övr. Ingmar Henrik Wilhelm Oldenburg, f. 10, J. K. 40; 1/1—31/8. — Inga-Lisa Willart, f. 17, J. K. 41; fr. 1/9.
    Sunnervikens: Sekr. Torsten Christian Cornelius Ahlgren, f. 07, J. K. 32.— 1 not. Evald Reinhold Alpman, f. 12, J. K. 38; 1/1—19/6. — Åke Åkesson,f. 13, J. K. 38; fr. 20/6 (2 not. 1/1). — Rune Cecil Casimir-Nilson, f. 15, J. K. 40;9/10—15/12 (2 not. 1/1 samt fr. 16/12). — 2 not. Otto Setterberg, f. 17, J. K. 41;fr. 20/6 (20/2). — Göran Leffler, f. 17, J. K. 41; 15/7—30/9 (1/7 samt 1/10—7/10).
Älvsborgs län.
    Marks: Vik. domare Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37; 2 ranns. —1 not. Tor Bertil Steen, f. 08, J. K. 37; 1/1—28/3. — Agne Ewert Ewerbring,f. 12, J. K. 38; fr. 29/3 (2 not. 1/1). — Nils Olof Winde, f. 14, J. K. 39; fr. 24/12(2 not. 1/1). — 2 not. Lars Johan Philip Wennerberg, f. 16, J. K. 41; fr. 7/4.— Bertil Gustaf Dahlquist, f. 12, J. K. 41; fr. 24/12.
    Kinds och Redvägs: 1 not. Erik Åke Bäcker, f. 13, J. K. 38; 1/1—31/1. —Sven Erik Sjöström, f. 12, J. K. 39; fr. 1/2 (2 not. 1/1). — 2 not. Bertil Ragnar Uhlin, f. 12, J. K. 38. — Sven Hjalmar Lindström, f. 14, J. K. 40;fr. 1/2 (1/1). — Övr. Gunnar Bärmark, f. 13, J. K. 39; fr. 18/2.
    Borås: Vik. domare Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37; 2 ranns. 10/9—13/9.— Fastighb. Nils Källoff, f. 12, J. K. 36; 18/4—17/6. — 1 not. Sten Folke Constantin Föjerstam, f. 07, J. K. 39. — 2 not. (Erik) Torsten Eriksson Sandblad, f. 16, J. K. 40. — Nils Olof (Olle) Otto Hintze, f. 17, J. K. 40.
    Vättle, Ale och Kullings: Sekr. Sven Åke Bonge, f. 06, J. K. 29; 1/1—30/9.— Axel Lindskog, f. 07, J. K. 31; fr. 1/10. — 1 not. Lennart Elof Johannes Almén, f. 12, J. K. 38. — Gustaf Ingvar Björkman, f. 15, J. K. 39; 1/4—14/8(2 not. 1/1 samt fr. 15/8). — 2 not. Stig Herman Thuresson Kärrberg, f. 14,J. K. 38; fr. 1/4 (1/1). — Lennart Malte Högberg, f. 15, J. K. 40; 1/1—14/8. —Sten Härje Stenberg, f. 14, J. K. 41; 9/10—14/12 (1/2 samt fr. 15/12). — Övr. Anders Gunnar Lagerberg, f. 15, J. K. 40; 1/1—2/4.
    Flundre, Väne och Bjärke: Sekr. August Wilhelm Stoltz, f. 09, J. K. 35;1/9—30/11. — 1 not. Lennart af Klintberg, f. 15, J. K. 37; 1/1—2/2. — Ingrid Elisabet Hugooh, f. 14, J. K. 38; fr. 3/2. — 2 not. Folke Gunnar Julius, f. 16,J. K. 39. — Fredrik Wilhelm Schlyter, f. 13, J. K. 40; fr. 3/2 (1/1). — Övr. Erik Gustaf Sahlin, f. 09, J. K. 41; fr. 6/8.
    Nordals, Sundals och Valbo: Sekr. Ernst Wilhelm Mellander, f. 06, J. K.33. — 1 not. Karl Uno Folke Arvidson, f. 08, J. K. 39. — 2 not. Stig Axelsson Hultqvist, f. 16, J. K. 40; 1/1—31/8. — Nils Gunnar Olof Aschan, f. 09,J. K. 41; 22/4—31/5 (fr. 1/6). — Ingmar Henrik Wilhelm Oldenburg, f. 10, J. K. 40;fr. 1/9. — Övr. Curt Agard Raihle, f. 08, J. K. 41; fr. 16/9.
    Tössbo och Vedbo: 1 not. Nils Karlberg, f. 13, J. K. 37; 1/1—17/1. — GustafLindholm, f. 12, J. K. 38; fr. 18/1 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl-Axel Nordfors,f. 13, J. K. 38; fr. 18/1 (1/1). — Övr. Gunnar Lagerberg, f. 15, J. K. 40; fr. 1/4.

494 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941.Skaraborgslän.
    Vadsbo: Sekr. Bertil Höijer, f. 08, J. K. 32. — 1 not. Per Olof Jansson,f. 12, J. K. 37; 1/1—20/4. — Arne Anders Peter Söderström, f. 14, J. K. 38;fr. 15/3 (2 not. 1/1). — 2 not. Erhard Ludvig Borggren, f. 16, J. K. 39. —Sven Oskar Dahlqvist, f. 12, J. K. 39; fr. 15/3 (1/1). — Övr. Dag Hjalmar Gillberg, f. 16, J. K. 41; fr. 28/4. — Johan Ferdinand Carl Wellander, f. 15,J. K. 40; fr. 7/10.
    Skövde: Sekr. Ulf Torbjörn Norén, f. 10, J. K. 34. — 1 not. Bengt Anders Molinder, f. 13, J. K. 38; 1/1—2/10. — Sten Fredrik Wilhelm Bille, f. 13,J. K. 39; fr. 3/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Nils Georg Norling, f. 17, J. K. 41;fr. 25/6. — Övr. Bengt Wilhelm Matthiesen, f. 15, J. K. 39; fr. 21/5.
    Vartofta och Frökinds: Vik. domare Torvald Hellquist, f. 10, J. K. 37;en ranns. — 1 not. Inge Johan Olof Nilsson, f. 13, J. K. 38; 1/1—16/8. —Gunnar Sanfrid Schnell, f. 15, J. K. 39; fr. 17/8 (2 not. 1/1). — 2 not. Ernst Torsten Ljungqvist, f. 17, J. K. 38; fr. 5/5 (1/1).
    Skånings, Valle och Vilske: 1 not. Sven Emanuel Ljungström, f. 14, J. K.39. — Anders Adolf von Zweigbergk, f. 11, J. K. 40; 1/10—21/12 (2 not. 1/1 samt fr. 22/12). — Övr. David Daniel Nilsson, f. 16, J. K. 41; fr. 20/12.
    Åse, Viste, Barne och Laske: Fastighb. Olof Svensson, f. 11, J. K. 36;9/3—18/3. — 1 not. Carl Lars Ingemar Steier, f. 10, J. K. 37; 1/1—30/9. — PerOlle Lannér, f. 15, J. K. 39; fr. 1/10. — 2 not. Knut Anders Åke Simonsson, f. 14, J. K. 41; fr. 1/10 (2/5).
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Curt Otto Allan Linnér, f. 12,J. K. 38. — 2 not. Kerstin Berglund, f. 14, J. K. 39. — Övr. Carl Edvard Grönlund, f. 09, J. K. 40; fr. 10/1.
Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.
    Östra och Medelsta: Sekr. Hans Gustaf Fredrik Troil Ramel, f. 03, J. K.28. — Ivar Holm, f. 11, J. K. 34; 13/3—8/4. — 1 not. Carlerik Söderström, f. 13, J. K. 37; 1/1—6/4. — Stig-Eric Morin, f. 14, J. K. 39; fr. 7/4 (2 not. 1/1).— 2 not. Jan Christer Carl Vilhelm Claus, f. 15, J. K. 40; fr. 7/4 (1/1).
    Bräkne och Listers: Sekr. Otto Trued Norell, f. 02, J. K. 27; 1/1—30/9. —Curt Valter Bergström, f. 04, J. K. 28; fr. 1/10. — 1 not. Nils Uno Fredrick Rasmuson, f. 14, J. K. 37; 1/1—10/1. — Kjell Allan Hansson, f. 07, J. K. 38;11/1—8/3 (2 not. 1/1). — John Lundwall, f. 11, J. K. 38; fr. 9/3 (2 not. 1/1).Moritz Apt, f. 13, J. K. 39; 18/3—11/5 (1/1, 2 not. 11/1 samt fr. 12/5). — Maj Fagerlin-Ohlsson, f. 11, J. K. 36; 21/3—7/5. — 2 not. Sven Erik Ankar, f. 12,J. K. 40; fr. 9/3 (11/1). — Ove Fredrik Nelander, f. 16, J. K. 41; 21/3—11/5 (fr. 12/5).
Kristianstads län.
    Ingelstads och Järrestads: Vik. domare Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; visst mål 14/7. — Fastighb. Gunnar Thorleif Engström,f. 10, J. K. 35; 1/1—30/4 samt fr. 19/9. — 1 not. Anders Erik Yngve Anderberg, f. 11, J. K. 38; 1/1—31/8. — Nils Olov Nylund, f. 15, J. K. 39; fr. 1/9(2 not. 1/1). — 2 not. Axel Evald Ahlbeck, f. 13, J. K. 40; fr. 1/9 (1/1).
    Gärds och Albo: Sekr. Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32; 1/1—30/6. — 1 not.Ragnar Anund Svensson, f. 13, J. K. 38. — Ruth Maiken Åberg, f. 14, J. K. 39;17/1—1/11 (2 not. 1/1 samt fr. 2/11). — 2 not. Sten Johan Erik Sjöholm, f. 15,J. K. 39; 17/1—1/11 (1/1 samt fr. 2/11). — Övr. Nils Olof Ivar Adell, f. 18, J. K.41; fr. 1/6. — Lars-Erik Nordenstedt, f. 14, J. K. 38; 1/1—31/5.
    Villands: 1 not. Sven Anders Arvid Garpinger, f. 10, J. K. 38.
    Östra Göinge: Vik. domare Sven-Börje Sture Jacobson, f. 10, J. K. 37;visst mål 16/8. — 1 not. Folke Sigvard Haglund, f. 09, J. K. 39. — 2 not.Bror Axel Evert Öhman, f. 14, J. K. 39.
    Västra Göinge: Vik. domare Nils Karl Arvid LÜzell, f. 07, J. K. 30;18/4—11/6 samt 5/10—30/11. — Sekr. Anders Olov Richard Hegrelius, f. 08,J. K. 32. — 1 not. Nils Erik Edgren, f. 12, J. K. 38; 1/1—15/5. — Carl FilipIngvar Stigner, f. 13, J. K. 39; fr. 16/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Karl Einar Johannes Berggren, f. 13, J. K. 39; fr. 3/6. — Nils Lennart Larsson, f. 09, J. K.39. — Bengt Stjerndahl, f. 17, J. K. 40; 16/5—11/9 (1/1 samt fr. 12/9). — Övr.Stig Tore Bjerre, f. 11, J. K. 40. — Lorentz Vogel, f. 15, J. K. 41; 18/9—4/12.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941. 495    Norra Åsbo: Vik. domare Nils Karl Arvid Liizell, f. 07, J. K. 30;11/6—30/9. — 1 not. Sven Josef Lennart Bramsjö, f. 14, J. K. 37; 1/1—30/4. —Hans Gustaf Ryberg, f. 10, J. K. 39; fr. 1/5 (2 not. 1/1). — 2 not. Gösta Grevillius, f. 16, J. K. 40; fr. 15/3 (1/1). — Övr. Greta Kerstin Maria Bergström,f. 14, J. K. 40.
    Södra Åsbo och Bjäre: 1 not. Per Ragnar Brundin, f. 12, J. K. 37; 1/1—6/3Karl Evald Lennart Rugfelt, f. 15, J. K. 38; fr. 7/3 (2 not. 1/1). — 2 not.Per Staffan Christoffer Böök, f. 13, J. K. 39; 1/1—31/8. — Bo Ernst Anton Kallenberg, f. 16, J. K. 39; fr. 7/3 (1/1). — Sven Gösta Hilding Thulin, f. 06,J. K. 41; fr. 2/9. — Olof Erik Oscar Risholm, f. 17, J. K. 41; 4/6—11/8 (fr. 12/8).— Övr. Nils Witt, f. 14, J. K. 41; fr. 3/11.
Malmöhus län.
    Oxie och Skytts: Sekr. Karl Gustav Ino Bodewall, f. 06, J. K. 31. —Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; 25/8—8/10. — 1 not. Karl ErikBörje Holmgren, f. 10, J. K. 38. — Nils Ivar Lennart Vilén, f. 16, J. K. 38;8/5—10/7 (2 not. 1/1 samt fr. 11/7). — Bengt Gustaf Theodor Sandström, f. 14,J. K. 39; fr. 11/7 (1/1, 2 not. 8/5). — 2 not. Ewa Thomasine Reuterskiöld,f. 16, J. K. 39; fr. 11/7 (1/1). — Övr. Åke Vilhelm Lindeberg, f. 12, J. K. 40.— Per Oscar Ryding, f. 18, J. K. 41; fr. 15/8.
    Torna och Bara: Sekr. Samuel Frithiof Pontén, f. 07, J. K. 32. — 1 not.Allan Enoch Persson, f. 13, J. K. 38; 1/1—31/5. — Carl Gustaf Arvid Kuylenstierna, f. 12, J. K. 38; fr. 1/6 (2 not. 1/1). — 2 not. Bo Ivarsson Erichs, f. 13,J. K. 39. — Nils Harry Smede, f. 13, J. K. 40; fr. 29/3 (1/1). — Sten Sigfrid Walberg, f. 19, J. K. 41; 1/6—3/10 (fr. 4/10). — Otto Ludvig Bruzelius, f. 16, J. K. 41;fr. 24/11 (1/9). — Övr. Carl Sigvard Roos, f. 18, J. K. 41; 7/4—7/6. — SvenGösta Hilding Thulin, f. 06, J. K. 41; 10/4—1/9. — Beth Gunvor Kuylenstierna,f. 16, J. K. 41; fr. 1/7.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: Vik. domare Gustaf Otto Edvard Petrén, f. 12, J. K. 35; visst mål 25/6 samt 12:e smtr. V.T. — Sekr.Gustaf Olof Rosenqvist, f. 07, J. K. 31; 1/1—31/3. — 1 not. Tore Strömberg, f. 12, J. K. 37; 1/1—10/5. — Nils-Gunnar Georg Noltorp, f. 15; J. K. 39; fr. 11/5.(2 not. 1/1) — 2 not. Allan Melcher Sandberg, f. 12, J. K. 40; fr. 11/5 (1/1).
    Färs: F a s t i g h b. Gunnar Thorleif Engström, f. 10, J. K. 35; 1/5—30/6. —1 not. Eric Anders Gösta Svensson, f. 15, J. K. 38. — 2 not. Hans Bertil Ingemar Lidgard, f. 16, J. K. 40; 1/1—1/9. — Hans Oscar Kollind, f. 12, J. K.37; 16/3—31/3. — Axel Lennart Dahlén, f. 16, J. K. 41; fr. 17/10 (1/6).
    Frosta och Eslövs: Sekr. Karl Larsson, f. 05, J. K. 29. — 1 not. Gösta Lindholm, f. 10, J. K. 38; 1/1—28/2. — Bo Alexander Ljungberg, f. 11, J. K. 38;1/3—30/6. — Bengt Erik Gustaf Svanström, f. 14, J. K. 38; fr. 1/7 (2 not. 1/3). —Carl Erik Hedner, f. 15, J. K. 39; 8/10—20/11 (2 not. 1/7 samt fr. 21/11). — 2 not. Lars Erik Gunnar Dunér, f. 09, J. K. 39; 1/7—19/11 (1/1 samt fr. 20/11). — Carl Willy Severin Danborg, f. 12, J. K. 40; 8/10—31/10 (15/4 samt fr. 1/11). — Övr.Signe Olsson, f. 14, J. K. 40; 1/1—24/5. — Stig Hilding Hammar, f. 16, J. K.41; fr. 1/9.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: Vik. domare Curt Valter Bergström,f. 04, J. K. 28; 16/8—30/9. — Nils Tage Frigell, f. 05, J. K. 29; 1/10—16/11. — Hans Gustaf Andersson, f. 07, J. K. 31; fr. 17/11. — Sekr. John August Hans Johansson, f. 06, J. K. 31; 1/1—30/6. — Gustaf Ingvar Bladh, f. 07, J. K. 32;1/7—16/8. — Anders Sommar Bruzelius, f. 11, J. K. 34; fr. 17/8. — 1 not.Olof Bernhard Rosengren, f. 09, J. K. 38; 1/1—13/2. — Bo Carl Gustaf Lindstén,f. 16, J. K. 38; 14/2—30/9 (2 not. 1/1). — Kurt Stefan Persson, f. 12, J. K. 39;fr. 1/10 (2 not. 1/1). — 2 not. Per Herman Schunnesson, f. 16, J. K. 41;fr. 1/6 (5/5). — Nils Björn Ingmar Wihlborg, f. 06, J. K. 41; fr. 1/9 (26/8).
    Luggude: Sekr. Nils Erik Yngve Linder, f. 09, J. K. 31. — Elin Hansson,f. Nilsson, f. 05, J. K. 30; 14/7—27/9 (1/1 samt fr. 28/9). — 1 not. Nils GustafCederholm, f. 09, J. K. 37; 1/1—7/1. — Kjell Elis Ohlin, f. 11, J. K. 38; fr. 8/1(2 not. 1/1). — 2 not. Nils Malte Jörgen Nilsson, f. 14, J. K. 40; fr. 8/1 (1/1).— Nils Lambert Forsberg, f. 13, J. K. 41; 9/7—30/9 (17/2 samt fr. 1/10).

496 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR ÅR 1941.Hovrätten för Övre Norrland.
Västerbottens län.
    Umeå! 1 not. Tage Johannes Rödén, f. 13, J. K. 38. — 2 not. Per Gustaf Vilhelm Österdahl, f. 04, J. K. 28; 1/1—8/1. — Inga Emma Charlotta Österdahl, f. Wildner, f. 06, J. K. 28; fr. 9/1. — Rolf Hugo Johansson, f. 10, J. K.39. — Gunvor Maria Lindström, f. 17, J. K. 41; 1/4—6/10.
    Västerbottens södra: Fastighb. Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36;7/1—24/1, 10/3—20/3, 7/4—9/4 samt 17/4—26/7. — Sten Lennart Ohlsson, f. 11,J. K. 35; 18/2—23/2 samt 26/2—9/3. — 1 not. Rolf Harry Rydquist, f. 13,J. K. 37; 1/1—30/6. — Stig Kristian Emanuel Balk-Möller, f. 13, J. K. 39; fr. 1/7(2 not 1/1). — 2 not. Helge Emanuel Malmström, f. 10, J. K. 40. — Karl Sture Annevall, f. 15, J. K. 41; fr. 20/6. — Gunvor Maria Lindström, f. 17,J. K. 41; fr. 15/2.
    Västerbottens västra: Vik. domare Per Gustaf Vilhelm Österdahl, f. 04,J. K. 28; ranns. 25/7. — Sekr. Axel Ivar Henry Lindqvist, f. 10, J. K. 35;1/1—30/6. — Karl Hugo Henkow, f. 08, J. K. 30; 8/9—30/11. — Berndt AllanNordenstam, f. 04, J. K. 32; 3/12—30/12. — 1 not. Inga-Lisa Hofwander,f. 15, J. K. 38; 1/1—30/6. — Ebbe Ernst Adolf Magnusson, f. 15, J. K. 38; fr. 1/7.— 2 not. Gunnar Walter Delje, f. 15, J. K. 39. — Arne Lundin, f. 15, J. K. 40;fr. 1/7. — Karl Helmer Nathanael Sandberg, f. 12, J. K. 41; fr. 1/7.
    Västerbottens mellersta: Fastighb. Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13,J. K. 36; 15/10—4/11 samt 2/12—4/12. — 1 not. Åke Teodor Nenner, f. 10, J. K.38. — Sten Gustaf Folke Boström, f. 13, J. K. 39; fr. 14/1 (2 not. 1/1). —Wolrath Larsson, f. 10, J. K. 37; 1/2—2/3.
    Västerbottens norra: Sekr. Elis Herman Dahlin, f. 07, J. K. 31; 1/1—4/5.— Sten Gustaf Emil Tobieson, f. 10, J. K. 33; 5/5—20/12. — Axel Ivar HenryLindkvist, f. 10, J. K. 35; fr. 1/7. — 1 not. Per Torsten Colleen, f. 09, J. K.37; 1/1—8/4. — Erik Wolke Holmström, f. 12, J. K. 38; fr. 14/1 (2 not. 1/1). —2 not. Ulf Berglöf, f. 16, J. K. 40. — Bengt Anders Birger Steen, f. 18,J. K. 41; fr. 22/9.
Norrbottens län.
    Piteå: Sekr. Sune H:son Rissler, f. 10, J. K. 35. — 1 not. Carl AxelHenry Robert, f. 09, J. K. 37; 1/1—28/2. — Ernst Georg Winberg, f. 15, J. K. 39;1/3—9/3 (2 not. 1/1 samt fr. 10/3). — Carl-Arvid Bruno, f. 13, J. K. 38; fr. 10/3(2 not. 1/1). — 2 not. Ragnar Ludvig Nordin, f. 10, J. K. 40; fr. 1/3 (18/2). —Övr. Josef Natanael William Leth, f. 11, J. K. 41; fr. 18/11.
    Luleå: Sekr. Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34; 1/1—30/9. —Sten Lennart Ohlsson, f. 11, J. K. 35; fr. 30/9. — 1 not. Anders GustafWanhainen, f. 13, J. K. 38. — Karl-Erik Göte Hansén, f. 11, J. K. 38; fr.19/3 (2 not. 1/1). — Nils Curt Eugén B:son Wildeman, f. 13, J. K. 39; 15/5—2/6(2 not. 1/1). — 2 not. Carl-Gustaf Adrian Nyman, f. 16, J. K. 41; fr. 12/8.
    Kalix. V i k. domare Björn Torsten Martin Kjellin, f. 10, J. K. 34; 1/1—24/1.— Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36; 25/1—5/2 (fastighb. 27/4—15/6). —1 not. Bengt Gunnar Åström, f. 13, J. K. 38. — 2 not. Stig Enhörning, f. 10, J. K. 36; 1/1—15/9. — Lennart Malte Högberg, f. 15, J. K. 40; fr. 15/9. —Knut Ebbe Ragnar Ragnarsson Mark, f. 10, J. K. 40.
    Torneå: Vik. domare Per-Axel Gunnar Hansén, f. 13, J. K. 36; 5/11—22/11.— Sekr. Jerker Oskar Utterström, f. 08, J. K. 35. — 1 not. Torkel Philipson Læstadius, f. 14, J. K. 38; 1/1—30/6. — Ernst Hugo Sohlberg, f. 11,J. K. 39; fr. 1/7 (2 not. 1/1). — 2 not. Börje Alfred Persson, f. 14, J. K. 41;fr. 1/7 (2/6).
    Gällivare: Vik. domare Arne Gustaf Reinhold Fallenius, f. 10, J. K. 34;ranns. 6/8. — Berndt Allan Nordenstam, f. 04, J. K. 32; ranns. 18/8, 9/9, 15/9, 9/10,31/10, 12/11 och 26/11. — Bo Hampus Gunnar Wetterström, f. 13, J. K. 36; ranns.18/8 och 21/8. — 1 not. Hans Fjelner, f. 12, J. K. 37; 1/1—4/10. — Carl GustafWennberg, f. 13, J. K. 38; 1/1—25/6. — Clæs Aksel Håkan Gustavson, f. 13,J. K. 38; fr. 4/10. — 2 not. Paul William Wilson, f. 10, J. K. 39; 1/1—1/7. —Per Johan Lindgren, f. 15, J. K. 39; fr. 8/10. G. S. Groth.