302 PERSONAI.NOTISER.    Landsfogdarna. Rörande de vikariat å landsfogde- och iandsfogdeassistentbefattningar, varom uppgift lämnats i SvJT 1942 sid. 384, har skett bl. a. den ändringen, att vikariatet å landsfogdebefattningen i Västerbottens län upphört. Numera tjänstgöra: i Stockholms län såsom landsfogde stadsfiskalen S. Wannstedt och såsom assistent jur. kand. W. Haij, i Malmöhus län såsom landsfogde landsfogdeassistenten G. Ahlbeck och såsom assistent jur.kand. C. W. Sjögren, i Göteborgs och Bohus län såsom landsfogde landsfogdeassistenten i Stockholms län N. Bjerner, i Värmlands län såsom assistent jur.kand. H. Hågeman, i Örebro län såsom landsfogde landsfogdeassistenten i Gävleborgs län G. Bergdahl, i Kopparbergs län såsom assistent jur. kand. B.Holmgren, i Gävleborgs län såsom assistent jur. kand. K. S. Dahlström, i Västernorrlands län såsom landsfogde jur. kand. T. Bjerner och såsom assistent jur. kand. J. Lundwall, i Västerbottens län såsom assistent jur. kand. C. W. Wiberg samt i Norrbottens län såsom landsfogde jur. kand. G. Lindberg.

 

    Svenska institutet för internationell rätt. Genom beslut 20 nov. 1942 har K. M:t förordnat universitetskansler Östen Undén att fortfarande från och med 1 jan. 1943 intill utgången av år 1947 vara ordf. i styrelsen för Svenska institutet för internationell rätt (Iohnson-institutet) vid universitetet i Uppsala. Styrelsen utgöres i övrigt av chefen för utrikesdepartementets rättsavdelning, utrikesrådet Gösta Engzell, professor Halvar G. F. Sundberg samt institutets föreståndare, professor Phillips Hult.
    I institutets skriftserie har under år 1942 utkommit en av framlidne biblioteksamanuensen Ragnar Hummerhielm utarbetad bibliografi, Nordisk folkrättslig litteratur 1900─1939, efter författarens frånfälle fullföljd och utgiven av Nils Nilsson Stjernquist.

 

    Juridiska examina höstterminen 1942. Juris kandidatexamen har avlagts vid

 

Uppsala universitet
d. 15 september av:

    Ernst Arvid Ancker, uppl., f. i Falkenberg 21/6 19, student i Uppsala 26/5 37. Nils Olof Ernst Elfman, västg., f. i Borås 23/12 14, student där 22/5 35. ─ Dag Helmers, göteb., f. i Jönköping 6/2 19, student i Göteborg 14/5 38. ─ Lars Stefan Kummel, uppl., f. i Sthm 6/12 17, student i Uppsala 22/5 36. ─ Per Ulf Lindqvist, gästr.-häls., f. i Ljusdals förs., Gävleborgs 1. 23/1 17, student i Uppsala 1/3 37. ─ Karl Gustaf Åke Mossler, söderm.-närke, f. i Frustuna förs. Södermanlands 1. 31/10 15, student i Örebro 2/6 36. ─ Erik Sture Vallbro, uppl., f. i Kvidinge förs. Kristianstads 1. 16/1 06, student i Sthm 17/6 35;

 

d. 31 oktober av:

    Frans Agne Mathias (Mats) Edling, uppl., f. i Sthm 3/6 13, student i Uppsala 18/5 32. ─ Erik Gustaf Eklund, uppl., f. i Uppsala 7/11 17, student där 22/5 36.─ Lars Johan Dalgren, värml., f. i Västervik 21/10 18, student i Karlstad 23/5 38.
 ─ Lars Åke August Fredelius, göteb., f. i Göteborg 7/2 19, student där 28/5 37.
 ─ Birger Bonde Gylling, västg., f. i Åbo, Finland, 24/10 14, student i Borås 26/5 33. ─ Anders Lennart Hallström, västm.-dala, f. i Simtuna förs. Västmanlands 1. 21/1 19, student i Västerås 7/6 38. ─ Ernst Ragnar Hedén, göteb., f. i Göteborg 19/8 17, student där 9/6 36. ─ Eric August Kihlgren, värml., f. i Katrineholm 29/6 15, student i Sigtuna 4/6 35. ─ Israel Lagerfelt, östg., f. i Kärna förs. Östergötlands 1. 31/8 17, student i Linköping 13/6 36. ─ Carl Ulf Vilhelm Lundvik, gästr.-häls., f. i Sthm 19/10 16, student där 18/5 35. ─ Erik Gustaf Bertil Olsén, smål., f. i Jönköping 21/5 19, student där 24/5 37. ─ Ingrid Karolina Söderman, sthm, f. i Tensta förs. Uppsala 1. 25/4 13, student där 24/5 33. ─ Sven Peter Troili, värml., f. i Sthm 22/6 09, student i Karlstad 7/12 29. ─ Berta Margareta Marianne Wettersten, västm.-dala, f. i Harbo förs. Västmanlands 1. 19/1 02, student i Uppsala 24/5 23. ─ Karl Gustaf Wijk,derm.-närke, f. i Strängnäs 6/7 18, student där 14/5 38. ─ Knut Ludvig Emanuel Wijkmark, västg., f. i Enköping 12/7 17, student i Uppsala 20/5 36. ─ Karl Erik Axel Önnesjö, smål., f. i Norra Sandsjö förs. Jönköpings 1. 19/12 19, student där 4/6 38;

PERSONALNOTISER. 303d. 15 december av:

    Gunnar Ivan Atmer, söderm.-närke, f. i Spånga förs., Stockholms 1. 5/6 18, student i Södertälje 22/5 37. ─ Constans Richard Viktor Adolphe Du Rietz, uppl., f. i Linköping 8/4 18, student i Uppsala 18/5 36. ─ Claës Hampus Henrik Edgardh, sthm, f. i Sthm 29/4 13, student där 9/5, 32. ─ Lars Gunnar Styrbjörn Edstam, söderm.-närke, f. i Ånsta förs. Örebro 1. 14/12 17, student i Örebro 19/5 37. ─ Carl Magnus Ambjörn Elgenstierna, söderm.-närke, f. i Svegs förs. Jämtlands 1. 11/2 19, student i Uppsala 26/5 37.- Sven Olof Humble, söderm.närke, f. i Nora 16/11 16, student i Örebro 1/6 35. ─ Sven Olof Jacobsson, västg., f. i Jönköping 8/419, student i Skara 12/6 37. ─ Nils Olov Johnsson, uppl.,  f. i Uppsala 4/7 17, student där 22/5 36.─ Hans Gunnar Leffler, västg., f. i Göteborg 17/8 16, student i Vänersborg 25/5 36. - Tell Sven Gösta Mellander, västg., f. i Skövde 16/3 19, student där 4/6 38. ─ Carl-Henrik Olof Herman Nauckhoff, smål., f. i Västerås 31/10 18, student i Jönköping 17/5 39. ─ Lars Ernfrid Rodenborg, uppl., f. i Rådmansö förs. Stockholms 1. 27/9 18, student i Uppsala 19/5 39.─ Nils Otto Roland, gästr.-häls., f. i Lidingö 23/8 15, student i Söderhamn 31/5 35. ─ Bengt Olof Algot Söderqvist, östg., f. i Linköping 17/4 18, student där 13/6 36. ─ Siegmund Curt Herman Vogel, norrl., f. i Jönköping 11/8 17, student i Luleå 2/6 36;

 

vid Lunds universitet
d. 2 juli av:

    Naima Thankus, göteb., f. i Göteborg 7/5 16, student där 6/10 36;

d. 2 september av:

    Bo Hans Birger Hammar, göteb., f. i Göteborg 10/5 15, student där 2/6 34. ─ Holger Jonsson, göteb., f. i Göteborg 3/1 19, student där 28/5 37.─ Johan Artur Matiasson, göteb., f. i Stenkyrka förs. Göteborgs och Bohus l. 5/1 16, student i Göteborg 5/6 35. ─ Per Axel Oscar Åfeldt, mlm, f. i Göteborg 7/10 13, student i Malmö 26/5 33;

 

d. 15 september av:

    Carl Fredrik Bergström, mlm, f. i Malmö 3/11 12, student i Lund 22/5 34. ─ Per Axel Bronvihl, krist., f. i Kristianstad 7/7 18, student där 3/6 38. ─ Lennart Per Magnus Hagberg, mlm, f. i Malmö 7/4 19, student i Lund 8/6 37. ─ Lars Erik Lindgren, krist., f. i Kristianstad 21/2 18, student där 13/6 36. ─ Lars Gunnar Erland Linse, ld, f. i Lund 18/4 20, student där 23/5 38. ─ Karl Ivan Herman Silow, mlm, f. i Malmö 29/3 13, student där 7/6 32. ─ Karl Allan Wallin, mlm, f. i Sthm 19/9 18, student i Malmö 28/5 36.- Gerdt Lennart Wiberg, yst., f. i Ystad 3/3 19, student där 29/5 37;

 

d. 29 oktober av:

    Karl Otto David Wikander, göteb., f. i Göteborg 15/7 18, student där 28/5 37;

 

d. 31 oktober av:

    Clas Ekstrand, krist., f. i Kristianstad 19/4 18, student där 11/6 36, fil. kand. ex. i Lund 15/9 41. ─ Carl Johan Gunnar Persson, krist., f. i Kvidinge förs. Kristianstads 1. 14/12 19, student i Hälsingborg 4/6 38. ─ Nils Sten Hugo Sandell, hbg, f. i Hälsingborg 30/7 18, student där 15/5 37;

 

d. 15 december av:

    Lennart Emanuel Larsson, smål., f. i Stenbrohults förs. Kronobergs l. 27/9 17, student i Jönköping 4/6 36. ─ Bror Gösta Lennart Moberg, hall., f. i Holms förs. Hallands 1. 13/9 13, student i Halmstad 18/8 36. ─ Åke Hilding Nilsson, ld, f. i Lund 11/3 17, student där 8/12 34. ─ Gunnar Tufve Ramshed, ld, f. i Lund 13/3 15, student där 9/12 35.─ Anna Inger Elvira Ryding, västg., f. i Borås 19/5 17, student där 20/9 37.─ Karl Kristoffer Strümpel, klm, f. i Kalmar 19/12 17, student där 8/6 38;

 

d. 19 december av:

    Bo Gunnar Mauritz Fredriksson, mlm, f. i Malmö 26/5 16, student där 1/6 35;

 

vid Stockholms högskola
d. 15 september av:

    Arne Elof Magnus Ballé, f. i Sthm 20/11 11, student där 15/5 31. ─ Christer Gustaf Wilhelm Horn af Rantzien, f. i Sthm 11/2 19, student där 12/5 37. ─

304 PERSONALNOTISER.Ernst Christian Nathorst-Böös, f. i Sthm 3/7 18, student där 10/5 38. ─ Claës Hjalmar Nyman, f. i Sthm 5/10 18, student där 10/5 38. ─ Eric Oswald Odevall, f. i Växjö 14/6 17, student där 14/5 36. ─ Stig Sven Zakarias Sandell, f. i Lysekil 8/5 17, student i Uddevalla 7/6 37. ─ Tore Gunnar Svensson, f. i Sthm 13/9 16, student där 9/5 35. ─ Claës Augustin Uggla, f. i Sthm 2/1 16, student i Sigtuna 15/5 34. ─ Lars Torbjörn Welamson, f. i Sthm 28/6 21, student där 10/5 39. ─ Eric Otto Gunnarsson Virgin, f. i Sthm 31/5 20, student i Göteborg 28/5 37;

 

d. 31 oktober av:

    Sten-Erik Styrbjörn Anderfors, f. i Sthm 20/5 18, student där 11/5 38. ─ Sven Ivan Brehmer, f. i Sthm 5/7 19, student där 10/5 37. ─ Lennart Hermann Hauschildt, f. i Sthm 18/8 19, student där 12/5 37. ─ Bo Svante Lindskog, f. i Sthm 6/5 17, student där 11/5 35, ek. ex. vid handelshögskolan i Sthm 6/10 38. Åke Gunnar Teodor Lundberg, f. i Åmål 6/3 16, student i Sthm 11/5 37. ─ Bo Nordenhök, f. i Sthm 21/6 15, student där 10/5 33. ─ Bengt Per Ivar Rönnqvist, f. i Sthm 16/2 16, student där 11/5 35. ─ Göran Carl Gösta Siljeström, f. i Sthm 6/1 20, student där 9/5 38. ─ Sven Bertil Swensson, f. i Kalmar 29/2 16, student där 25/5 35. ─ Oskar Edvard Henry Söderberg, f. i Linköping 9/8 16, student där 13/6 36. ─ Karl Ernst Lennart Vahlén, f. i Sthm 15/2 22, student där 15/5 40. ─ Christer Zetterberg, f. i Göteborg 27/11 18, student i Sthm 8/6 37;

 

d. 15 december av:

    Bengt Uno Torgil Damm, f. i Sthm 2/4 15, student där 11/5 35. ─ Bror Christian Reinhold Geijer, f. i Hammarö förs. Värmlands 1. 12/3 18, student i Karlstad 19/5 36. ─ Leif Duo Gillenius, f. i Sthm 18/8 16, student i Lidingö 11/6 36. ─ Johan Vilhelm Christoffer Gottlieb, f. i Sthm 21/5 16, student i Jönköping 8/6 34, fil. kand. ex. i Sthm 11/3 39. - Sune Haller, f. i Tengene förs. Skaraborgs 1. 23/3 17, student i Göteborg 11/12 35. ─ Lars Oscar Alvar Montelius, f. i Uppsala 17/4 17, student i Djursholm 20/5 36. ─ Nils Viktor Nohlman, f. i Östersund 2/11 08, student där 1/6 29, kansliex. i Sthm 18/4 36.  Nils Staffan Ohring, f. i Arvidsjaurs förs. Norrbottens 1. 2/1 14, student i Umeå 17/5 35. ─ Sture Henrik Ohring, f. i Arvidsjaurs förs. Norrbottens l. 2/1 14, student i Umeå 30/5 36. ─ Rolf Jemmy Thorell, f. i Göteborg 6/4 14, student där 8/6 34. ─ Hans-Henrik Hjalmar Ǎhrberg, f. i Sthm 2/12 19, student i Norrköping 9/6 37.

 

    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1942 avlagts

vid Uppsala universitet
d. 15 december av:

    Erik Birger Forslund, östg., f. i Tjärstads förs. Östergötlands 1. 14/3 17, student i Linköping 25/5 35 (efterprövning). ─ Astrid Tatjana Norén, östg., f. i Sthm 16/11 19, student i Hälsingborg 8/6 38. ─ Christian Johannes Ringborg, östg., f. i Norrköping 30/4 12, student i Solbacka 2/6 34. ─ Karl-Axel Spendrup, västm.-dala, f. i Eskilstuna 30/5 19, student i Örebro 27/5 38;

 

vid Stockholms högskola
d. 15 september av:

    Rut Ingrid Ahrneberg, f. i Västerås 25/2 17, student där 15/5 37. ─ Karl Erik Nilsson, f. i Västerhaninge förs. Stockholms 1. 18/3 14, student i Sthm 18/5 33;

 

d. 15 december av:

    Harry Evert Vincent Widén, f. i Brunflo förs. Jämtlands l. 28/2 13, student i Luleå 2/6 34.
    Juris kandidatexamen har under höstterminen 1942 avlagts vid Uppsala universitet av 39, vid Lunds universitet av 24 och vid Stockholms högskola av 33 personer.
    Statsvetenskaplig juridisk examen har under höstterminen 1942 avlagts vid Uppsala universitet av 3 och vid Stockholms högskola av 3 personer.