Biträdande domare och sekreterare. K. M:t har 12 juni 1942 förordnat att biträdande domare skall under hela budgetåret 1942/43 vara anställd i Södertörns samt i Askims, Hisings och Sävedals domsaga även som att sekreterare skall vara anställd
    under hela budgetåret 1942/43 i en var av Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Södertörns, Uppsala läns södra, Uppsala läns norra, Oppunda och Villåttinge, Västernärkes, Nora, Falu, Hedemora, Nedan siljans, Ovansiljans, Gästriklands östra, Norra Hälsinglands, Västra Hälsinglands, Medelpads östra, Ångermanlands södra, Ångermanlands mellersta, Ångermanlands norra, Jämtlands norra, Bråbygdens och Finspånga läns, Norra och Södra Vedbo, Njudungs, Östbo och Västbo, Östra Värends, Sunnerbo, Södra Möre, Hallands södra, Hallands mellersta, Askims, Hisings och Sävedals, Sunnervikens, Vättle, Ale och Kullings, Nordals, Sundals och Valbo, Vadsbo, Skövde, Östra och Medelsta, Bräkne och Listers, Västra Göinge, Oxie och Skytts, Torna och Bara, Frosta och Eslövs, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers, Luggude, Västerbottens västra, Västerbottens norra, Piteå, Luleå och Torneå domsagor;
    under högst sex månader av budgetåret å tid som efter framställning av häradshövdingen bestämmes av hovrätten i en var av Flundre, Väne och Bjärke, Gärds och Albo samt Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads domsagor; även som under senare halvåret 1942 i Kalix domsaga.
    I fråga om Södra Roslags, Sollentuna och Färentuna, Ångermanlands norra, Östbo och Västbo, Vättle, Ale och Kullings, Östra och Medelsta, Bräkne och Listers samt Västerbottens västra domsagor har K. M:t tillika medgivit att till sekreterare må förordnas assessor i hovrätt.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    12 juni 1942 till rådman i Stockholm utnämnt assessorn vid Stockholms rådhusrätt Erik Tammelin;
    17 juli 1942 till ordförande å Göteborgs rådhusrätts tredje avdelning under fem år fr. o. m. 28 aug. 1942 förordnat rådmannen Oskar Broberg;
    6 aug. 1942 beviljat borgmästaren i Kristianstad Axel Östberg avsked från borgmästarämbetet fr. o. m. 21 sept. 1942.
    Ordföranden å Göteborgs rådhusrätts tredje avdelning rådmannen Arthur Wadström har 25 juni 1942 beviljats avsked fr. o. m. 28 aug. 1942. Till assessor vid Göteborgs rådhusrätt har magistraten 11 juli 1942 utsett amanuensen vid rådhusrätten Lage Samuelson.

 

    Skyddskonsulentorganisationen. K. M:t har 5 sept. 1942 tillsatt de nya befattningarna såsom statens skyddskonsulenter (jfr SvJT 1942 s. 000). Till skyddskonsulenter hava därvid förordnats:
    i första distriktet (stationeringsort Stockholm) e. o. assistenten vid vårdanstalten å Hall Börje Nyblom;
    i andra distriktet (Kristianstad) lantbruksinspektoren och avdelningsföreståndaren vid statens uppfostringsanstalt å Bona Anders Nilsson;
    i tredje distriktet (Borås) byråförestådaren för skyddsvärnet i Kopparbergs län Axel Bäckman; och
    i fjärde distriktet (Sundsvall) juris kandidaten Sten Lilliehöök.

 

    Juridiska examina vårterminen 1942. Juris licentiatexamenhar avlagts
vid Uppsala universitet
d. 30 mars av:
    Hilding Eek, gotl., f. i Visby 8/3 10, student i Luleå 4/6 28, jur. kand. i Sthm 31/1 33;
vid Stockholms högskola
d. 28 maj av:
    Per Hjalmar Fagerholm, f. i Sthm 31/7 14, student där 10/5 33, fil. kand. där 14/12 35, jur. kand. där 30/5 38. — Bernhard Johannes Erich Staedler, f. i Bad

PERSONALNOTISER. 573Nauheim, Tyskland, 21/10 04, abiturientenex. i Berlin 10/3 22, referendar ex. i Jena 6/7 25, dr. jur. där 7/3 28, assessorsex. i Berlin 17/11 28, jur. kand. i Sthm 28/5 36.
    Juris kandidatexamen har avlagts
vid Uppsala universitet
d. 31 januari av:
    Tore Gunnar Samuel Ahlford, östg., f. i Uppsala 28/12 11, student där 28/5 31.Sten Edgar John Breitholtz, gästr.-häls., f. i Sthm 27/7 15, student i Uppsala1/6 35. — Oskar Anders Folke Fröberg, västg., f. i Mariestad 31/8 10, student iSkara 16/5 30. — Bengt Georg Gilmark, söderm.-närke, f. i Örebro 23/9 15,student där 15/5 34. — Göran Erik Hammarström, norrl., f. i Alnö förs. Västernorrlands 1. 20/7 17, student i Sundsvall 24/5 37. — Arvid Gustaf Michael Hernmarck, sthm, f. i Sthm 18/3 18, student i Sigtuna 23/5 36. — Gösta Hökerberg, östg., f. i Norrköping 24/10 14, student där 9/6 34. — Erik Arne Larshammar, uppl., f. i Uppsala 10/1 11, student där 22/5 29, fil. kand. där 23/3 32.- Lars Anders Sven Leif Possenius, göteb., f. i Göteborg 5/9 16, student där 5/6 35;
d. 30 mars av:
    Inge Bergstrand, göteb., f. i Göteborg 1/1 17, student där 5/6 35. — Karl Valter Bengt Arvid Edlund, västg., f. i Skövde 13/9 18, student där 5/6 37.Per Tomas Emar, västg., f. i Borås 18/12 16, student där 21/5 35. — Anna Margareta Hasselqvist, uppl., f. i Östhammar 24/4 18, student i Uppsala 26/5 37.Tobias Hedenskog, värml., f. i Arvika 6/4 13, student i Lund 8/6 17. — Axel Charles Emil Lewenhaupt, sthm, f. i Hälsingborg 27/5 17, student där 8/6 36.Åke Mellström, söderm.-närke, f. i Örebro 29/5 16, student i Eskilstuna 2/6 36. — John Folke Möllersvärd, uppl., f. i Uppsala 28/1 11, student där 24/5 32. — Stig Erik Osman Nylander, östg., f. i Konstantinopel 2/3 14, student i Sthm 12/5 33. — Jan Alvar Oldin, värml., f. i Limhamns förs. Malmöhus 1.11/7 20, student i Karlstad 25/5 38. — Nils Inge Sture Rickard Palmgren, värml., f. i Sthm 17/12 07, student i Uppsala 2/6 33. — Karl Bengt Westman, östg., f. i Linköping 15/5 16, student i Halmstad 30/5 36. — Nils Tore Åkhagen, uppl., f. i Uppsala 28/1 15, student där 25/5 35. — Bror Axel Öberg, sthm, f. i Sthm 24/9 18, student där 11/5 38. — Claës Joachim Örnmark, göteb., f. i Göteborg 22/3 18, student där 5/6 37;
d. 29 maj av:
    Bengt Johan Holmgren, värml., f. i Bergsjö förs. Gävleborgs 1. 28/12 18, student i Uppsala 26/5 37. — Per Axel Thorsten Hultman, gästr.-häls., f. i Sthm 3/2 18, student där 27/5 36. — Carl Arne Häggquist, uppl., f. i Uppsala 10/7 18, student där 20/5 36. — Eric Kristian Otto Hörnfeldt, norrl., f. i Sthm 26/5 17, student i Östersund 23/5 36. — Eva Henriette Killander, östg., f. i Örebro 20/5 18, student i Uppsala 18/5 37. — Carl Theodor Lundberg, norrl., f. i Skellefteå landsförs. Västerbottens 1. 16/6 15, student i Luleå 4/6 36. — Nils Fingal Näslund, norrl., f. i Vilhelmina förs. Västerbottens 1. 10/10 09, student i Lund 6/6 35. — Erik August Patrik Reutersvärd. söderm.-närke, f. i Sthm 21/8 17, student där 17/6 35. — Nils Erik Thelander, gästr.-häls., f. i Delsbo förs. Gävleborgs 1. 5/2 17, student i Uppsala 1/6 35;
d. 19 juni av:
    Carl Fredrik Aleman, norrl., f. i Halmstad 16/12 11, student i Lundsberg 11/6 31. — Bengt Alstermark, söderm.-närke, f. i Grangärde förs. Kopparbergs 1. 27/2 15, student i Örebro 2/6 36. — Olof Gustaf Bjurström, sthm, f. i Rotterdam 20/7 17, baccalaureat i Paris 4/7 35. — Bo Daniel Björk, göteb., f. i Göteborg 2/9 19, student där 28/5 37. — Carl Torsten Boberg, klm, f. i Sthm 17/5 17, student i Kalmar 30/5 36. — Per Olof Bolding, västg., f. i Alingsås 24/5 18, student i Sigtuna 19/5 37. — Lars Bertil Elgh, västg., f. i Skövde 12/12 17, student där 27/5 35. — Knut Ivar Harald Evers, västg., f. i Borås 13/1 19, student där 18/5 36. — Jonas Wiktor Hellberg, sthm, f. i Bollnäs förs. Gävleborgs 1. 20/3 88, student i Sthm 19/6 25, kansliex. där 31/10 31. — Lennart Hellgren, västg., f. i Baltaks förs. Skaraborgs 1. 7/10 16, student i Skövde 23/5 36. — Sven Erik Husberg, söderm.-närke, f. i Eskilstuna 25/2 19, student där 12/6 37;

574 PERSONALNOTISER.vid Lunds universitet
d. 31 januari av:
    Carl Erik Carlsson, hbg, f. i Landskrona 1/10 11, student där 30/5 30. —Paul Thorsten Damström, hbg, f. i Hälsingborg 9/10 19, student där 2/6 38.Brita Forsberg, hbg, f. i Hälsingborg 9/2 11, student där 23/5 31. — Lars Erik Olsson, göteb., f. i Göteborg 1/9 16, student där 13/5, 35. — Ivar Hjalmar A:son Ugglin, smål., f. i Starby förs. Kristianstads 1. 29/4 98, student i Lund 30/5 21, kansliex. där 15/10 27;
d. 4 mars av:
    Anna Martina Irene Rhodin, göteb., f. i Södra Åsarps förs. Älvsborgs 1.25/9 17, student i Göteborg 13/6 36;
d. 31 mars av:
    Knut Egardt, mlm, f. i Malmö 3/11 16, student där 11/12 35. — Lennart Sixten Eliasson, mlm, f. i Markaryds förs. Kronobergs 1. 3/9 14, student i Lund 19/636. — Nils Sone Ansgar Lindgren, ld, f. i Löderups förs. Malmöhus 1. 9/1 15, student i Ystad 26/5 36. — John August Olsson, 1d, f. i Landskrona 30/4 15, student i Lund 8/6 35;
d. 22 april av:
    Johan Göran Ekberg, hbg, f. i Hälsingborg 15/11 19, student där 2/6 38.
d. 4 maj av:
    Bengt Erik Carlsson, mlm., f. i Hälsingborg 26/10 13, student i Malmö 6/6 32.Staffan Erik Abraham Björkman, klm, f. i Kalmar 23/4 16, student där 22/5 35. — Magnus Johan Georg Hertting, västg., f. i Örebro 2/6 18, student där 30/5 36. — Carl Jöran Ljunggren, smål., f. i Jönköping 20/10 16, student i Lund 12/6 36. — Stig Roland Rönström, 1d, f. i Laholm 29/3 16, student i Ystad 20/5 36. — Otto Emil Lennart Södergren, värml., f. i Sthm 28/10 19, student i Hälsingborg 3/6 38;
d. 30 maj av:
    Karl Yngve Elis Adolphson, blek., f. i Tvings förs. Blekinge 1. 17/4 11, student i Karlskrona 22/5 30, fil. ämbetsex. i Lund 15/9 34. — Margareta Elna Arvidsson, göteb., f. i Göteborg 2/8 17, student där 4/6 37. — Carl Bertil Lennart Ekestaf, hbg, f. i Reslövs förs. Malmöhus 1. 22/2 14, student i Landskrona 17/5 34. — Knut Hilding Artur Hermansson, smål., f. i Hjälmseryds förs. Jönköpings 1. 14/9 11, student i Eksjö 26/5 33. — Anders Harald Sigvard Kastrup, 1d, f. i Lund 8/12 17, student där 8/6 36. — Sven Alfred Leandersson, 1d, f. i Karlshamn 8/11 15, student i Lund 8/6 37. — Sven Åke Artur Lindström, värml., f. i Skellefteå landsförs. Västerbottens 1. 13/8 14, student i Malmö 17/12 37. —Astrid Suzanne Nilsson, krist., f. i Lund 11/2 19, student i Eksjö 20/5 37. — Bo Torsten Nilsson, 1d, f. i Karlskrona 27/6 16, student i Lund 5/6 35. — Per Gustav Persson, 1d, f. i Grönby förs. Malmöhus 1. 17/9 18, student i Lund 7/6 37. —Lisa Johanna Peterson, hall., f. i Fritsla förs. Älvsborgs 1. 28/4 14, student i Halmstad 23/5 34. — Bror Erik Gustaf Petrén: 1d, f. i Lund 5/12 17, student där 4/6 35, fil. kand. där 29/5 37, fil. ämbetsex. där 31/3 38, statsvetenskaplig-filosofisk ex. där 31/1 40.— Carl Gustaf Bertil Widström, hbg, f. i Landskrona 12/11 16, student där 9/12 36. — Åker Birger Jonner Åkebring, klm, f. i Kalmar 23/2 18, student där 25/5 37;
d. 16 juni av:
    Sven Lars Börje Bjernstad, 1d, f. i Ås förs. Hallands 1. 23/7 16, student i Malmö 25/5 35. — Sven Hjalmar Mårten Braun, mlm, f. i Malmö 10/11 18, student där 28/5 36. — Bengt Lennart Torsten Bäck, smål., f. i Ljungby 1/3 16, student i Göteborg 4/6 36. — Sven Elver Casimir Elverson, hbg, f. i Hälsingborg 29/9 16, student där 5/6 35;
vid Stockholms högskola
d. 31 januari av:
    Carl-Gustaf Erik Bouveng, f. i Sthm 3/4 16, student där 9/5 35. — Hans Dahlin, f. i Sthm 13/6 17, student i Djursholm 18/5 35. — Gunnar Henrik Colquhoun Gahn, f. i Sthm 1/4 19, student där 11/5 38. — Björn Erik Gustafson, f. i Malma förs. Västmanlands 1. 19/5, 17, student i Sthm 9/5 35. — Sten Knut Artur Carlsson Leijonhufvud, f. i Sthm 19/5 16, student i Strängnäs 5/6 36. —

PERSONALNOTISER. 575Erik Bertil Hugo Lindstedt, f. i Ljusnarsbergs förs. Örebro 1. 6/11 17, student i Sthm 16/5 36. — Julius Milner, f. i Malmö 30/3 11, student där 23/5 30.—Ulf Bruno Nordlund, f. i Sthm 4/12 14, student där 11/5 34. — Nils Erik Mathias Rosenblad, f. i Sthm 14/12 16, student i Djursholm 18/5 35. — Sven Wiktor Sandberg, f. i Sthm 1/1 14, student där 22/5 33. — Stig Ingmar Sigurdsson, f. i Borås 3/5 11, student i Uppsala 2/6, 30. — Nils Ernst Gunnar Timelin, f. i Ystad 14/10 14, student i Örebro 31/5 33. — Sven Olov Örtengren, f. i Sthm 16/9 18, student där 12/5 36;
d. 7 mars av:
    Karl Axel Gunnar Andersson, f. i Sthm 28/1 15, student där 11/5 35. — Folke Sven Blomdahl, f. i Sthm 17/1 18, student där 13/5 36. — Sven Anders Boalt, f. i Sthm 6/4 16, student där 9/5 35. — Gösta Arne Emthén, f. i Sthm 3/9 17, student där 12/5 37. — Carl-Åke Hedqvist, f. i Sthm 9/1 18, student i Östersund 22/5 36. — Marianne Alfredsdotter Hernelius, f. Hedenström, f. i Norrköping 11/3 16, student där 20/5 35. — Åke Emanuel Löwgren, f. i Bollnäs 14/11 16, student i Hudiksvall 5/6 36. — Birger Gustaf Lennart Simonsson, f. i Sthm 9/11 17, student där 9/5 35. — Bertil Weitzman, f. i Uddevalla 10/5 18, student där 8/6 37. — Johan Carl Edvard Wellander, f. i Sthm 18/10 18, student där 11/5 37. — Carl Börje Wickman, f. i Sthm 15/7 17, student där 12/5 36;
d. 18 april av:
    Sten Rune Agvald, f. i Sthm 22/12 19, student där 15/5 37. — Stellan Axel Percival (Percy) Bratt, f. i Sthm 23/1 16, student där 23/5 36. — Sven Karl Albert Broman, f. i Sthm 27/10 15, student där 11/5 34. — Hans Olof Sverker Frödin, f. i Lidingö 17/4 17, student där 12/6 36. — David Björn Glück, f. i Sthm 6/1 19, student där 11/5 37. — Ingmar Erik Fredrik Jahn, f. i Sthm 11/10 18,student i Saltsjöbaden 5/6 36. — Arne Klintberg, f. i Sthm 14/9 15, student i Lidingö 12/6 36. — Ernst Per Kourtzman, f. i Buenos Aires 15/3 14, student i Sthm 12/5 33. — Sigurd Aristides Rietz, f. i Karlstad 22/6 17, student i Kristianstad 9/12 35, fil. kand. i Lund 15/9 38. — Johan Arne Skarby, f. i Sthm 18/4 16, student där 9/5 34. — Folke Johan Gustav Sundberg, f. i Göteborg 18/7 17,student där 28/5 37. — Ove Trulsson, f. i Sthm 21/6 17, student där 16/5 36. —Carl David Einar Uddqvist, f. i Malmö 3/7 14, student i Kristinehamn 1/6 34.Claës Ivar Edmund Hjalmar Wollin, f. i Karlskrona 8/10 18, student i Sthm 13/5 36. — Sam Lennart Zacharias, f. i Sthm 29/9 14, student där 8/5 34. —Jan Henrik Örtengren, f. i Sthm 16/9 18, student där 12/5 36;
d. 28 maj av:
    Klas Hilding Andersson, f. i Fosie förs. Malmöhus 1. 18/2 09, student i Malmö 25/5 28. — Erik Olof Emanuel Asplund, f. i Luleå 31/12 17, student där 3/6 36.Lars Petrus Folke von Celsing, f. i Sthm 1/4 16, student där 8/5 34. —Nils Johan Sture Ekesiöö, f. i Sthm 24/6 15. student där 11/5 35. — Lars BörjeSvante Grönlund, f. i Nora 2/3 17, student i Örebro 20/5 37. — Nils-Erik Hansson, f. i Östersund 30/12 16, student där 1/6 37. — Curt Helander, f. i Sthm 22/6 20, student där 10/5 38. — Nils Olov Kihlberg, f. i Söderhamn 24/8 21, student i Härnösand 6/6 39. — Bengt Olof Lemke, f. i Sthm 28/1 14, student där 13/5 35.— Gunnar Lindström, f. i Karlskrona 12/8 17, student där 26/5 36. — Per-Otto Nordin, f. i Paris 13/4 12, student i Sthm 13/5 30. — Fritz Gustaf Jakob af Petersens, f. i Kristianstad 16/6 18, student i Hälsingborg 14/5 37. — Sten John Gustaf Rudholm, f. i Karlstad 27/4 18, student i Sthm 12/5 37. — Gunnar Teodor Stattin, f. i Överlännäs förs. Västernorrlands 1. 2/9 15, student i Härnösand 25/5 35. — Erik Torstensson Söderqvist, f. i Sthm 9/11 16, student där 16/5 36.Börje Villard, f. i Sthm 18/3 17, student där 12/5 37. — Gunnar Oman, f. i Kullings Skövde förs. Älvsborgs 1. 15/11 17, student i Skövde 20/5 35;
d. 30 juni av:
    Elsa Sofi Bleuhs, f. i Sthm 7/10 13, student där 19/6, 36. — Karl-Erik Sigvard Cruse, f. i Sthm 12/4 15, student där 11/5 34. — Carl-Olof Ellwyn, f. i Stora Malms förs. Södermanlands 1. 9/12 17, student i Sthm 13/5 36. — Torsten Hugo Kjell Engelberth, f. i Växjö 4/1 13, student där 8/6 32. — Hans-Lennart Georgson Engstrand, f. i Sthm 15/9 14, student där 11/5 34. — Karl-Einar Ericsson, f. i Glanshammars förs. Örebro 1. 31/10 18, student i Örebro 10/5 37. — Arne

576 PERSONALNOTISER.Fellström, f. i Skellefteå landsförs. Västerbottens 1. 1/11 18, student i Uppsala 1/6 37. — Rolf Lennart Fischer, f. i Sthm 26/9 17, student i Lidingö 2/6 37.—Lennart Filip Fredén, f. i Hagfors förs. Värmlands 1. 13/5 13, student i Sthm16/5 31. — Erik Magnus Åke (Lundberg) Hœggström, f. i Sthm 17/5 17, student där 10/5 36. — Gillis Heimer, f. i Östersund 25/3 13, student där 12/5 32. —Finn Bertil Rolfsson Holmgren, f. i Strömstad 28/6 13, student i Göteborg 6/6 32. — Erik Gustaf Karlmark, f. i Sthm 20/9 03, student där 9/5 22, med.kand. ex. vid karolinska institutet 28/5 25, med. lic. ex. där 9/5 30, med. dr där 27/5 33, docent i rätts- och statsmedicin där 20/4 36. — Torkel Helgesson Kihlstedt, f. i Örebro 20/7 19, student där 19/5 37. — Hans-Erik Börje Lilieqvist, f. i Sundsvall 9/6 17, student där 24/5 37. — Arne Loheman, f. i Sthm 16/12 17, student där 12/5 36. — Sven Albin Martiin, f. i Tidaholm 7/9 16, student i Skövde 22/5 36. — Louis Douglas d'Otrante, f. i Björnlunda förs. Södermanlands 1. 5/3 17, student i Sigtuna 3/6 35. — Bengt Olof Resare, f. i Åmål 9/10 13, student i Karlstad 28/5 34. — Torsten Oskar Rindstedt, f. i Högbo förs. Gävleborgs 1. 21/3 18, student i Uppsala 1/6 37. — Allan Nore Rudén, f. i Sthm 5/5 15, student där 11/5 35. — Harry White, f. i Göteborg 28/4 13, student där 8/6 34.Gustaf Börje Österlind, f. i Partille förs. Göteborgs och Bohus 1. 24/12 15, student i Sthm 11/5 34. — Ingrid Margareta Guit Österlind, f. Lothigius, f. i Jönköping 3/8 15, student i Uppsala 21/5 35.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1942 avlagts
vid Uppsala universitet
d. 30 mars av:
    Axel Albert Åke Jonsson, göteb., f. i Släps förs. Hallands 1. 7/8 19, student i Lundsberg 28/5 38;
d. 29 maj av:
    Tora Ingegärd Thorsell, uppl., f. i Uppsala 15/1 17, student där 16/5 36. —Karl-Olof Wahlfisk, söderm.-närke, f. i Hackvads förs. Örebro 1. 28/5 19, student i Örebro 10/6 39;
vid Lunds universitet
d. 31 januari av:
    Guy Nils Arvid Arvedsson, krist., f. i Sösdala förs. Kristianstads 1. 24/11 18, student i Lund 5/6 37;
d. 31 mars av:
    Wolter Fritz Herman af Petersens, hbg, f. i Åsle förs. Skaraborgs 1. 13/12 18, student i Hälsingborg 4/6 38;
d. 4 maj av:
    Sven Axel Wigforss, hall., f. i Göteborg 27/3 19, student där 19/5 38;
d. 30 maj av:
    Mats Harry Josua Arvidsson, krist., f. i Hjärsås förs. Kristianstads 1. 12/7 17, student i Lund 8/6 35;
vid Stockholms högskola
d. 18 april av:
    Carl-Emil Elsell, f. i Sthm 21/3 18, student där 13/5 36;
d. 28 maj av:
    Sven Einar Backlund, f. i Sthm 31/5 17, student där 12/5 36.
    Juris licentiatexamen har under vårterminen 1942 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 1 person och vid Stockholms högskola av 2 personer.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1942 avlagts vid Uppsala universitet av 44, vid Lunds universitet av 35 och vid Stockholms högskola av 81 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under vårterminen 1942 avlagts vid Uppsala universitet av 3, vid Lunds universitet av 5 och vid Stockholms högskola av 2 personer.