Axel Edelstam avled d. 26 mars 1943. Han var född i Stockholm 16 aug. 1873, avlade mogenhetsex. där 1892 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1899. Efter att ha suttit ting tjänstgjorde han i Svea hovrätt och blev där t. f. fiskal 1904, adj. ledamot 1906, fiskal 1908 och hovrättsråd 1910. Han blev t. f. revisionssekreterare 1911 och ordinarie sådan 1914. Han biträdde inom justitiedepartementet 1915—1917 vid fortsatt behandling av frågan om revision av skiftesstadgan m. m. År 1916 blev han justitieråd och kvarstod i detta ämbete till 1942, då han avgick med pension. Han medarbetade i Nytt Juridiskt Arkiv sedan år 1913 och var fr. o. m. år 1926 en av dess utgivare. Åren 1912—1916 var han ledamot av styrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor. Han blev vice ordförande i Sveriges allmänna konstförening 1910 och ordförande i föreningen 1913, vice preses i Konstakademien 1930 och presessenare samma år.