Karl Emanuel Modigh avled d. 27 oktober 1941. Han var född i Stockholm 1865, avlade mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. i Uppsala 1889. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1892 till vice häradshövding. Samma år började han tjänstgöra i Stockholms rådhusrätt och utnämndes 1910 till rådman, vilken befattning han innehade till uppnådd pensionsålder.

 

    Fritz Hugo Herman Ask avled i Stockholm d. 8 november 1941. Han föddes i Gråmanstorp, Kristianstads län, 1870, avlade mogenhetsex. i Göteborg 1888 och studerade därefter i Lund, varest han 1892 avlade hovrättsex. Efter tingstjänstgöring fick han 1896 anställning på Jönköpings juridiska byrå i Stockholm. I denna byrå var han delägare 1903—27. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1897. Åren 1894—1910 var han auditör i Kronprinsens husarregementes reserv.

 

    Hadar Gottlieb Emanuel Rissler avled d. 21 november 1941. Född i Östersund 1874, avlade han mogenhetsex. där 1893. Han avlade hovrättsex.i Uppsala 1897. Efter tingstjänstgöring blev han 1902 extra rådman i Hudiksvall. Han blev brottmålsrådman där 1905 och borgmästare i staden 1907. Därjämte innehade han åtskilliga förtroendeuppdrag. Han var sålunda ordförande i drätselkammaren i Hudiksvall, mångårig ledamot av landstinget och vice ordförande i Gävleborgs läns moderata förbund.

 

    Viktor Otto Moll avled d. 22 november 1941. Han var född i Stockholm 1852, avlade mogenhetsex. där 1873 och hovrättsex. i Uppsala 1879. Han blev vice häradshövding 1883. Han tjänstgjorde därefter vid Stockholms rådhusrätt och blev assistent i förmyndarkammaren 1891. Han har av trycket utgivit ett flertal dikter och diktsamlingar, och han erhöll 1889 efter tävlan Svenska akademiens mindre pris.

 

    Carl Gustaf Hamberg avled d. 26 november 1941. Han var född i Göteborg 1868. Han avlade mogenhetsex. där 1887 och jur. u. kand. ex. i Uppsala 1897. Efter tingssittning blev han e. o. notarie vid rådhusrätten i Göteborg 1900. Han avancerade där till polisnotarie 1906, polissekreterare 1907, stadsnotarie 1908 och rådman 1919. Detta ämbete lämnade han vid uppnådd pensionsålder. Han var under en lång följd av år verksam även påandra arbetsfält. Bl. a. var han ledamot av egnahemsnämnden i Göteborg och ordförande i barnavårdsnämnden samt i styrelsen för arbetsförmedlingsanstalten och skyddsvärnet i staden. Han var vidare vice ordförande i Göteborgs folkskolestyrelse och ordförande i dess förvaltningsnämnd samtvar statens förlikningsman i arbetstvister inom västra distriktet och ledamot av riksskiljenämnden.

 

    Arvid Oscar Torold avled d. 27 november 1941. Född i Karlskrona 1894, blev han student där 1913 och avlade i Lund fil. kand. ex. 1916 och jur. kand. ex. 1919. Efter att ha suttit ting och tjänstgjort bl. a. vid Stockholms rådhusrätt såsom t. f. assessor och i justitiedepartementet såsom amanuens samt t. f. andre kanslisekreterare och registrator blev han 1926

94 DÖDSFALL.rådman och polismästare i Karlskrona. Han var dessutom auditör vid Karlskrona kustartilleriregemente. Han var ordförande i Karlskrona musikförening och i riksteaterns publikorganisation i staden.